Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KEŞİF İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KEŞİF İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KEŞİF İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2 Keşif İşlemleri YÜKLENİCİ işe başlamadan önce, okul yönetimi eşliğinde ilgili okulda bir keşif çalışması yapacaktır. Okul yönetimi söz konusu keşif çalışmasına katılacak ve çalışma sonucunda elde edilen veriler Proje Yönetim Bilgi Sistemine aktarılacaktır. Bu sistem üzerinden onaylanan okul keşif raporu ayrıca basılarak taraflarca imzalanacaktır. Okul Keşif Raporu’nu imzalamaktan imtina eden okullar YÜKLENİCİ tarafından İDARE’YE bildirilecektir. İDARE söz konusu durum hakkında tedbir alacaktır. (Teknik Şartname, Madde:12.1)

3 Keşif İşlemlerine Kimler Katılacak? YÜKLENİCİ, okullardaki keşif çalışmasını İDARE’yi temsilen; Okul müdürü ve/veya yetkilendireceği personel, Varsa okul formatörü, yoksa okul müdürünün yetkilendireceği personel, İDARE’nin gerek görmesi halinde uygun göreceği teknik personel ile birlikte yapacaktır. Gerekli işlemlerin İDARE tarafından yerine getirilememesinden veya geç yerine getirilmesinden doğrudan kaynaklanan iş gecikmesinden YÜKLENİCİ sorumlu değildir, okul müdürü sorumludur. (Teknik Şartname, Madde:1.43)

4 Keşif İşlemleri Nasıl Yapılacak? Keşif sırasında Sistem odasının yeri, Sac kablo kanal güzergahı, Katlar arası kablo geçiş noktaları (şaft), Okuldaki ana elektrik panosunun yeri, Data uçlarının yerleri ve adetleri belirlenip işaretlenecek ve çizim üzerinde gösterilecektir.

5 Örnek Keşif Planı(Keşif Sonrası Planı)

6 Örnek Okul Keşif Formu

7

8 Sistem Odası Kriterleri Sistem odaları belirlenirken; Su basma riski olmayan, Su tesisatından bağımsız şekilde olan, Mümkünse doğrudan güneş görmeyen, Okul yerleşim planına göre okulun yatayda ve dikeyde merkezi olabilecek, Personelin çalışmadığı, Derslik olmayan, Güvenliği sağlanabilecek, Gerektiğinde klima takılabilecek, Eni ve boyu minimum 2 mt ve minimum 3 mt olacak şekilde minimum 6m 2 olan bağımsız odalar şeklinde olacaktır. Okul idaresi tarafından belirlenen şartlarda oda ayrılmaması durumunda İDARE’nin merkez teşkilatındaki proje sorumlularına durum bildirilecek ve gerekli onay e-postayla veya proje yönetim bilgi sistemi üstünden ya da yazılı olarak alındıktan sonra sistem odası olarak belirlenebilecektir. (Teknik Şartname, Madde:1.61)

9 Sistem Odası Kriterleri

10 Sistem odası uygun bir yer olarak seçilmelidir.

11 Sistem Odası Kriterleri (Teknik Şartname, Madde:3.3) Sistem odası ile en uzak sınıf arasındaki internet kablosunun uzunluğu en fazla 90 metre olacaktır. 90 metreyi aşan kablo olması durumunda okul yönetimi ile birlikte ikinci bir sistem odası yeri belirlenip kablo dağılımları iki noktadan yapılacaktır. Okullarda mümkün olan en az sayıda sistem odası kullanılacaktır. (Sistem odalarında kullanılacak kabinetler ve aktif cihazlar maliyeti önemli ölçüde arttırmaktadır.) Her binaya en az bir adet sistem odası kurulacaktır. Bu nedenle binalar arası mesafeler önem arz etmektedir.

12 Birden Fazla Binaya Sahip Olan Okullar Her bina için ayrı bir sistem odası yeri belirlenecek. Her binaya ait kat planları hazırlanacak. Birden fazla binası olan okullarda, binalar arası kablo bağlantısında öncelikle varsa uygun logar bağlantısı kullanılacaktır. Uygun logar bağlantısı bulunmayan okullarda; Binalar arası mesafenin 50 metreden az ise gerdirme yöntemi, Binalar arası mesafenin 50 metreden fazla ise direk dikme yöntemi, Okullarda uygun yükseklik ve özellikte direk ve gerdirme halatları varsa gerdirme işleminde bu mevcut direkler ve halatlar kullanılabilecektir. Gerdirme ya da direk dikme yöntemleriyle kablolama ihtiyacını çözemediği durumlarda okul yerleşkesinde kazı yaparak kablo hatlarını çekebilecektir. (Teknik Şartname, Madde:3.13.4)

13 İnternet Bağlantısı İçin Uç Konulacak Birimler Derslikler ve derslik olarak kabul edilen yerlere (etkileşimli tahta bulunan); BT sınıflarına, laboratuvarlara (fizik, kimya, biyoloji vb.) ve atölyelere, 1 adet elektrik ve 1 adet veri prizi çekilecektir. Bu yerlerde Etkileşimli Tahta ile Bağlantı Prizi/BT-Bağlantı Prizi arasında 1 (bir) adet HDMI ve 1 (bir) adet USB port bağlantısı bulunacaktır. Yukarıdaki yerlerden BT sınıflarına 2'si BT-bağlantı prizi üzerinde olmak üzere toplam 4 (dört) adet veri prizi çekilecektir. Derslikler haricindeki; öğretmen odaları, memur odaları, kütüphaneler, test odaları, rehberlik servisi odaları, özel eğitim hizmet odaları, idari işler odaları, toplantı salonları, çok amaçlı salonlar, konferans salonları, danışma odaları ve arşiv odalarına 2 (iki) adet veri prizi çekilecektir. (Teknik Şartname, Madde:3.11.2-3)

14 İnternet Bağlantısı İçin Uç Konulacak Birimler

15 Pansiyon Binaları Okullarda pansiyon varsa pansiyon binalarında her kata tavana yakın seviyede 30 cm aşağıda olmak üzere, kat uzunluğu 30 metreye kadar olan yere koridor ortasında 1 (bir) adet veri prizi ve 1 (bir) adet elektrik prizi; 30 metreden uzun koridorlarda bir koridor başına bir de sonuna olacak şekilde toplam 2 (iki) adet veri prizi ve 2 (iki) adet elektrik prizi çekilecektir. Bu elektrik priz veya prizleri en yakın priz buatından çekilecektir. Veri ve elektrik prizi sıva üstü ve yan yana olacaktır. (Teknik Şartname, Madde:3.11.4)

16 Keşif İşlemlerinden Sonra Malzeme Teslimi YÜKLENİCİ, okulda öğrencilere veya okul personeline eşya veya malzeme taşıtmayacaktır. Kargo ile gelen malzemeler keşif esnasında okul idaresi ile YÜKLENİCİ tarafından belirlenmiş noktaya YÜKLENİCİ tarafından taşınacaktır. (Okul müdürü kargo teslim tutanağını imzalamayacak, firma temsilcisi tarafından teslim alınacaktır.) İlgili okulun ihtiyacı olan kurulum malzemeleri ile sınırlı olmak üzere İDARE tarafından okul binalarında muhafazalı uygun bir depolama yeri sağlanacak, mesai sonrası çalışmalar için imkan verilecektir. Okullarda kablolama, kurulum veya arıza giderme çalışmalarında okul yöneticileri YÜKLENİCİ’YE izin ve destek verecektir. Okul yöneticileri, YÜKLENİCİ’YE çalışması için gerekli enerji, izin, çalışma alanı gibi imkanları ve gece ya da hafta sonu çalışmaları için imkan sağlayacaktır. Bu hususların sağlanamamasından kaynaklanan gecikmeler/ifa imkansızlıkları kurulum süresine eklenecektir. (Teknik Şartname, Madde:1.55-39-23)

17 Sınıflarda Etkileşimli Tahta Modeli

18 Okullarda Yapılacak İşlem Basamakları Keşif çalışmaları, Malzemelerin okula gelmesi, Sac kablo kanal montajı, PVC kablo kanal montajı, Enerji ve internet kablolarının çekilmesi, Sistem odası ve kabinet kurulumu, Kabloların sonlandırılması ve etiketlemeler, Test ve dokümantasyon.

19 Okul İdaresince Yapılacaklar Tüm binalara ait kat planları, Başvurular modülüne yapılan giriş formlarının fotokopileri, İmzalanan keşif formlarının birer sureti, fatihaltyapi26@gmail.com adresine gönderilecektir.


"EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KEŞİF İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları