Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BURSA İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI TOPLANTISI 28.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BURSA İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI TOPLANTISI 28."— Sunum transkripti:

1 T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BURSA İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI TOPLANTISI 28 AĞUSTOS 2014

2 2 Türkiye Afet Müdahale Planı Amaç ve Kapsam BURSA AMAÇ Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.KAPSAM TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum/kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar.

3 3 BURSA HEDEFLER Hayat kurtarmak Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek Halk sağlığını korumak ve sürdürmek Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak Kaynakların etkin kullanımını sağlamak Türkiye Afet Müdahale Planı Hedefler

4 4 BURSA SORUMLULUK İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Hizmet Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. Kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur.

5 5 BURSA AFET YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAR

6 6 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Operasyonel Planlar

7 7 BURSA Planlar Neyi İfade Ediyor?

8 8 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Plan Entegrasyonu

9 9 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal ve Yerel Düzey

10 10 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması

11 11 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması

12 12 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Yerel Afet Müdahale Organizasyonu AFAD Bilgi Teknolojileri Kurumu B.Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Bşk.lığı İl Göç İdaresi Md.lüğü Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme 4.Bölge Md.lüğü UEDAŞ Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İLBANK A.Ş. KIZILAY Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mdlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğü Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Defterdarlık

13 13 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal Düzey Yönetim Sistemi

14 14 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Yönetim Sistemi

15 15 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Müdahale Seviyeleri

16 16 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Olay Türü Planlar

17 17 BURSA Türkiye Afet Müdahale Planı Olay Türü Planlar OLAY TÜRÜYER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI Su baskınıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Baraj patlamasıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Orman yangınıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Sanayi yangınlarıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN Toplu nüfus hareketleri Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit Siber saldırıTeknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit KimyasalHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Biyolojik afetler ve Salgın Hastalıklar Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Radyolojik ve nükleer kazalar Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit KuraklıkGıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit DepremTüm Hizmet Grupları Ulaşım kazalarıHaberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit

18 18 BURSA Genel değerlendirmenin sonunda ilimizde yapılacaklar; İL AFET MÜDAHALE PLANI İL AFET MÜDAHALE PLANI YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI OPERASYON PLANLARI

19 19 BURSA ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI Bu planlar ana çözüm ortağı bakanlık kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları tarafından hazırlanır. Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Planlar Başkanlıkça belirlenen formata göre yapılır. Bu planda müdahale hizmetlerine ihtiyaç duyabilecek tüm kaynakların mevcut durumu ülke düzeyinde tespit edilir. ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI

20 20 BURSA İL AFET MÜDAHALE PLANI (1) Valinin başkanlığında, AFAD İl Müdürünün koordinasyonunda Afet öncesi, sırası ve sonrasında ilk müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren T.A.M.P. İle entegre İL AFET MÜDAHALE PLANI; Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. İL AFET MÜDAHALE PLANI

21 21 BURSA İL AFET MÜDAHALE PLANI İl Afet Müdahale Planları, Başkanlık tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası Valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. (2) İl Planı kapsamında müdahale organizasyon sistemi oluşturulur ve bu sistem; - Operasyon - Bilgi Planlama - Lojistik ve Bakım - Finans ve idari işler olmak üzere 4 servis olarak yapılandırılır. (3) İl Afet Müdahale Planı ile entegre olacak şekilde; - Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları - Yerel düzey olay türü planları hazırlanır.

22 22 BURSA Hangi afet türleri için ayrıca olay türü planı hazırlanacağı “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulları” tarafından belirlenir. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu; - Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığında - İl Afet ve Acil Durum Müdürü - Garnizon Komutanı - Belediye Başkanı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri - Hizmet Gruplarından sorumlu il yöneticileri - İhtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden oluşur. İL AFET MÜDAHALE PLANI

23 23 BURSA Bursa İli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Adı SoyadıÜnvanıKurul Görevi Münir KaraloğluValiBaşkan Ergun GüngörVali YardımcısıBaşkan Yardımcısı Tm.Gn.Seyfullah SaldıkGarnizon Ve Jandarma Bölge KomutanıÜye Recep AltepeBüyükşehir Belediye BaşkanıÜye J. Albay Yurdakul Akkuşİl Jandarma KomutanıÜye Sabri Durmuşlarİl Emniyet MüdürüÜye İbrahim Tarıİl Afet Ve Acil Durum MüdürüÜye Dr.Özcan Akanİl Sağlık MüdürüÜye Yusuf AtılganDefterdarÜye Eyüp GülÇevre Ve Şehircilik İl MüdürüÜye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Üye Kadir AkarkayaBasın Yayın Enformasyon İl MüdürüÜye Öner ÖzgürKarayolları 14.Bölge MüdürüÜye Orhan DoğanBursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire BaşkanıÜye

24 24 BURSA Bursa İli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Adı SoyadıÜnvanıKurul Görevi Ali Ekrem Aytiİller Bankası Bursa Bölge MüdürüÜye Dr.Sunay ÖzkulAile Ve Sosyal Politikalar İl MüdürüÜye Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdür Yardımcısı Üye Mehmet IslamoğluUEDAŞ Genel MüdürüÜye Harun ÖzmadenUlaştırma, Denizcilik, Haberleşme 4. Bölge MüdürüÜye Nurdan Berkemİl Göç İdaresi MüdürüÜye Ömer Çelikİl Gıda Tarım Ve Hayvancılık MüdürüÜye

25 25 BURSA a) İl Afet Müdahale Planının incelenmesinin uygun bulunması durumunda, kurul kararı ile Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak, b) İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak, c) Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek, ç) Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek, d) Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak, e) Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, f) Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğini tatbikatlarla değerlendirmek, g) Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak, ğ) Yılda en az 2 kez Valinin başkanlığında toplanmak, h) Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

26 26 BURSA 1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları, ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili birimleri tarafından destek çözüm ortaklarının da katılımı ile hazırlanır. İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin görevlerini de yerine getirecek olan “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu” tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Taşra teşkilatı olmayan ana çözüm ortağı Bakanlık, kurum ve kuruluşların operasyon planları, bağlı ve ilgili birimleri tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında hazırlanır. Gerekli görülürse bölge teşkilatı olan kurumların bölge müdürlüklerinden de destek alınır. YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI

27 27 BURSA YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLAININ GÖREVLERİ Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak, Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek, Operasyonların yürütülmesine destek vermek, Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek.

28 28 BURSA YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI 2. Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarında; olay bölgesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynakların mevcut durumu il düzeyinde tespit edilir. Operasyon planlarında; müdahale çalışmalarında görevlendirilecek, - Personel - Ekipman - Araç-gereç gibi kaynakları kapsayan envanterler yer alır. Bu envanterler oluşturulurken destek illerden temin edilebilecek kaynaklar da ayrı bir cetvelde dikkate alınır.

29 29 BURSA YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI 3. Aşağıdaki alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatlı olarak haritalara ve kullanıma açılan veri tabanlarına işlenir. - Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin mobil olarak oluşturulabileceği alan - Hizmet gruplarının konuşlanma alanları - Hizmetlerin verileceği alanlar - Çadırkent ve konteynerkent alanları - Geçici barınmaya uygun kamu binaları ve spor tesisleri - Toplu konut alanları - Yardım ve çadır depolama ve dağıtım alanları - Heliport alanları - Garaj alanları

30 30 BURSA YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI - Sahra hastanesi ve mobil aşevi yerleri - Alternatif hasta bakım alanları - Soğuk hava depoları - Geçici morg alanları - Toplu mezarlık alanları - Telef olan hayvanlar için toplu gömü alanları - Enkaz döküm alanları - İhtiyaç duyulacak diğer alanlar

31 31 BURSA PLANLARIN GÜNCELLENMESİ 1. Plan ve ekleri, değişiklikler söz konusu olduğunda planı hazırlayan kurum tarafından güncellenir. - Plan üzerinde etkisi olmayan ekler, planı hazırlayan kurumun en üst yöneticisi tarafından, - Plan değişiklikleri ile plan üzerinde değişiklik yapan ek değişiklikleri planı onaylamaya yetkili makam tarafından onaylanır. -Onaylanan planların birer sureti Başkanlığa ve sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlara gönderilir. -Yapılan güncellemeler asli değişiklikleri içeriyorsa onaya tabidir. 2. Afet müdahale organizasyon sistemi ile ilgili düzenli veri girişi ve güncellemesi, başkanlıkça oluşturulacak ortak bilişim altyapısını kullanarak yapılır.

32 32 BURSA Hizmet grubu planlarında belirtilen sayıda Afet Müdahale Planları kapsamında ulusal ve yerel düzeyde eğitim ve tatbikatlar düzenlenir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından tekli yıllarda ulusal afet tatbikatı düzenlenir. EĞİTİM VE TATBİKATLAR

33 33 BURSA HİZMET GRUBU SORUMLUSU ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA; HİZMET GRUBU SORUMLUSU ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA; Sırasıyla Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü seviyesinde Hizmet Grubu Yöneticisi belirleyecekler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir. Destek Çözüm Ortağı Kurum ve Kuruluşlar ile Planlama ekibi oluşturacaklar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planlamaları esasında Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yapmaya başlayacaklardır. Planlama çalışmalarının her aşamasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyonda bulunacaklardır. YAPILACAKLAR

34 34 BURSA HİZMET GRUBU SORUMLUSU DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA; HİZMET GRUBU SORUMLUSU DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA; Planlama ekibi oluşturacaklar; Ana Çözüm Ortağı kurum kuruluş ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir. Planlama çalışmalarının her aşamasında; Ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bulunacaklardır. YAPILACAKLAR

35 35 BURSA TEŞEKKÜR EDERİM TEŞEKKÜR EDERİM YAPILACAKLAR


"T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü BURSA İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI TOPLANTISI 28." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları