Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ
Kamu-BİB 14. DÖNEM 2.ÇALIŞMA GRUBU Erman Taşkın Danışman, Eğitmen EDUCORE 12 Mayıs 2012 , Antalya

2 İş Sürekliliği Yönetimi Raporu
İş sürekliliğinin önemi Türkiye’de durum Standartlar Strateji ve analiz Planlama Uygulama Kamu BİB model önerisi 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

3 İş Sürekliliği Yönetimi kritiktir!
1999 Gölcük Depremi Tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. işyeri konut hasar gördü Ölü sayısı: (Resmi olmayan: 45 bin) Yaralı sayısı:  Sakat kalan: 505 Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 16 bin 649 Orta hasarlı konut: 90 bin 536 Orta hasarlı işyeri: 14 bin 133 Az hasarlı konut: 102 bin 822 Az hasarlı işyeri: 13 bin 344

4 İş Sürekliliği Yönetimi kritiktir!
2009 İstanbul Sel Felaketi Zarar Gören Konut ve İşyeri Sayısı = 4730 Zarar gören fabrika sayısı: 17 Sigortalı işyerlerinin oranı %30 27 ölü, 4 kayıp Eylül ayı sonu itibariyle adet hasar ihbarı ve yaklaşık TL tahmini hasar tutarı sözkonusu olmuştur.

5 İş Sürekliliği Nedir? İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management), organizasyonların kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasının ve herhangi bir olaya, önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanmasıdır. (Business Continuity Institute)

6 BS 25999 İş Sürekliliği Yaşam Döngüsü
Kuruluşu Anlamak İSY Stratejisinin Belirlenmesi Tepkisi/Müdahalesi geliştirmek ve uygulamak Tatbikatlar, sürdürme ve gözden geçirme İSY Program Yönetimi İSY'nin kuruluş kültürüne yerleştirilmesi Kapsam Terimler ve tarifler İSYS’nin planlanması İSYS’nin uygulanması ve işletilmesi İSYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi İSYS’nin sürdürülmesi ve iyileştilmesi İSY sisteminin Politika ve süreçlerinden beklenenleri açıklamak Kuruluşu anlamak Strateji belirlemek Yanıtı oluşturmak (müdahale) Tatbikat ve gözden geçirmeler İSY farkındalığının organizasyonun kültürüne dahil edildiğinden emin olmak

7 İSYS Genel Resim 1 Kritik iş süreçlerinin tanımlaması ve önceliklendirilmesi İş Etki Analizi(BIA) Risk Değerlendirmesi YGG Sürekli iyileştirme Politkaları duyurmak Tatbikatlar Testler Bakımlar DÖF Eğitimler Güncellemeler... Kapsamın, stratejilerin belirlenmesi, Yatırım planlama İSY Planlama hz. çalışması İş Sürekliliği Seçenekleri İş öncelikleri ve iş sürekliliğinin amaçları dikkate alınarak iş sürekliliği stratejisinin oluşturulması -> Planın yazılı hale getirilmesi, Risk Değerlendirmesi – kuruluşun kritik faaliyetlerine karşı tehdit unsurları ve hasara uğrama olasılıklarının anlaşılması, riskin hafifletilmesi için strateji seçeneklerinin belirlenmesi 2 İş Sürekliliği Seçenekleri – kuruluşun kritik faaliyetlerde nasıl eski haline kavuşabileceğinin tanımlanması 3Tepki (Müdahale) Faaliyetleri – bir kesintiye karşılık verebilme ve iş iyileştirme faaliyetlerinin idaresi amaçlı süreçlerin belirlenmesi 4 (Politikaların duyurulması, tatbikatlar, farkındalık) Planın bir yaşam döngüsü çerçevesinde işletilmesi (Test, Eğitim ve Güncelleme) 5 (Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İyileştirici Önlemler) Plalama Tepki müdahale faal. Uygulamalar (FKP, KY, ODY, OYP...)

8 SÜREKLİLİK STRATEJİLERİ İş Sürekliliği Proje Başlangıcı
İSYS Genel Resim 2 İŞ SÜREKLİLİĞİ SÜRECİ Devam Eden Süreçler Değişim Yönetimi Olay Yönetimi Test/Tatbikat Strateji/Analiz TEST SÜRECİ Planlar / Prosedürler Risk Azaltma Yedek Sistemler P L A N I N O L U Ş T U R U L M A S I Proje Süreci SÜREKLİLİK STRATEJİLERİ RİSK ANALİZİ Şekilde iş sürekliliği planlamasının özeti görünmektedir. İş sürekliliği planı kurumun politikası, çalışanları ve kaynakları üzerine oturur. Proje sürecinin en önemli adımı risk analizi ve iş etki analizidir. Analiz çıktılarına göre iş sürekliliği stratejileri oluşturulur ve stratejilere dayanarak plan geliştirilir. Planın yazılı hale getitilmesinin ardından test, eğitim ve bakım faaliyetleri gelmektedir. Şekilde plan yaşadığı sürece tekrarlanması gereken faaliyetler eğitim, test/gözden geçirme ve değişim yönetimi (güncelleme) olarak görünmektedir. İŞ ETKİ ANALİZİ Politika Organizasyon Kaynaklar Kapsam İş Sürekliliği Proje Başlangıcı

9 İş Sürekliliği Yönetimi kritiktir!
“Felaket veya çok büyük kesintiye neden olan bir olay yaşamış firmaların beş tanesinden ikisinin faaliyetlerini sürdüremediği, sürdürebilenlerden üç tanesinden birinin iki yıl sonunda faaliyetini durdurduğu A.B.D araştırma kurumlarınca belirtilmiştir.” Gartner (Roberta Witty, Donna Scott) Disaster Recovery Plans and Systems Are Essential Bir defa felaket yaşarsak bir daha plana ihtiyacımız olmayabilir...

10 İş Sürekliliği Ne Değildir?
Bir plan Bir ürün Teknoloji Yedekleme Felaket merkezi Felaket kurtarma Prosedürler Detaylı talimatlar

11 İş Sürekliliğinin Önemi
Tehditler Zayıflıklar Kesintiler Afetler Saldırılar Hassasiyet IT odaklılık Artan kullanıcı beklentileri Koordinasyon Yakınsama 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

12 Resmi Olmayan Anket Sonuçları
Türkiye’de Durum Resmi Olmayan Anket Sonuçları 144 kişinin katılımı sağlanmıştır. Kamu’nun felaketlere hazırlık durumu ve iş sürekliliği uygulamalarının durumunun tespiti nispi olarak yapılmıştır. Sonuçlar tam ve bilimsel olmadığından rapora alınmamıştır.

13 Anket Sonuçları 1) Kurum sektörünü seçiniz

14 Anket Sonuçları 2) Kurumunuzun çalışan sayısı nedir?

15 Anket Sonuçları 3) Kurumunuzda Bilgi İşlem Biriminde çalışan (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Sekreter hariç) sayısı nedir?

16 Anket Sonuçları 4) İş sürekliliği ile ilgili aşağıdaki konulardan hangileri kurumunuzda yer almaktadır.

17 Anket Sonuçları 5) Felaket durumunda kurumunuzun bilgi teknolojileri ile ilgili kritik, kesinti tahammülü en düşük olan işlevleri ne kadar sürede tekrar çalışır hale getirilebilir durumdadır?

18 Anket Sonuçları 6) Kurumunuzda hangi standartlar kullanılmakta veya kullanılması planlanmakta.Birden fazla seçebilirsiniz.

19 Kesintilere hazır mıyız? Felaketlere dayanıklı mıyız? Prestij
Durumumuz? Kesintilere hazır mıyız? Felaketlere dayanıklı mıyız? Prestij Vatandaş güvenliği Ekonomik etkiler Koordinasyon

20 Standartlar BS 25999 – ISO 22301 ISO 27001 ve ISO 27031
ITIL ve ISO 20000 COBIT ISO Standartları (TC 223) Ulusal standart var mı ? Bize özgü bir çalışma yapıldı mı? 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

21 ISO İş Sürekliliği Standartları
İş sürekliliği konusu TC 223 Societal security isimli teknik komite tarafından hazırlanmaktadır. BS ve BS yerine teknik komitenin 223 numarasının sonuna 00′dan devam ederek yeni rehber ve standartlar geliştirilmektedir. Bu nedenle BS25999 yerine 2012 ortalarından itibaren ISO kullanmaya başlayacağız.

22 ISO İş Sürekliliği Standartları
ISO standardı yayınlanmasına 4-6 ay kadar var. Diğer Standart ve Rehberler ISO/FDIS Terminology ISO/DIS Business continuity management systems — Requirements ISO/TR 22312:2011— Technological capabilities ISO/DIS 22313— Business continuity management systems — Guidance ISO/NP Societal security — Mass evacuation ISO 22320:2011 Societal security — Emergency management — Requirements for incident response ISO/CD Societal security — Emergency management — Public warning

23 ISO İş Sürekliliği Standartları
Diğer Standart ve Rehberler ISO/WD Organizational resilience management systems – Requirements with guidance for use ISO/NP Emergency managament ISO/NP TS Disaster and emergency management ISO/NP Public Private Partnership ISO/CD Guidelines for exercises and testing ISO/PAS 22399:2007 Guideline for incident preparedness and operational continuity management ISO/IEC 27031:2011 Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity ISO/IEC 24762:2008 Guidelines for information and communications technology disaster recovery services

24 ISYS Kurulumunda Ek Rehberler
ISO 9001:2008, Quality management system ISO 14001:2004, Environmental management systems – Requirements with guidance for use ISO/IEC :2005 Information Technology - Service Management ISO/PAS 22399:2007, Societal security – Guideline for incident preparedness and operational continuity management ISO/IEC 24762, Information technology – Security techniques – Guidelines for Information technology disaster recovery services ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System) ISO/IEC 27031, ICT readiness for business continuity ISO 31000:2009, Risk Management ISO/IEC 31010:2009, Risk management – risk assessment techniques

25 ISYS Kurulumunda Ek Rehberler
HB 221:2004, Business continuity management, Standards Australia/Standards New Zealand, ISBN SI 24001:2007, Security and continuity management systems — Requirements and guidance for use, Standards Institution of Israel NFPA 1600:2010, Standard on disaster/emergency management and business continuity programs, National Fire Protection Association (USA) Business Continuity Plan Drafting Guideline, Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan), 2005 Business Continuity Guideline, Central Disaster Management Council, Cabinet Office, Government of Japan, 2005 Organizational Resilience: Security, preparedness, and Continuity Managements Systems – Requirements with Guidance for Use, Singapore Standard for Business Continuity Management, SS 540: 2008

26 Strateji ve Analiz İş Sürekliliği Politikası
Mevcut Durum Analizi ve Tespiti Risk Analizi İş Etki Analizi Beklenmedik Durum Senaryoları İş Sürekliliği Stratejisinin Geliştirilmesi Planlama İçin Temel İlke ve Yöntemler 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

27 İş Sürekliliği Planlama
Görev ve Sorumluluklar Üst Yönetim İş Sürekliliği Yönetimi Program Ofisi / İş Sürekliliği Yöneticisi İş Birimi Yöneticileri Dokümanlar İş Sürekliliği Planı İş Kurtarma (Felaket Kurtarma) Planları Eğitim ve Bilinçlendirme Tatbikatlar ve İyileştirme Denetim ve Öz değerlendirme 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

28 İş Sürekliliği Uygulama
Uygulama Modelleri ve Mimarileri İş Sürekliliği Merkezi Sistem Mimarileri İş Sürekliliği İçin Veri Yedekleme Yöntemleri Güvenlik Koordinasyon Kurumlar Arası Koordinasyon Kurum İçi Koordinasyon Sürdürülebilirlik İş Sürekliliği – Sürdürülebilirlik İlişkisi 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

29 Kamu BİB Model Önerisi Hangi Standardı ve Rehberi Seçmeliyiz?
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurma Projesi Modeli İş Etki Analizi Nasıl Yapılır? Risk Analizi Nasıl Yapılır? Olay Yönetimi Nasıl Yapılır? İş Sürekliliği Planı Nasıl Yapılır? İş Sürekliliği Test/Tatbikatlari Nasıl Yapılır? Felaket Kurtarma Merkezi Nasıl Kurulur? 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

30 Hangi Standardı ve Rehberi Seçmeliyiz?
11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

31 ISYS Projesi Modeli 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

32 İş Etki Analizi Nasıl Yapılır?
11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

33 Risk Analizi Nasıl Yapılır?
11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

34 Olay Yönetimi Nasıl Yapılır?
11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

35 İş Sürekliliği Planı Nasıl Yapılır?
11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

36 İş Sürekliliği Test/Tatbikatlari Nasıl Yapılır?
11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

37 Felaket Kurtarma Merkezi Nasıl Kurulur?
İşletim yapısı Güvenlik altyapısı Veri yedekleme yapısı Fiziksel altyapı Personel planlama Yerleşke seçimi FKM için iş süreçlerinin belirlenmesi 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

38 Bu işin sahibi kim? Kamuda bir teknoloji kurumu?
Özel bir teknoloji şirketi? Kurumun IT birimi? Kiralık bir felaket merkezi? Koordinatör bir üst kurum? Kurumun kendisi tekbaşına?

39 Nasıl yapalım? Hazır örneklere bakıp? Tedarikçinin metodu ile
Teknoloji imkanları doğrultusunda Paramız ne kadarına yeterse Durumlar karışık bir sakinleşsin ortam Kesintileri bekleyelim Vatandaş bekleyiversin IT birimi yapıversin Daha ne yapacağız, yedek alıyoruz Dokümanları yazdım mı tamamdır Plan yaptık olay tamamdır

40 Düşünülmesi gereken noktalar
Dünya’ya karşı prestijimiz? Vatandaşın güvenliği-sağlığı-işleri nasıl etkilenir? Devletin güvenliği-gizliliği ne kadar etkilenir? Devlet kurumlarının sürekliliği nasıl etkilenir? Sürekli olmasa da olur diyeceğimiz şeyler? Sadece IT mi sürekli olmalıdır? Sadece yazılım mıdır ya da sunucu mudur yedeklenecek olanlar?

41 Unutulanlar Erişilebilirlik yönetimi Olay yönetimi
İş birimlerinin sürekliliği Personelin süreklilikteki yeri Üst yönetim IT sürekliliği ≠ İş sürekliliği

42 Öneriler Ürün-teknoloji yaklaşımından yönetim yaklaşımına geçiş
Sağlıklı analiz ve doğru kontrol seçimleri Kuruma özgü stratejiler geliştirme IT odaklılıktan İş odaklılığa geçiş Felaket odaklılıktan Süreklilik odaklılığa geçiş Olay, Erişilebilirlik, Event süreçlerine önem Değişim ve Konfigürasyon süreçlerine önem Önleyici yaklaşıma öncelik Proje yerine süreç yaklaşımı 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV

43 Çalışma grubumuz adına teşekkürler
Sorularınız için : 11-12/05/ 2012 Kamu Bilişim Platformu XIV


"İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları