Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN"— Sunum transkripti:

1 BİR ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN
KURUMDA KULLANILAN MOTİVASYON ARAÇLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *Melahat GÖLCÜK **Yasemin AKBAL ERGÜN * Uzman Hemşire, Memorial Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Servisi Hemşiresi ** Yard.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GİRİŞ: Hemşirelerin kaliteli bakım hizmeti verebilmeleri için mesleki bilgi ve becerilerin yanında, işe yeterince motive olmalarıda önem taşımaktadır. Karmaşık Sağlık sorunları olan hasta ve yakınlarına hizmet veren hemşirelerin motivasyon düzeylerini yüksek tutmak sağlık kuruluşunun da başarısını olumlu yönde etkileyecektir.Hastane personeli içerisinde hemşireler her zaman çoğunluktadır.Dolayısıyla hastanenin başarısında hemşirenin rolü büyüktür. AMAÇ: Bu çalışma özel bir hastanede çalışan hemşirelerinin motivasyon düzeyleri ile kurumda kullanılan motivasyon araçlarına ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. YÖNTEM: Çalışma hastane yönetiminden gerekli izinler alındıktan sonra Aralık 2008-Şubat 2009 tarihleri arasında 21 yönetici 127 hemşire olmak üzere 148 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.Veri toplama aracı olarak bireysel tanıtıcı bilgi formu ve motivasyon ölçeği kullanılmıştır. BULGULAR: Araştırma sonucunda hemşirelerin %2.7’si zayıf düzeyde motive, %33’ü orta düzeyde motive, %64.2’si yüksek düzeyde motive olarak saptanmıştır.Geleceğe güvenle bakma, sevme-sevilme, kendini kuruma ait hissetme, işini sevme ve gurur duyma, amaç birliği, güven gibi içsel faktötlerin motivasyona etkisi arasında istatitiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. SONUÇ: Elde edilen bilgiler ışığında kurumun motivasyon araçlarını etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilecek örgütsel ve yönetsel düzenlemeler ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öneriler: Araştırmada gelir motivasyon olumlu etkileyen en önemli faktör olmasına rağmen, katılımcıların değerlendirmesine bakıldığında yetersiz bulunmuştur. Kurumun motivasyon uygulamalarını yaparken bunu dikkate alması önerilmektedir. Katılımcıların amaç birliği konusunda ki değerlendirmesine bakıldığında, kurumda çalışanların yarısına yakını amaç birliğinin kısmen ya da yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Kurumun bu konuda değişikliklere gitmesi önerilmektedir. Yapılan işin takdir edilmesi konusunda yine yarıya yakın sayıda katılımcı olumsuz cevap vermiştir. Bu da takdirin kurumda etkin olarak kullanılmadığını göstermektedir. Kurumun çalışanlarının motivasyonu için yapacağı yeni planlamalarda bu konuyu dikkate alması gerekmektedir. Alınan kararlara katılımın sağlanması konusunda da yine yarıdan fazla katılımcı kısmen ya da hiç katılımlarının olmadığını ifade etmişlerdir. Kurum yöneticilerinin alınacak kararlara çalışanları katmalarının motivasyon için önemli olduğu çalışma sonucunda tespit edilmiştir. Kurumun bunu dikkate alarak motivasyon planlarını yapması önerilmektedir. Kurumda takdir ve ödüllendirmenin adaletli yapılması durumunun değerlendirilmesi sonucunda ise katılımcıların büyük çoğunluğunun kısmen ya da hayır cevabı verdiği görülmüştür. Oysa takdir ve ödüllendirme motivasyon için son derece önemlidir. Kurumun bu konuda çalışanların fikir ve önerilerini alması gerektiği düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Özel Hastane, Hemşire, Motivasyon, Motivasyon Araçları


"BİR ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları