Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET KAYA 3003100036 ENERJİ KABLO MONTAJI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET KAYA 3003100036 ENERJİ KABLO MONTAJI."— Sunum transkripti:

1 MEHMET KAYA ENERJİ KABLO MONTAJI

2 ENERJİ KABLOSUNUN İŞLEVİ
Enerjinin açık hava hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yeraltı enerji kabloları kullanılır. Hava hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde, nehir, göl ve deniz geçişlerinde kullanılır. Havai hatlara göre kayıpları daha düşüktür.

3 YER ALTI KABLOSU YAPI ELEMANLARI

4 KABLO MONTAJI GENEL HUSUSLAR
Yüklenici teklifi vermeden önce tesisi yaparken karşılaşabileceği zemin, altyapı vs. ve diğer sorunlar hakkında inceleme yaptığı kabul edilir. Bu nedenle yer teslimi veya işin yapımı esnasında yapılacak değişiklikler yükleniciye herhangi bir hak kazandırmaz. Kanal kazımı ve kablo döşenmesi sırasında yüklenici mevcut tesislere ve hizmetlere zarar vermemek için gerekli önlemleri alacak, sebep olacağı hasarlardan dolayı gerekli onarımı yapacak ve masrafları ödeyecektir.

5 KABLO MONTAJI GENEL HUSUSLAR
Tesis yapım esnasında yüklenici kabloların ve kablo döşemesinde kullanılacak diğer malzemelerin, ömürlerinin ve teknik özelliklerinin, kötü işçilik, yükleme, boşaltma, depolama gibi nedenlerle azalmasını önlemek için azami dikkat edecektir. İşin emniyetli yürütülebilmesi için gerekli her türlü önlem yüklenici tarafından alınacaktır. Ancak zorunlu hallerde ve geçici olarak bazı yolların trafiğe kapatılmalarında ilgili kuruluşlardan izin alınması İDARE tarafından temin edilecektir.

6 KABLO KANAL BOYUTLARI

7 KABLO KANAL DETAYLARI Standart kablo kanalının derinliği 80 cm, dip genişliği ise 40 cm, ağız genişliği ise 60 cm olacaktır. Çok zorunlu durumlarda kanal derinliği en fazla 40 cm olabilir. Ancak gerekli koruyucu malzeme ve engelleyici önlemler alınmalıdır. Kanala döşenecek kabloların, kanal ile kablo arası ve kablo ile kablo arası mesafe 7’şer cm ‘den az olmamalıdır. Kablo dış çapı 7 cmden büyükse bu açıklıklar kablo dış çapı kadar olacak şekilde hesaplanmalıdır.

8 KABLO KANAL DETAYLARI Toprak kanallarda, birden çok yanyana serilmiş tek damarlı kablolu sistemlerde ve tek damarlı üçlü demet halindeki sistemlerde, sistemler arasında 14 cm den az olmamak üzere en az 2d(kablo dış çapı) kadar mesafe bırakılacaktır. Üzerinden taşıt aracı geçen yollarda dikey geçiş yapılırken kanal derinliği en az 1 metre olacaktır. Zorunlu hallerde yol içerisinden paralel olarak yapılan kablo montajlarında kanal derinliği 1 metreden az olmamalıdır.

9 KABLO KANAL DETAYLARI Abone bağlantı hattı için yapılan kablo kanalları standart kablo kanalı gibi hazırlanacak ve en az 20x20x50 cm ebatlarında olacaktır. Topraklama iletkenlerinin serilmesi amacıyla açılan topraklama kanalı 20x20x70 ebatlarında olmalıdır. Kablonun geçeceği yer saptanırken; Kanalizasyon, su şebekesi ve haberleşme kablolarına 50 cm, Gaz ve Petrol boru hatlarına 60 cm, yapı duvarı ve diğer tesislere 70 cm olmalıdır.

10 KABLO KANAL KAZIMI VE HAZIRLANMASI
Yüklenici yani dağıtım şirketleri belediye ve diğer kuruluşlarla imzaladığı protokol anlaşmalara riayet etmek zorundadır. Bu hususların uygulanmasında doğacak her türlü zarar-ziyanın sorumluluğu yükleniciye aittir. Yüklenici, can ve mal güvenliği ile halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde çalışmalıdır. Kazı güzergahı boyunca uyarı levhaları, kırmızı ışıklar, bariyer gibi koruyucu ve ikaz elemanlarını koyacaktır. Yayaların bina giriş ve çıkışları aksatılmayacak. Kontrol elemanı tarafından uygun görülmeyen kanallar uygun hale getirilmeden kablo döşenmeyecektir.

11 KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
Kanal tabanına yataklama malzemesi olarak işveren tarafından kabul edilmek kaydıyla 10 cm kalınlığında, tane büyüklüğü en fazla 4 mm olan ince elenmiş kum serilerek sıkıştırılacaktır. Keskin ufalanmış taş ve kabloya zarar verebilecek kum kullanılmayacaktır. Kablo eğer elle döşenecekse, kablo serme makaralarının kullanılması döşemeyi kolaylaştırır. Serme makarası kullanılmazsa, kanal içerisine 4-6 metre aralıklarla yerleştirilecek işçiler marifetiyle kablo döşenir.

12 KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
Motorlu makaralarla döşeme Bocurgatla döşeme Kaldırıcı ağır kablo aracıyla döşeme Kablo römorkundan indirmeden doğrudan kablo serilmesi gibi kablo serme yöntemleride vardır. Ancak bu yöntemler kablo serilmesine engeller yoksa kullanılır.

13 KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
Çevre sıcaklığı +5 C altındaki soğuk havalarda kablo döşenmeyecektir. Zorunlu olarak gerekiyorsa, kablo sıcaklığı 25 C üstünde olan bir mekanda en az 24 saat bırakıldıktan sonra , kablo +5 C altına kadar soğumadan döşeme işlemi tamamlanmalıdır. Kullanılacak olan kablo imalat boyuna uygun tek parça olacak şekilde planlama yapılacak ve mümkün oldukça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır. Uzun açıklıklarda (2000 metreden fazla) döşenecek tek faz iletkenli kablolar çaprazlama yapılmalıdır.

14 KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
Kablo serildikten sonra üzerine 10 cm kalınlığında kum serilecektir. Son kum tabakasının üstüne arada boşluk kalmayacak ve her iki yandan kabloyu 5 cm geçecek şekilde enine olmak kaydıyla koruyucu elemanlar dizilecektir. (Tuğla, Beton plak , bimsblok vb) Koruyucu malzemenin üzeri 20 cm doldurulduktan sonra ikaz bandı yerleştirilir. Her grup kablo için ayrı ikaz bandı çekilir.

15 KANALIN HAZIRLANMASI VE KABLO SERİLMESİ
İkaz bandı serildikten sonra kanalın üst dolgusu toprakla veya stabilize malzeme ile doldurularak, dövülüp sıkıştırılarak , bozulan güzergah eski haline getirilir. Kabloların cadde ve yollardan karşıdan karşıya geçişlerde metalik olmayan kablo muhafaza boruları(tip 450 N) kullanılmalıdır.

16 DİĞER HUSUSLAR Açık havada döşenen kablolar olabildiğince güneş ışınlarının etkisinden korunmalıdır. Kablo tavaları ve rafları şartnameye göre topraklanmalıdır. Kablo ekleri yapılırken 2 metre s şeklinde pay bırakılmalıdır. Ayrıca ekler yan yana değil aralıklı olarak yapılmalıdır. İkaz bandlarının kalınlığı 0,1 mm, genişliği 12 cm ve kırmızı renklidir. İşaret plakaları 12 x 20 cm genişliğinde döküm olarak imal edilmiş olup, güzergah üzerinde 50 metre aralıkla ve güzergahın yön değiştirdiği yerlere çakılmalıdır.

17 RESİMLER

18 RESİMLER

19 RESİMLER

20 RESİMLER

21 RESİMLER

22 RESİMLER

23 KAYNAK Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları (EPDK’nın yayınladığı yönetmelik) MEGEP YAYINLARI TEŞEKKÜRLER

24 SORULAR 1.Kablo kanalı hazırlarken gereken usuller ve detaylar nelerdir? 2.Yer altı enerji kablosunun işlevi hakkında bilgi veriniz.


"MEHMET KAYA 3003100036 ENERJİ KABLO MONTAJI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları