Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON OFİSİ BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON OFİSİ BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON OFİSİ BİRİMİ
(ProKOB) Birim Sorumlusu Prof. Dr. Seydi DOĞAN Proje Uzmanı MSc. Gülşah ÇELİK

2 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON OFİSİ BİRİMİ
tarihli senato toplantısında 2012/10-13 nolu karar ile kurulmuştur.

3 Amaçları Üniversitemiz bünyesinde yürütülen veya yürütülecek olan projelerin başvuru ve yürütme süreçlerinin farklı aşamalarında öğretim elemanlarına mevzuat, teknik ve bütçe konularında hizmet vermek, Faaliyet alanları ile ilgili olarak Akademik ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesini sağlamak.

4 Yürütme Kurulu Prof. Dr. Seydi DOĞAN - Mühendislik Fak.
Doç. Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ - Fen-Edebiyat Fak. Doç. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN - Veteriner Fak. Doç. Dr. Gülten ERKEN - Tıp Fak. Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ - Necati Bey Eğitim Fak. Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZMEN – İktisadi İdari Bilimler Fak. Yrd. Doç. Dr. Gültekin KUVAT - Mühendislik Fak

5 Faaliyet alanları ve görevleri
Üniversitemizin araştırma politikaları, stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin teşvik edilmesini sağlamak,

6 Faaliyet alanları ve görevleri
Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını izlemek ve proje teklif çağrılarını ilgili kişi ve akademik birimlere etkin biçimde duyurmak,

7 Faaliyet alanları ve görevleri
Araştırmacılarımıza projelerin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak,

8 Faaliyet alanları ve görevleri
Üniversitemizin disiplinler arası ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla harekete geçirmek için çalışmalar yapmak,

9 Faaliyet alanları ve görevleri
Projenin hazırlanması, sunulması ve yönetilmesi aşamalarında öğretim elemanlarına teknik destek vermek ve gerektiğinde eğitim programı düzenlemek,

10 Faaliyet alanları ve görevleri
Sanayi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ortak projeler üretilmesini sağlamak,

11 Faaliyet alanları ve görevleri
Proje gruplarının yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarıyla iletişimini özendirerek ortak çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek,

12 Faaliyet alanları ve görevleri
Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili konularda destek olmak ve üniversitede inovasyon gelişmesini sağlamak,

13 Faaliyet alanları ve görevleri
Üniversitemiz alt yapı imkanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek,

14 Faaliyet alanları ve görevleri
Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olan bilimsel araştırma projeleri veri tabanının oluşturulmasını sağlamak.

15

16

17

18

19

20 Detaylı bilgi edinmek ve sorularınız için;
Proje Koordinasyon Ofisi Birimi Araştırma Laboratuarları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. kat / ProKOB

21 SABRINIZ için TEŞEKKÜRLER
İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir (A. Gide). SABRINIZ için TEŞEKKÜRLER


"BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON OFİSİ BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları