Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa BİÇER 20.06.2009  Bu sunum, Doç.Dr. H.Hakan Yılmaz ve Mustafa Biçer'in yayınlanmamış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa BİÇER 20.06.2009  Bu sunum, Doç.Dr. H.Hakan Yılmaz ve Mustafa Biçer'in yayınlanmamış."— Sunum transkripti:

1 KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ mustafabicer@tbmm.gov.tr Mustafa BİÇER 20.06.2009  Bu sunum, Doç.Dr. H.Hakan Yılmaz ve Mustafa Biçer'in yayınlanmamış çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

2 SUNUM PLANI  Giriş: Kamu müdahalesi sorunu  Kamu politikalarının planlama ve bütçeleme ilişkisi  Türkiye’de kamu politikası oluşturulma süreci 22

3 Kamu müdahalesi sorunu Neden devlete ihtiyaç var? Ekonomide kaynak kullanımı açısından büyüyen devlet Gelişmiş ülkelerde genel yönetim harcamalarının GSYH’ya oranı ikinci dünya savaşı öncesi % 20’lerde iken bugün bu oranın % 50’lere yaklaşması Gelişmekte olan ülkelerde de büyüme var ama bu kadar çarpıcı değil 33

4 Temsili Demokrasilerde Asil-Vekil İlişkisi 44

5 Örgütlü Toplumda Politika Oluşturma 55

6 Kamu Politikası Oluşturma Süreci 66

7 Taleplerin Politika Belgelerine ve Gündemine Girmesi 77

8 Kamu Politikalarının Planlama, Programlama ve Bütçeleme İlişkisi  Kamu politikalarına kaynak tahsis süreci planlama, programlama ve bütçeleme aşamalarından oluşur.  Kaynak dağılımı, vatandaşlar, siyasetçiler, bürokratlar ve diğer aktörlerin karşılıklı etkileşim içinde oldukları bütçe sistemi içinde yapılır.  Bütçe, kamu politikalarını karara dönüştürecek siyasal erki elinde bulunduran seçilmişler ile bunlara yönetme erkini kullanma yetkisi veren vatandaş arasındaki asil–vekil olarak tanımlanan ilişkileri somutlaştıran bir mekanizmanıdır. 88

9 Kamu Politikalarının Kaynak Çerçevesi Orta Vadeli Harcama Süreci 99

10 Türkiye’de Kanun Yapma Süreci  10

11 Türkiye’de Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi  11

12 Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturulma Aşamaları I  12

13 Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturulma Aşamaları II  13

14 Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturulma Aşamaları III  14

15 1) Kamu politikası talebi: 1995 yılından itibaren sosyal güvenlik sistemine yönelik gelir artırıcı ve gider azaltıcı politika önerileri kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. 2) Taleplerin kamu politika belgelerine dönüşmesi: -- Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, -- 1999 tarihinden beri yürütülen 17 nci, 18 inci ve 19 uncu Stand-By düzenlemeleri, -- Acil Eylem Planı, 3) Politikaların kanun tasarısına dönüşmesi, -- Sosyal Güvenlik Reformu Yönlendirme Komitesi, - Bakanlar Kurulu, 4) Parlamento Aşaması, - Komisyon -Alt Komisyon - Ekonomik ve Sosyal Konsey, Alt Komisyon - Genel Kurul, 5) Cumhurbaşkanlığı, - İade - Onay 6) Resmi Gazete Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Örneği  15


"KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa BİÇER 20.06.2009  Bu sunum, Doç.Dr. H.Hakan Yılmaz ve Mustafa Biçer'in yayınlanmamış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları