Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ EĞİTİM OKULLARI VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ EĞİTİM OKULLARI VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİM OKULLARI VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ
Rıza Gürbüz, İsmail Kurt Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 05 Nisan 2011, Çankırı

2 Mesleki Eğitimin Amacı
Meslek Okullarındaki eğitim ve öğretimin temel amacı iş dünyasının beklentilerine asgari düzeyde cevap verecek mesleki bilgi ve becerilere sahip , insani ve kültürel değerlerle donatılmış, girişimci ve yeniliklere açık, çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen, çevreye duyarlı sosyal bireyler yetiştirmektir. Meslek okulları öğrencilerine temel özellikleri kazandırır. Mezunlar zaman içinde çalıştıkları iş yerlerinde Meslek alanlarında kendilerini geliştirirler.

3 MESLEK OKULLARI –İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİNİN ANALİZİ
Meslek Okulları ile İş dünyasının yollarının kesiştiği çizgi ; iş dünyası tarafından bakıldığında iş dünyasının ulusal ve uluslar arası rekabet gücünün artırılması için bilgi ve becerisi yeterli elemanlara olan ihtiyacıdır. Meslek okulları açısından bakıldığında ise mezunlarının istihdamı ve hayat standartlarının yükselmesi ve daha fazla öğrencinin Mesleki ve Teknik eğitime yönelmesidir. İşbirliğinde optimum nokta bulunmalıdır.

4 İŞBİRLİĞİNDE DEVLETİN VE SİVİL ÖRGÜTLENMELERİN ETKİSİ
Meslek Okulları ile işverenler doğrudan işbirliği yapabilirler. İşbirliğinin yaygınlaşması için ulusal ve bölgesel düzeyde kanuni düzenlemelere, desteklere ve anlaşmalara ihtiyaç vardır. Bunu da Hükümetler (Bağlı bakanlıklar ve kuruluşlar ) ,işveren ve işçi örgütleri, odalar, vb kurumlar karşılıklı görüşmeler ile sağlayabilirler. İşbirliğinin geliştirilmesi için ihtiyaç olması halinde ise kanuni düzenlemeler yapılabilir.Önemli nokta okullar ve işverenlerin buluşması ve karşılıklı dengeye dayalı işbirliği yapmaları ve sürdürmeleridir.

5 İL DÜZEYİNDE İŞBİRLİĞİ VE EĞİTİM KURUMLARI ARASINDA GÖREV DAĞILIMI
Küçük şehirlerde İş dünyası ve Meslek Okulları arasında işbirliğini sağlamak büyük şehirlere göre daha kolaydır. İl düzeyinde kurulu bulunan İl istihdam kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu ve benzeri yapılanmalar İş dünyası ile Meslek Okulları arasındaki işbirliğini sağlamaya ve geliştirmeye yöneliktir. Meslek eğitimi veren kurumlar arasında eğitim programlarında ve içeriklerde kargaşa olmaması için seviyelerde ve içerikte bir düzenleme yapılmalıdır. Meslek Lisesinin vereceği eğitimi Halk Eğitim veya Çıraklık Eğitim Merkezi vermemeli. Halk Eğitim veya Çıraklık Eğitim Merkezinin vereceği eğitimi de Meslek Lisesi vermemelidir.

6 KOSGEB VE TÜBİTAK KATKISI
Özellikle Üniversite –Sanayi işbirliğinde Araştırma projelerinde TÜBİTAK , Küçük ve Orta Ölçekli Sanayicilerin kendilerini geliştirmeleri ve yenilemeleri, ihracat kapasitelerini artırmaları için ise KOSGEB önemli maddi ve eğitim desteği sağlamaktadır. Bazı Üniversitelerin (İTÜ , ODTÜ , EGE vb) bünyesinde kurulan Teknokentler girişimcilere vergi muafiyeti ve araştırma desteği gibi önemli katkılar sağlamaktadır.

7 ÇANKIRI DA NELER YAPILABİLİR.
Özellikle Ticaret ve Sanayi Odası , Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Yöneticileri, ilgili Daire Müdürleri ile işbirliği içinde ; Üniversite ve Meslek Okulları (Sanat Okulu, Ticaret Lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi vb) il’in ihtiyacı olan veya gelecek 5-10 yıl içinde ihtiyacı olacak alanlardaki meslek elemanı ihtiyaçlarını araştırma verilerine bağlı olarak değişik seviyelerde ( Çıraklık, Halk Eğitim, Sanat Okulu , Meslek Yüksekokulu, Fakülte ) bildirmeli ve onlardan bu alanlarda eleman yetiştirmeleri için talepte bulunmalı ve gerekirse işbirliği anlaşmaları imzalamalıdırlar. Mesela Şabanözünde kurulumu 2013 yılında tamamlanacak Termik Elektrik Santrali için şimdiden eleman yetiştirilmelidir.Benzer durumu Kurşunludaki Seramik Fabrikası içinde geçerlidir.

8 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE İŞBİRLİĞİ
Ulusal Ajans , Merkezi Finans ve İhale Birimi, Bakanlıkların koordine ettiği İPA projeleri , Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının projelerinde Çankırı Valiliği İl Özel İdaresi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Okulları veya Mesleki Eğitim merkezleri Ticaret ve Sanayi Odası ,Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği , Sivil Toplum Örgütleri (Dernek ve Vakıflar ) işbirliği yaparak il’in ihtiyacı olan alanlarda projeler geliştirerek sunmalıdırlar.İhtiyaç olan alanların belirlenmesi içinde gerçekçi verilere dayalı SWOT analizleri yapılmalıdır.

9 SONUÇ Her şey insanla başlar, insanda biter.
Tüm kanunların ve yönetmeliklerin ötesinde insanın iş yapma arzusu ve isteği olmalıdır. İş ve işbirliği yapmanın özü, işbirliğinde isteklilik, karşılıklı dengelerin korunması ve diyalog ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Üst yönetimler her şeyi yapamazlar ve bunlara yetişemezler. İmkan verirler , alt birimlerdekiler iş’i yaparlar ve üst yönetimlerine bilgi verirler.

10 TEŞEKKÜR Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Çankırı ve ülkemiz için işbirliğine her zman hazırdır. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


"MESLEKİ EĞİTİM OKULLARI VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları