Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yelgin MESCİ PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yelgin MESCİ PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ."— Sunum transkripti:

1 Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yelgin MESCİ PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ 18.10.2006

2 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı Stratejik Planlama (Performans Göstergeleri) Stratejik Planlama (Performans Göstergeleri) Yerel Paydaşların hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerine katılımı Yerel Paydaşların hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerine katılımı Pro-aktif(başlatıcı, inisiyatif alan), esnek, dinamik Pro-aktif(başlatıcı, inisiyatif alan), esnek, dinamik Önceliklerin belirlendiği kesin adımların yer aldığı uygulama programlarına dayalı Önceliklerin belirlendiği kesin adımların yer aldığı uygulama programlarına dayalı Bölgesel ve kurumsal planlar için (stratejik + fiziksel) yeni bir yapılanma Bölgesel ve kurumsal planlar için (stratejik + fiziksel) yeni bir yapılanma Kaynak planlaması ve finansal programın entegrasyonu Kaynak planlaması ve finansal programın entegrasyonu

3 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Stratejik Çerçeve Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program İlerleme Raporları Katılım Öncesi Ekonomik Program Ön Ulusal Kalkınma Planı

4 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Ön Ulusal Kalkınma Planı   Bölgesel Gelişme Ekseni kapsamında ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi belirlenmiş ve bu doğrultuda öncelik alanları tanımlanmıştır: Tarım ve Kırsal Kalkınma KOBİ’ler Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı (çevresel altyapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.) Yerel Kalkınma Girişimleri (kültür, turizm, tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.) Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması ve Güçlendirilmesi

5 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ 2002 yılında 12 adet Düzey-I, 26 adet Düzey-II ve 81 adet Düzey-III bölge birimi oluşturulmuştur. Bölgemiz kodu Düzey-II İBBS da TR83 tür. DPT Müsteşarlığınca ihalesi yapılmış ve çalışmaları son aşamasına gelen Bölgesel Kalkınma Planı ise “YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ” dir. Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı

6 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat İllerini içine alan ve Türkiye’nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan bu bölgenin top yekun planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış bir “bölgesel kalkınma modeli”dir. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

7 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Bölgesel niteliği ve proje yönetiminin bir yerel yönetim birliği olması nedeniyle AB tarafından son derece cazip bulunmuş, DPT tarafından özellikle yönetim açısından diğer DÜZEY-II bölgelerine model olarak alınmıştır. Türkiye İktisat Kongresi İzmir’de YHGP ve bu projenin yönetimi için kurulan YHKB sunumu yapılmıştır. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

8 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ AB Yapısal Fonları’ndan ülkemize yapılacak hibe yardımların önemli bölümünün yerel ve bölgesel nitelikli projelere aktarılacak olması nedeni ile Havzada Nisan 2002’den itibaren DPT ve AB temsilcileri ile ortaklaşa GZFT analizi gerçekleştirilmiş, illerin öncelikleri ve bunlara bağlı tedbirler tespit edilmiş, son aşamada da bölge vizyonu oluşturulmuştur. Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

9 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Projenin coğrafi alanı, Yeşilırmak Havzası sınırları içinde bulunan 4 ilin bulunduğu, yaklaşık 40.000 km² lik ve 516 km. uzunluğunda olan alandır. Bu illere bağlı olarak, havzada 44 ilçe, 195 belde ve 2446 köy bulunmaktadır. PROJENİN KAPSAMI: Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

10 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Projenin yönetimi Havzada yer alan 5 ilin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan, 23 Eylül 1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kurulmasına izin verilen “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği” tarafından sağlanmaktadır. PROJENİN YÖNETİMİ: Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

11 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Bölgemizde kullanılacak AB Yapısal Fonlarının etkin kullanımı için Kalkınma Birliğinde DPT’nın da katkıları ile program uygulama birimi kurulmuştur. Bu kapsamda internet ortamında bilgilendirme amacıyla www.yesilirmak.org.tr sitesi açılmıştır.www.yesilirmak.org.tr Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

12 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Temel Amaç AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı Temel Amaç Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması Bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi Bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi Uygulamaya yönelik yapıların oluşturulması, koordinasyonu, yönetimi ve uygulamada etkinliğin sağlanması (Yerel+ Merkezi) Uygulamaya yönelik yapıların oluşturulması, koordinasyonu, yönetimi ve uygulamada etkinliğin sağlanması (Yerel+ Merkezi) Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması Ortak proje üretme ve uygulama kültürünün ve sahiplenmenin geliştirilmesi Ortak proje üretme ve uygulama kültürünün ve sahiplenmenin geliştirilmesi Yapısal fonlara hazırlık Yapısal fonlara hazırlık

13 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Düzey 2 Kalkınma Programı KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) Yerel Kalkınma Girişimleri (Yerel İnisiyatifler) Yerel Kalkınma Girişimleri (Yerel İnisiyatifler) (kültür, turizm,tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.) (kültür, turizm,tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.) Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı ( çevresel alt yapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.) ( çevresel alt yapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.)

14 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Program Bileşenleri: Yerel Kalkınma Girişimleri – 15 Temmuz 2005 KOBİ – 20 Temmuz 2005 Küçük Ölçekli Altyapı – 22 Temmuz 2005 Tarihleri itibariyle 10 ilden toplam 1.049 Adet proje MFİB’ne sunulmuştur. “Projelerden 396 adet proje sözleşmeye hak kazanmış ve toplam 48.274.199 Euro hibenin sözleşmesi yapılmıştır. AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı

15 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Düzey 2 Bölgeleri TR 83: 194 Proje - Amasya, Çorum, - Samsun, Tokat TR A1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TR 83 Amasya, Çorum Samsun, Tokat TR 82 Çankırı, Kastamonu, Sinop TR 82: 83 Proje - Çankırı, Sinop - Kastamonu, TR A1: 119 Proje - Erzincan, Bayburt - Erzurum

16 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Düzey 2 Bölgeleri TR 83: 23.128 mil. Euro - Amasya, Çorum, - Samsun, Tokat TR A1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TR 83 Amasya, Çorum Samsun, Tokat TR 82 Çankırı, Kastamonu, Sinop TR 82: 13.3 mil. Euro - Çankırı, Sinop - Kastamonu TR A1: 11.9 mil. Euro - Erzincan, Bayburt - Erzurum

17 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ TR83 Sözleşmesi Yapılan Proje Sayıları

18 Hibe Dağılımı Amasya: 2.177 mil. Euro Çorum : 5.853 mil. Euro Samsun: 7.542 mil. Euro Tokat : 7.166 mil. Euro - İllere göre hibe dağılımı -

19 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ PROJE SAYISI BÖLGE İÇİNDE SAYISAL ORAN(%) AB DEN ALINACAK HİBE MİKTARI BÖLGE İÇİNDE PARASAL ORAN(%) NUFUSU BÖLGE İÇİNDE NUFUS ORANI AMASYA (GP-39) 2613,402.197.623 €9,50365.23112,18 ÇORUM (GP-46) 4523,205.964.806 €25,79597.06519,91 SAMSUN (GP-32) 8141,757.721.390 €33,381.209.13740,31 TOKAT (GP-61) 4221,657.245.120 €31,32828.02727,61 BÖLGE GENEL TOPLAMI 194100,0023.128.939 €100,002.999.460100,00 PROGRAM GENEL TOPLAMI 39648,9948.274.199 €47,915.222.45357,43 TR83 Program Bilgileri GP: Gelişmişlik Performans Sıralaması

20 İzleme & Değerlendirme Sistemi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İzlemeciler Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Teknik Yardım Ekibi Merkezi Finans ve İhale Birimi (AB) Program Uygulama Birimi - AMASYA Avrupa birliği kurallarına göre ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama (Programın genel mali yönetimi yürütmek) 2002 Mutabakat Zaptı Programın etkin uygulanması için yasal, kurumsal ve mali altyapıyı hazırlamak. Koordinasyon - AB Bölgesel Programları Dairesi - İzleme ve Değerlendirme Dairesi Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği bünyesinde, Birlik Merkezi Amasya’da kurulmuştur. (PUB) Programın bölgede teknik uygulanmasından sorumludur. Bu Programa Scott Wilson ve konsorsiyum ortakları tarafından Teknik Destek sağlanmaktadır.(Kasım 2006 sözleşme bitimi) İllerde görevlendirilerek proje izlemesinde ‘PUB’a bağlı olarak düzenli izleme ziyareti yapmaktadırlar.

21 İzleme Sisteminde Birlik Yapılanması YHKB Birlik Müdürü (1) Birlik Müdürü (1) Program Teknik Koordinatörü (1) Yerel Kalkınma Birim Koordinatörü (1) KOBİ Birim Koordinatörü (1) Küçük Ölçekli Alt Yapı Birim Koordinatörü(1) İdari ve Mali işler Koordinatörü (1) Bileşen Uzmanları (4) PROGRAM UYGULAMA BİRİMİ (PUB) Birlik Encümeni Birlik Meclisi Birlik Başkanı

22 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ İzleme & Değerlendirme Sistemi İl İzlemeci sayısı İzlemeci sayısı Amasya3 Çorum5 Samsun 8 Tokat5 İZLEMECİLER YHKB (PUB)

23 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ İzleme & Değerlendirme Sistemi SATINALMA SATINALMA ZİYARETLER ZİYARETLER PROGRAM VE PROJE RAPORLARI PROGRAM VE PROJE RAPORLARI İZLEME BİLGİ SİSTEMİ İZLEME BİLGİ SİSTEMİ

24 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Satınalma TR 83 TR 83 İhale sayıları Bütçe Bütçe (mil.) (mil.) Hibe (mil.) AB Katkısı % KOBİ 20517.4387.865 % 45 Yerel Kalk.Girişm. 744.6604.207 % 90 KüçükÖlç.Alt.Yap.3112.46210.908 % 88 Toplam31034.56023.080 % 66.5 İhaleler: - Uluslararası İhale - Pazarlık Usulü - Ulusal İhale - Tek teklif

25 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Satınalma Rehberleri Tedarik Hizmet Alımı Yapım İşleri İhale dosyaları İlan Yayımları Faydalanıcı tarafından ihale dosyalarının hazırlanması Hazırlanan dosyaların İlgili birim koordinatörleri tarafından kontrolü Faydalanıcıya gerekli ikazların yapılması Dosyaların MFİB’ ye Program Uygulama Birimi tarafından iletilmesi İhale duyuru ilanlarının ve ihale sonuç duyurularının www.yesilirmak.org.tr ve www.skekalkınma.org program sayfasında yayınlanması www.yesilirmak.org.tr Satınalma

26 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ İZLEME BİLGİ SİSTEMİ MFİB PKM/PUB Anlık ziyaret raporu Erken uyarı raporu Düzensizlik raporu Ara-Nihai rapor değerlendirmesi Zeyilname& Bilgilendirme DPT Anlık ziyaret raporu Hibe Faydalanıcısı İzlemeciler Erken uyarı raporu Program raporu Temel proje raporu Erken uyarı raporu Program raporu Temel proje raporu Ziyaret raporları Beyan raporları Program ve Proje Raporları Erken uyarı raporu

27 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ YHKB PUB tarafından MFİB ve HF’na yönelik çalışmalar   YKG Bileşeninde 50 adet zeyilname (sözleşme evrakında büyük değişiklik), 73 adet bilgilendirme (sözleşme evrakında küçük değişiklik)   KOBİ Bileşeninde 54 adet zeyilnameve 20 adet bilgilendirme   KÖAY Bileşeninde 5 adet zeyilname, 1 adet bilgilendirme evrakı kontrol listesi ile birlikte MFİB ye gönderilmiştir.   Tüm bileşenler için PRAG kurallarına göre 19 uluslararası, 76 (LDI 6, KOBİ 61, KÖAY 9) ulusal ihale olmak üzere ihale dosyalarının hazırlanmasına destek verilerek internet ortamında yayınlanmıştır.

28 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Haziran ayından bu yana günde ortalama 40 telefon görüşmesi, gelen e-maillerin cevaplandırılması, merkezde oluşturulan yardım masası kanalıyla Hibe Faydalanıcılarına bire bir destek verilmektedir. Pilot program olan bu Programın başarıya ulaşması Türkiye açısından önem arz etmektedir. YHKB PUB tarafından MFİB ve HF’na yönelik çalışmalar

29 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ İzleme Bilgi Sistemi www.ibs.dpt.gov.tr www.ibs.dpt.gov.tr www.yesilirmak.org.tr www.yesilirmak.org.tr www.skekalkinma.org.tr www.skekalkinma.org.tr

30 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Tüm bu çalışmalar özellikle başta Amasya Valiliği olmak üzere bölge il valiliklerinin destekleri ve katkılarıyla DPT, MFİB ve YHKB tarafından başarıyla sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmalar özellikle başta Amasya Valiliği olmak üzere bölge il valiliklerinin destekleri ve katkılarıyla DPT, MFİB ve YHKB tarafından başarıyla sürdürülmektedir.

31 YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği www.yesilirmak.org.tr Teşekkürler..


"Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yelgin MESCİ PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları