Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TÜRKİYE’DE KAMU POLİTİKASI OLUŞTURMA SÜRECİ: PLANLAMA VE BÜTÇELEME İLİŞKİSİ KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa BİÇER Bu sunum, Doç.Dr. H.Hakan Yılmaz ve Mustafa Biçer'in yayınlanmamış çalışmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

2 SUNUM PLANI Giriş: Kamu müdahalesi sorunu Kamu politikalarının planlama ve bütçeleme ilişkisi Türkiye’de kamu politikası oluşturulma süreci

3 Kamu müdahalesi sorunu
Neden devlete ihtiyaç var? Ekonomide kaynak kullanımı açısından büyüyen devlet Gelişmiş ülkelerde genel yönetim harcamalarının GSYH’ya oranı ikinci dünya savaşı öncesi % 20’lerde iken bugün bu oranın % 50’lere yaklaşması Gelişmekte olan ülkelerde de büyüme var ama bu kadar çarpıcı değil

4 Temsili Demokrasilerde Asil-Vekil İlişkisi

5 Örgütlü Toplumda Politika Oluşturma

6 Kamu Politikası Oluşturma Süreci

7 Taleplerin Politika Belgelerine ve Gündemine Girmesi

8 Kamu Politikalarının Planlama, Programlama ve Bütçeleme İlişkisi
Kamu politikalarına kaynak tahsis süreci planlama, programlama ve bütçeleme aşamalarından oluşur. Kaynak dağılımı, vatandaşlar, siyasetçiler, bürokratlar ve diğer aktörlerin karşılıklı etkileşim içinde oldukları bütçe sistemi içinde yapılır. Bütçe, kamu politikalarını karara dönüştürecek siyasal erki elinde bulunduran seçilmişler ile bunlara yönetme erkini kullanma yetkisi veren vatandaş arasındaki asil–vekil olarak tanımlanan ilişkileri somutlaştıran bir mekanizmanıdır.

9 Kamu Politikalarının Kaynak Çerçevesi Orta Vadeli Harcama Süreci

10 Türkiye’de Kanun Yapma Süreci

11 Türkiye’de Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi

12 Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturulma Aşamaları I

13 Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturulma Aşamaları II

14 Türkiye’de Kamu Politikası Oluşturulma Aşamaları III

15 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Örneği
1) Kamu politikası talebi: 1995 yılından itibaren sosyal güvenlik sistemine yönelik gelir artırıcı ve gider azaltıcı politika önerileri kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır. 2) Taleplerin kamu politika belgelerine dönüşmesi: - Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, tarihinden beri yürütülen 17 nci, 18 inci ve 19 uncu Stand-By düzenlemeleri, - Acil Eylem Planı, 3) Politikaların kanun tasarısına dönüşmesi, - Sosyal Güvenlik Reformu Yönlendirme Komitesi, - Bakanlar Kurulu, 4) Parlamento Aşaması, - Komisyon -Alt Komisyon - Ekonomik ve Sosyal Konsey, Alt Komisyon - Genel Kurul, 5) Cumhurbaşkanlığı, - İade - Onay 6) Resmi Gazete


"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları