Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL TOPLANTISINA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL TOPLANTISINA"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL TOPLANTISINA
ÇORUM İL MÜFTÜLÜĞÜ AĞUSTOS AYI PERSONEL TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.

2 NAKİL YARIŞMA SINAVLARININ UYGULANMASINDA TAKİP EDİLECEK ESASLAR
CAMİ GÖREVLİLERİ NAKİL YARIŞMA SINAVLARININ UYGULANMASINDA TAKİP EDİLECEK ESASLAR

3 Cami görevlilerinin isteğe bağlı nakil işlemleri, münhal kadroların ilan sürecinden yerleştirme sonuçlarının duyurulmasına kadar idare ve aday tarafından yapılan bütün işlemler İKYS programından yapılabilecek şekilde planlanmıştır. Nakil işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir. 1- İl müftülükleri tarafından yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları, ilgili müftülükler tarafından Başkanlık internet sitesindeki İKYS programında sınav başvuru süresinin bitiminden önce on beş gün süre ile ilan edilecektir. İlan günlerine rastlayan resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beş günlük ilân süresinden sayılacaktır. 2- İlgili ayda yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS programına girişi ve sınavların ilanı sınav ilanından önce, yani her ayın son Salı gününden on beş gün önce tamamlanacaktır. *** Her ayın son Salı gününden on beş gün önceki Pazartesi saat 23:59’dan sonra münhal kadro girişi ve sınav açılması işlemi yapılamayacak, bu vakitten sonra İKYS programı münhal kadro girişi ile sınav ilanına otomatik olarak kapanacak ve program münhal kadrolara başvurulara açılacaktır.

4 3- Yarışma sınavına müracaatlar, ilgili personelin kendisi tarafından İKYS programı aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat edenler başvuru belgesini İKYS programından alabilecektir. 4- Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuatta belirtilen şartları taşıması ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip olması halinde sadece bir “İl”deki münhal bulunan imam-hatip veya müezzin-kayyım kadrosuna başvurabilecektir. *** Nakil işlemlerine başvurularda MBSTS’den en az 50 puan, *** (A) ve (B) grubu camilerdeki imam-hatip kadrolarına tercihte bulunabilmek için MBSTS’den en az 60 puan *** (C) ve (D) grubu camilerdeki imam-hatip kadroları ile bütün gruplardaki müezzin kayyım kadrolarına tercihte bulunabilmek için MBSTS’den en az 50 puan alma şartı aranacaktır. İmam-hatiplikten müezzin-kayyımlığa geçişlerde MBSTS taban puan aranmayacaktır.

5 5- Yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü saat 23:59’da sona erecek ve İKYS programı otomatik olarak müracaatlara kapanacaktır. 6- (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için yarışma sınavları Başkanlığın görüşü doğrultusunda il müftülükleri veya Başkanlık tarafından yapılabilecektir. 7- Sınav başvuru bitimi tarihinden itibaren iki gün içinde, nakil işlemlerine başvuru yapan adayların sınav tarihi ve komisyonları il müftülüklerince İKYS’de belirlenerek adayların “sınav giriş belgesi”ni almaları sağlanacaktır. 8- Yarışma sınavları her ayın ilk Salı günü yapılmaya başlanacak ve il müftülüklerindeki sınav kurulu/kurulları tarafından yapılacaktır. Sınav kurullarında münhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün bulunması şartı aranmayacaktır.

6 9- Bir sınav kurulunda günlük ortalama 30 kişi sınava alınacaktır.
10- Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları ve puan değerleri) esas alınarak yapılacaktır. Yarışma sınavında başarılı olabilmek için herhangi bir puan barajı uygulanmayacaktır. 11- Yarışma sınavının sona ermesinden sonra il müftülükleri tarafından yarışma sınavı sonuçlarının İKYS programındaki ilgili kısma girişi yapılacak ve sonuçlar (toplam puan) sınavın bitiminden itibaren en geç iki gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır. 12- Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlik süresi dolmamış en yüksek MBSTS puanının yüzde kırkı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinde yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan “toplam puan” esas alınacaktır.

7 13- Yarışma sınavına katılan adaylardan “toplam puan”ı en az yetmiş olanlar, müracaatta bulunduğu unvanda en fazla beş münhal kadro için yer tercihinde bulunabilecektir. “Toplam puan”ı yetmişin altında kalanlar münhal kadrolar için tercihte bulunamayacaktır. 14- (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara iki ay üst üste tercih olmaması halinde bu camii için aranan MBSTS taban puanına sahip olan bir görevli Başkanlığın uygun görüşü alınarak naklen atanabilecektir. 15- Yer tercihi yapmaya hak kazananlar, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, ilanın yapıldığı gün hariç iki gün süreyle tercih yapabilecektir. Tercih sonuçları tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde ilgililere duyurulacaktır. 16- Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla; a) “Toplam puan”ı yüksek olana, b) MBSTS puanı yüksek olana, c) Görev yılı fazla olana, d) Hafız olana, e) Öğrenim düzeyi yüksek olana (Lisans dahil), Öncelik verilecektir.

8 17- EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu puanı, sınavın son başvuru tarihi itibariyle İKYS programı veri tabanındaki bilgiler esas alınarak İKYS programı tarafından hesaplanacak, başvuru ekranında ve başvuru belgesinde yarışma sınavına başvuran tarafından ayrıntılı bir şekilde görülebilecektir. 18- EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formunda puan verilen müktesep ve niteliklerle ilgili İKYS veri tabanındaki olası hatalara ilişkin düzeltme talepleri, başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitimine kadar il müftülüklerince gerçekleştirilebilecektir. Bu tarihten sonraki söz konusu düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

9 19- Nakil işlemlerine başvuracaklar;
a) Türkiye geneli o ay içerisinde ilan edilen münhal kadroları öğrenme, b) Bir ildeki münhal kadroya nakil için başvuru, c) Başvuru değişikliği ve güncelleme, d) Başvuru belgesi alma, e) Sınav tarihi ve yeri öğrenme (sınav giriş belgesi alma), f) Sonuç öğrenme/sonuç belgesi alma, g) Tercih yapma, h) Tercih sonucu öğrenme, İşlemlerini İKYS programına kendi kullanıcı hesapları aracılığı ile giriş yaparak “Sınav” sekmesindeki ilgili kısımdan gerçekleştireceklerdir. 20- Münhal kadroların İKYS programına girişi ve ilanı, sınava katılacaklara sınav tarihi belirleme, sınav giriş belgelerinin adaylara verilmesi, sonuçların duyurulması, tercih alma ve tercih sonuçlarının belirlenmesi ve ilgililere duyurulması işlemleri il müftülükleri tarafından İKYS programı üzerinden yürütülecektir.

10 NAKİL İŞLEMLERİNİN İKYS’DE YÜRÜTÜLECEĞİ TARİHLER
S.N. İŞLEM TARİH 1 Münhal kadro girişi ve sınavın açılması Başvuruların başlamasından bir gün önce/Pazartesi saat 23:59’a kadar 2 İKYS veri tabanında mükteseple ilgili değişikliklerin/düzeltmelerin il müftülüklerine yaptırılması Başvuru tarihlerine rastlayan son işgünü mesai bitimine kadar 3 Yarışma sınavı yeri, tarihi ve komisyon belirleme/sınav giriş belgelerinin yayımlanması Başvuruların bitiminden itibaren iki gün içinde 4 Yarışma sınavı sonucu ve “toplam puan”ın sonuç belgesinde yayımlanması Sınavların bitiminden itibaren iki gün içinde 5 Tercihlerin alınması Sınav sonucu ve “toplam puanın” sonuç belgesinde yayımlandığı gün hariç iki gün (son gün saat 23:59’a kadar) 6 Tercih sonuçlarının yayımlanması Tercih işlemlerinin sona ermesinden itibaren iki gün içinde

11 21- Ayrıca yarışma sınavı için İKYS programından alınacak sınav tutanakları sınav kurulları tarafından doldurularak imzalanacak ve il müftülükleri tarafından muhafaza edilecektir. 22- Adayların geçerli nedenleri olması halinde sınav yapılan günlerde olması kaydıyla sınav gün değişikliği yapılabilecektir.(Aynı komisyon olmak şartıyla) 23- Sınav tutanaklarındaki üyelerin toplam notları üye ve birleştirme tutanaklarına küsuratları ile birlikte işlenecek ve ortalamada küsuratlar dikkate alınacaktır.

12

13

14

15 *** S O N ***


"PERSONEL TOPLANTISINA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları