Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Cevaplar

2 Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?
A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler

3 Aşağıdakilerden hangisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamaya yetkilidir?
A-Uygun eğitim almış kişiler B-Kimya Mühendisleri-Hekimler C-Kimyagerler-Biyologlar D-Kimya Mühendisleri-Hekimler-Biyologlar

4 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın ağırlıkça yüzde kaçına eşit veya daha fazlasını oluşturan gaz halinde olmayan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ve talep edene verilmesi zorunludur? A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10

5 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın hacimce yüzde kaçına eşit veya fazlasını oluşturan ve gaz halinde olan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu,hazırlanması ve talep edene verilmesi gereklidir? A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10

6 Güvenlik bilgi formlarının ,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde , güncelleştirme tarihinin kaç ay öncesine kadar geçen sürede teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir? A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay

7 Güvenlik bilgi formlarının,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden kaç ay içinde teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir? A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay

8 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde mavi renk hengi tehlikeyi belirtir?
A-Sağlık Tehlikesi B-Yanma Tehlikesi C-Reaktiflik D-Özel Tehlike

9 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerin rengi hangisidir?
A-Beyaz B-Kırmızı C-Sarı D-Mavi

10 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerden olan W işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A-Oksitlenir madde B-Suyla Reaksiyonu bilinmemektedir. C-Toksik Madde D-Korozif madde

11 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Sağlık Tehlikelerinden olan 3 sayısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A-Öldürücü B-Tehlikeli C-Çok Tehlikeli D-Az Tehlikeli

12 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Yanma Tehlikelerinden olan 2 sayısı aşağıdakilerden hangi parlama derecesini gösterir? A-73 0F altında B-100 0F altında C-200 0F altında D-200 0F üstünde

13 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Reaktiflik (Stabilite) Tehlikelerinden ,''yakıcı kimyasal reaksiyona sebep olur'' hangi sayı ile gösterilir? A-1 B-2 C-3 D-4

14 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan S1-S25 Güvenlik ibarelerinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A-Kilit altında muhafaza edin-Göz ile temasdan sakının B-Tozlarını solumayın-Cilt ile temasdan sakının C-Kullanım sırasında sigara içmeyin-Yanıcı maddelerden uzak tutun D-Serin yerde muhafaza edin-Uygun koruyucu eldiven takın

15 Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan R1 Risk ibaresinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A-Kuru halde patlayıcıdır B-Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur C-Isıtma patlamaya neden olabilir D-Yangına neden olabilir

16 Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir? A-Taşıma Tehlikeleri formu B-Ürün Sertifikası formu C-Firma Garantisi formu D-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)

17 Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R )sembolü neyin kısaltmasıdır? A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri

18 Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır? A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri


"Sorular ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları