Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI ELEMANLARI – TEMEL UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI ELEMANLARI – TEMEL UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 YAPI ELEMANLARI – TEMEL UYGULAMASI
Yukarıda şeması verilmiş olan yığma yapının Salon, oda ve Giriş döşemeleri ısı yalıtımlıdır. Terasta 20/20 cm.lik dikmeler ve dikmelerin altında 100/100 cm.lik tekil temel vardır Temel derinliği cm.dir. İSTENENLER: Temel Planı Ö: 1/50 A-A Kesiti Ö: 1/ B-B Kesiti Ö: 1/ Verilmeyenler serbesttir.

2 TEMEL KESİTLERİ: Temel planı çizerken bu iki temel kesitini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. İç duvarlarda tuğla duvar, subasman hatılı, taş duvar ve temel altı hatılı hepsi aynı eksendedir. Dış duvarlarda Sadece subasman hatılı, taş duvar ve temel altı hatılı ayni eksendedir. Fakat tuğla duvar eksenden kaçık olup tuğla duvar ve subasman hatılının dış kenarları ayni hizadadır Not: Verilmediği taktirde tüm çizimlerde temel altı kotu daima – 0.90 m alınacaktır.

3 Çizeceğiniz plan veya kesitleri çizime başlamazdan önce muhakkak hayalinizde canlandırmaya çalışın. Böylelikle çiziminizi daha kısa sürede hata yapmadan çizebilirsiniz.

4 TEMEL DIŞ ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ:
Temel planı çizmeye en üst kot seviyesindeki hatıllardan başlanarak, sırasıyla en üstten aşağıya doğru subasman hatılları, terastaki subasman hatılları, temel altı hatılları, tekil temeller ve bağlantı hatılları çizilir. Bu yüzden çizime en üst kottaki yani +1.15m deki subasman hatıllarını çizerek başlarız. İlk yapacağımız temelimizin dış (sınır) çizgilerini çizmektir.

5 DUVARLARIN GÖSTERİMİ:
Temel planı çizmeye yeni başlayanlar, eğer duvarların köşe birleşim yerlerini belirtirlerse, subasman hatıllarının yerleri şaşırmadan kolaylıkla işaretler. İleride deneyim kazanıldıkça duvarların gösterimine gerek kalmayacaktır.

6 SUBASMAN HATILLARININ GENİŞLİKLERİNİN İŞARETLENMESİ:
Daha önceden işaretlediğimiz duvarlar sayesinde 50 cm genişliğindeki subasman hatıllarının yerlerini iç duvar veya dış duvar olduğunu düşünerek işaretleriz

7 A SUBASMAN HATILLARININ ÇİZİMİ:
İşaretlediğimiz yerlerden subasman hatıllarımızı çizeriz. Böylelikle m deki subasman hatıllarının çizimi bitmiş olur. Not: A detayında tuğla duvarın düz bir hat şeklinde devam ettiği halde, altında devam eden temelin nasıl bir köşe yaptığına dikkat edin. Bu durum dış duvar ve iç duvar altına uygulanan temellerin konumuyla ilgilidir.

8 TERAS SINIRININ ÇİZİMİ:
m deki subasman hatıllarının çiziminden sonra m deki terasın subasman hatıllarının çizimi için önce terasımızın dış (sınır) çizgisini, daha sonra dikmelerimizi çizeriz .

9 TERASTAKİ SUBASMAN HATILLARININ ÇİZİMİ:
Terasımızın sınır çizgisini çizdikten sonra hatıl genişliklerini işaretleyip terastaki subasman hatıllarını çizeriz.

10 TEKİL TEMELLERİN ÇİZİMİ:
Çizim kolaylığı açısından temel altı ve bağlantı hatıllarını çizmeden önce tekil temeller çizilir. Burada dikkat edilmesi gereken – 1.20 m de olan tekil temeller subasman hatıllarının altında olduğundan bir kısmı görünmez. Bu yüzden subasman hatılının altında kalmayan görünen kısımlar düz çizgiyle, altında kalan görünmeyen kısımlar kesik çizgiyle çizilir.

11 TEMEL ALTI HATILLARININ ÇİZİMİ:
Temel altı hatılları, taş duvar ve subasman hatıllarının eksenleri ayni olduğundan subasman hatıllarının 10 cm iç ve dışından çizdiğimiz çizgi 70 cm genişliğindeki temel altı hatıllarını oluşturur. Giriş ve Banyo arasındaki 10 cm.lik mevcut duvar, bölücü duvardır ve taşıyıcılık görevi görmez. Bu nedenle 10 cm.lik duvar altına subasman hatılı yapılır ama taş duvar ve temel altı hatılı yapılmaz.

12 BAĞLANTI HATILLARININ ÇİZİMİ:
Tekil temeller birbirine ve temel altı hatıllarına m.de 25/50 bağlantı hatıllarıyla bağlanır. Temel altı hatılının dış çizgisi devam edip tekil temele dayanır daha sonra hatılın 50 cm genişliğini gösteren ikinci çizgi (subasman hatılının altında kaldığından kesik çizgilerle) çizilir.

13 ÇİZGİ KALIKLARININ VERİLMESİ:
Çizim işlemi bittikten sonra, çizim kurallarına uygun şekilde çizgilere kalınlık verilir.

14 SON YAPILACAKLAR Ölçümlendirmeler yapılır, kesit çizgileri çizilir, plan adı ve ölçeği yazılır. Subasman hatılları üzerine her ne kadar kesitlerde belirtilse de kotların yazılmasında fayda vardır.

15 ÖLÇÜMLENDİRMEDE YAPILIRKEN İZLENMESİ GEREKEN SIRA
1. ölçü çizgisinde: tüm elemanlara ölçü verilir. İkinci ölçü çizgisinden itibaren yapı elemanların özelliklerine göre ve belli bir sıraya göre ölçü verilir. Biz temel çizimlerinde en üstteki elemanlardan alttaki elemanlara doğru bir sıra izleyeceğiz. 2. ölçü çizgisinde: Subasman hatıllarına ve ara mesafelerine ölçü verilecek. 3. ölçü çizgisinde: Temel altı hatıllarına, tekil temellere ve ara mesafelerine ölçü verilecek. 4. ölçü çizgisinde: Kademeli kısımlar varsa bu kademeli kısımlara ölçü verilecek.Yoksa dıştan dışa ölçü verilecek. 5. ölçü çizgisinde: Dıştan dışa ölçü verilecektir.

16 TEMEL PLANININ SON HALİ


"YAPI ELEMANLARI – TEMEL UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları