Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanışma ve Bölüm Oryantasyonu Zamanı Doğru Kullanma Zorunluluğu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanışma ve Bölüm Oryantasyonu Zamanı Doğru Kullanma Zorunluluğu"— Sunum transkripti:

1 Tanışma ve Bölüm Oryantasyonu Zamanı Doğru Kullanma Zorunluluğu
Makine Mühendisliğine Giriş

2 Tanışma

3 Bölüm Oryantasyonu Mekanik ABD Prof.Dr. Hakan Boyacı (Bölüm Başkanı) Doç.Dr. Mehmet Çevik (Dekan Yardımcısı) Doç.Dr. Buket Okutan Baba Yrd.Doç.Dr. B. Burak Özhan Yrd.Doç.Dr. Gözde Sarı Arş.Gör. Melis Badır

4 Makine Teorisi ve Dinamiği ABD Prof. Dr
Makine Teorisi ve Dinamiği ABD Prof.Dr. Mehmet Pakdemirli (Rektör) Prof.Dr. Erdoğan Özkaya (Rektör Yrd.) Yrd.Doç.Dr. M.M.Fatih Karahan Yrd.Doç.Dr. S.Murat Bağdatlı Yrd.Doç.Dr. Saim Kural (Bölüm Başkan Yrd.) Arş.Gör. Duygu Çömen Arş.Gör. Volkan Yıldız Arş.Gör. Şener Yılmaz Prof. Necati Tahralı (Emekli Öğretim Üyesi)

5 Konstrüksiyon ve İmalat ABD Prof. Dr. Enver Atik (Fen Bilimleri Enst
Konstrüksiyon ve İmalat ABD Prof.Dr. Enver Atik (Fen Bilimleri Enst. Müdürü) Prof.Dr. Nurşen Saklakoğlu (ÜSİTEM Müdürü) Prof.Dr. Hakan Çetinel Doç.Dr. Sinan Köksal Yrd.Doç.Dr. Halit Doğan Yrd.Doç.Dr. Mustafa Karamolla Dr. Arş.Gör. Simge İrizalp Arş.Gör. Can Çivi Arş.Gör. Mehmet Ayvaz

6 Termodinamik ABD Yrd. Doç. Dr. İhsan Timuçin Dolapçı Yrd. Doç. Dr
Termodinamik ABD Yrd.Doç.Dr. İhsan Timuçin Dolapçı Yrd.Doç.Dr. Fatih Selimefendigil Yrd.Doç.Dr. Yiğit Aksoy Yrd.Doç.Dr. Ali Yurddaş (Bölüm Başkan Yrd.) Arş.Gör. Seda Arabacı Arş.Gör. Anıl Başaran

7 Enerji ABD Doç. Dr. Leyla Özgener Yrd. Doç. Dr. M. Bahattin Akgül Arş
Enerji ABD Doç.Dr. Leyla Özgener Yrd.Doç.Dr. M. Bahattin Akgül Arş.Gör. Erdem Ersayın Arş.Gör. G. Ahu Turgutlu

8 Zamanı Doğru Kullanma Zorunluluğu
İş Zamanını Etkin Kullanma + CBÜ ana sayfasından Üniversite genelindeki haberler ve duyurular takip edilmeli + Özellikle Bölüm (Makine Müh.) web sayfasından bölümle ilgili (sınavlar, stajlar, seminerler, ders programı, güncel önemli duyurular vs) takip edilmelidir. Bilgisayarınız açılış sayfası yapılmasında fayda vardır + Her derse ait web sayfası bulunmaktadır. + Danışman Öğretim Üyesi ve Yardımcısı

9

10 + Öğrenci İşleri

11 + Bölüm Sekreterliği Dilekçe yazımı : Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına hitaben yazılmalıdır

12 + Komisyonlar ve Üyeleri

13 1. Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Komisyonu
• Bilimsel araştırmalarla ilgili konuları görüşmek. • Bilimsel araştırmaları yönlendirmek, koordine ve teşvik etmek. • Değişik anabilim dallarına ait disiplinlerarası çalışmaları koordine etmek . • Her yıl bölüme ait bilimsel yayın verilerini çıkarmak. • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel projeleri koordine etmek. • Bilimsel yayın ve projelerle ilgili kriterler belirleyerek her yıl bölüm öğretim elemanlarını değerlendirmek. • Lisansüstü sınav komisyonlarını belirlemek (giriş sınavı, tez izleme komitesi, tez savunması). • Lisansüstü ders programını belirlemek. • Lisansüstü sınav programlarını belirlemek. • Seminer programını hazırlamak ve duyurmak. • Yeni açılacak lisansüstü ders tekliflerini değerlendirmek. • Lisansüstü derslerin verimli ve düzenli yapılmasını sağlamak. • Lisansüstü eğitimle ilgili değerlendirme kriterleri oluşturmak. • Fen Bilimleri Enstitüsü ile ilgili diğer işleri yürütmek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

14 2. Eğitim Komisyonu • Lisans ders programlarını hazırlamak. • Sınav programlarını ve görevlendirmelerini hazırlamak. • Sınavların düzenli ve verimli yapılmasını koordine etmek ve denetlemek. • Derslerin düzenli ve verimli yapılmasını koordine etmek ve denetlemek. • Eğitimde başarılı öğretim elemanlarını teşvik etmek. • Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı koordinatörlüğünü yapmak. • Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı’na gelen başvuruları yönetmeliğe uygun olarak değerlendirmek. • Çift Anadal ve Yan Dal Programlarının derslerini saptamak ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak. Bu programların amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak. Ayrıca; bu öğrencilerin danışmanları ile iletişim içinde olmak. • Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Eğitim ve Öğrenci İşleri Komisyonu’nun yıl içinde düzenlediği toplantılara ‘Öğrenci İşleri ve İntibak Komisyonu’ ile birlikte Bölümü temsilen katılmak. • Bologna Süreci’nde Bölümü temsilen ilgili tüm toplantılara ‘Uluslararası İlişkiler Komisyonu’ ile birlikte katılmak. • Bölümün AKTS/ECTS koordinatörlüğünü yapmak. • Öğretim üyeleri ve görevlilerinden gelen yeni ders tekliflerini değerlendirerek, Bölüm Kurulu’na rapor halinde sunmak ve kodlamasını yapmak. • Bologna Süreci çalışmalarını ‘Uluslararası İlişkiler Komisyonu’ ile birlikte değerlendirmek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

15 3. Laboratuvar Komisyonu
• Laboratuvarlarda görevli teknisyen, araştırma görevlisi ve öğrencileri koordine etmek. • Laboratuvarların düzenli ve verimli işlemesini sağlamak. • Yeni cihaz/ekipman tekliflerini hazırlamak. • Laboratuvar imkanlarının bütün öğretim elemanlarınca eşit ve rasyonel kullanımını sağlamak. • Sanayiden gelen işleri yürütmek. • Laboratuvarda gerekli güvenlik önlemlerini almak. • Laboratuvardaki cihazların kalibrasyon durumlarını kontrol etmek ve gerektiğinde bu cihazların kalibrasyonlarını yaptırtmak. • Laboratuvardaki tüm cihazların ve ekipmanların demirbaş listesini hazırlamak ve güncellemek. • Tüm cihazların üzerine adını ve kullanma talimatını etiketlemek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

16 4. Öğrenci İşleri ve İntibak Komisyonu
• Yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin intibaklarını yapmak. • Program değişikliği durumunda öğrenci intibaklarını yapılmak. • Öğrenci işlerine ait çalışmaları ve denetimleri yapmak. • Ders kayıtları ve danışmanlık çalışmalarını organize etmek. • Öğrencilerin disiplin suçlarını değerlendirmek, gerekli durumlarda Bölüm Öğretim Elemanları ve Bölüm Başkanlığı’nı bilgilendirmek. • Tasarım Projesi I ve II, Makine Mühendisliği Uygulamaları derslerine ait proje dağılımı ve jüri oluşturulmasını koordine etmek. • Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için gerekli kontrolleri yapıp, mezun olmaya hak kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek. • Bölüm Öğrenci Temsilciler Kurulu toplantılarını organize etmek. • Lisans eğitimi öğrencilerinin ihtiyaç ve başarı kriterlerini göz önünde bulundurarak karşılıksız burs sistemi ve politikası üzerine öneriler geliştirmek ve akademik eğitim yılı başlarken yapılan burs başvurularını değerlendirerek bütçe olanakları çerçevesinde karara bağlamak ve sonuçlandırmak. • Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Eğitim ve Öğrenci İşleri Komisyonu’nun yıl içinde düzenlediği toplantılara ‘Eğitim Komisyonu’ ile birlikte Bölümü temsilen katılmak. • Farabi Değişim Programı ile ilgili işleri yürütmek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

17 5. Bilgi-İşlem Komisyonu
• Bölüm internet sayfasını düzenlemek ve güncellemek. • Bölüm e-postasını kontrol etmek. • Bölüm elemanları iletişim bilgilerini güncellemek. • Bilgisayar ve yazıcıların bölüm içerisinde düzenli ve verimli kullanımını sağlamak. • Bilgisayar ve yazıcı gibi demirbaşları kayıt altında tutmak ve her yıl güncellemek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

18 6. Staj Komisyonu • Stajları koordine etmek, denetlemek ve kabul etmek. • Endüstriden staj kontenjanı almak. • Stajla ilgili bürokratik işlemleri yürütmek. • Staj yeri için başvuruda bulunan öğrencilerin staj yerlerinin uygunluğuna karar vermek ve staj yeri uygunluk listelerinin hazırlanması için Bölüm Sekreterliği’ne bilgi vermek. • Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin staj yapacakları yerlere SGK belgelerinin Bölüm Sekreterliği tarafından fakslanmasını koordine etmek. • Stajlar ile ilgili öğrencilere ait tüm evrakları arşivlemek. • Her sene Kasım ayının ikinci ya da üçüncü haftası staj yapan öğrencilerin sözlü savunmalarını yapacakları komisyonları oluşturmak ve staj defterlerinin ön incelemesini yapıp, bu komisyonlara iletmek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

19 7. Endüstri ile İlişkiler ve Seminer Komisyonu
• Bölüm seminerlerini organize etmek. • Üniversite sanayi işbirliği ile ilgili çalışmaları yürütmek. • Teknik geziler organize etmek. • Her yıl en az bir defa “Endüstri Danışma Kurulu” toplantılarını Bölüm adına organize etmek. • Kariyer günlerini ve katılacak firmaları organize etmek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

20 8. Stratejik Plan ve Akreditasyon Komisyonu
• Stratejik planlama ile ilgili koordinasyonu sağlamak. • Bölüm faaliyetlerini stratejik plan çerçevesinde değerlendirmek. • Öğrenci anketlerini yapmak, sonuçlarını yorumlamak ve iyileştirme önerilerinde bulunmak. • Uygulanmakta olan anket formlarını gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmak ve güncellemek. • MÜDEK ile ilgili dokümanları komisyonlardan almak ve MÜDEK raporlarını hazırlamak. • Bölümde ders veren öğretim elemanlarının ders dosyalarını hazırlamasında bilgilendirme yapmak. • Ders dosyalarının toplanması ve kriterlere uygunluğunun Eğitim ve Araştırma Kurulu tarafından kontrolünü organize etmek. • Program çıktılarının, yenilenecek eğitim amaçlarına ve mühendislik eğitimindeki gelişmelere bağlı olarak ve anket sonuçları, görüşmeler, nitel değerlendirmeler, öğrenci başarı notu ve eğitim olanakları hakkındaki görüşlerle birleştirerek güncellenmesi için Bölüm Yönetimi’ne talepte bulunmak. • Diğer komisyonlardan gerekli bilgi ve belgeleri istemek. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

21 Bir ürün ya da hizmetin belli bir kalite standardını sağladığının belgelenmesine akreditasyon denir.
MÜDEK’in Açılımı: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğidir.

22 Müdek Akreditasyonu, Müdek tarafından belirlenen ölçütlerin akreditasyon için başvuran mühendislik programlarınca karşılanması neticesinde MÜDEK tarafından verilen bir Uluslararası Eğitim denkliği/eşdeğerliği belgesidir. MÜDEK’in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

23 MÜDEK Akreditasyon ölçütleri
Ölçüt 1. Öğrenciler Ölçüt 2. Program Eğitim Amaçları Ölçüt 3. Program Çıktıları Ölçüt 4. Sürekli İyileştirme Ölçüt 5. Eğitim Planı Ölçüt 6. Öğretim Kadrosu Ölçüt 7. Altyapı Ölçüt 8. Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar Ölçüt 9. Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri Ölçüt 10. Programa Özgü Ölçütler

24 MÜDEK mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE etiketi vermek üzere ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından yetkilendirilmiştir. EUR-ACE , Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarına ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir yılında MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı tarafından akredite edeceği mühendislik programlarına EUR-ACE etiketi vermek için yetkilendirilmiştir.

25 MÜDEK öğrenciler için herhangi bir şikayet organı değildir
MÜDEK öğrenciler için herhangi bir şikayet organı değildir. Bölümlerinizde karşılaşmış olduğunuz her türlü olumsuzluğu lütfen aşağıdaki adımları izleyerek gidermeye çalışın. Öğrenci Danışman Öğretim Üyesi Bölüm Başkan Yardımcısı/ Bölüm Başkanı Bölüm Aracılığıyla DEKANLIK

26 9. Bölüm Tanıtımı, Mezunlar ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
• Üniversite içi ve dışında düzenlenen tanıtım organizasyonlarında Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün ve Makine Mühendisliği mesleğinin tanıtımını yapmak. • Her sene Güz Yarıyılı’nın ilk haftasında bölümü tanıtmak için birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir toplantı düzenlemek. • Her yıl Ekim ayı içerisinde Mezunlar Toplantısı düzenlemek. • Bölüm elemanları için periyodik toplantılar düzenlemek. • Yemek, piknik gibi sosyal toplantılar organize etmek. • Bölüm elemanlarının önemli günlerinde hatırlanmalarını sağlamak. • Mezunları takip etmek ve mezunlardan geri bildirim almak. • Her yıl Mayıs Ayı içinde “C.B.Ü. Müh. Fak. Mezunlar Derneği” ile birlikte Makine Mühendisliği Bölümü Mezunlar Toplantısını düzenlemek. • Mezunlara yönelik anketler düzenlemek ve iyileştirme önerilerini bildirmek. • Mezunlarla Bölüm arasındaki bilgi alışverişi ve işbirliğini arttırmak. • Öğrenci kulüpleri ile ilgili organizasyonlarda yer almak. • Konu ile ilgili Bölüm Başkanlığı’nın verdiği diğer işleri yapmak.

27 10. Uluslararası İlişkiler Komisyonu
• Bölümün gereksinimlerine uygun yeni bağlantılar kurmak. • Bölüm adına yurtdışı burslar, öğrenci değişimleri ve anlaşmalar ile ilgilenmek. • Süresi biten ikili anlaşmaları yenilemek. • Değişime giden öğrenci için; tanıtım günleri kapsamında bölümün mevcut ikili anlaşmalarının özelliklerine uygun olarak öğrencileri ders seçimi, yabancı dil yeterlilik sınavına hangi dilden girmesi gerektiği (İngilizce, Almanca, Fransızca), yaşam koşulları ve üniversitenin sunduğu imkanlar (daha önce değişime gitmiş öğrencilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak) konusunda bilgilendirmek. • Erasmus kapsamında eğitime gitmek üzere seçilen (asil listede adı geçen) öğrencilerin değişime gidecekleri kuruma isim ve e-postalarını bildirmek. • Değişime gidecek öğrencilerin öğrenim anlaşmalarını imzalamak Öğrencinin değişime hazırlanmasına yardımcı olmak ve takibini yapmak. • Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümlerinin yapılmasını sağlamak. • Değişimden dönen öğrencilerden geri bildirim almak. • Değişime gelen öğrencilerle öğrenim anlaşmasının imzalanması ve öğrencileri ders içerikleri, eğitim sistemi, notlama ve değerlendirme konularında bilgilendirmek, gerektiğinde uyum sağlamasına yardımcı olmak, gönüllü bir öğrenciyi rehber olarak görevlendirmek. • Bologna Süreci’nde Bölümü temsilen ilgili tüm toplantılara ‘Eğitim Komisyonu’ ile birlikte katılmak.

28

29 Bireysel Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri
+ Ertelemekten Kaçının + Kendi Kendinize Söz Verin + Planlama Yapın + Büyük İşleri Uygun Dilimlere Bölün + Bir İş Üzerinde Durun ve Tamamen Bitirin + Yapılacak İşlerin Listesini Çıkarın


"Tanışma ve Bölüm Oryantasyonu Zamanı Doğru Kullanma Zorunluluğu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları