Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Yunus Emre ÖZKAN İçişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı 108. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri Hizmet-İçi Eğitim Semineri Şubat Antalya

2 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Sunum Planı (15:30-16:30) Makro ve Mikro Proje Ayrımı AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma IPA-II Dönemi ve İçişleri Bakanlığının Çalışma Alanları Ulusal Kaynaklı Fonlar ve İllerde Neler Yapılabilir? Soru & Cevap

3 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Proje Kavramı Proje Nedir? belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, beşeri ve nakdi sermayenin bir araya getirildiği, planlanmış faaliyetler bütünüdür.

4 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Makro Proje ve Mikro Proje Ayrımı ! Türkiye, aday ülke statüsüyle Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaktadır. Kısaca IPA olarak adlandırılan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı”, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki reformlarını ve bu yönde yapılan her türlü çalışmayı desteklemektedir. IPA’ dan faydalanmak amacıyla Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar gibi merkezi düzeydeki kamu kuruluşları, her yıl ulusal belgelerdeki öncelikler doğrultusunda makro düzeyde proje geliştirirler. Örnek; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi Bütçe 3 milyon €

5 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Makro Proje ve Mikro Proje Ayrımı ! Mikro Proje, Merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından hazırlanan bu makro projelerin içinde sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşları desteklemek amacıyla “Hibe Programları” yer alabilmektedir. Öte yandan yerel düzeyde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, KOSGEB vb. kurumların verdiği proje bazlı destekler. Örnek; SOKAKTAN OKULA OKULDAN HAYATA SODES PROJESİ, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bütçe 500 bin TL

6 AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma
AB ve Ulusal Fon Kaynakları AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma Türkiye’deki AB Fon Yönetim Yapısı Ne Zaman Kuruldu? 2013 Mali Protokoller Dönemi (3. Ülke) Uygun amaçlı olmayan, doğrudan finansman Yeni IPA Geçiş Dönemi Sektör Fişleri MIPD MEDA Programı (3. Ülke) Uyum amaçlı ve proje bazlı Katılım Öncesi Mali Yardım (Aday Ülke) IPA II Sektörel Yaklaşım IPA (Aday Ülke)

7 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma Hibe Kaynakları AB Pilot Projeler Hibe Programları Birlik Programları Brüksel Merkezli Çağrılar Ulusal Kaynaklar IPA Fonları

8 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Hibe Programları Genel Çerçevesi (IPA-I Dönemi ) 8

9 Pilot Proje Uygulanan IPA Bileşenleri
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Pilot Proje Uygulanan IPA Bileşenleri Hibe Programı (Operasyonel Program) Uygulanan IPA Bileşenleri I. Kurumsal Yapılanma (Koordinatör: AB Bakanlığı) Hedef Kitle Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları III: Bölgesel Kalkınma Koordinatörler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre OP) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Ulaştırma OP) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BROP) II. Sınırötesi İşbirliği IV. İnsan Kaynakları ÇSGB (İKG OP) ÇSGB V. Kırsal Kalkınma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TKDK (IPARD) Pilot Projeler “Makro Projeler” Hibe Programları “Mikro Projeler” ağırlıklı

10 AB ve Ulusal Fon Kaynakları IPA-II Dönemi ve Sektörel Yaklaşım
IPA, yılları arasında Avrupa Sayıştayı'nın etkin bütçe yönetimi ile ilgili görüşleri doğrultusunda "sektörel yaklaşım" ekseninde yürütülecektir Öne çıkan hususlar; Ülke Strateji Belgesinde yer alan öncelikler Farklı alanlar arası fon transferi Sektör bazında performans ölçümü

11 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
8 Temel Politika Alanı 1 Yönetişim ve Kamu Yönetimi Reformu 2 Yargı, İçişleri ve Temel Haklar 3 Çevre 4 Taşımacılık (Ulaştırma) 5 Enerji 6 Rekabetçilik ve Yenilikçilik 7 Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8 Tarım ve Kırsal Kalkınma

12 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Yeni Yapılanma IPA-II Bileşeni Koordinatör Kurum 1. Yönetişim, Kamu Yönetimi Reformu ve Sivil Toplum AB Bakanlığı 2. Adalet, İçişleri ve Temel Haklar Adalet => Adalet Bakanlığı İçişleri => İçişleri Bakanlığı Temel Haklar => AB Bakanlığı (SİB) 3. Ulaştırma Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4. Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5. Çevre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Rekabetçilik ve Yenilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarım => Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma => TKDK

13 Muhtemel Yapılanma (2014-2020)
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Muhtemel Yapılanma ( ) Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Rekabetçilik ve Büyüme Kamu Yönetimi Reformu Yolsuzlukla Mücadele Topluluk Programlarına Katılım Sivil Toplum Çevre Ulaştırma Enerji Eğitim, İstihdam, Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma Yargı ve Temel Haklar İçişleri 1.5 milyar Euro 3 milyar Euro TOPLAM 4.5 milyar Euro

14 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Yargı, İçişleri ve Temel Haklar Göç ve İltica Alanı Entegre Sınır Yönetimi Organize Suçla Mücadele

15 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (Koordinatör Kurum) Göç ve İltica Alanı Ana Uygulayıcı Birim Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sektör Paydaşları Adalet Bakanlığı ve Adalet Akademisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Entegre Sınır Yönetimi Alanı Sınır Yönetim Bürosu Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Alanı Adalet Akademisi Avrupa Birliği Bakanlığı Maliye Bakanlığı (MASAK) Başbakanlık, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 15

16 AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma
AB ve Ulusal Fon Kaynakları AB Kaynaklı Fonlar ve Türkiye’deki Yapılanma Pilot Projeler (Ulusal Düzeyde Uygulanan Makro Projeler) 2002 yılından günümüze yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. 2007 yılından itibaren Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında AB tarafından hibe desteği sağlanmaktadır. Müktesebat uyumu ve AB üye ülkelerindeki iyi uygulamaların ülkemizde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Çoğunlukla merkezi kuruluşlar (Bakanlıklar) tarafından yürütülür. Proje kapsamında hedef illerde / bölgelerde bir dizi faaliyet uygulanmaktadır.

17 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Bakanlığımız 2002 yılından günümüze AB projelerini ağırlıklı olarak IPA 1. Bileşeni olan “Kurumsal Yapılanma” altında yürütmektedir. Hangi alanlarda? Siyasi Kriterler 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı

18 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Programlama Yıllarına Göre Projeler 2013 yılına ait proje istatistikleri Finansman Antlaşmasının yayınlanmasını müteakip tabloya işlenecektir.

19 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
İçişleri Bakanlığı Tarafından Tamamlanan / Devam Eden IPA Projeleri Birim Tamamlanan Devam Eden Toplam Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 14 6 20 EGM / Jandarma Genel Komutanlığı Ortak Projeler 1 3 4 Jandarma Genel Komutanlığı 2 5 İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Bürosu AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (İçişleri Bak. Adına) Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 30 16 46

20 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Tematik Sınıflandırma Tematik Sınıflandırma Tamamlanan Devam Eden Toplam Organize Suçla Mücadele 11 6 17 Göç ve İltica 3 2 5 Entegre Sınır Yönetimi 8 Temel Haklar 4 9 Yönetişim / Kamu Yönetimi Reformu 7 30 16 46

21 AB ve Ulusal Fon Kaynakları Proje Uygulayan Birim / Proje Konusu
Tamamlanan Projelere Örnekler Proje Uygulayan Birim / Proje Konusu Programlama Yılı ve Bütçe Alan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi - LAR2 2007 İyi Yönetişim / Kamu Yönetimi Reformu Sınır Yönetimi Bürosu Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Entegre Sınır Yönetimi Emniyet Genel Müdürlüğü Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin (TUBİM) Güçlendirilmesi/Geliştirilmesi Projesi Organize Suçlarla Mücadele Batı Balkanlar ve Türkiye’de Entegre Sınır Yönetimin Güçlendirilmesi

22 “Strateji Geliştirme Başkanlığı IPA Projesi”
AB ve Ulusal Fon Kaynakları “Strateji Geliştirme Başkanlığı IPA Projesi”

23 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Özet Bilgiler Toplam Bütçe Avro ( Avro Hibe, Avro Ulusal Katkı) Pilot Uygulama Trabzon (Ordu, Gümüşhane, Artvin, Rize) Erzurum (Bayburt, Erzincan) Mardin (Siirt, Batman, Şırnak) Yararlanıcılar Ana Yararlanıcı: İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Diğer Yararlanıcılar: Kalkınma Bakanlığı, Valilikler, Yerel Yönetimler, Kalkınma Ajansları, Sivil Toplum Kuruluşları Süresi 24 Ay Genel Amaç Yerelde kamu yatırımlarının planlaması ve programlanması süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla kamu yönetiminin modernizasyonuna devam edilerek, iyi işleyen ve etkin bir kamu hizmeti tesis etmek

24 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Projenin Bileşenleri 1 Yerel aktörler arasında koordinasyonu sağlayacak ve yerel yatırım planlaması sürecinde çalışacak birimlerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi. 2 Yerel aktörlerin sorumluluklarının ve yatırım planlaması sürecindeki rollerinin net olarak tanımlanması.

25 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Hibe Programları Bu sistemde ise IPA öncelikleri çerçevesinde, merkezi düzeydeki kamu kuruluşları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından geliştirilen Operasyonel Program / Şemsiye Program altında, AB uyum çalışmalarına kamu kurumlarının ve sivil toplumun mikro proje bazlı katılması amacıyla oluşturulmuştur. 25

26 AB ve Ulusal Fon Kaynakları

27 AB Bakanlığı’nın Sağladığı Desteklere Örnek
AB ve Ulusal Fon Kaynakları AB Bakanlığı’nın Sağladığı Desteklere Örnek Sivil Toplum Diyalogu Programı III Siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB STK’ ları arasında ileri diyalogun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi ve siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB Üye Ülkeleri’ndeki yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması için sürdürülebilir ağların kurulması

28 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Hibe Kaynakları AB Pilot Projeler Hibe Programları Birlik Programları Brüksel Merkezli Çağrılar Ulusal Kaynaklar 28

29 BİRLİK PROGRAMLARI LİSTESİ:
1. Hayatboyu Öğrenme Programı  2. Gençlik Programı  3. Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı 4. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı 5. Progress Programı 6. Kültür Programı Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi 8. Fiscalis 2013 Programı 9. Gümrük 2013 Programı 10. EURATOM Yedinci Çerçeve Programı 11. Güvenli İnternet Programı 12. ISA (Birlikte Çalışabilirlik) Programı 13. Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eylemi 14. Marco Polo II Programı 15. Pericles Programı 16. Vatandaşlar için Avrupa Programı 17. Medya 2007 Programı 18. Medya Mundus 19. Güvenlik ve Özgürlüklerin Korunması (Çerçeve Program) 20. Temel Haklar ve Adalet (Çerçeve Program) 21. Dayanışma ve Göç Hareketleri Yönetimi (Çerçeve Program) 22. Sivil Koruma Mali Aracı 23. LIFE + (Çevre Mali Aracı) 24. Kamu Sağlığı Programı  25. Erasmus Mundus Programı 26. Hercule II Programı

30 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Destek Sağlayan / Koordine Eden Kurum Program Desteğin İçeriği Ulusal Ajans AB Katkısı Erasmus + Okul Eğitimi Alanında (Erasmus + Comenius) Yükseköğretim Alanında (Erasmus + Erasmus) Mesleki Eğitim Alanında (Erasmus + Leonardo da Vinci) Yetişkin Eğitimi Alanında (Erasmus + Grundtvig)

31 Destek Sağlayan / Koordine Eden Kurum Program Desteğin İçeriği
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Destek Sağlayan / Koordine Eden Kurum Program Desteğin İçeriği Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Katkısı Kültür Programı Kültür sektöründe çalışanların ülkeler arası hareketliliğini desteklemek ve kültürler arası diyalogu geliştirmek TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı Üniversitelere, Araştırma Kuruluşlarına yönelik destekler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük (Customs) 2013 Programı  Gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir

32 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Hibe Kaynakları AB Pilot Projeler Hibe Programları Birlik Programları Brüksel Merkezli Çağrılar Ulusal Kaynaklar 32

33 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Brüksel Merkezli Çağrılar nedir? AB’ nin IPA ve Birlik Programları kapsamında verdiği desteklere ek Komisyonun görev alanına giren konularda entegrasyonu ilerletmeye yönelik amaçlamaktadır. Güncel çağrılar için 33

34 Ulusal Kaynaklı Fonlar ve İllerde Neler Yapılabilir?
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Ulusal Kaynaklı Fonlar ve İllerde Neler Yapılabilir?

35 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri Madde 6 - İl planlama ve koordinasyon müdürlüğünün görevleri şunlardır: Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde; İl'in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak, e) Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

36 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Ulusal Kaynaklar Destek Sağlayan Kurum Program Desteğin İçeriği Kalkınma Ajansları (Yerel&Ulusal) Teknik Destek Eğitim, Danışmanlık, Fizibilite Çalışmalarına Uzman Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği (*) Fizibilite, Planlama, Programlama, Araştırma Mali Destek Sosyal Kalkınma (*) İktisadi Kalkınma (KOBİ) Turizm Altyapı vb.

37 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Teknik Destek Programı nedir? Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek 14 iş gününü ve TL’yi aşmayan, Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama faaliyetlerine destek sağlanması.

38 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Doğrudan Faaliyet Desteği? Doğrudan Faaliyet Destek Programının amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan acil, kritik ve stratejik öneme sahip konularda en fazla 3 ay sürecek Analiz, Araştırma, Planlama, Fizibilite ve modelleme çalışmalarına destek sağlamaktır. Örnek Program (DOĞAKA) 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı için toplam  TL bütçe tahsis edilmiştir. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere  TL ile  TL arası kaynak sağlanabilecektir. 

39 Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar Destek Sağlayan Kurum Program Desteğin İçeriği Kalkınma Bakanlığı SODES Programı(*) İstihdam Sosyal İçerme Kültür, sanat ve spor projeleri SODES’in kapsadığı nüfus kesimleri ise, özellikle yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır.

40 Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar
AB ve Ulusal Fon Kaynakları Proje Bazlı Çalışmalara Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar SODES'in kapsadığı iller; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dır. Ayrıca, 2011 yılında Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın farklı birer uygulama modeliyle pilot iller olarak programa dahil edilmesi planlanmaktadır.

41 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
Yararlı Web Siteleri (Hibe Duyuruları Bölümü) (Tüm Proje Teklif Çağrısı Duyuruları & Yararlı Bilgiler) (Mali İşbirliği Çalışmaları / Proje Bazlı Çalışmalar & Yararlı Bilgiler) (Merkezi Finans ve İhale Birimi Web sitesi/ İhaleler, duyurular) (Kalkınma Bakanlığı SODES Programı resmi web sitesi) Bulunduğunuz ilin faaliyet alanında olan Kalkınma Ajansı web siteleri

42 AB ve Ulusal Fon Kaynakları
TEŞEKKÜR EDERİM Soru ve İrtibat


"T.C. İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları