Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan Erkan KARAARSLAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan Erkan KARAARSLAN"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org
SAYIŞTAY DENETİMİ Hazırlayan Erkan KARAARSLAN

2 DENETİMDE SÜREÇ 5018 sayılı Kanun 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.
Kanun güçlü bir iç denetim ama özellikle de dış denetimin varlığı esas alınarak hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kanunla aynı zamanda Sayıştay’ın denetimine zemin hazırlayacak yasal düzenleme yapılmamış olması nedeniyle bir denetim zafiyeti oluşmuştur.

3 DENETİMDE SÜREÇ Bu zafiyeti ortadan kaldıran yasal düzenleme 2010 yılının son günlerinde yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile ortadan kaldırıldı. 2011 yılında Sayıştay Başkanlığımız daha çok pilot uygulama niteliğinde ancak oldukça etkin denetimler gerçekleştirdi. 2012 yılında özlenen/beklenen denetim anlayışı arifesinde yapılan bir düzenleme ile Sayıştayın denetim yetkileri azaltıldı.

4 DENETİMDE SÜREÇ Nihayet Anayasa Mahkemesi Sayıştayı denetim zafiyetine düşürme ihtimali kuvvetli olan düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Dolayısıyla 2013 yılında nihayet 5018 sayılı Kanunla bütünleşik ilk denetim yapılacak. Burada döneminde oluşan pekçok problem ve sorun alanı, riskler Sayıştay Denetiminin sırtında. Ancak kurumsal kapasitesi oldukça güçlenerek dünyanın önemli denetim kurumlarından biri haline gelen Sayıştay Başkanlığı’nın bu sorunları gidereceği muhakkaktır.

5 SAYIŞTAY DENETİMİNİN KAPSAMI
Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi

6 SAYIŞTAYIN DÜZENLİLİK DENETİMİ
a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi, c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.

7 SAYIŞTAYIN PERFORMANS DENETİMİ
Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.

8 SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI
Organizasyon Bakımından İlgili Kamu İdaresi Kamu idaresine bağlı işletme ve şirketler Kamu idaresince yürütülen sosyal tesisler Kamu idaresince yardım yapılan dernek vb her tür organizasyonlar Kamu hesaplarına girmiş olsun ya da olmasın her tür kaynak ve hesaplar

9 SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI
Konu Bakımından Kamu idaresinin giderleri Kamu idaresinin gelirleri Kamu idaresinin taşınır malları Kamu idaresinin taşınmaz malları Kamu idaresinin muhasebe ve mali raporları Kamu idaresinin mali yönetim sistemi Kamu idaresinin iç kontrol sistemi Kamu idaresinin performansı

10 DENETİM YÖNTEMİ Denetim genel olarak cari yıl esasına göre yapılmaktadır. Denetimin nasıl olacağına ilişkin rehberler Sayıştay Başkanlığı’nca kamuoyuyla paylaşılmıştır. Denetim birkaç safhada gerçekleşmektedir.

11 KURUMLARA DÜŞEN GÖREVLER
Kurumlar iş süreçlerini çıkartmalı ve iyileştirmelidir. Etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmalıdır. Denetime elverişli mali raporlar üretmelidir. Özcesi Denetim Ortamını İyileştirmelidir.

12 BİZ NE YAPIYORUZ Bizde; Makalelerimizle (300 makale)
Kitaplarımızla (42 Kitap) E.Kitaplarımızla (12 E.Kitap) Web sayfamızla Sorulara verdiğimiz cevaplarla (günlük ortalama 48 Soru) Eğitimlerimizle Danışmanlıklarımızla Denetim Ortamının İyileştirilmesine, denetimin gücünün ve öneminin algılanmasına çok küçük bir katkı vermeye çabalıyoruz.

13 NASIL İç Kontrolün gereklerini anlatarak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırarak Süreç Yönetim Sistemi konusunda farkındalık oluşturarak Muhasebe hatalarını tüm ülkede düzelterek, ve raporlarda gerekli olan makyajlamaları yaparak okunabilir, analiz edilebilir ve denetlenebilir Raporlar oluşturarak Stratejik yönetimi güçlendirerek Mevzuata uyumun altını çizerek.

14 DAHA İYİ BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE
ERKAN KARAARSLAN


"Hazırlayan Erkan KARAARSLAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları