Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAKÜLTE YÖNETİMİ  Fakülte Dekan Vekili : Prof. Dr. Ali Osman SOLAK  Dekan Yardımcısı : Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI  Fakülte Sekreteri : Melisbek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAKÜLTE YÖNETİMİ  Fakülte Dekan Vekili : Prof. Dr. Ali Osman SOLAK  Dekan Yardımcısı : Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI  Fakülte Sekreteri : Melisbek."— Sunum transkripti:

1

2 FAKÜLTE YÖNETİMİ  Fakülte Dekan Vekili : Prof. Dr. Ali Osman SOLAK  Dekan Yardımcısı : Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI  Fakülte Sekreteri : Melisbek KIRGIZALİEV  Dekan Sekreteri : Çınara TABALDİEVA  Bölüm Sekreteri : Svetlana TOKKAZİEVA

3 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU  Prof. Dr. Ali Osman SOLAK  Prof. Dr. Ramiz RAFATOV  Prof. Dr. Avıt ASANOV  Prof. Dr. Asan ÖMÜRALİYEV  Doç. Dr. Kadirbay ÇEKİROV 3

4 BÖLÜMLER  Matematik Bölümü Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Avıt ASANOV  Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV

5 Matematik Bölümü Biyoloji Bölümü TZYZDSÜTZYZDSÜ Prof. Dr 311 Doç. Dr 1541 Yard. Doç. Dr. 1 Öğr. Gör. Dr 11 Uzman312 Araş. Gör 1 TOPLAM107621 ÖĞRETİM ELEMANLARI 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı

6 ÜnvanıAdı - SoyadıStatüsü Prof. Dr.Ramiz RAFATOVTam Zamanlı Prof. Dr.Avıt ASANOVTam Zamanlı Prof. Dr.Asan ÖMÜRALİEVTam Zamanlı Doç. Dr.Tamara KARAŞEVATam Zamanlı Yard. Doç. Dr.Meerim İMAŞ KIZITam Zamanlı Öğr. Gör. Dr.Elmira ABDILDAEVATam Zamanlı Ar. Gör.Kalıskan MATANOVATam Zamanlı UzmanAzat AKMATBEKOVATam Zamanlı UzmanNazgül ADANBAYEVATam Zamanlı UzmanAlmaz İSAEVTam Zamanlı ÖĞRETİM ELEMANLARI MATEMATİK BÖLÜMÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı * - Bunların dışında 7 öğretim elemanı DSÜ olarak görev yapmaktadır.

7 ÜnvanıAdı - SoyadıStatüsü Prof. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA Tam Zamanlı Doç. Dr. Savaş CANBULAT Tam Zamanlı Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV Tam Zamanlı Doç. Dr. Nazgül İMANBERDİEVA Tam Zamanlı Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV Tam Zamanlı Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA Tam Zamanlı Uzman Elmira TABILDİYEVA Yarı Zamanlı Uzman Maksat KALMANBETOV Yarı Zamanlı ÖĞRETİM ELEMANLARI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı * - Bunların dışında 1 öğretim elemanı DSÜ olarak görev yapmaktadır.

8 Bölüm Öğrenci Sayısı MATEMATİK BÖLÜMÜ 1 I. Sınıf 31 II. Sınıf 19 III. Sınıf 23 IV. Sınıf 17 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2 I. Sınıf 22 II. Sınıf 10 III. Sınıf 14 FAKÜLTE TOPLAMI 136 ÖĞRENCİ SAYILARI 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı

9 DANIŞMANLAR 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı MATEMATİK BÖLÜMÜ  Uzman Almaz İSAEV (Matematik I. sınıf )  Öğr. Gör. Dr. Elmira ABDILDAEVA (Matematik II. sınıf )  Uzman Azat AKMATBEKOVA (Matematik III. sınıf)  Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI (Matematk IV.sınıf) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ  Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA (Biyoloji I.sınıf)  Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV (Biyoloji II.sınıf)  Uzman Nazgül ADANBAEVA (Biyoloji III. sınıf)

10 ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ VE REHBERLİK  Fakülte öğrencileriyle 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılı için “Açılış Tanışma ve Kaynaşma” toplantısı yapıldı. Bu toplantıda bir önceki dönem sonucu başarılı olan öğrencilere ödül verildi.  Fakültemiz Hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanışma toplantısı ve mesleki giriş dersleri yapıldı.  Danışman öğretim elemanlarınca öğrencilere yönelik rehberlik işleri yapılmaktadır.

11 STAJ ÇALIŞMALARI  Fakültemiz Matematik Bölümü III. sınıf öğrencilerinden 4 öğrenci Türkiye – Ankara Üniversitesinde ve 9 öğrenci de yurt içinde özel sektörde staj yapmışlardır.  Fakültemiz Biyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 14 öğrenci 05.06.2011-05.07.2011 tarihleri arası Botanik ve Zooloji derslerinden Uygulamalı-Arazi Staj Çalışması ( Teknik Gezi ) gerçekleştirmiştir. Uygulamalı-Arazi Staj Çalışmasının 2 haftalık kısmı Kırgızistan’ın Kuzey ve Güney bölgelerinde, 2 haftalık kısmı ise Bişkek şehri ve çevresinde yapılmıştır.

12 YazarıKitabın Adı Prof. Dr. Ramiz Rafatov - Prof. Dr. Avıt Asanov Kompleks Analiz ve Diferansiyel Denklemler - 2010 Prof. Dr. Asan ÖmüraliyevVeri Yapıları ve C++ - 2010 Doç. Dr. Kadırbay Çekirov Genetik ve Biyometri üzerine ödevler derlemesi- Yüksek öğrenim kurumları için ders kitabı - 2010 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KİTAP YAYINI UlusalUluslararasıToplam 358 BİLİMSEL TOPLANTIYA KATILIM ÖĞR. ELEMAN SAYISIULUSAL YAYIN SAYISI ULUSLARARASI YAYIN SAYISI 1449 MAKALE YAYINI

13 SEMİNERLER BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 10 Kasım 2011: İpek böceği (Lymantria dispar) kelebeğinin Kırgızistan'daki ceviz ormanlarrna etkisi Uzman Maksat Kalmanbetov 17 Kasım 2011: Böceklerin yaşamımızdaki yeri Doç. Dr. Savaş Canbulat 24 Kasım 2011: Kırgızistan’ın bitkileri Doç. Dr. Nazgül İmanberdieva 1 Aralık 2011: Gizli yaralar ve bunların biyolojisi Doç. Dr. Nurbek Aldayarov 15 Aralık 2011: Nanoparçacık etiketli biyosensör geliştirilmesi Prof. Dr. Ali Osman Solak 22 Aralık 2011: Kırgızistan’da arıcılıkta önemli olan bitkiler Uzman Elmira Tabıldieva 29 Aralık 2011 (413 no’lu odada olacaktır): MINDRAY biyokimya analizatörünün çalışma prensipleri Uzman Nurcamal Ömürzakova 05 Ocak 2012: Kırgızistan’da genetik yapısı değiştirilmiş organizma sorunları Doç. Dr. Kadırbay Çekirov

14 SEMİNERLER MATEATİK BÖLÜMÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 26 Ekim 2011 «Genelleştirilmiş yamuk yöntemi ile Stieltjes integralinin yaklaşık çözümü» Prof. Dr. Аvıt Аsanov 16 Kasım 2011 «Optimal kontrolün bir problemi hakkında» Prof. Dr. Ramiz Rafatov 30 Kasım 2011 «Spektrumun olmadığı durumda singularly perturbance parabolik problem çözümünün asimptotiği» Prof. Dr. Asan Omuraliev 14 Aralık 2011 «Fuzzy Topolojik Uzaylarda Homotopi Kavramı» Prof. Dr. Sebahattin Balcı 11 Ocak 2012 «İntegral geometrinin problemleri» Öğr.Gör. Dr. Elmira Abdıldayeva

15 1 Şubat 2012 «Güncelleştirilmiş yerçekimi teorisindeki Fridman'ın Evren modelleri» Yrd. Doç. Dr. Meerim İmaş kızı 22 Şubat 2012 «Evren'in evrimini incelemenin deneysel yöntemleri» Doç. Dr. Tamara Karaşeva 14 Мart 2012 «Hatalar Teorisi» Uzman Almazbek İsayev 4 Nisan 2012 «İntegral-Diferensiyel Denkleminin Çekirdeğini Bulma» Uzman Kalıskan Matanova 25 Nisan 2012 «Fizik eğitiminde geliştirici öğretme prensiplerinin kullanımı» Uzman Nazgul Adanbayeva 16 Mayıs 2012 «Silis seramiği için vollastonit'in sır özellikleri» Uzman Azat Akmatbekova SEMİNERLER MATEATİK BÖLÜMÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı

16 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER  Türkiye Ankara Üniversitesinin Matematik ve Biyoloji Bölümleriyle işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.  Çek Cumhuriyeti Mendel Enstitüsü ile Botanik alanında işbirliği görüşmeleri yapılıyor.  Kırgız Milli Üniversitesi Biyoloji Bölümüyle tecrübe değişim işbirliği sürmektedir.

17 TANITIM FAALİYETLERİ  Üniversitemizi tanıtım amacıyla Fakültemiz tarafından Lise Öğrencileri arasında Olimpiyat düzenlendi ve bölgelere gidilerek toplam 3500 adet bröşür ve 50 adet tanıtım CD’si birinci elden öğrencilere ulaştırıldı.  Üniversitemizi tanıtım amacıyla Fakültemiz öğretim elemanları Bişkek şehrinde bulunan 7 okula şahsen giderek öğrencilerle toplantılar yapmış ve üniversitemiz hakkında genel bilgiler vermişlerdir.

18 ÖĞRENCİ OLİMPİYATI  Olimpiyatın ilk turu 25.02.2011 tarihinde Matematik, Fizik, Biyoloji ve Kimya dallarında ve 7 il merkezinde gerçekleştirildi. Bu sınavlara toplam 759 öğrenci katıldı.  Olimpiyatın ilk turu 25.02.2011 tarihinde Matematik, Fizik, Biyoloji ve Kimya dallarında Bişkek, Oş şehirleri ve 7 il merkezinde gerçekleştirildi. Bu sınavlara toplam 759 öğrenci katıldı.  Olimpiyat’ın II. turu ise 31 Mart 2011 tarihinde Üniversitemizde gerçekleştirildi ve 73 öğrenci katıldı.  Olimpiyatın II.turu sonucunda dereceye giren 12 öğrenci Mühendislik ve Fen Fakülteleri Bölümlerine sınavsız kayıt olma hakkını kazandılar.

19 ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE ÇALIŞMALARA KATILIM Adı-SoyadıGörevli Olduğu Komisyon ve Kurul Prof. Dr. Ali Osman Solak- Fen Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Başkanı - Mevzuat Geliştirme Komisyonu Başkanı - Araştırma Faaliyetlerin Destekleme Kurulu Başkanı - Öğretim Elemanı Planlama ve Temin Komisyonu Başkanı - Etik Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Avıt Asanov- Fen Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Yard. Doç. Dr. Meerim İmaş kızı - KTMÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi - Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Bilgilendeirme, yönlendirme ve Motivasyon Komisyonu Üyesi - KTMÜ (Ulusal) Yeterlilik Komisyonu Üyesi

20 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI   Fakültemiz 2011-2012 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi belirlenmiştir.   Fakültemiz personel ihtiyacı tespit edilmiş ve ilana çıkılmıştır.   Prefabrik Laboratuvarı donanım malzemeleri tespit ve sipariş edilmiştir.   Biyoloji Bölümüne ait toplam 278,16 m 2 Prefabrik Laboratuvarı inşaatı devam etmektedir.   Prefabrik Laboratuvarı tefrişat çalışmaları yapılmış ve sipariş edilmiştir.   Biyoloji Bölümüne ait Uygulama Arazisi (1 hektar) üzerinde düzeltme ve taşları toplama çalışmaları yapılmıştır.

21 NO MALZEMENİN ADI MİKTARI 1 DOKU TAKİP CİHAZI 1Adet 2 DOKU GÖMME CİHAZI 1Adet 3 OTOMATİK PREPARAT BOYAMA CİHAZI 1Adet 4 PARAFİN SU BANYOSU CİHAZI 1Adet 5 ISITICI TABLA (HOT PLATE) 1Adet 6 TRİNOKÜLER ARAŞTIRMA MİKROSKOBU 1Adet 7 DİĞER SARF MALZEMELERİ 1Set LABORATUARI CİHAZLARI Biyoloji Bölümü Morfoloji Laboratuarı için Satın alınan Cihazlar - Bu cihazların tutarı toplam 160 000 Amerikan Dolarıdır.

22 BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ HAZIRLANMASI PROJESİ  Üniversitemizin resmi eğitim dili olan Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin ihtiyaç duyduğu Biyoloji Sözlüğü hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.  Bu sözlük Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce olmak üzere dört dilde hazırlanacaktır. Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde alfabetik sıralama esas alınacaktır.  Biyoloji bölümü öğretim üyelerinin tamamı bu sözlük çalışmasında görev alacaklardır.  2012 yılı Mayıs ayında çalışmalar tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecek ve 2012-2013 Öğretim yılında öğrenci ve öğretim üyelerimizin istifadesine sunulacaktır. 22

23  KIRGIZ BALLARININ BİLEŞİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA adlı bir KTMÜ BAP projesi hazırlanmıştır.  Bu proje, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Nevzat Artık ile ortaklaşa ve onun danışmanlığında yürülülecektir.  Bu proje, Üniversitemiz Fen Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin ortak projesi olarak gerçekleştirilecektir. Prof. Dr. Ali Osman Solak (Yürütücü) Prof. Dr. Nevzat Artık (Ankara Ün. Gıda Müh. Böl. Ankara Ün. Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü) Prof. Dr. Zafer Gönülalan (Bal mikrobiyolojisi ve hijyeni) Doç. Dr. Nazgül İmanberdieva (Biyoloji Bölümü, Botanikçi, Bölge florasını çalışacak) Öğr.Gör. Dr. Camila SMANALIYEVA (Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü) Cıldız ÖSKÖNBAYEVA (Yüksek Lisans Öğrencisi, Laborant kadrosunda) Canıl İskakova (Gıda Mühendisliği bölümü, araştırma görevelisi) Canıl İskakova (Gıda Mühendisliği bölümü, araştırma görevelisi) 23 KIRGIZİSTAN BALLARININ BİLEŞİMİ VE KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

24  Bu projede, Kırgızistan’da üretilen bazı çiçek ballarının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kırgızistan’da çoğunlukla poliflor (karışık çiçek) balların üretilmesinden dolayı bal çeşitleri coğrafi bölge adına göre adlandırılır. Çalışma kapsamında Kırgızistan’daki ana bal çeşidi olan, dağ balları incelenecektir.  Kırgızistan’da tanınmış belli başlı bal çeşitleri Toktogul balı Toktogul balı Isık-Göl balı, Isık-Göl balı, Suusamır balı Suusamır balı Çayek balı Çayek balı Karkıra balı Karkıra balı Çon Kemin balı Çon Kemin balı Talas balı Talas balı Celal-Abad balı Celal-Abad balı 24 KIRGIZİSTAN BAL PROJESİNİN KISACA KONUSU

25  Bugüne kadar Kırgızistan ballarındaki polifenollerin tanımlanması ve miktarı tayin edilmemiştir. Bal polifenolleri, organik asitleri, acılık ve renk gibi duyusal ve kalite parametrelerine etki ettiği için bu komponentlerin incelenmesi çok önemlidir. Araştırmada, Kırgızistan ballarındaki 15 fenolik ve organik asit bileşikleri tayin edilecek ve bu maddelerin miktar ve çeşidine bağlı olarak bölge florası ile bal türü hakkında ilişki kurulmaya çalışılacaktır. 25 KIRGIZİSTAN BAL PROJESİNİN KISACA KONUSU

26  Kırgızistan, çeşit ve kalite açısından dünyanın en önemli bal üreticileri arasındadır. Kırgızistanda bal bir gıda maddesinden çok ilaç olarak algılanmakta ve bu amaçla tüketilmektedir.  Ülke, önemli ölçüde bal ihraç etmektedir.  Bu amaçla 2012 yılı Eylül ayında Üniversitemizde “Uluslararası Bal Sempozyumu ve Çalıştayı” planlamaktayız.  Bu sempozyum ve çalıştay ile Manas Üniversitesinin bu konuda imkanları ve bilgi birikimi Kırgızistandaki bal üreticilerine ve dünyanın çeşitli yerlerinde bu konuda araştırma yapan bilim adamlarının dikkatine sunulacaktır.  Projenin gerçekleştirilmesi ve sempozyum düzenlenmesi sonucunda Üniversitemiz bünyesinde kurulan Teknopark’ta bal analizleri ve kalite kontrolleri birimi oluşturulmaya çalışılacaktır. 26 KTMÜ ULUSLARARASI BAL SEMPOZYUMU

27  2012 yılı yaz veya sonbaharında üniversitemizde “Biyoloji Sempozyumu” düzenlemeyi planlamaktayız.  Bu konuda bölümümüz konu belirleme ve tarih çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 27 KTMÜ ULUSLARARASI BİYOLOJİ SEMPOZYUMU

28  Çıngız Aytmatov Kampüsü içerisinde Fakültemiz Biyoloji Bölümüne tahsis edilen bir alanın Botanik Bahçesi olarak düzenlenmesi için gerekli proje çalışmaları başlatılmıştır.  Botanik Bahçesi içerisinde Biyoloji bölümüne ait bir adet seranın yanında Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesine ait birer sera da bulunacaktır. Bu seraların kurulmasına 2011 yılı Kasım ayı içerisinde başlanacaktır.  Bahçe içerisinde Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi ile birlikte Orta Asya Coğrafyasındaki bütün ağaçların (bitkilerin) birer örneklerinin yetiştirilmesi düşünülmektedir. 28 BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ

29  Bu proje KTMÜ-Biyoçeşitlilik Merkezi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Ziraat Fakültesinin ortak faaliyetiyle geliştirilecektir.  Bu alandaki ağaçların seçimi, dikilmesi ve bahçenin geliştirilmesi için Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Savaş Canbulat’ın koordinatörlüğünde yapılacaktır. Bu amaçla kurulan ortak “Botanik Bahçesi Geliştirme Komisyonu” aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. BOTANİK BAHÇESİ GELİŞTİRME KOMİSYONU Doç. Dr. Savaş Canbulat (Komisyon Başkanı, Biyoçeşitlilik Merkez Bşk.) Doç. Dr. Nazgül İmanberdiyeva (Biyoloji Bölümü, Botanikçi) Prof. Dr. Ali İslam (Ziraat Fak., Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü) Prof. Dr. Tinatin Töölökeldiyeva (Ziraat Fak., Bitki Koruma Bölümü) Uzman Maksatbek Kalmanbetov (Biyoloji Bölümü) 29 BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ

30  Üniversitemizin resmi eğitim dili olan Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bir Matematik ve Fizik Sözlüğü hazırlanmaya başlamıştır.  Bu sözlük Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce olmak üzere dört dilde hazırlanacaktır. Bir Türkiye Türkçesi ve bir de Kırgız Türkçesinde alfabetik sıralama esas alınacaktır.  Matematik Bölümü öğretim üyelerinin tamamı bu sözlük çalışmasında görev alacaklardır.  2012 yılı Mayıs ayında çalışmalar tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecek ve 2012-2013 Öğretim yılında öğrenci ve öğretim üyelerimizin istifadesine sunulacaktır. 30 MATEMATİK VE FİZİK SÖZLÜĞÜ HAZIRLANMASI PROJESİ

31  2012 yılı Eylül ayında Üniversitemizde “Uluslararası Matematik Sempozyumu ” planlamaktayız. 31 KTMÜ ULUSLARARASI MATEMATİK SEMPOZYUMU

32 BİLGİSAYAR LABORATUVARI 32 Bilgisayar Programlama Dersleri Uygulamaları için 20 Öğrencilik Bilgisayar Laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Bilgisayarlar satın alınmış olup laboratuvar yeri tespiti yapılmaktadır.

33 Teşekkür ederiz... Fen Fakültesi Dekanlığı


"FAKÜLTE YÖNETİMİ  Fakülte Dekan Vekili : Prof. Dr. Ali Osman SOLAK  Dekan Yardımcısı : Yard. Doç. Dr. Meerim İMAŞ KIZI  Fakülte Sekreteri : Melisbek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları