Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kamu müdahalesi ve özel depolama için gerekli prosedürler Temel noktalar Michel Ferret FranceAgriMer Paris.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kamu müdahalesi ve özel depolama için gerekli prosedürler Temel noktalar Michel Ferret FranceAgriMer Paris."— Sunum transkripti:

1 1 Kamu müdahalesi ve özel depolama için gerekli prosedürler Temel noktalar Michel Ferret FranceAgriMer Paris

2 2 I- Kamu müdahalesi 1272/2009 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB), Kamu müdahalesi için seçilebilen bütün ürünler ile ilgili olarak satın alma ve satış yöntemlerini belirler. Daha Önce : her ürün tipi için özel yasal düzenleme

3 3 Ehil ürünler listesi Tahıllar Çeltik Büyükbaş hayvan eti Yağsız süt tozu ve tereyağ Şeker: 2010/11 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

4 4 Satın alım tipleri Sabit müdahale fiyatı ile satın alım –Ekmeklik buğday : Bütün AB için 3 mt sınırı –Yağsız süt tozu : Sınır 109 000 ton –Tereyağı: Sınır 30 000 ton Miktar ve fiyat ihalesi ile satın alım –3 Mt üstünde yumuşak buğday (Sadece Komisyon Kararı ile) –0 Kontenjanının yükseltilmesi durumunda ehil diğer tahıllar –Sığır eti (Sadece Komisyon Kararı ile) –Not : üye devletler tarafından bildirilen Pazar fiyatlarının bildirim büyüklüğü.

5 5 Müdahale kurumu için ön etap Müdahale merkezlerinin düzenli şekilde güncelleştirilmesi (ve yayın) –Örnek : Fransa’da tahıllar için siloların merkezi bilgi işlem dosyalarının mevcudiyeti gibi Milli sınırlar dahilinde depo / siloların güncelleştirilmiş dosyalarına sahip olunması –Not : müdahale kurumu hiçbir zaman silo veya depoların sahibi değildir. Operatörler için şartnamenin yazılması Gerekli durumlarda istenilen analizleri gerçekleştirebilen laboratuvarların araştırması Taleplerin yönetimi ve ödenmesi için özel bir bilgisayar programının oluşturulması Prosedürler el kitabının yazılması

6 6 Müdahale için gerekli dönemler Tahıllar : 1 Kasım - 31 Mayıs Çeltik : 1 Nisan - 31 Temmuz Tereyağı: 1 Mart - 31 Ağustos –Başlatma şartı Pazar fiyatı, referans fiyatın < % 92 seviyesinde –Açılış kararı : Sadece Komisyon yetkisi Süt tozu : 1 Mart - 31 Ağustos Sığır eti : tarih sınırlandırması yoktur. –Başlatma şartı : Pazar fiyatı < 1 560 € / t –Açılış kararı : (Sadece Komisyon Kararı ile)

7 7 Müdahale fiyatları = Kamu satın alımlarının gerçekleştirildiği fiyat Referans fiyatından farklı olabilir. Tahıllar : 101,31 € / t (= referans fiyatı) Çeltik : 150 € / t (= referans fiyatı) Tereyağı: 2464 € / t’nun % 90 oranı Süt tozu : 1747 € / t Sığır eti : 1509,39 € / t

8 8 Müdahale merkezleri ile ilgili seçim Rt 1272/2009 yönetmeliği ile başlatılan rejim değişikliği Merkezlerin seçim ve onayı : üye devletlerin sorumluluğu Seçim kriterleri : –Tahıllar : «her stok yeri» için en az 5 000 ton kapasiteli 20 000 ton minimum stok kapasitesi (demiryolu nehir veya deniz ulaşımı ile bağlantıya kolay erişim dışında) Muhafaza yükleme ve boşaltma için iyi donanım –Süt ürünleri : En az 400 ton stok kapasitesi : Kremasız süt tozu ve tereyağı Tereyağı : Stoklama sıcaklığı – 15 °C veya daha altında olacaktır. –Sığır eti : En az 3 aylık muhafaza için uyarlanmış dondurucu depolar

9 9 Kabul Kriterleri « topluluk » menşei (= AB) Minimum tonaj –Üye devletler tarafından topluluk minimum değerinden daha yüksek bir seviyede belirlenebilir. Sağlıklı, güvenilir ve ticari kalite (« fair average quality ») Fiziksel kriterler Teknik kriterler Teknolojik kriterler –Tahıllar (Zeleny, işlenebilirlik)

10 10 Tekliflerin sunulması Üye devlet müdahale kurumu nezdinde veya taşıma maliyetlerinin düşük olması durumunda komşu üye devlet nezdinde Tonaj göstergesi (ve ihale durumunda fiyat göstergesi) Tahıllar için : –Hasat yeri ve yılı –Hasattan sonra gerçekleştirilen kimyasal işlemler; kullanılan ürünler ile ilgili gösterge Teklif ciddiyetini garantilemek için teminat oluşturulması –Tahıllar 20 € / t; –Sığır eti 300 € / t; –LEP ve tereyağı 50 € / t En düşük taşıma maliyetine sahip ulaşılan depolama yeri için sunulan teklif İlk 100 km her zaman teklif sahibi tarafından karşılanır

11 11 Teslimat ve teklif sahibine ödeme fiyat I- Müdahalede Teslimat : –Uyulması gereken yasal süre Tahıllar : Tahıllar için müdahale kuruluşu tarafından teklifin kabulünden sonra üçüncü ay ve en geç 30 Temmuz, pirinç için 31 Ağustos II- Müdahale Kuruluşu tarafından ödenen fiyat : –Müdahale fiyatı (veya ihale ile yapılan satın alımlar için ihale fiyatı) –Kaliteye göre + veya – indirim –Müdahale merkezine kadar taşıma maliyeti hariç Not : müdahale kuruluşu tarafından ödeme depolama yerinde bütün miktarın teslim edilmesinden 65 gün sonra gerçekleştirilir.

12 12 Müdahale stoklarının yeniden satılması Müdahale stoklarının akışı 2 yönteme göre gerçekleştirilebilir : –İhale yolu ile satışlar (yönetim komitesi kararı) İç pazar Üçüncü ülkelere doğru ihracat İhale için teklif verilişi sırasında tahıllar için 10 € / t, ve LEP ile sığır eti için 60 € / t tutarında teminat Yönetim komitesinde incelenen teklifler; fiyat seviyesi ve miktar ile ilgili oylama –Muhtaçlara Avrupa Yardımı çerçevesinde katkılar ve tahsisler

13 13 Yönetim Müdahale kuruluşu merkezinde idari yönetim :  Tekliflerin bilgilendirilmesi  Teminatların kontrolü  Depoculardan gelen belgelerin işleme konması  Kontrol sonuçlarının işleme konması (fiziksel ve niteliksel)  Bilgilerin muhasebe ajansı onayına gönderilmesi  Operatörlerin ödenmesi / teminatların serbest bırakılması  Reddedilen miktarların bilgilendirilmesi Avrupa komisyonu ile iletişimler :  Sunulan miktarların iletilmesi / zorunlu takvim kapsamında ihale yolu ile satın alımlar için teklifler  E-Faudit kapsamında stok hareketlerinin takibi (Avrupa Komisyonu İnternet Sitesi) komisyon tarafından üye devletlere operasyon ödemelerinin yapılmasına olanak sağlar. Depolama stokları ile ilişkiler :  Sunulan malların tahsisi  Stokların takibi (girişler, çıkışlar) Kontroller  Mal girişi kontrolleri  Gerekli durumlarda analiz için numune alımları

14 14 II- Özel depolama 826/2008 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) Bu hüküm kapsamında seçilebilen bütün ürünler için özel depolama yardımlarının verilmesi ile ilgili kuralları belirler. Daha önce : her ürün tipi için özel yasal düzenleme

15 15 Ehil ürünler listesi Süt ve sütlü ürünler (tuzlu veya tuzlu olmayan tereyağı, krema) / sistematik Zeytinyağı Beyaz şeker Sığır eti (Pazar fiyatının referans fiyatın < % 103 olması durumunda, ancak otomatik değil) Domuz eti (Pazar fiyatının referans fiyatın < % 103 olması durumunda, ama otomatik değil) Kuzu ve keçi etleri Not : –Özel depolama ekmeklik buğday için 1980 ‘li yıllarda mevcut olmuştur. –Depolama için yardım ihale ile belirlenebilir (Madde 31)

16 16 Özel depolama kampanyasının hizmete konması için ön aşama : Kampanya süresini minimum ve maksimum stoklama sürelerini ve yardım oranlarını belirleyen bir tüzüğün yayınlanması Operatörler için bir şartnamenin yazılması Gerekli durumlarda istenilen analizleri gerçekleştirebilen laboratuvarlar araştırması Ödeme ve yönetim uygulama sisteminin uyarlanması Prosedürler el kitabının yazılması

17 17 Örnek : Tereyağı özel stoklama Yıl 2012 Uygulama Yöntemleri Üye Devlet : Fransa

18 18 Tereyağı özel stoklama / 1 Mart 2012 tarihinde başlayan operasyon Her kampanyanın sistematik açılışı İlgili ürün : tereyağı, tuzlu veya tuzsuz (+ krema) Temel şartlar : –Öncelikle FranceAgriMer tarafından onaylanan bir soğuk depoda – 14 °C’de depolama –Avrupa Birliğinin onaylı bir fabrikasında üretilen tereyağı Fransa dışında üretilen bir tereyağı (ama AB içinde) bu işlem çerçevesinde Fransa’da sunulabilir. –Tereyağı depolama kontratı talebinden en geç 28 gün önce üretilmiş olmalıdır. –FranceAgriMer tarafından saha üzerinde kontrol ve analizlerden sonra özel depolama kontratı yapılmasının süresi : FranceAgriMer nezdinde talebin alınışından sonra en fazla 30 gün (yabancı tereyağı durumunda 60 gün) –Homojen bölüm başına minimum miktar : 1 ton; aynı fabrikada üretilen miktar

19 19 Tereyağı özel depolama / topluluk operasyonu, başlangıç 1 Mart 2012 Depolama süresi : 90 ile 210 gün –16 Ağustos 2012 tarihinden önce çıkış mümkün değildir. Ödeme miktarları : –« Sabit masraflar » : 14,88 € / t –« Günlük masraflar » : 0,26 € / t / gün Not : stoktan çıkarma anında pazarın negatif yönde gelişmesi durumunda yardım yükseltilebilir.

20 20 Tereyağı özel depolama : FranceAgiMer tarafından yardım ödemesi FranceAgriMer tarafından ödeme süresi : malın çıkışını belgeleyen çıkış bülteninin FAM tarafından alınış tarihinden itibaren 120 gün 60 günlük depolama bitişinde avans ödeme imkanı (avans tutarının % 110 oranında bir teminat yatırılması ile birlikte => 90 günlük depolama önemi bazında avans hesabı

21 21 Örnek : Domuz eti özel depolama Yıl 2011 Uygulama yöntemleri Üye Devlet : Fransa

22 22 2011 kampanyası domuz eti özel stoklama Tereyağından farklı olarak sistemli şekilde açılmayan operasyon 22 Ocak 2011 – Özel depolama açılışı ihtimali ile ilgili Avrupa Komiseri Dacian Ciolos beyanı 27 Ocak 2011 – Yönetim komitesi : kampanyanın açılışını kararlaştıran yönetmelik projesinin oynanması 1 Şubat 2011 – İlk taleplerin teslimi 8 Şubat 2011 : İlk taleplerin kabul edilmesi

23 23 kampanyası domuz eti özel stoklama : 68/2011 sayılı yönetmelik (AB) Genel Prensipler : –İlk talepler 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren teslim edilebilir –Depolama dönemi 90, 120 veya 150 gün olabilir. –Et birçok şekilde depolanabilir. –Ödeme miktarları : Depolama için yardım : 376 - 420 € / t, depolama süresine göre (90, 120,150 gün) Günlük prim : 0,65 €/gün ile 0,74 €/gün arasında, depolanan ürüne göre (1/2 karkas, jambon, göğüs…) –Bir talep sadece bir ürün kategorisini ve sadece bir katalog kodunu ilgilendirebilir. –Kemikten arındırılmış ürünler için en az 10 ton ve kemikten arındırılmamış ürünler için en az 15 ton ile ilgili talep olmalıdır. –Yardım miktarının % 20 oranına eşit bir banka teminatının verilmesi zorunluğu –60 günlük depolamadan sonra mümkün olan depodan çıkarma işlemi

24 24 Domuz eti özel stoklama : Yardım ödemesi Sözleşmeli depolama dönemi sonunu izleyen 3 ay içinde gönderilen ödeme talebi Talebi izleyen 120 gün içinde ödeme işlemi 60 günlük depolama dönemi sonunda mümkün olan avans talebi (avans tutarının % 110 oranına eşit bir teminatın verilmesi ile => 90 günlük depolama dönemi bazında avans hesabı

25 25 Müdahale ile özel depolama arasındaki farklar Müdahale –Mülkiyet değişikliği –Nazari olarak belirsiz depolama –Müdahale kuruluşu tarafından nispeten kısa ödeme süresi Özel depolama –Mülkiyet değişikliği yoktur –Depolama zaman içinde sınırlıdır –Çok uzun yardım ödeme süresi, ama avans imkanı


"1 Kamu müdahalesi ve özel depolama için gerekli prosedürler Temel noktalar Michel Ferret FranceAgriMer Paris." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları