Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

26 Kullanım yönetimi. Niçin kullanım yönetimi AraştırmacılarTemel Bulgular Van Dyke (1963)Genel hastanelerde uzun süre yatan hastaların % 40’ının hastane.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "26 Kullanım yönetimi. Niçin kullanım yönetimi AraştırmacılarTemel Bulgular Van Dyke (1963)Genel hastanelerde uzun süre yatan hastaların % 40’ının hastane."— Sunum transkripti:

1 26 Kullanım yönetimi

2 Niçin kullanım yönetimi AraştırmacılarTemel Bulgular Van Dyke (1963)Genel hastanelerde uzun süre yatan hastaların % 40’ının hastane bakımına gereksinimi bulunmamaktadır. Sheaffer (1967)New York belediye hastanelerinin % 22’sinde, özel hastanelerin % 1’inde laboratuvar tetkikleri tam ve doğru biçimde gerçekleştirilmemektedir. Erlich (1962), Morehead (1964) Bir sendikaya bağlı işçilerin ailelerinden hastaneye yatırılarak tedavi görenlerin % 40’ı yetersiz hizmet almaktadır. Huntly (1962)Bir eğitim hastanesinin polikliniklerinden yararlanan hastaların % 15’inde gerekli rutin tetkikler yapılmamakta, hastaların % 22’sinin hastalığına da doğru tanı konulamamaktadır. Cluff (1967)Yatan hastaların % 5’inde antibiyotik zehirlenmesi ortaya çıkmaktadır.

3 Tanım Kullanım yönetimi; sağlık hizmetlerinin verimli ve etkili biçimde sunulması için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür

4 Kullanım yönetiminin bileşenleri Kalite denetimi Maliyet denetimi Yönetsel denetim

5 Kullanım yönetimi süreci Kullanım incelemesi Kullanım yönetimi stratejisi

6 Kullanım incelemesi Kullanım incelemesi, önceden belirlenen kriterler ve/veya uzman görüşü yardımıyla, hastaya ait tıbbi kayıtların incelenmesi işlemidir SORULAR Verilen hizmet nedir? Bu hizmet hastanın tıbbi gereksinmelerini karşılamış mıdır? Hizmet ne zaman verilmiştir? Hasta ameliyat öncesinde kaç gün hastanede kalmıştır, bu süre gerekli midir? Hizmet süresi ve miktarı uygun mudur? Hastanede yatış süresi uygun mudur? Laboratuvar testleri uygun mudur? Hizmet nerede verilmiştir? Hastanın hastane düzeyinde bir hizmete gereksinimi bulunmakta mıdır? Başka bir sağlık kurumunda tedavi edilebilir mi?

7 Hizmetin uygunluğu Verilen hizmetin uygunluğu: Hastalara verilen hizmetler, hastaların ihtiyaçları ile uyumlu mudur ? Hizmet sunum biçiminin uygunluğu: Hizmet doğru ve ekonomik biçimde sunulmuş mudur ? Hizmet verilen kurumun uygunluğu: Hastaya hizmet doğru kurumda mı verilmiştir.

8 Kullanım inceleme yaklaşımları Tıbbi denetim Hekim profili Geçmişe dönük Yatış dönemi inceleme Uygunluk değerlendirme protokolü Hali hazır Yatış uygunluğunu değerlendirme Hasta başka bir kurumda tedavi edilebilir mi ? Geleceğe dönük t-1 t t+1


"26 Kullanım yönetimi. Niçin kullanım yönetimi AraştırmacılarTemel Bulgular Van Dyke (1963)Genel hastanelerde uzun süre yatan hastaların % 40’ının hastane." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları