Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji Ödülü Yürütme Kurulu (TÖYK) Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji Ödülü Yürütme Kurulu (TÖYK) Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Teknoloji Ödülü Yürütme Kurulu (TÖYK) Başkanı
Prof. Dr. Ömer Z. CEBECİ Teknoloji Ödülü Yürütme Kurulu (TÖYK) Başkanı

2 Teknoloji Ödülleri ve Kongresi
TÜBİTAK - TTGV - TÜSİAD Teknoloji Ödülleri ve Kongresi TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesi yolunda yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürün ve süreçleri değerlendirerek ödüllendirmek ve beraberinde düzenlenen kongrelerle bu bilinci pekiştirmek amacıyla 1997 yılında oluşturulan “Teknoloji Ödülleri ve Kongresi” ile 1998 yılından itibaren Teknoloji Ödülleri verilmektedir.

3 Teknoloji Ödülleri ve Kongresi
TÜBİTAK - TTGV - TÜSİAD Teknoloji Ödülleri ve Kongresi 1997 yılından itibaren 8 kez düzenlenen Teknoloji Ödülleri’ne toplam 261 proje başvurmuştur; 7 şirket Teknoloji Büyük Ödülü’ne, 24 şirket Teknoloji Başarı Ödülü’ne, 11 şirket Jüri Özel Ödülü’ne, 1 araştırma merkezi ve araştırmacı ise Onur Ödülü’ne hak kazanmıştır.

4 Teknoloji Ödüllerinin Amacı
ülkemizde yenilikçi bir ürünün, üretim sürecinin, yeni bir teknik veya teknolojinin geliştirilmesi çabalarını desteklemek, yenilikçi ürün, süreç ve teknoloji geliştirmenin, rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda sanayicimizi bilinçlendirmek, kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını artırmak.

5 Teknoloji Ödüllerinin Başvuran Kuruluşlara Sağladığı Faydalar;
ürün geliştirme süreçlerindeki güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, • konuya ilişkin bilgilenme ve bilinçlenme sürecinin hızlandırılması, süreçle ilgili ölçümlerin yapılması, • ilgili konu etrafında ekip çalışmaları geliştirilmesi.

6 Teknoloji Ödüllerinin Kazanan Kuruluşlara Sağladığı Faydalar;
ödül kuruluşa onursal bir değer sağlayacaktır. kuruluş, ödüllü ürünü ile ticari başarısını artırabilecektir. • ülkemiz sanayindeki diğer kuruluşlara bilgi ve deneyim aktarma konumuna yükselecektir. • ödülün, kuruluş çalışanlarını özendirici bir işlevi olacaktır.

7 Mikro, Küçük, Orta ve Büyük/Bağlı
Ödül Yapısı Mikro, Küçük, Orta ve Büyük/Bağlı Ölçekli Firmalara “Ürün” ve “Süreç” Kategorilerinde ödül… + Büyük Ödül

8 9. Teknoloji Ödülleri’nde Başvuru ve Değerlendirme Süreçlerinde Yapısal Değişiklikler

9 Ödül Kategorileri; Ödül kapsamında ürün/süreç geliştirme/iyileştirme çalışmaları ile ifade edilen; yeni ürün üretilmesi veya ürün kalitesi/standardının yükseltilmesi (Ürün Yeniliği) yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi veya maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesidir (Süreç Yeniliği)

10 Ödül Kategorileri; “Süreç” olarak ifade edilen kategori, süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının değerlendirileceği bir kategori olarak daha önceki Teknoloji Ödüllerinde "Yenilik/Teknoloji" olarak isimlendirilen kategorinin yerine düzenlenmiştir. Yine daha önceki Teknoloji Ödüllerinden farklı olarak, yazılım ve yazılım dışı çalışmalar için farklı başvuru/değerlendirme formları kullanılmayacaktır.

11 Başvurular; Daha önceki yıllardaki uygulamalardan farklı olarak, Teknoloji Ödüllerine bu yıl yapılacak başvurular iki aşamalı (ön başvuru ve son başvuru) olarak alınacaktır. Ön başvurular için katılım ücreti alınmayacaktır. Ön başvurusu üzerinden yapılan elemeyi geçen kuruluşlardan “Son Başvuru Dosyası” hazırlaması istenecektir.

12 Ön Başvurular; Ön Başvuru dosyaları ilgili oldukları teknoloji alanlarına göre oluşturulmuş değerlendirme kurulları tarafından değerlendirilecektir. Bu kurullar alanlarına göre şu şekildedir: Bilişim Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Elektrik ve Elektronik Makina İmalat Malzeme, Metalurji ve Kimya Dolayısıyla aynı alandaki tüm başvuruların ilgili teknoloji gruplarında aynı uzman kişilerce karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır.

13 Son Başvurular; Son Başvuru Dosyası alınan kuruluşlara hakemler tarafından saha ziyareti yapılacaktır. Saha ziyareti ve hakem değerlendirmesi tamamlanan başvurular, ön değerlendirme sırasında belirlenen teknoloji alanlarından oluşturulan karma değerlendirme kurullarında görüşülerek finalistler belirlenecektir. Jüri değerlendirmesi sonucu 4 ayrı kuruluş büyüklüğü (mikro, küçük, orta ve büyük/bağlı) ve 2 farklı kategori (Ürün ve Süreç) için ödüle hak kazanan 8 proje ile büyük ödüle hak kazanan proje belirlenecektir.

14 Başvuruların Değerlendirilmesi;
Süreç akışı, değerlendirme kolaylığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve değerlendirme dört başlıkta toplanmıştır: Yenilikçi Yön, Özgün Katkı, Teknoloji Düzeyi İş Planı ve Kuruluş Altyapısı Ekonomik Gerçekleşmeler/Öngörüler Ulusal Kazanımlar Hakemler arasındaki not farkını en aza indirmek için değerlendirme (Çok iyi, iyi ve iyi değil/yetersiz şeklinde) kısıtlanmış ve yapılan her değerlendirme için hakemlerin yorum yaparak görüşlerini gerekçelendirmesine imkan tanınmıştır.

15 Ekonomik Öngörüler/Ulusal Kazanımlar;
Ekonomik getiriler ve ulusal kazanım verileri değerlendirmeye dahil edilmiştir. Böylelikle; proje çıktısının sağladığı/sağlayacağı katma değer, proje çıktısının firma verimliliği ve rekabet gücüne katkıları; ticarileşme potansiyeli, yurt içi/dışı pazar payı, ithal edilen bir ürünün yerini alma olasılığı; pazara çıkış süresi, satış hasılatında beklenen artış, pazar payında beklenen artış, kara geçiş noktası hususlarında tahmini veya gerçekleşen değerler ile

16 Ekonomik Öngörüler/Ulusal Kazanımlar;
Yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlere katkısı; üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile oluşturulan işbirlikleri ve bunların getirdiği kazanımlar; alınan patent ve bilimsel yayın bilgileri değerlendirme sürecine dahil edilmiş olacaktır.

17 Ödül Takvimi; www.teknoloji.org.tr 29 Mart - 14 Mayıs
Ön Başvuruların Alınması 17 Mayıs - 17 Haziran Ön Başvuruların Değerlendirilmesi 21 Haziran - 30 Temmuz Son Başvuruların Alınması Ağustos - Eylül Hakem (Saha) Değerlendirmesi Ekim Son Başvuruların Değerlendirilmesi Kasım Finalistlerin Açıklanması Jüri Değerlendirmesi Aralık Ödül Töreni

18 www.teknoloji.org.tr Başvuru Dosyaları;
Tüm başvurular için gerekli dosyalar ve formlar adresinde yayınlanacaktır.


"Teknoloji Ödülü Yürütme Kurulu (TÖYK) Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları