Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...” “ Bir yıl.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...” “ Bir yıl."— Sunum transkripti:

1

2 “ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...” “ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...” Kuan-Tzu

3 Kalite Kavramı Bir işin ilk defada doğru yapılarak sıfır hataya ulaşılması, Bir işin ilk defada doğru yapılarak sıfır hataya ulaşılması, İşlerini iyi yapabilmek için gerekli eğitimden geçme, İhtiyaç duyduğu araç gereç ile desteklenme, İhtiyaç duyduğu araç gereç ile desteklenme,

4 Kalite Kavramı Personelin işi kısa sürede ve doğru olarak yapması, Personelin işi kısa sürede ve doğru olarak yapması, Ürün ve hizmetin iyiliği konusunda son kararın verdiği tatmin Ürün ve hizmetin iyiliği konusunda son kararın verdiği tatmin Rekabet gücünün yükseltilmesi, Müşteri beklentilerinin sağlıklı olarak belirlenip karşılanması kalite özellikleri olarak sayılabilir.

5 Kalite iyileştirilebilen her şeydir. Bu özellikler ışığında ; Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özellikler toplamıdır. Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özellikler toplamıdır.

6 Toplam Kalite Yönetimindeki TOPLAM kelimesi kalitenin sadece üründe değil, Toplam Kalite Yönetimindeki TOPLAM kelimesi kalitenin sadece üründe değil, hizmette, iletişimde fikir alanında yani; insan + iş + ilişki + ürün hizmetin tamamında geçerli bir kavram olduğunu ifade eder. yani; insan + iş + ilişki + ürün hizmetin tamamında geçerli bir kavram olduğunu ifade eder.

7 1. Sonuçlara Odaklanma 2. Müşteri Odaklılık 3. Liderlik ve Amaç Tutarlılığı 4. Süreçlerle ve Verilerle Yönetim 1. Sonuçlara Odaklanma 2. Müşteri Odaklılık 3. Liderlik ve Amaç Tutarlılığı 4. Süreçlerle ve Verilerle Yönetim

8 5. Çalışanın Gelişimi ve Katılımı 6. Sürekli Öğrenme/ Gelişme/ Yenilikçilik 7. İşbirliklerinin Geliştirilmesi 8. Toplumsal Sorumluluk 5. Çalışanın Gelişimi ve Katılımı 6. Sürekli Öğrenme/ Gelişme/ Yenilikçilik 7. İşbirliklerinin Geliştirilmesi 8. Toplumsal Sorumluluk

9 Deming’in 14 Kalite İlkesinin Eğitime Uygulanması 3. Hedeflerde süreklilik yaratmak (uzun dönem, rekabet) 2. Sürekli gelişim felsefesi benimsemek (Yeni yöntem, davranış) 2. Sürekli gelişim felsefesi benimsemek (Yeni yöntem, davranış) 1.Teftiş bağımlılığına son vermek ( özdenetim) 1.Teftiş bağımlılığına son vermek ( özdenetim)

10 Deming’in 14 Kalite İlkesinin Eğitime Uygulanması 4. İşin yalnızca parayla ödüllendirilmesine son vermek (Teşvik, moral) 4. İşin yalnızca parayla ödüllendirilmesine son vermek (Teşvik, moral) 5. Hizmet ve üretim sistemini sürekli geliştirmek (problemleri çözme) 5. Hizmet ve üretim sistemini sürekli geliştirmek (problemleri çözme) 6. Kurumda mesleki eğitim vermek (HİE) 6. Kurumda mesleki eğitim vermek (HİE) 7. Liderliği tesis etmek (yardım, iletişim) 7. Liderliği tesis etmek (yardım, iletişim)

11 8. Korkuyu yenmek (rehberlik, güven, yol gösterme) 8. Korkuyu yenmek (rehberlik, güven, yol gösterme) 9.Bölümler arası engelleri ortadan kaldırmak (kademe, branş) 9.Bölümler arası engelleri ortadan kaldırmak (kademe, branş) 10. Sınırlamaları ortadan kaldırmak ( hedeflerde denge) 10. Sınırlamaları ortadan kaldırmak ( hedeflerde denge) 11. Slogan ve nasihati ortadan kaldırmak ( Ne, Nasıl yapılacak) 11. Slogan ve nasihati ortadan kaldırmak ( Ne, Nasıl yapılacak)

12 12. Çalışanların gurur duymalarını sağlamak (iyiye, başarıya destek) 12. Çalışanların gurur duymalarını sağlamak (iyiye, başarıya destek) 13. Zengin bir eğitim programı kurmak (uzmanlardan yardım) 13. Zengin bir eğitim programı kurmak (uzmanlardan yardım) 14. Değişimi sağlayacak tedbirleri almak (iyiyi, yeniliği alma) 14. Değişimi sağlayacak tedbirleri almak (iyiyi, yeniliği alma)

13 Klasik EğitimToplam Kalite Eğitimi Öğretmen- öğrenci etkileşimi Öğrenciye konuşur, İzleyici, bilgi verici, eleştirici, kontrol edici Öğrenciyle konuşur, bilgi paylaşır. Rehber, yardımcı, güçlendirici Program Ders öğretmen merkezli, testler, çok çalışma Öğrenme ÖM sürekli gelişimi izleme, sistemli çalışma Amaç Ders başarısı, not, kısa dönem, yarışma ve okul Yeterlilik, güvenilirlik, uzun dönem, ilgi ve toplum Planlama Birim, dersler, testler, kademeler, süreç / uygunluk, konular Topluma katkıya doğru süreklilik sonuç / katkı, ayarlama, ortak enerji, büyüme Değerlendirme Kızma, suçlama, geçti- kaldı Rehberlik, Yardım, Öğrenme gelişme başarı Moral Dışİç OlumsuzlukKaçınmaDikkatlice araştırma Çözüm getirme

14 Çalışmalarının Amacı 1- Çalışma ortamında iyileştirme ve verimlilik. 2- Çalışanları motive etmek. 3- Etkili insan ilişkileri. 4- Katılım ve karar verme 5- Düşün ve üretilen fikri kullan 6- Dünya görüşünün genişletilmesi 7- Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi 1- Çalışma ortamında iyileştirme ve verimlilik. 2- Çalışanları motive etmek. 3- Etkili insan ilişkileri. 4- Katılım ve karar verme 5- Düşün ve üretilen fikri kullan 6- Dünya görüşünün genişletilmesi 7- Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi

15 1-Çalışma ortamında iyileşme ve verimlilik B- İşi en iyi bilen kişilere yaptıkları iş konusunda fikirlerini iletme şansı verilmelidir. A-İşi en iyi bilen o işi yapan kişidir. D- Çalışanların yöneticilik nitelikleri geliştirilmelidir. D- Çalışanların yöneticilik nitelikleri geliştirilmelidir. C-Takım çalışmaları bunun için gerekli ortamı sağlar. C-Takım çalışmaları bunun için gerekli ortamı sağlar.

16 E-Üst ast ilişkilerinde karşılıklı saygı olmalıdır. E-Üst ast ilişkilerinde karşılıklı saygı olmalıdır. F-Tüm çalışanlar arasında iş birliği ekip çalışması ortamı yaratılmalıdır. F-Tüm çalışanlar arasında iş birliği ekip çalışması ortamı yaratılmalıdır. G-Çalışanların morali yüksek tutulmalıdır. H-İşin kalitesi için uygun kontrol sistemi oluşturulmalıdır. H-İşin kalitesi için uygun kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

17 A- İş yerinde iyi insan ilişkileri ve yüksek moral, amaçlarımıza ulaşmamızda yardımcı olacaktır. A- İş yerinde iyi insan ilişkileri ve yüksek moral, amaçlarımıza ulaşmamızda yardımcı olacaktır. 2- Çalışanları motive etmek.

18 B- Moral, iş ortamındaki en kritik unsurlardan biri olarak kabul edilir. Kalite Geliştirme Ekiplerinin en önemli hedeflerinden biride çalışanların moralini güçlendirmektir. B- Moral, iş ortamındaki en kritik unsurlardan biri olarak kabul edilir. Kalite Geliştirme Ekiplerinin en önemli hedeflerinden biride çalışanların moralini güçlendirmektir.

19 C- Okul personeli, KGE’ ne katılmaktan ve yaptıkları çalışmalarının başarıya ulaşmasından haz duyacaklardır. Bu başarıya paralel olarak morali yükselecektir. C- Okul personeli, KGE’ ne katılmaktan ve yaptıkları çalışmalarının başarıya ulaşmasından haz duyacaklardır. Bu başarıya paralel olarak morali yükselecektir.

20 3.Etkili insan ilişkileri A. Okuldaki her eleman insan ilişkilerinin ne anlama geldiğinin bilincinde olmalıdır. Olaylar karşısında her insanın algılaması, düşünmesi ve davranışı kendine özgüdür. Bazı insanlar sadece kendilerini doğrudan etkileyen konuları önemser, bazıları ise başkalarının sorunlarını da önemser. A. Okuldaki her eleman insan ilişkilerinin ne anlama geldiğinin bilincinde olmalıdır. Olaylar karşısında her insanın algılaması, düşünmesi ve davranışı kendine özgüdür. Bazı insanlar sadece kendilerini doğrudan etkileyen konuları önemser, bazıları ise başkalarının sorunlarını da önemser.

21 B. Aynı sorunu paylaşan ekip üyeleri karşılıklı iletişim yoluyla birbirlerini tanıyıp ona göre davranmalı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeyi öğrenmelidir. Bu uyumlu ilişkiler tüm ekip üyelerinin moralini yükseltir. B. Aynı sorunu paylaşan ekip üyeleri karşılıklı iletişim yoluyla birbirlerini tanıyıp ona göre davranmalı ve uyumlu ilişkiler geliştirmeyi öğrenmelidir. Bu uyumlu ilişkiler tüm ekip üyelerinin moralini yükseltir.

22 4. Katılım ve karar verme A. KGE’nin uzun ömürlü olmasında ki başarı, kişilerin baskı altında olmadan, katılım için bağımsız karar vermesinden kaynaklanır. A. KGE’nin uzun ömürlü olmasında ki başarı, kişilerin baskı altında olmadan, katılım için bağımsız karar vermesinden kaynaklanır.

23 Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve üyelerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen KGE’ leri çalışmalarına katılım, tümüyle kişinin istekli olmasına bağlıdır. Çalışma ortamının iyileştirilmesi ve üyelerin yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen KGE’ leri çalışmalarına katılım, tümüyle kişinin istekli olmasına bağlıdır.

24 B. KGE’ leri, yönetim zorlaması ile oluşturulamaz. Okul içindeki her personel, ekip çalışmasının yararının bilincinde olmalı ve kendi isteğiyle bu faaliyetlere katılmalıdır. B. KGE’ leri, yönetim zorlaması ile oluşturulamaz. Okul içindeki her personel, ekip çalışmasının yararının bilincinde olmalı ve kendi isteğiyle bu faaliyetlere katılmalıdır.

25 Yönetim bu kendiliğinden oluşan girişimlere saygı duyar, destek verir ve ne gibi katkılarda bulunacağını gözden geçirir. Yönetim bu kendiliğinden oluşan girişimlere saygı duyar, destek verir ve ne gibi katkılarda bulunacağını gözden geçirir.

26 5. Düşün ve üretilen fikri kullan 1. KGE çalışanların yeteneklerini ve akıllarını kullanabilecekleri bir çalışma ortamının oluşmasını sağlar. Okul ortamı çalışanların düşünebileceği ve akıllarını kullanılabileceği bir yer olmalıdır. 1. KGE çalışanların yeteneklerini ve akıllarını kullanabilecekleri bir çalışma ortamının oluşmasını sağlar. Okul ortamı çalışanların düşünebileceği ve akıllarını kullanılabileceği bir yer olmalıdır.

27 Böyle bir çalışma ortamında olması gerekenler; * Çalışanlar düşünmeye yönlendirilmelidir. Önemli olan okul yönetiminin çalışanlarına yeteneklerini kullanabilmesi için gerekli ortamı hazırlamasıdır. * Çalışanlar düşünmeye yönlendirilmelidir. Önemli olan okul yönetiminin çalışanlarına yeteneklerini kullanabilmesi için gerekli ortamı hazırlamasıdır.

28 Okuldaki her çalışanda belli bir bilgi birikimi ve kullanma yeteneği vardır. Liderler, bu yeteneğin kapasitesini belirleyebilmeli ve gelişimi için imkan sağlamalıdır. Okuldaki her çalışanda belli bir bilgi birikimi ve kullanma yeteneği vardır. Liderler, bu yeteneğin kapasitesini belirleyebilmeli ve gelişimi için imkan sağlamalıdır.

29 6.Dünya görüşünün genişletilmesi A-Kalite Geliştirme Ekipleri çalışması kişinin sadece kendi ilgi alanı ile sınırlanmamalıdır. Diğer okullarla, Fakültelerle ve MLO’larla görüş alış verişleri yapmak kişilerin bilgilerini paylaşmasına düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmesini sağlayacaktır. A-Kalite Geliştirme Ekipleri çalışması kişinin sadece kendi ilgi alanı ile sınırlanmamalıdır. Diğer okullarla, Fakültelerle ve MLO’larla görüş alış verişleri yapmak kişilerin bilgilerini paylaşmasına düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmesini sağlayacaktır.

30 B- Kalite Geliştirme Ekipleri seminerler, genel toplantılar, çalışma toplantıları ile fikir alış verişi yapmalıdır. B- Kalite Geliştirme Ekipleri seminerler, genel toplantılar, çalışma toplantıları ile fikir alış verişi yapmalıdır.

31 7.Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi 1.Okul personeli, eğitim öğretim ile ilgili olarak, yaptıkları her çalışmada kaliteyi yakaladıklarından emin olmalıdırlar. 1.Okul personeli, eğitim öğretim ile ilgili olarak, yaptıkları her çalışmada kaliteyi yakaladıklarından emin olmalıdırlar. 2. Kalite Geliştirme Ekipleri çalışmaları, kalite ve güvenilirlik gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. 2. Kalite Geliştirme Ekipleri çalışmaları, kalite ve güvenilirlik gelişimine katkıda bulunmayı hedefler.

32 1. Kalite Geliştirme Ekipleri, herkesin katılımını amaçlayan bir ekip çalışmasıdır. 2. Ekip üyeleri okul içinde yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerini sürdürürler. 3. KGE’ leri çalışmaları, belirli bir sorun üzerinde yoğunlaşır.Önceleri küçük, basit sorunları ve giderek daha zor problemleri çözmeye çalışır.

33 4. Çalışmalar; karşılaşılan sorunların tekrarını önleyici önlemler almak, problemleri doğmadan önce tahmin etmek ve oluşmasını engellemek, çözüm önerilerini uygulamaya yöneliktir. 4. Çalışmalar; karşılaşılan sorunların tekrarını önleyici önlemler almak, problemleri doğmadan önce tahmin etmek ve oluşmasını engellemek, çözüm önerilerini uygulamaya yöneliktir.

34 5. KGE’leri çalışmaları, yalnızca ekip liderinin tekelinde değildir. Üyelerinin tam ve aktif katılımı gereklidir. 5. KGE’leri çalışmaları, yalnızca ekip liderinin tekelinde değildir. Üyelerinin tam ve aktif katılımı gereklidir. 6. Tartışmalar sırasında herkes fikrini açıkça belirtmelidir. Bu başkalarını dinlemek ve karşısındakinin fikirlerini anlamak için bir olanaktır. 6. Tartışmalar sırasında herkes fikrini açıkça belirtmelidir. Bu başkalarını dinlemek ve karşısındakinin fikirlerini anlamak için bir olanaktır.

35 7. Bir sorunun analizi ve çözümü için görev dağılımı, her üyenin bilgi ve becerisi göz önünde tutularak yapılır. Önemli olan herkesin katılımının sağlanmasıdır. 7. Bir sorunun analizi ve çözümü için görev dağılımı, her üyenin bilgi ve becerisi göz önünde tutularak yapılır. Önemli olan herkesin katılımının sağlanmasıdır.

36 8. Ekip üyeleri problem çözme ve analizi tekniklerini kullanarak fikirler ileri sürerler. Daha sonra kabul gören fikir ve görüşler uygulanır. 8. Ekip üyeleri problem çözme ve analizi tekniklerini kullanarak fikirler ileri sürerler. Daha sonra kabul gören fikir ve görüşler uygulanır.

37 9. Bir problemi çözen kişiler mutluluk, güven ve daha fazlasını yapma isteği duyarlar. 9. Bir problemi çözen kişiler mutluluk, güven ve daha fazlasını yapma isteği duyarlar.

38 10. Ekip üyeleri birisinin kendilerinden bunu yapmalarını istediği için değil, kendi iradeleri ile katılımda bulunurlar. 10. Ekip üyeleri birisinin kendilerinden bunu yapmalarını istediği için değil, kendi iradeleri ile katılımda bulunurlar. 11. Kalite Geliştirme Ekipleri, üyelerin eğitimi için ortam ve diğer üyelerle etkili ilişkiler kurmak için imkan sağlar. 11. Kalite Geliştirme Ekipleri, üyelerin eğitimi için ortam ve diğer üyelerle etkili ilişkiler kurmak için imkan sağlar.

39 12. Başarısız olmaktan korkulmamalıdır. Ekibin deneyerek kazandığı her tecrübe en etkili öğrenme olacaktır. 12. Başarısız olmaktan korkulmamalıdır. Ekibin deneyerek kazandığı her tecrübe en etkili öğrenme olacaktır. 13. Çözülecek problemle ilgili veriler ve mevcut durum incelenmelidir. 13. Çözülecek problemle ilgili veriler ve mevcut durum incelenmelidir.

40 14. KGE’lerinin başarıya ulaşması öncelikle yöneticilerin öncülük edip, gerekli eğitim ve destek vermesine bağlıdır. Böylelikle okulda ki tüm personelde; *Yardımlaşma *Ekip Çalışması Ruhu *Ekibin Kendine Güven Duygusu gelişecektir. 14. KGE’lerinin başarıya ulaşması öncelikle yöneticilerin öncülük edip, gerekli eğitim ve destek vermesine bağlıdır. Böylelikle okulda ki tüm personelde; *Yardımlaşma *Ekip Çalışması Ruhu *Ekibin Kendine Güven Duygusu gelişecektir.

41 15. Kalite Geliştirme Ekiplerinin, hedeflerinden en önemlisi “Sürekli İyileşme ve Gelişmeyi” sağlamaktır. 15. Kalite Geliştirme Ekiplerinin, hedeflerinden en önemlisi “Sürekli İyileşme ve Gelişmeyi” sağlamaktır.

42 PUKÖ DÖNGÜSÜ Verilerle yönetim Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır. Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

43 Problem Analizi Ve Çözümünde İyileştirme Çalışmaları Basamakları P P U U Ö Ö K K

44 PLANLA ( P ) 1. Mevcut durum analizi 2. Hedefin belirlenmesi 3. Problem nedeninin araştırılması, karşı önlemler için plan yapılması 1. Mevcut durum analizi 2. Hedefin belirlenmesi 3. Problem nedeninin araştırılması, karşı önlemler için plan yapılması UYGULAMA ( U ) 4. İyileştirme çalışmalarının uygulamaya geçişi. 4. İyileştirme çalışmalarının uygulamaya geçişi.

45 KONTROL ET ( K ) 5. İyileştirme sonuçlarının hedeflerle karşılaştırılması ÖNLEM AL ( Ö ) 6. Standartlaşma 7. PUKO çemberinin tekrarı

46 TKY ‘nin Öğretmen Üzerinde Etkileri Öğretmen ile öğrenci arasındaki resmi ilişki yerine diyalog kurabilen Öğrenci üzerine odaklaşabilen Öğrenciye rehberlik edebilen, eleştiren değil yol gösterici olan Öğrenciye rehberlik edebilen, eleştiren değil yol gösterici olan Bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan Bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan

47 Bilgiyi sınıf içinde değil dış ortamlarda da arayan Bilim ve teknolojide ki yenilikleri takip eden Bilim ve teknolojide ki yenilikleri takip eden Öğrencilerini araştırmaya iten Başarısızlığı yargılamayan nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir.

48 TKY’ nin Öğrenci Üzerindeki Etkileri TKY uygulaması yapılan okulları bitiren gençler TKY uygulaması yapılan okulları bitiren gençler İletişim+Ekip çalışması+Problem çözme *Öğrenmeyi öğrenme konularında beceri geliştirirler *Öğrenmeyi öğrenme konularında beceri geliştirirler

49 Öğrenciler artık derslerde *Sıkılmayacak, *Düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek, *Düşüncelerini sınıf ortamında rahatça ifade edebilecek, *Araştırma ve incelemeye yönelecek,

50 *Bilgi edinme isteğiyle bir üst kuruma gidecektir, *Bilgi edinme isteğiyle bir üst kuruma gidecektir, *Teknolojik gelişmeleri takip edecek, *Takım çalışmasını sevecek, böylece tüketen değil üreten toplum oluşacaktır. böylece tüketen değil üreten toplum oluşacaktır.

51 * Öğretmenlerin okulda ki sorumlulukları paylaşmaları, kendi katkılarının göz ardı edilmediğini kendi katkılarının göz ardı edilmediğini fark etmeleri okulda katılımcı yönetimin uygulanmasına katkı sağlar. uygulanmasına katkı sağlar. *Her türlü savurganlığın önüne geçilir. *Okullar bazında çözülemeyen sorunlar azalır.

52 TKY’ nin Okul Örgütünde Uygulanmasının Yararları Okulların gelişimlerini kendi planları doğrultusunda gerçekleştirmelerini sağlar. Okullar oluşturdukları Kalite Kurulu ve Okullar oluşturdukları Kalite Kurulu ve Kalite Geliştirme Ekipleri ile sorunlarını kendileri çözme sürecine giderler. kendileri çözme sürecine giderler.

53 Önerilen Stratejiler Strateji 1: Toplam kalite yönetimi temel ilkeler doğrultusunda uygulanır. Strateji 1: Toplam kalite yönetimi temel ilkeler doğrultusunda uygulanır. Strateji 2: Okulda Kalite Kurulu ( KK ) Kurulur. Kalite Kurulu;TKY’ nin uygulanması için süreçleri tasarlar, yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kararları ve önlemleri alır. Strateji 2: Okulda Kalite Kurulu ( KK ) Kurulur. Kalite Kurulu;TKY’ nin uygulanması için süreçleri tasarlar, yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kararları ve önlemleri alır.

54 Strateji 3: Okulda çalışma grupları Kalite Geliştirme Ekipleri olarak çalışır. Strateji 3: Okulda çalışma grupları Kalite Geliştirme Ekipleri olarak çalışır. Toplam Kalite Yönetiminin okulda gerçekleştirilmesi için 3 aşamalı süreç uygulanır. Toplam Kalite Yönetiminin okulda gerçekleştirilmesi için 3 aşamalı süreç uygulanır. Strateji 4:

55 Strateji 1: Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri Strateji 1: Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri 1. Müşteri odaklılık 2. Tam katılım 3. Sürekli gelişme 4. Örgüt kültürü 5. Önce insan anlayışı ve insan kaynakları yönetimi 6. Süreç yönetimi ve sürekli denetimi 1. Müşteri odaklılık 2. Tam katılım 3. Sürekli gelişme 4. Örgüt kültürü 5. Önce insan anlayışı ve insan kaynakları yönetimi 6. Süreç yönetimi ve sürekli denetimi

56 Strateji 2: Kalite Kurulu Strateji 2: Kalite Kurulu 1. Kalite Kurulu kimlerden oluşur ? 2. Kalite Kurulu üyelerinin Seçimi 3. Kalite Yöneticisinin seçimi 4. OGYE ‘nin KK olarak görevleri 5. Kalite Kurulunun Çalışma esasları Birim amirinin başkanlığında; kritik sorumlulukları üstlenmiş, planların oluşturulmasında uzmanlık alanları nedeniyle katkıda bulunabilecek, deneyimli 5-7 kişiden oluşur.

57 Strateji 3: Kalite Geliştirme Ekipleri *Kullanılan araç ve teknikler * Amacı * Organizasyonu * Görevleri * Eğitimi

58 Strateji 4: Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci Strateji 4: Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci I. Aşama Eğitim İhtiyacın Belirlenmesi Kalite için yapılanma Müşteri ihtiyacının belirlenmesi HAZIRLIK Kaliteyi benimseme

59 Strateji 4: Strateji 4:Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci II. AŞAMA UYGULAMA Okul kültürüne ilişkin uygulama projesinin oluşturulması Okul kültürüne ilişkin uygulama projesinin oluşturulması Sürecin Tasarlanması Kalite planlaması Birim düzey kalitesi Farkında olma ve tanıtım Takdir ve kutlama Kalite talep edilmesi

60 Strateji 4: Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci Strateji 4: Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci III. Aşama DEĞERLENDİRME Değerlendirme ve uygulamaların sürekliliği Kalitenin izlenmesi ve ölçülmesi Hizmet Kalite Göstergeleri

61 İnsan ve toplum yaşantılarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim İnsan ve toplum yaşantılarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

62 İlginç ve heyecan vericidir. Bireylere yeni fırsat ve imkanlar getirir. Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır. Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir. Güven ortamı oluşturur. Personele bireysel gelişim imkanı doğurur. İlgi ve dikkat arttırır. İlginç ve heyecan vericidir. Bireylere yeni fırsat ve imkanlar getirir. Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır. Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir. Güven ortamı oluşturur. Personele bireysel gelişim imkanı doğurur. İlgi ve dikkat arttırır.

63 Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir. Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

64 Yönetim anlayışında değişim Güçlü bir yapı / sistem / teknik üzerine inşa edilen, Önce insan anlayışı ile şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan, Güçlü bir yapı / sistem / teknik üzerine inşa edilen, Önce insan anlayışı ile şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan, Çağdaş yönetim anlayışını gündeme getirdi.

65 EMPATİ Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir. Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir.

66 BAŞKASI Bir işi uzun sürede yapıyorsa.................Bir işi uzun sürede yapıyorsa................. Bir işi yapmıyorsa,.............Bir işi yapmıyorsa,............. Bir şeyi söylemeden yapıyorsa,.............Bir şeyi söylemeden yapıyorsa,............. Bir görgü kuralını çiğniyorsa,...............Bir görgü kuralını çiğniyorsa,............... Öne geçerse, bu kuralları......................Öne geçerse, bu kuralları......................BEN Uzun sürede yapıyorsam,.............Uzun sürede yapıyorsam,............. Yapmıyorsam.....................Yapmıyorsam..................... Yapmıyorsam bu....................Yapmıyorsam bu.................... Çiğniyorsam,.............................Çiğniyorsam,............................. Başarırsam,...............................................Başarırsam,...............................................

67

68 YÖNETİCİ Yönetir Yönetir Mevcut düzeni sürdürür. Mevcut düzeni sürdürür. Otoritesi statüsünden Otoritesi statüsünden kaynaklanır. kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. Yetkileri kendisinde toplar. İtaati vurgular. İtaati vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. Planlara aşırı bağlıdır. Belirlenmiş amaçlara Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. hizmet eder. İşi doğru yapar. İşi doğru yapar. Kontrolü vurgular. Kontrolü vurgular. LİDER YÖNETİCİ  Yönlendiricidir.  Yenilik peşindedir.  Otoritesi kendisindedir.  Astlarını yetkilendirir.  Katılımı vurgular.  Alternatif yaklaşımlara açıktır.  Yeni amaçlar ortaya atar.  Doğru iş yapar.  Güveni esas alır.

69 YÖNETİCİ Başarıları kendine mal eder. Başarıları kendine mal eder. Bilgiyi saklar. Hatasını kabul etmez, hata yapanı affetmez. Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Sorunları karmaşık hale getirir. Sevincinde neşesinden, kederinde gazabından yanına yaklaşılmaz. Personeliyle olmaktan rahatsızlık duyar. LİDER YÖNETİCİ  Ekibini başarıya götürür.  Bilgiyi yayar.  Hatalarını itiraf eder.  Ekibini korur.  Herkesin potansiyelini ortaya koymasına rehberlik eder.  Sorunları basite indirger.  Sevincini ve kederini personeli ile paylaşır.  Personeliyle olmaktan mutluluk duyar.

70 YÖNETİCİ Hiç kimseye güveni yoktur. Hiç kimseye güveni yoktur. Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Onunla çalışmak bir eziyettir. Etik değerleri önemsemez. Sözünü tutmaz. Kendisiyle gurur duyar. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır. Personeline zaman ayırmaz. Konuşmaya bayılır. LİDER YÖNETİCİ İnsanlara güvenir. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. Onunla çalışmak bir zevktir. Etik değerleri önemser. Sözünün eridir. Ekibiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. Personeline zaman ayırır. Dinlemesini bilir.

71 “Ölçmediğiniz şeyi Yönetemezsiniz Geliştiremezsiniz” “Ölçmediğiniz şeyi Yönetemezsiniz Geliştiremezsiniz”

72 Neler ölçülür ? Müşteri memnuniyeti Çalışanların memnuniyeti Toplum üzerindeki etki İletişimin etkinliği Sonuçlar, Hedefler Kalite Maliyetleri Liderlerin etkiliği Müşteri memnuniyeti Çalışanların memnuniyeti Toplum üzerindeki etki İletişimin etkinliği Sonuçlar, Hedefler Kalite Maliyetleri Liderlerin etkiliği Tüm bu alanları ölçebilecek araç Mükemmellik Modelidir. Tüm bu alanları ölçebilecek araç Mükemmellik Modelidir.

73 Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir.

74 Süreç konuları aşağıdaki konuları kapsar 1.Süreçlerin tanımlanması 2.Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3.Süreç sahiplerinin belirlenmesi 4.Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi. 1.Süreçlerin tanımlanması 2.Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3.Süreç sahiplerinin belirlenmesi 4.Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi.

75 Öğrenci kayıt – kabul Sınav hazırlama – Değerlendirme Eğitim malzemesi Geliştirme Okul – Aile ilişkileri Personel Temini ve Geliştirme Satın Alma Öğrenci kayıt – kabul Sınav hazırlama – Değerlendirme Eğitim malzemesi Geliştirme Okul – Aile ilişkileri Personel Temini ve Geliştirme Satın Alma

76 Her lider yönetici: Elemanların Eğitimini, Her lider yönetici: Elemanların Eğitimini, Planlamalı Almalarını sağlamalı Verimliliğini değerlendirmeli Sürekliliğini sağlamalı Tazeleme eğitimlerini de unutmamalıdır. Planlamalı Almalarını sağlamalı Verimliliğini değerlendirmeli Sürekliliğini sağlamalı Tazeleme eğitimlerini de unutmamalıdır.

77 Öğrenen organizasyon Bireylerin öğrenmesine ortam yaratan Bireylerin öğrenmesinden yararlanarak Bireylerin öğrenmesine ortam yaratan Bireylerin öğrenmesinden yararlanarakbilgisinianlayışınıçevresini Zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur. Zaman içinde geliştirebilen bir organizasyondur.

78 Öğrenen organizasyon Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören Yetkilendirilmiş bireyler grubu olarakta görülebilir. Yetkilendirilmiş bireyler grubu olarakta görülebilir.

79 “Şans yalnızca hazır zihinlere güler.” (Louis Pasteur) “Eğitim tercihe bağlı olamaz.” (Townsend) “...bilinmeye değer olmayan hiçbir şey öğretilemez.” (Oscar Wilde) “Şans yalnızca hazır zihinlere güler.” (Louis Pasteur) “Eğitim tercihe bağlı olamaz.” (Townsend) “...bilinmeye değer olmayan hiçbir şey öğretilemez.” (Oscar Wilde)


"“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...” “ Bir yıl." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları