Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?"— Sunum transkripti:

1 1 Sorular ve Cevaplar

2 2 A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?

3 3 A-Uygun eğitim almış kişiler B-Kimya Mühendisleri- Hekimler C-Kimyagerler-Biyologlar D-Kimya Mühendisleri-Hekimler-Biyologlar Aşağıdakilerden hangisi Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını hazırlamaya yetkilidir?

4 4 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın ağırlıkça yüzde kaçına eşit veya daha fazlasını oluşturan gaz halinde olmayan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması ve talep edene verilmesi zorunludur?

5 5 A-%1 B-%2 C-%5 D-%10 Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümlerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmasa bile,işyeri ortamı maruz kalma limitleri belirlenmiş veya çevre ve insana zarar verecek özellik gösteren maddelerden kimyasalın hacimce yüzde kaçına eşit veya fazlasını oluşturan ve gaz halinde olan maddelerin üreticisi tarafından Güvenlik Bilgi Formu,hazırlanması ve talep edene verilmesi gereklidir?

6 6 A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay Güvenlik bilgi formlarının,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden 3 ay içinde, güncelleştirme tarihinin kaç ay öncesine kadar geçen sürede teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir?

7 7 A-24 ay B-12 ay C-6 ay D-3 ay Güvenlik bilgi formlarının,yeni bilgiler ışığı altında güncelleştirilmesi halinde, güncelleştirilmiş formun,güncelleştirme tarihini takip eden kaç ay içinde teslim edilen kullanıcılar ile depolayanlara iletilmesi gereklidir?

8 8 A-Sağlık Tehlikesi B-Yanma Tehlikesi C-Reaktiflik D- Özel Tehlike NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde mavi renk hengi tehlikeyi belirtir?

9 9 A-Beyaz B-Kırmızı C-Sarı D-Mavi NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerin rengi hangisidir?

10 10 A-Oksitlenir madde B-Suyla Reaksiyonu bilinmemektedir. C-Toksik Madde D-Korozif madde NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Özel Tehlikelerden olan W işareti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

11 11 A-Öldürücü B-Tehlikeli C-Çok Tehlikeli D-Az Tehlikeli NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Sağlık Tehlikelerinden olan 3 sayısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

12 12 A-73 0 F altında B-100 0 F altında C-200 0 F altında D-200 0 F üstünde NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Yanma Tehlikelerinden olan 2 sayısı aşağıdakilerden hangi parlama derecesini gösterir?

13 13 A-1 B-2 C-3 D-4 NFPA Tehlike Sınıflaması etiketinde Reaktiflik (Stabilite) Tehlikelerinden,''yakıcı kimyasal reaksiyona sebep olur'' hangi sayı ile gösterilir?

14 14 A-Kilit altında muhafaza edin-Göz ile temasdan sakının B-Tozlarını solumayın-Cilt ile temasdan sakının C- Kullanım sırasında sigara içmeyin-Yanıcı maddelerden uzak tutun D-Serin yerde muhafaza edin-Uygun koruyucu eldiven takın Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan S1-S25 Güvenlik ibarelerinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

15 15 A-Kuru halde patlayıcıdır B-Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur C-Isıtma patlamaya neden olabilir D-Yangına neden olabilir Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında ve etiketlerin üzerinde bulunan R1 Risk ibaresinin açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

16 16 A-Taşıma Tehlikeleri formu B-Ürün Sertifikası formu C- Firma Garantisi formu D-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS) Kimyasal maddelerin gerek insanlara ve gerekse çevreye olan zararları ile üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formların ismi nedir?

17 17 A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (R )sembolü neyin kısaltmasıdır?

18 18 A-Güvenlik tavsiyeleri B-Kullanım şartları C-Risk durumları D-Maddenin bozunma özellikleri Kimyasal madde kapları ve bidonlarının üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve Malzeme Güvenlik Formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır?


"1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Güvenlik B-Risk C-Taşıma D-Fiziksel özellikler Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda S simgesi ne anlama gelir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları