Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başvurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Erbil PAYZIN Payzın Danışmanlık Ltd. Şti.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başvurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Erbil PAYZIN Payzın Danışmanlık Ltd. Şti."— Sunum transkripti:

1 1 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başvurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Erbil PAYZIN Payzın Danışmanlık Ltd. Şti

2 2 Çalıştayın Amacı TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvurmak için proje önerisi hazırlayacak kişilerin,  Destek programına uygun doğru proje konularını belirlemek,  Destek programı ölçütlerine uygun olarak proje önerisi hazırlamak,  Proje bütçesini oluşturmak, konularındaki becerilerini geliştirmek.

3 3 Çalıştay Programı: 1. Gün-sabah 09:00-09:15 Açılış, çalıştayın amaçları, katılımcılarla tanışma Oturum 1 09:15-10:00 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 10:00-10:15 Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar 10:15-10:45 Uygulama Çalışması 1: Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar 10:45-11:00 Ara (15 d) Oturum 2 11:00-11:20 Uygulama Çalışması 1 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 11:20-11:35 Proje önerisi hazırlarken dikkat edilecek konular 11:35-11:50 Proje amaçları ve çıktıları 11:50-12:30 Uygulama Çalışması 2: Proje amaçları ve çıktılar 12:30- 13:30 Yemek arası (60 d)

4 4 Çalıştay Programı: 1. Gün-devam Oturum 3 13:30-13:45 Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi; dolaylı teknolojik etkileri 13:45-14:15 Uygulama Çal. 3: Teknoloji Karmaşıklık ve Dolaylı Teknolojik Etkiler 14:15-14:45 Uygulama Çal. 2-3 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 14:45- 15:00 Ara (15 d) Oturum 4 15:00-15:15 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri 15:15-15:45 Uygulama Çalışması 4: Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri 15:45-16:15 Uygulama Çal. 4 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 16:15- 16:30 Ara (15 d) Oturum 5 16:30-17:15 İş Planı: Proje İş Paketleri, İş-Zaman Çubuk Grafiği, Ara Çıktılar Formu 17:15-18:00 Uygulama Çalışması 5: İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği

5 5 Çalıştay Programı: 2. Gün-sabah Oturum 6 09:00-10:30 Uygulama Çalışması 6: İşgücü Planlaması, İş Paketi Tanımlama Formu, Ara Çıktılar Formu 10:30-10:45 Ara (15d) Oturum 7 10:45-11:45 Uygulama Çal. 5-6 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 11:45-12:00 Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi 12.00-12:30 Proje Yönetimi ve Organizasyonu; Kuruluşun Ar-Ge Olanakları 12:30- 13:30 Yemek arası (60 d) Oturum 8 13:30-13:45 Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği 13:45-14:15 Uygulama Çalışması 7: Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği 14:15-14:45 Uygulama Çal. 7 ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma

6 6 Çalıştay Programı: 2. Gün- devam 14:45- 15:00 Ara (15d) Oturum 9 15:00-15:15 Proje Bütçesi 15:15-16:15 Uygulama Çalışması 8: Proje Bütçesi ve Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi 16:15-16:45 Uygulama Çal. 8a ile ilgili grup sunumları ve genel tartışma 16:45- 17:00 Ara (15d) Oturum 10 17:00-17:30 Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri 17:30-18:00 Genel tartışma ve kapanış

7 7 TÜBİTAK TEYDEB (TİDEB) Belgeleri (www.teydeb.tubitak.gov.tr) 1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma- Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik (13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış) 2. TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik Ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_2005.12.31.doc) 3. AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_2005.12.31.doc) 4. AGY200-01: TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Proje Önerisi Değerlendirme Formu (AGY200_2005.12.31.doc) 5. AGY300-01: Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300_2005.12.31.doc) 6. AGY400-01: Dönemsel İzleme Formu (AGY400_2005.12.31.doc) 7. AGY500-1: Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu (AGY500_2005.12.31.doc)

8 8 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı  Ar-Ge Desteği ve Yenilik Kavramı  Destek Kapsamı ve Destekleme Oranları

9 9 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kapsamı Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile;  yeni bir ürün üretilmesi,  ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin,  yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

10 10 Yenilik: TEYDEB’in Tanımı (*)  Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek;  estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder. (*) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_2005.12.31.doc)

11 11  Ürün Yeniliği  Süreç Yeniliği  Pazarlama Yeniliği  Organizasyonel Yenilik Oslo Kılavuzuna Göre Yenilik Türleri (*) Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler, 3. Baskı, OECD ve Eurostat ortak yayını, Türkçe 1. Basım, TÜBİTAK, Şubat 2006, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm Destek Kapsamında Kapsam Dışı

12 12 Ürün Yeniliği Tanımları  Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) :  Özellikleri ya da tasarlanan kullanım alanları tamamıyle yeni veya önemli ölçüde iyileştirilmiş olan mal veya hizmetlerdir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm  TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**) :  Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_2005.12.31.doc)

13 13 Ürün Yeniliği Sınıfları (*)  Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi:  temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları  Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi:  benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi  Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi  Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi  Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi:  yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi (*) AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_2005.12.31.doc) küçük yenilik BÜYÜK yenilik

14 14 Şirket için yeni olan ürünler Ürün Yenililiği Ülke için yeni olan ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler Maliyet azaltma İyileştirmeÜrün gamı Genişletme Dünya için yeni olan ürünler

15 15 Ürün Yeniliği Olmayan Durumlar (*)  Mal veya hizmetin işlevsel ve teknik özelliklerini değiştirmeyen tasarım değişiklikleri  Rutin güncellemeler  Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler  Giyim sektöründe meydana gelen düzenli mevsimsel değişiklikler  Tek bir müşteriye göre hazırlanan ve diğer ürünlerden önemli ölçüde farkı bulunmayan özel ürünler  Diğer işletmelerden satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden ticareti (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm

16 16 Süreç Yeniliği Tanımları  Oslo Kılavuzuna göre tanım (*) :  Yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş üretim ve teslimat yöntemleridir.  Teknikte, ekipmanda ve/veya yazılımda meydana gelen önemli ölçüdeki değişiklikleri de içerir. (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm  TEYDEB Teknik ve Mali Kılavuz’a göre tanım (**) :  Üretim yöntemlerinde yenilik, geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi ifade eder. (**) TÜBİTAK Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Teknik ve Mali Kılavuz (TEKNIK_VE_MALI_KILAVUZ_2005.12.31.doc)

17 17 Süreç Yeniliği Sınıfları (*)  Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması  Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi AGY100-01: Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) Proje Öneri Bilgileri (AGY100_2005.12.31.doc)

18 18 Süreç Yeniliği Olmayan Durumlar (*)  Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler  Kullanılmakta olan imalat ve lojistik sistemlerinin çok benzerlerinin kurulması yoluyla imalat ve hizmet yeteneklerinin artırılması (*) Oslo Kılavuzu Işığında ‘Yenilik’ TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi, Eylül 2005, Ankara, www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm

19 19 TEYDEB Tarafından Desteklenen Ar-Ge Aşamaları 1. Kavram geliştirme 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar 4. Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları 5. Prototip üretimi 6. Pilot tesisin kurulması 7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması 8. Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

20 20 Neler Destekleniyor?  Personel giderleri:  Brüt ücret, SSK & İşsizlik Sig. işveren payı, ikramiye  Seyahat giderleri:  Şehirlerarası yol + konaklama  Alet/Techizat/Yazılım/Yayın alımları*  Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler  Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları**  Malzeme alımları  TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri * Üretim aşamasında da kullanılan techizata proje süresine bağlı kısmi destek verilir. ** Yurtdışından alınan danışmanlık ve hizmetler proje toplamının %20’sini aşamaz.

21 21 Destekleme Oranları  KOBİ: %32  %50 (temel destek)... %60 (ek desteklerle)  Büyük: %25  %50 (temel destek)... %60 (ek desteklerle)  Temel Destek Oranı:  Firmanın bir önceki yıla ait Ar-Ge giderinin net satışlarına oranına bağlı (%0... %1.5>)  Ayrınıılı gelir tablosu 630 hesabında yazılan Ar-Ge gideri geçerli oluyor.

22 22 Ek Destekler  Personel giderleri:  Büyük F. %60;  KOBİ %75;  Teknopark %90;  Doktoralı %100  Öncelikli alan: temel destek %20 artar  Özgün ürün oranına göre temel destek %0-%20 artar  Yurtiçi Ar-Ge kuruluşundan hizmet alımı için %30 ek desek  Patent çıkarsa toplam destek %10 artırılır

23 23 Öncelikli Alanlar (*) 1. Enformatik 2. Esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama 3. İleri malzeme teknolojileri 4. Gen mühendisliği/biyoteknoloji 5. Uzay ve havacılık teknolojileri 6. Çevreye duyarlı teknolojiler (*) 98/10 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tebliğinde tanımlanmış olan öncelikli alanlar

24 24 Destek Süreci  İlk başvuru  4 kopya proje önerisi (AGY100-01)  Başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadarki harcamalar destek kapsamında  Maksimun destek süresi 3 yıl  Değerlendirme süreci (3+ ay)  Hakem değerlendirmesi (AGY200-01)  TEYDEB iç değerlendirme ve karar  Dönemsel (6 aylık) Ar-Ge yardımı talebi (AGY300-01)

25 25 Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar  Bu proje destek kapsamına girer mi?  Bu proje yapmaya değer mi?  Destek için başvurmaya değer mi?

26 26 Bu proje destek kapsamına girer mi?  Ne Ar-Ge sayılır, nereye kadar sayılır, ne sayılmaz?  Destek programının kısıtları

27 27 Bu proje yapmaya değer mi?  Kime, neyi, nasıl yapacaksınız?  Yapabilir misiniz?  Mevcut bilgi, beceri ve altyapınız yeterli mi?  Satabilir misiniz?  İş modeliniz gerçekçi mi?  Kaça satılabilir?  Maliyet ne olmalı?

28 28 Destek için başvurmaya değer mi?  Projemizin süresi ne kadar?  > 6 ay ?  Projemizin bütçesi ne?  > 50 bin YTL?  Birkaç benzer küçük projeyi bir şemsiye proje altında toplayabilir miyiz?

29 29 Uygulama Çalışması-1:  Proje Önerisi Öncesi Yapılacak Hazırlıklar

30 30 Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular  Gerekli bilgileri istenen formata uygun olarak vermek  Projeyi hakemin bakış açısıyla hazırlamak:  Hakem sorularının yanıtlarını öneri dosyasında bulmalı!  Hakem için yeterli bilgi vermek/ ticari sırları saklı tutmak

31 31

32 32 Hakem nelere bakar? Proje Değerlendirme Formu AGY200-1  Üç ana başlık:  Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısının Uygunluğu  Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Her ana başlık altında üç kategoride toplanmış değerlendirme kriterleri:  Çok iyi (7/11/10)  İyi (18/11/15)  İyi değil/Yetersiz (9/8/6)

33 33 TEYDEB Proje Önerisi Formatı  Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri  Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı  Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Bölüm E- Proje Bütçesi

34 34 TEYDEB Proje Önerisi Formatı  Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri  Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı  Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Bölüm E- Proje Bütçesi

35 35 Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Proje Tanıtımı  Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi  Yenilikçi ve Özgün Yönleri

36 36 Proje Tanıtımı: proje özeti formu

37 37 Projenin Endüstriyel Ar-Ge Yönü ve Teknolojik Düzeyi  Proje amaçları ve çıktıları  Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi  Projenin dolaylı teknolojik etkileri

38 38 Proje Amaçları ve Çıktıları  Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri  Projede kullanılacak yöntem ve teknikler  Uyulacak ulusal/uluslararası standartlar

39 39 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)  Projenin başlatılma gerekçeleri, amacı ve proje sonuçlarının başarı ölçütleri  Ne yapmak istiyoruz?  Neden yapmak istiyoruz?  Proje sonuçlarımızın başarı ölçütleri neler?  Performans  Maliyet  Zamanlama ........

40 40 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)  Projede kullanılacak yöntem ve teknikler  Hangi Ar-Ge aşamaları planlandı?  Nasıl bir Geliştirme Süreci izlenecek?  Hangi aşamalarda hangi tasarım ve test teknikleri kullanılacak?  Tasarım ve testler sırasında hangi araçlar kullanılacak?  Standartlara uyum testleri nerede ve nasıl yapılacak ?

41 41 Şelale Geliştirme Süreci Spesifikasyon Mimari tasarımı Ayrıtılı tasarım Prototip Test Müşteri gereksinimleri Boom!

42 42 Adımsal (Incremental) Geliştirme Süreci Ayrıntılı tasarım Mimari tasarımı Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Sistem testi Prototip Modül testi Ayrıntılı tasarım Prototip Modül testi adım 1adım 2adım N

43 43 İterasyona Dayalı (Döngülü) Geliştirme Süreci Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Tasarım Prototip Test Müşteri gereksinimleri Spesifikasyon Tasarım Prototip Test Sistem testleri iterasyon 1 iterasyon N

44 44 Proje Amaçları ve Çıktıları (devam)  Uyulacak ulusal/uluslararası standartların listesi  Firma içi standartlar  Ulusal standartlar  Uluslararası standartlar

45 45 Uygulama Çalışması-2:  Proje Amaçları ve Çıktıları

46 46 Projenin Teknolojik Karmaşıklık Düzeyi  Proje konusu hangi teknolojik uzmanlık alanlarını kapsıyor?  Hangi bilgi, beceri ve altyapı bizde mevcut?  Bilgi, beceri açığımız varsa bunu nereden/kimden temin edeceğiz?  Projenin teknolojik karmaşıklık düzeyi nedeni ile ne gibi oluşabilecek teknik sorunlarla karşılaşabiliriz? (teknik riskler)

47 47 Projenin Dolaylı Teknolojik Etkileri  Ulusal/uluslararası teknolojik gelişmeye katkı,  Firma içinde/dışında yeni Ar-Ge projelerine yol açması  Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara/Ar-Ge çalışmalarına yol açması

48 48 Uygulama Çalışması-3:  Teknolojik Karmaşıklık ve Dolaylı Teknolojik Etkiler

49 49 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri  Proje çıktılarının Yenilikçi ve Özgün yönlerini, farklılıkları, sağlanan avantajları ve üstünlükleri  Firmanızın mevcut ürünlerine göre  Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre kıyaslamalı olarak açıklayın.  Yenliklerinizi TEYDEB’in tanımladığı ürün ve süreç yeniliği sınıfları altında açıklayın  Yeniliklerin getirdiği (teknik) riskleri açıklayın  Firma ürün çeşitliliğine etkisini açıklayın

50 50 Şirket için yeni olan ürünler Projenizdeki YENİLİK hangi düzeyde? Ülke için yeni olan ürünler İzleyen, daha ucuz ürünler İzleyen, daha üstün ürünler Platform Ürünler Bir defaya mahsus ürünler Maliyet azaltma İyileştirmeÜrün gamı Genişletme Dünya için yeni olan ürünler

51 51 Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri  Proje önerisinin içerdiği çalışmalar firmanın daha önce kazanmış olduğu bir yeteneğin tekrarı niteliğinde olmamalıdır: “Kuruluşun Ar-Ge desteği alarak gerçekleştirdiği diğer projelerden edindiği bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı esas alınarak kuruluş bazında değerlendirme ölçütü yükseltilebilir.” (*) (*) TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik, Madde 16, son cümle.

52 52 Uygulama Çalışması-4:  Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönleri

53 53 TEYDEB Proje Önerisi Formatı  Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri  Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı  Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Bölüm E- Proje Bütçesi

54 54 Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı  İş Planı  İş Paketi Tanımlama Formları  İş-Zaman Çubuk Grafiği  Ara Çıktılar Formu  Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi  Proje Yönetimi ve Organizasyonu  Kuruluşun Ar-Ge Olanakları

55 55 Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (eyleme/sürece dayalı yapılar) XYZ Cihazı Geliştirme Projesi Ürün tanımı Tasarım ve Geliştirme Tasarım Doğrulama Seviye 1 Prototip geliştirme Ana parçaların tasarımı Prototip testleri Seviye 2 Görev 1Görev NGörev2 Seviye M

56 56 Proje İş Ağacı ve İş Paketi Yapıları (işleve/bileşenlere dayalı yapılar) ABC Yazılımı Bileşen 1 Seviye M Bileşen 2Bileşen 3 Modül 2Modül 1Modül L Seviye 2 İnsan-Makine Arayüzü Seviye 1Ana PlatformUygulama 1

57 57

58 58 Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği (örnek)

59 59 Özet İş-Zaman Çubuk Grafiği

60 60 İşgücü Kullanımı Planlaması için bir Araç: İşgücü Kullanımı Tablosu

61 61 Proje Ara Çıktılar Formu

62 62 Uygulama Çalışması-5  İş Ağacı ve İş-Zaman Çubuk Grafiği

63 63 Uygulama Çalışması-6:  İşgücü Planlaması, İş Paketi Tanımlama Formu, Ara Çıktılar Formu

64 64 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi  Personel giderleri (iş paketi bazında)  Adı Soyadı, iş paketindeki görevi  Özgeçmişler (ekler bölümünde verilmeli)  Seyahat giderleri (proje bazında)  Kişinin adı soyadı, gidilecek yer, seyahatin amacı  Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları  Alınacak teçhizatın genel adı ve temel özellikleri, hangi aşamada ne amaçla kullanılacağı  Proje sonunda ne işlerde kullanılacağı (Ar-Ge? Üretim ?....)  Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler  Kuruluşun adı, yaptırılacak Ar-Ge faaliyetleri ve amacı  Sözleşme veya protokol kopyası  Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları  Alımın yapılacağı kuruluş/kişi, yaptırılacak işin açıklaması ve gerekçesi  Sözleşme veya protokol kopyası  Malzeme alımları  Malzemenin cinsi, adı, ne amaçla kullanılacağı, miktarının gerekçelendirilmesi  Patent Başvuru Maliyeti  TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili açıklamalar

65 65 Proje Gider Kalemlerinin Gerekçelendirilmesi  Yazılan gerekçeler, ilgili gider kaleminin projenin başarısına etkisini açıklayacak nitelikte olmalı.  Örnek : 3 adet bilgisayar alımı bütçenmiş.  Neden mevcut altyapınız yetersiz kalıyor?  Neden 1 adet değil de 3 adet alınıyor?  Örnek: Neden bu modülü geliştirmek için dışarıdan hizmet alıyoruz?  Neden bu firma?  Neden bu miktar?  Proje gider kalemlerinin gerekçelendirilmesi, proje planlama ve bütçe hazırlama ile paralel yürütülmeli

66 66 Proje Gider Kalemleri Açıklamaları ile Bütçe Formları arasında ilişki kurulması M011 Bütçe Formu Personel giderleri açıklaması için oluşturabileceğiniz özel form İlişkili Excel sayfaları

67 67 Proje Yönetimi ve Organizasyonu  Proje Yönetim Planı  Kaynak planlaması  Risk yönetim planı  Bilgi akışı ve karar alma süreçleri  Proje Yönetim Yapılanma Şeması  Kuruluşun Organizasyon Şeması

68 68 Kuruluşun Ar-Ge Olanakları  Ar-Ge personeli, laboratuar, test ortamı, alet-teçhizat, yazılım araçları, kütüphane, bilgi birikimi v.b Ar-Ge altyapı yetkinlikleri  Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği  Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin kurumsal hafıza (dokümantasyon sistematiği)  Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla ilişkiler  Geçmişte yapılan Ar-Ge çalışmalarına dayanan birikim  Uzun vadeli teknolojik hedefler (yol haritaları)

69 69 TEYDEB Proje Önerisi Formatı  Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri  Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı  Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Bölüm E- Proje Bütçesi

70 70 Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Ekonomik Öngörüler  Ulusal Kazanımlar  Proje Ekonomik Bilgi Özeti

71 71 Ekonomik Öngörüler  Sağlanacak katma değer  Firma verimliliğine ve rekabet gücüne katkılar  Proje çıktılarının  ticarileşme potansiyeli,  iç ve dış pazar payı,  ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığı  Ekonomik getiri beklentisi  Pazara çıkış süresi  Satış hasılatında ve Pazar payında beklenen artış,  Kâra geçiş (başa baş) noktası

72 72 Ulusal Kazanımlar  Yan sanayi oluşturmaya/geliştirmeye, ilgili/başka sektörlere katkısı  Üniversite/araştırma kurumu- sanayi işbirlikleri  Firma dışından temin edinilen bilgilerin içselleştirilmesi  Kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliği  Edinilen teknik bilgilerin yayılımına yönelik hedef ve stratejiler  Patent konusu olabilecek çıktılar  Proje çıktılarının sosyo-kültürel hayata, işlendirmeye etkileri  Projenin çevreye olumlu/olumsuz etkileri

73 73 Proje Ekonomik Bilgi Özeti

74 74 Uygulama Çalışması-7:  Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

75 75 TEYDEB Proje Önerisi Formatı  Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri  Bölüm B- Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Bölüm C- Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı  Bölüm D- Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Bölüm E- Proje Bütçesi

76 76 Bölüm E- Proje Bütçesi Hazırlanacak Formlar:  M011- Personel giderleri (her iş paketi için ayrı hazırlanacak)  M012- Seyahat giderleri  M013- Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları  M014-Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan işler  M015-Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları  M016-Malzeme alımları  M020-Proje Toplam Tahmini Maliyet Özeti  TPE’den alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili giderleri M020 de gösterilecek  M030/YTL ve M030/USD- Dönemsel Tahmini Maliyet Formu  Proje faaliyetlerine ilişkin harcamaların zamanlamaları ile uyumlu olacak

77 77 Uygulama Çalışması-8  Proje Bütçesi: AGY100-01 Excel formları kullanarak proje bütçesinin hazırlanması  Proje Proje Gider Kalemleri Gerekçelendirmesi

78 78 Ar-Ge Projelerinde İşbirlikleri  Dikey İşbirlikleri  Yatay işbirlikleri: Ortak proje başvuruları  Ortak başvurulan başka ulusal/uluslararası Ar-Ge destek programları

79 79 Dikey İşbirlikleri: Ar-Ge Hizmeti Alımı  Destek kapsamındaki olan Ar-Ge hizmeti alımları:  Üniversite  Kamu araştırma kurumu  Türkiye’deki bir kuruluştan alınan Ar-Ge hizmeti  Desteklenmeyen Ar-Ge hizmeti alımları:  Yurt dışındaki bir kurumundan alınacak Ar-Ge hizmetleri

80 80 Ortak Proje Başvuruları  Ar-Ge desteği için ne zaman ortak proje başvurusu yapılmalı?  Projenin hem gerçekleştirilmesi hem de çıktılarının ticarileştirilmesi aşamasında iş ortaklığı söz konusu ise  Projede Ar-Ge faaliyetleri büyük oranda başka bir kuruluştan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecekse

81 81 Ortak Proje Başvurusu İçin Öneri Formatı  Aşağıdaki bölümler ortaklardan her biri için ayrı hazırlanacak:  Bölüm A- Proje ve Kuruluş Bilgileri  Bölüm E- Proje Bütçesi  Diğer bölümler müşterek hazırlanacak ancak ortakların rolleri açıklanacak:  İş planında kimin ne işleri yapacağı belirtilecek  Ortakların yetki ve sorumluluklarının belirtildiği bir sözleşme yapılması gerekiyor

82 82 Ortak Başvurulan Başka Ulusal/Uluslararası Ar-Ge Destek Programları  TÜBİTAK Destek Programları (www.tubitak.gov.tr)  1502 EUREKA Sanayi Ağı Ar-Ge Desteği  1505 Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP)  1506 Sanayi Katılımlı Uluslararası Ar-Ge Projeleri (USKA)  1007 Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı  TTGV Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri (www.ttgv.org.tr)www.ttgv.org.tr  AB 7. Çerçeve Programı (http://cordis.europa.eu/en/home.html)

83 83 Teşekkürler! erbil@payzin.com


"1 Sanayi Ar-Ge Proje Destek Başvurusu Hazırlama Becerileri Geliştirme Çalıştayı Erbil PAYZIN Payzın Danışmanlık Ltd. Şti." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları