Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM İLKELERİ. Sevgili Katılımcılar, BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan eğitim bölümüne hoş geldiniz. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinin bir bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM İLKELERİ. Sevgili Katılımcılar, BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan eğitim bölümüne hoş geldiniz. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinin bir bölümü."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM İLKELERİ

2 Sevgili Katılımcılar, BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan eğitim bölümüne hoş geldiniz. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinin bir bölümü uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Bu bölümde uzaktan eğitimin nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgiler yer almaktadır. Eğitimde başarılar diliyoruz.

3 Uzaktan öğrenme sistemimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen uzaktan eğitim kriterleri çerçevesinde, uluslararası e- öğrenme sistemleri örnek alınarak hazırlanmıştır. Sistem, UNESCO tarafından da önerilen 147 ülkede 35 farklı dilde kullanılan e-öğrenme yönetim sistemidir. SİSTEM ÖZELLİKLERİ:

4 A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı standart eğitimleri, Tamamlama eğitimleri İş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimleri verilmektedir. Uzaktan Öğrenme Sistemi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan: AMAÇ

5 UZAKTAN ÖĞRENME (e - öğrenme) Katılımcılar, eğitim programına katılımları esnasında kendilerine daha önceden tahsis edilen kullanıcı ad ve parolalarıyla ile sisteme giriş yapacaklardır. Dersler için, hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim ders süreleri belirtilmiş olup, eğitim konularının Bakanlıkça uygun görülen kısımları internet üzerinden uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Uzaktan öğrenme sisteminde katılımcının her bir ders için harcaması gereken en az zaman bir tablo halinde belirtilmiştir. Her dersin amaç ve hedefleri dikkate alınarak hazırlanan sunumlar, görsel ve sesli öğeleri de içerecek şekilde konu ile ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca, derslerle ilgili detaylı başvuru dokümanları, e- sunumlar ile güncel mevzuat bilgilerine ulaşılabilmektedir. Eğitim programı güncel bilgileri yansıtacak ve uygulamaya dönük olacak şekilde oluşturulmuştur. Eğitim içeriği yazılı, görsel ve işitsel materyaller kullanılarak hazırlanmıştır. Programda ve her bir ders başlığında dersin güncelleme tarihi ve sürümü belirtilmiştir.

6 Katılımcı sistemde oturum açtıktan sonra sistemde neler yaptığının kaydını tutar. Her bir ders ile derse ait eğitim araçları için (ders anlatım slaytları, chat, forum, sınavlar, videolar vb.) önceden belirlenmiş en az harcanması gereken süreleri göz önüne alarak katılımcının harcadığı süreleri kaydeder. Katılımcı ve eğitim yöneticisi istediği zaman bu kayıtları bir rapor halinde sistemden alabilir. Eğitimde öncelik dersin uzaktan eğitim bölümüne verilecektir. Derslerin uzaktan eğitimle alınması gereken bölümü tamamlandıktan sonra BEŞHEKİM İŞGÜVENLİĞİ dersliklerinde sürdürülecek olan yüz yüze eğitimlerde uzaktan eğitimde öğrenilen bilgilerin tartışılması, katılımcıların sorularının ya da anlaşılamayan konuların açıklaması yapılacaktır. Ancak uzaktan eğitimi tamamlayan katılımcı, yüzyüze eğitime katılabilecektir. Bu nedenle, eğitim başında katılımcılara verilen program çerçevesinde uzaktan eğitimin tamamlanması gerekmektedir. UZAKTAN ÖĞRENME (e - öğrenme)

7 Eşzamanlı (senkron) ve Eşzamansız (asenkron) olarak gerçekleştirilmektedir. UZAKTAN EĞİTİM

8 Eşzamansız (asenkron) eğitim Bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, zamandan ve mekandan bağımsız olarak katıldığı eğitime, Eşzamansız (asenkron) eğitim denilmektedir. Uzaktan eğitimin ağırlıklı bölümünü Eşzamansız (asenkron eğitim) oluşturmaktadır. Katılımcıların, uzaktan öğrenme sisteminde tablo halinde belirtilmiş olan her bir ders için harcaması gereken en az süreyi mutlaka tamamlaması gerekmektedir. (Örneğin İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi için 2 ders süresi, İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü için 1 ders süresi) Katılımcının hangi saatte, hangi dersi, hangi süreyle izlediği, raporlanmaktadır. Eşzamansız (asenkron ) eğitimde katılımcılar gün içerisinde o gün için tamamlanması gereken eğitimi mutlaka tamamlayacaklardır. Katılımcılar, Eğitim programında yer alan ilk 9 konunun sıralamasını değiştirmeden eşzamansız senkron eğitim sürdürülmelidir.

9 BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan öğrenme sisteminde Eğitici(ler) ile katılımcıların, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde farklı ya da aynı mekanlarda bir arada olduğu eğitime Eşzamanlı (senkron) eğitim denilmektedir. Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin 1/10 ‘u kadardır. Eş zamanlı eğitimde katılımcılar, BEŞHEKİM İŞGÜVENLİĞİ tarafından kendilerine bildirilen gün ve saatte uzaktan eğitim portalında kendilerine bildirilen dersi eğitici ile karşılıklı olarak işleyeceklerdir. Katılımcı ve eğitmenlerin aynı anda iletişim halinde olacağı sanal sınıf uygulamasında ders içerikleri detaylı olarak tartışılacak, sorular yanıtlanacak, grup çalışmaları gerçekleştirilecektir. Senkron dersler günde en fazla 3 saat olarak planlanmıştır. Eşzamanlı (senkron) eğitim

10 Katılımcılar eş zamanlı eğitimin tamamına kendilerine bildirilen gün ve saatte katılmak zorundadır. Her bir dersin açıklama bölümündeki sanal sınıf uygulamasında, her sınıfın en fazla katılımcı sayısı ve ilgili eğiticinin o sınıfta hangi saatler arasında CHAT, FORUM vb. araçlarla katılımcılarla iletişim içinde olacağı belirtilmiştir. Eşzamanlı (senkron) Eğitim

11 Program, güncel bilgi ve pratiği yansıtmaktadır. Programda ve her bir ders başlığında dersin güncelleme tarihi ve sürümü belirtilmiştir. Örnek: Dersin Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi Eğitmen: Bedri TEKİN (Makina Mühendisi) E-posta: info@pozitifisguvenligi.cominfo@pozitifisguvenligi.com Ders Süresi (sanal sınıf): 2 saat Aktif katılımcı sayısı: 15 Chat günleri ve saatleri : Cuma Saat : 10.00 - 12:00 Ders sürümü ve güncelleme tarihi : (ISG-C.01.02) 01.12..2010

12 ÖLÇME DEĞERLENDİRME BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan öğrenme sisteminde Eğitim programına başlamadan önce gerçekleştirilecek ön test ile katılımcıların tüm konuları kapsayan bilgi düzeyi belirlenecektir. Eğitim programında yer alan her ders öncesinde ve sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Ön test sadece, katılımcının derse başlamadan önce seviyesini belirlemeye yöneliktir. Dersin işlenmesinden sonra yapılacak ölçme değerlendirmede 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) nin altında puan alan katılımcının ders notlarını yeniden gözden geçirmesini önermekteyiz. Her sınav için soru sayısına bağlı olarak bir sure belirlenecek olup, soru çözümüne geçildiğinde süre işlemeye başlayacaktır. Dersler tamamlandığında tüm konuları kapsayan son test uygulanacaktır. Katılımcının grup içindeki başarı düzeyi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak sistem tarafından belirlenmektedir. Katılımcı sisteme giriş yaptıktan sonra kendisiyle ilgili her türlü bilgiye anında ulaşabilmekte, ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bilgiyi değiştirememektedir. Katılımcıya uzaktan öğrenme sonunda başarılı ya da başarısız olduğu e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

13 DANIŞMA VE DESTEK BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bilgi almak soru sormak uygulamada karşılaşan sorunları iletmek isteyen katılımcı destek@beshekimakademi.com ve egitim@beshekimakademi.comadresleri ile BEŞHEKİM İŞGÜVENLİĞİ’ ne ulaşacak, sorun giderilerek gerekli destek sağlanacaktır. Katılımcılardan gelecek soru ve talepler için en geç 24 saat içinde telefon ya da mail ile geri bildirim yapılacaktır. destek@beshekimakademi.comegitim@beshekimakademi.com Belirtilen konularla ilgili danışma hizmetlerini yürütmek üzere BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ eğitim yöneticisi Serdar Yurdaer ÜNLÜ belirlenmiştir. Soru ve sorunlarla ilgili olarak 9.00- 18.00 saatleri arasında 0.332 235 49 44 no’lu telefonla, 18.00-23.00 saatleri arasında da 506 522 94 97 nolu telefonla Serdar Yurdaer ÜNLÜ’ye ulaşılabilir. Teknik aksaklıkların giderilmesi, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi konusu ise Sistem Destek Uzmanımızın sorumluluğunda olacaktır. Sistemde oluşabilecek teknik aksaklıklar kısa sürede giderilerek katılımcılara mail ile geri bildirim yapılacaktır.

14 SİSTEME GİRİŞ BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan eğitim sisteminde; her katılımcı sisteme yandaki ekrandan giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan ismine tıkladığında, kendi profil sayfasına ulaşabilmektedir.

15 Katılımcı Profil Sayfasında, derslerde geçirdiği süreler, testlerde aldığı puanlar ile eğitim programı sonunda değerlendirme ölçme amaçlı hazırlanan son değerlendirme sınavından aldığı puanı (başarı notunu) görebilmektedir. Ayrıca, katılımcılara başarılı olup olmadıkları e-mail ile gönderilecektir. Başarısız olan katılımcılara başarısız oldukları derslere tekrar giriş hakkı verilecek ve başarısız katılımcılar için özel olarak senkron dersler ve sınavlar düzenlenecektir. Yeterli süreyi ayırmadığı ve/veya katılım ücretini ödemediği için program dışına çıkan katılımcılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. KATILIMCI PROFİLİ

16 RAPORLAMA BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ Uzaktan Eğitim Sisteminde; Otomatik olarak tutulan bilgiler (derse katılım, sınavlarda alınan notlar, form ve chatlere katılım tarihleri ile yazılanlar, kaynak dokümanlara ulaşımlar ve sistemden indirilen dosyalar) eğitim yöneticisi tarafından izlenmekte ve raporlanmaktadır. Yeterli süre ayırmayan ve planlanan sürede dersleri tamamlayamayacak katılımcılar belirlenerek e-posta ile bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

17 BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ Uzaktan Öğrenme Sisteminde; otomatik olarak tutulan bilgilere (derse katılım, sınavlarda alınan notlar, senkron derslere katılım durumu, form ve chat’lere katılım tarihleri ile kaynak dokümanlara ulaşımlar ve sistemden indirilen dosyalar) Bakanlık yetkililerinin verilen şifrelerle ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, bu bilgiler BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ eğitim yöneticisi tarafından rapor olarak alınabilecek istendiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkililerine verilecektir. Sistem otomatik olarak giriş çıkışları kaydedecektir. Eğiticiler ile eğitim yöneticisi öğrencilerin derslere katılımlarını ve sürelerini sistemden takip edebilecek, gerekli bilgilerin dökümünü alabilecek, gerekli gördüklerinde katılımcılara da bilgi vereceklerdir. RAPORLAMA

18 KATILIMCI BAŞARISI VE MEMNUNİYETİ (e-anket) Programın bütününe ilişkin katılımcıların görüşü; iş güvenliği uzmanlığı eğitim programı giriş sayfasına konulan anket ile alınacak, gerekli değerlendirmeler yapılarak katılımcıların talepleri yerine getirilecektir. Yapılan anketle alınan katılımcıların memnuniyet görüşlerine ilişkin döküm istenildiğinde Bakanlık yetkililerine iletilecektir.

19 YAPI VE DONANIM (e-sistem) BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ Uzaktan Eğitim Sistemi, Fatih Mahallesi Doğansaray Sokak Çamlıca Apartmanı 1. Kat Selçuklu/KONYA adresinde hizmet sunmaktadır. BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ Uzaktan Eğitim Sisteminin donanım ve yazılım özellikleri aşağıda belirtilmiş olup, sistem Londra'da kiralık bir sunucu üzerinde hizmet vermektedir. Sistemin teknik hizmetleri ile yer sağlayıcılık hizmeti ANGI YAYINCILIK San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmektedir.

20 SERVER ÖZELLİKLERİ: Donanım Özellikleri:Yazılım Özellikleri: Dell PowerEdge Server Quad Core Intel Xeon 6 GB DDR2 RAM 2x750 GB SATA Hard Disk Hardware RAID 1 100 Mbps Switch port 2N + 1 UPS System NAS Backup Storage Linux CentOS 5.0 Apache 2.2.9 PHP 5.2.6 MySQL 5.0.51 veri tabanı Mailserver - Sendmail, Exim Zend Optimizer v3.3.3 Moodle 1.9.7 LMS Jw player 5.2.1


"UZAKTAN EĞİTİM İLKELERİ. Sevgili Katılımcılar, BEŞHEKİM İŞ GÜVENLİĞİ uzaktan eğitim bölümüne hoş geldiniz. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinin bir bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları