Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE FATİH PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ
2. FAZ YEREL ALAN AĞI KEŞİF İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2 Keşif İşlemleri YÜKLENİCİ işe başlamadan önce, okul yönetimi eşliğinde ilgili okulda bir keşif çalışması yapacaktır. Okul yönetimi söz konusu keşif çalışmasına katılacak ve çalışma sonucunda elde edilen veriler Proje Yönetim Bilgi Sistemine aktarılacaktır. Bu sistem üzerinden onaylanan okul keşif raporu ayrıca basılarak taraflarca imzalanacaktır. Okul Keşif Raporu’nu imzalamaktan imtina eden okullar YÜKLENİCİ tarafından İDARE’YE bildirilecektir. İDARE söz konusu durum hakkında tedbir alacaktır. Keşif raporunda okul müdürü ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır. Keşif raporu 3 nüsha halinde düzenlenecektir. 1 adet okul için, 1 adet firma için ve 1 adet İl Milli Eğitim Müdürlüğü için. (Teknik Şartname, Madde:12.1)

3 Keşif İşlemlerine Kimler Katılacak?
YÜKLENİCİ, okullardaki keşif çalışmasını İDARE’yi temsilen; Okul müdürü ve/veya yetkilendireceği personel, Varsa okul formatörü, yoksa okul müdürünün yetkilendireceği personel, İDARE’nin gerek görmesi halinde uygun göreceği teknik personel ile birlikte yapacaktır. Gerekli işlemlerin İDARE tarafından yerine getirilememesinden veya geç yerine getirilmesinden doğrudan kaynaklanan iş gecikmesinden YÜKLENİCİ sorumlu değildir, okul müdürü sorumludur. Keşif işlemleri ekip halinde yapılacaktır. Ortaokullarda varsa formatör veya bilgisayar öğretmeni, Meslek Liselerinde ise Bilgisayar ve Elektrik Teknik öğretmenleri de keşif çalışmalarına katılacaktır. (Teknik Şartname, Madde:1.43)

4 Keşif İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Keşif sırasında Sistem odasının yeri, Sac kablo kanal güzergahı, Katlar arası kablo geçiş noktaları (şaft), Okuldaki ana elektrik panosunun yeri, Data uçlarının yerleri ve adetleri belirlenip işaretlenecek ve çizim üzerinde gösterilecektir. Sistem odasının yeri iyi belirlenmelidir. Sonradan değiştirilmemelidir. Farklı keşifler yapılsa bile sistem odasının yeri hep aynı olmalıdır. Pansiyon binalarında kablo bacaları varsa şaft geçişleri bu kablo bacalarından yapılabilir.

5 Örnek Keşif Planı(Keşif Sonrası Planı)
Okul idaresi tarafından kat planları keşif öncesinde hazırlanmalıdır.

6 Örnek Okul Keşif Formu Okul idaresi tarafından kat planları keşif öncesinde hazırlanmalıdır.

7 Örnek Okul Keşif Formu Okul idaresi tarafından kat planları keşif öncesinde hazırlanmalıdır.

8 Sistem Odası Kriterleri
Sistem odaları belirlenirken; Su basma riski olmayan, Su tesisatından bağımsız şekilde olan, Mümkünse doğrudan güneş görmeyen, Okul yerleşim planına göre okulun yatayda ve dikeyde merkezi olabilecek, Personelin çalışmadığı, Derslik olmayan, Güvenliği sağlanabilecek, Gerektiğinde klima takılabilecek, Eni ve boyu minimum 2 mt ve minimum 3 mt olacak şekilde minimum 6m2 olan bağımsız odalar şeklinde olacaktır. Okul idaresi tarafından belirlenen şartlarda oda ayrılmaması durumunda İDARE’nin merkez teşkilatındaki proje sorumlularına durum bildirilecek ve gerekli onay e-postayla veya proje yönetim bilgi sistemi üstünden ya da yazılı olarak alındıktan sonra sistem odası olarak belirlenebilecektir. Sistem odasında fotokopi makinası vb. cihazlar bulunmayacaktır. Rehber öğretmen, memur vb. çalışanlar ile aynı ortamı kullanmayacaklar. Musluk, kalorifer peteği varsa sökülüp kör tapa takılacaktır. (Teknik Şartname, Madde:1.61)

9 Sistem Odası Kriterleri
Sistem odası yeri kırmızı veya sarı alanlar olabilir. Mümkünse turuncu bölgede olmalıdır.

10 Sistem Odası Kriterleri
Sistem odası uygun bir yer olarak seçilmelidir. Sistem odası bağımsız olmalıdır.

11 Sistem Odası Kriterleri
Sistem odası ile en uzak sınıf arasındaki internet kablosunun uzunluğu en fazla 90 metre olacaktır. 90 metreyi aşan kablo olması durumunda okul yönetimi ile birlikte ikinci bir sistem odası yeri belirlenip kablo dağılımları iki noktadan yapılacaktır. Mesafe kuş bakışı değil dönemeçlerde hesap edilip kablo mesafesi olmalıdır. Okullarda mümkün olan en az sayıda sistem odası kullanılacaktır. (Sistem odalarında kullanılacak kabinetler ve aktif cihazlar maliyeti önemli ölçüde arttırmaktadır.) Her binaya en az bir adet sistem odası kurulacaktır. Bu nedenle binalar arası mesafeler önem arz etmektedir. (Teknik Şartname, Madde:3.3)

12 Birden Fazla Binaya Sahip Olan Okullar
Her bina için ayrı bir sistem odası yeri belirlenecek. Her binaya ait kat planları hazırlanacak. Birden fazla binası olan okullarda, binalar arası kablo bağlantısında öncelikle varsa uygun logar bağlantısı kullanılacaktır. Uygun logar bağlantısı bulunmayan okullarda; Binalar arası mesafenin 50 metreden az ise gerdirme yöntemi, Binalar arası mesafenin 50 metreden fazla ise direk dikme yöntemi, Okullarda uygun yükseklik ve özellikte direk ve gerdirme halatları varsa gerdirme işleminde bu mevcut direkler ve halatlar kullanılabilecektir. Gerdirme ya da direk dikme yöntemleriyle kablolama ihtiyacını çözemediği durumlarda okul yerleşkesinde kazı yaparak kablo hatlarını çekebilecektir. Mesafeler önemli olduğu için bina planlarındaki binalar arası mesafeler mutlaka yazılmalıdır. Keşif çalışmalarından önce binalar arası logar bağlantısının bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. (Teknik Şartname, Madde:3.13.4)

13 İnternet Bağlantısı İçin Uç Konulacak Birimler
Derslikler ve derslik olarak kabul edilen yerlere (etkileşimli tahta bulunan); BT sınıflarına, laboratuvarlara (fizik, kimya, biyoloji vb.) ve atölyelere, 1 adet elektrik ve 1 adet veri prizi çekilecektir. Bu yerlerde Etkileşimli Tahta ile Bağlantı Prizi/BT-Bağlantı Prizi arasında 1 (bir) adet HDMI ve 1 (bir) adet USB port bağlantısı bulunacaktır. Yukarıdaki yerlerden BT sınıflarına 2'si BT-bağlantı prizi üzerinde olmak üzere toplam 4 (dört) adet veri prizi çekilecektir. Derslikler haricindeki; öğretmen odaları, memur odaları, kütüphaneler, test odaları, rehberlik servisi odaları, özel eğitim hizmet odaları, idari işler odaları, toplantı salonları, çok amaçlı salonlar, konferans salonları, danışma odaları ve arşiv odalarına 2 (iki) adet veri prizi çekilecektir. Atölyelerde mevcut kara tahta varsa ve ders işleniyorsa etkileşimli tahta kurulacaktır. Tahta başında ders işlenmeyen atölyelere etkileşimli tahta kurulmayacaktır. Öğretmen odaları ile öğretmenler odası karıştırılmamalıdır. (Teknik Şartname, Madde: )

14 İnternet Bağlantısı İçin Uç Konulacak Birimler

15 Pansiyon Binaları Okullarda pansiyon varsa pansiyon binalarında her kata tavana yakın seviyede 30 cm aşağıda olmak üzere, kat uzunluğu 30 metreye kadar olan yere koridor ortasında 1 (bir) adet veri prizi ve 1 (bir) adet elektrik prizi; 30 metreden uzun koridorlarda bir koridor başına bir de sonuna olacak şekilde toplam 2 (iki) adet veri prizi ve 2 (iki) adet elektrik prizi çekilecektir. Bu elektrik priz veya prizleri en yakın priz buatından çekilecektir. Veri ve elektrik prizi sıva üstü ve yan yana olacaktır. Pansiyon binalarındaki idareci odaları, öğretmenler odası vb. yerlere veri ucu çekilecektir. (Teknik Şartname, Madde:3.11.4)

16 Keşif İşlemlerinden Sonra Malzeme Teslimi
YÜKLENİCİ, okulda öğrencilere veya okul personeline eşya veya malzeme taşıtmayacaktır. Kargo ile gelen malzemeler keşif esnasında okul idaresi ile YÜKLENİCİ tarafından belirlenmiş noktaya YÜKLENİCİ tarafından taşınacaktır. (Okul müdürü kargo teslim tutanağını imzalamayacak, firma temsilcisi tarafından teslim alınacaktır.) İlgili okulun ihtiyacı olan kurulum malzemeleri ile sınırlı olmak üzere İDARE tarafından okul binalarında muhafazalı uygun bir depolama yeri sağlanacak, mesai sonrası çalışmalar için imkan verilecektir. Okullarda kablolama, kurulum veya arıza giderme çalışmalarında okul yöneticileri YÜKLENİCİ’YE izin ve destek verecektir. Okul yöneticileri, YÜKLENİCİ’YE çalışması için gerekli enerji, izin, çalışma alanı gibi imkanları ve gece ya da hafta sonu çalışmaları için imkan sağlayacaktır. Bu hususların sağlanamamasından kaynaklanan gecikmeler/ifa imkansızlıkları kurulum süresine eklenecektir. Malzemelerin depolanması için okul idaresi firmaya uygun kilitlenebilir bir depo ortamı sağlanacaktır. Depo anahtarını firma yetkilisine tutanakla teslim edip gelen malzemeden sorumlu olmayacaktır. (Teknik Şartname, Madde: )

17 Sınıflarda Etkileşimli Tahta Modeli
Etkileşimli panel her zaman beyaz tahtanın altında ve öğretmen masası tarafında olmalıdır. Keşif ve kurulumlar sırasında okul idaresi bu konuya hassasiyetle dikkat edecektir.

18 Okullarda Yapılacak İşlem Basamakları
Keşif çalışmaları, Malzemelerin okula gelmesi, Sac kablo kanal montajı, PVC kablo kanal montajı, Enerji ve internet kablolarının çekilmesi, Sistem odası ve kabinet kurulumu, Kabloların sonlandırılması ve etiketlemeler, Test ve dokümantasyon. Keşif çalışmalarından sonra okulda montaja başlanmadan önce okul idaresi tarafından çalışanların özel basım kimliklerini kontrol edilecektir. Özel kimlik kartı olmayan çalışanlardan savcılık belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini mutlaka istenecektir. Ayrıca çalışanların isim listesi, özel kimlik kartları yada savcılık belgesiyle birlikte nüfus cüzdan fotokopileri dosyalanacaktır.

19 Okul İdaresince Yapılacaklar
Tüm binalara ait kat planları, Başvurular modülüne yapılan giriş formlarının fotokopileri, İmzalanan keşif formlarının birer sureti, adresine gönderilecektir.


"EĞİTİMDE FATİH PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları