Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Söndürme ekibi B-Kurtarma ekibi C-İlkyardım ekibi D-Haberleşme ekibi Yangın anında olay yerinde hangisi olmayabilir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Söndürme ekibi B-Kurtarma ekibi C-İlkyardım ekibi D-Haberleşme ekibi Yangın anında olay yerinde hangisi olmayabilir?"— Sunum transkripti:

1 1 Sorular ve Cevaplar

2 2 A-Söndürme ekibi B-Kurtarma ekibi C-İlkyardım ekibi D-Haberleşme ekibi Yangın anında olay yerinde hangisi olmayabilir?

3 3 A-Söndürme ekibi B-Kurtarma ekibi C-İlkyardım ekibi D-Haberleşme ekibi Yangın planlarında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?

4 4 A-Söndürme ekibi B-Kurtarma ekibi C-İlkyardım ekibi D-Taşıma ekibi Aşağıdakilerden hangisinde acil durum ekibi kurulmaz?

5 5 A-Haberleşme B-İlk yardım C-Taşıma D-Söndürme Hangisi yangın ekiplerinden değildir?

6 6 A-Haberleşme B-Taşıma C-Kurtarma D-Koordinasyon Hangisi yangın ekibidir?

7 7 A-30 dakika B-45 dakika C-1 saat D-1,5 saat Yangın Kompartımanı en az ne kadar süreyle yangına dayanıklı yapı elemanlarıyla duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış (hacim)bölümdür?

8 8 A-Bina yüksekliği 21,5 m'den fazla B-Yapı yüksekliği 20,5 m'den fazla olan binalar C-Bina yüksekliği 10 m'den fazla D-Yapı yüksekliği 15 m'den fazla olan binalar Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek bina olarak kabul edilir?

9 9 A-Endüstriyel tesisler B-Büro binaları C-Ticaret amaçlı binalar D-Karışık kullanımlı binalar Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telefon santralleri binaları,kullanım özelliklerine göre aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

10 10 A-Düşük Tehlike B-Orta Tehlike C-Yüksek Tehlike D- Çok Yüksek Tehlike Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre,içerebileceği malzemeler açısından konutlar,ibadethaneler,hastaneler,okullar,kütüphaneler müzeler,bürolar,restoran oturma alanları,tiyatro,oditoryum ve benzeri yerler aşağıdaki bina tehlike sınıflandırmasından hangisine girer?

11 11 A-500 b-1000 C-2000 D-2500 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi bulunmayan endüstriyel tesislerde,kat alanı kaç m 2 yi aşmayacak yangın kompartımanları teşkil edilmelidir?

12 12 A-20 B-40 C-50 D-100 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre,çıkış kapılarının kapasitesi 50 cm genişlikten bir dakikada kaç kişinin geçebileceğine göre hesaplanır?

13 13 A-Oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar B-Kat çıkışları C-Zemin kata ulaşan merdivenler D-Asansörler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi kaçış yolu olamaz?

14 14 A-Acil durum aydınlatma kontrol işlemleri B-Güvenlik ve benzeri nedenlerle kilitli duran kapıların ve turnikelerin açılması C-Yangının otomatik olarak haber verilmesi D- Yapılış özelliklerine bakılmaksızın tüm asansörlerin yangın esnasında kullanımının engellenmesi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre aşağıdakilerden hangisinin acil durum kontrol işleminde yapılması yanlıştır?

15 15 A-1 B-2 C-3 D-5 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre taban alanı 250 m 2 olan,A sınıfı yangın çıkması muhtemel bağımsız bir bölümde 6 kg'lık en az kaç adet yangın söndürme tüpü bulunmalıdır?

16 16 A-2 B-3 c-5 D-7 Binaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tehlike bölgeleri kaça ayrılır?

17 17 A-Söndürme Ekibi B-Kurtarma Ekibi C-Koruma Ekibi D- İlk Yardım Ekibi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir?

18 18 A-10 m B-15 m C-20 m D-30 m İşçlerin,işyerinin herhangi bir kısmında,ateş ve dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri uzaklık çok tehlikeli yerlerde en fazla ne kadardır?

19 19 A-3 ay B-6 ay C-12 ay D-Ayda bir İşyerlerinde alarm ve tahliye denemeleri en fazla ne kadar sürede periyodik olarak yapılmalıdır?

20 20 A-1 m B-3 m C-5 m D-10 m İşyerlerindeki kömür stoklarının yüksekliği en fazla ne kadar olmalıdır?

21 21 A-Karbondioksit B-Kurukimyevi toz C-Mekanik köpük D- Kimyasal köpük Aşağıdaki yangın söndürme malzemelerinden hangisi elektriği iletir?

22 22 A-Yanan cismi soğutarak B-Yanan cismin oksijenini keserek C-Yanıcı maddeyi yok ederek D-Reaksiyon zincirini kırarak B tipi kuru kimyevi yangın söndürücüler yangını nasıl söndürür?

23 23 A-Aşağı açılan B-Yukarı açılan C-Dönel kapı D-Yana açılan Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısı olamaz?

24 24 A-Ortam büyüklüğü B-Çalışan sayısı C-Havalandırma D-Bina Büyüklüğü Acil çıkışların sayısını hangisi belirlemez?


"1 Sorular ve Cevaplar. 2 A-Söndürme ekibi B-Kurtarma ekibi C-İlkyardım ekibi D-Haberleşme ekibi Yangın anında olay yerinde hangisi olmayabilir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları