Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ORDU İLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ORDU İLİ"— Sunum transkripti:

1 DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ORDU İLİ
KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI KALİTE GELİŞTİRME VE GÖZLEM HİZMETLERİ BİRİMİ UZM.ÖZLEM YILMAZ

2 GÜNDEM. TOPLANTI HAZIRLIKLARI DAVET TOPLANTI İÇERİK RAPORLAMA. SUNUM
GÜNDEM *TOPLANTI HAZIRLIKLARI DAVET TOPLANTI İÇERİK RAPORLAMA *SUNUM *SONUÇ RAPORU

3 Hastane yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm sorumluları ile değerlendirme toplantıları yapmalıdır. Bölüm bazında belirlenen hedefler ve öz değerlendirme sonuçları değerlendirilmelidir. Değerlendirme toplantıları her dönem en az bir kez yapılmalıdır.

4 ÖRNEK

5 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ………………………………DEVLET HASTANESİ 2014 Yılı Dönem Değerlendirme Toplantısına HOŞGELDİNİZ Değerlendirme Toplantısı GÜNDEM MADDELERİ Yılı Hastane Faaliyet Sunumu 2. Hastane yılı Hedefleri ve Ölçüm Sonuçları 3. İndikatör Sonuçları 4.Öz Değerlendirme Sonuçları 5.Anket(Acil/Ayaktan/Yatan Hasta/Çalışan) Sonuçları Ve Değerlendirme 6.Mavi Kod Ekip Çalışma Sonuçları 7.Röntgen Ünitesi Tekrarlı Film Nedenleri Analizi 8.Red Edilen Numunelerin Analizi 9.Döküman Değişiklik Oranları 10.Düzeltici Faaliyet / Önleyici Faaliyet Sonuçları 11.Güvenlik Raporlama 12.Eğitim Faaliyetleri 13.Hastanemiz Hasta/Çalışan Güvenliği Uygulamaları 14.Enfeksiyon Kontrol Sunumları 15.Dilek ve Öneriler ………………………………v.s.

6 GÜNDEMİN DAĞITILMASI. TOPLANTI SALONUNUN GİRİŞİNE YAPIŞTIRILMASI
*GÜNDEMİN DAĞITILMASI *TOPLANTI SALONUNUN GİRİŞİNE YAPIŞTIRILMASI *TOPLANTI FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİ

7 ………………………………DEVLET HASTANESİ
……………YILI DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUÇ RAPORU KONU: …………….YILI DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TARİH:……./……/…….. YER : TOPLANTI SALONU SAAT : 09:00 GÜNDEM:……………………………………………

8 …………….tarihinde saat 09:00’da Kalite Yönetim Birim çalışanları, üst yönetim ve bölüm kalite sorumlularının katılımı ile …………yılı dönem değerlendirme toplantısı yapılarak gündem maddeleri görüşülmüş ve aşağıdaki ilgili kararlar alınmıştır. Toplantıya Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Yönetim Biriminin açılış konuşması ile başlanmış, yukarıda belirtilen gündem maddelerini içeren sunumlar ilgililer tarafından (kalite yönetim birim çalışanları, enfeksiyon kontrol hemşiresi ve eğitim hemşiresi) toplantıya katılanlara aktarılmıştır.

9 ÇIKTILAR : 2013 Yılına ait istatistik verilerini içeren Faaliyet Raporu katılımcılarla paylaşılmış olup hasta başvuruları, tetkikler, verilen hizmetler hakkında genel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. 2013 yılına ait 40 adet hedef incelendiğinde; (2013 Yılı 2. Dönem Hedef Değerlendirme Tablosu EK1)

10 Birimlerden gelen toplam 42 adet hedef isteği toplantıda okundu
Birimlerden gelen toplam 42 adet hedef isteği toplantıda okundu.Gelen önerilerden aşağıda belirtilen toplam 12 maddenin de 2013 yılı hedefi olarak alınmasına ,

11 Toplamda 40 adet kalite hedefinin 2014 yılı hedefleri olarak belirlenmesine ve resmi yazı ile ilgili birimlere dağıtılarak bilgilendirilmelerine, Kalite yönetim birimi tarafından hedeflere yönelik 2014 yılı hedef eylem planının hazırlanarak strateji ve hedef sorumlularının tanımlanmasına ve takip edilmesine karar verildi.

12 2013 yılı 2. döneminde 11 kişilik öz değerlendirme ekibinden oluşturulan gruplarla toplam 39 birime öz değerlendirme yapılmış olup, 14 Birimde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Toplamda uygunsuzluk tanımlanmış olup tümüne DF ve ÖF açılarak takipleri yapılmış, gerektiğinde ek süre verilerek takip değerlendirmeleri devam etmiştir.(2013 yılı 2. dönem öz değerlendirme raporu EK 2) SHKS dağılım tablosu oluşturularak değerlendirmenin puan hesaplaması yapılmış, oran %91.35 olarak bulunmuştur.(EK 3) TOPLAM AÇILAN DF SAYISI 65 TOPLAM AÇILAN OF SAYISI 1 OLUMLU KAPATILAN DF SAYISI 56 OLUMLU KAPATILAN ÖF SAYISI OLUMSUZ KAPATILAN DF SAYISI 7 TERMİN BEKLEYEN DF SAYISI 2

13 Anket sonuçları alınan puanlamalar “Anket sonuçları analiz formundan”(EK4) paylaşıldı.Ayaktan hasta memnuniyet ortalamasının %93.83, yatan hasta memnuniyet ortalamasının %97,65, acil hasta memnuniyet ortalamasının %94, eylül ayı çalışan memnuniyet anket ortalamasının %75 olduğu görüldü.İlgili anket raporları(EK 5-6-7) ve ekleri,çalışan memnuniyet anketi iç detay araştırması anket sonuçları(EK 8) paylaşıldı. Anketler kapsamında yapılan iyileştirmeler raporu(EK 9) okunarak bilgilendirme yapıldı.

14 227 tane doküman değişim/ revizyon/ iptal talebi değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmıştır.(EK 13) AYLAR DEĞİŞTİRİLEN DOKÜMAN ADEDİ TEMMUZ 38 AĞUSTOS 57 EYLÜL 47 EKİM 34 KASIM 22 ARALIK 29 TOPLAM 227

15 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet istatistikleri (EK 14) incelenmiş olup,toplam 150 DF’nin, 18 ÖF’nin açıldığı, 130 DF’nin olumlu kapatıldığı, 20 tanesinin termin tarihini beklediği,8 ÖF’nin olumlu kapatıldığı,10 ÖF’nin ise termin tarihini beklediği görüldü.

16 Hastanemiz Hasta/Çalışan Güvenliği Uygulamaları değerlendirme raporunda okunarak sunulmuştur. (EK 16) Enfeksiyon hızları, Sağlık taramaları, El hijyeni anket sonuçları, El antiseptiklerin iç istemleri,Enfeksiyonun takip ettiği indikatör sonuçlarını içeren sunum yapılarak toplantıya katılanların bilgilendirilmesi sağlandı.


"DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ORDU İLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları