Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007 Michel Ferret FranceAgriMer Paris OĞUZ REVİZE TAMAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007 Michel Ferret FranceAgriMer Paris OĞUZ REVİZE TAMAM."— Sunum transkripti:

1

2 Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007 Michel Ferret FranceAgriMer Paris OĞUZ REVİZE TAMAM

3 Sunuma Genel Bakış OPD Nedir ? OPD’nin tarihçesi Komisyonun Yaklaşımı Sonuçlar Konsey Tüzüğü 1234/2007’ün Yapısı Sonsöz

4 Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Nedir ? Tarım sektörünü (hububat, şeker, süt..) yöneten AB Tüzüklerinin oluşturulması Genel olarak CMO’nun ilgili hükümleri –İç piyasa (destekleme fiyatları./ müdahale….) –Dış Ticaret (ithalat mekanizmaları, ihracat sübvansiyonları) –Karar mekanizmaları ( Üye ülkeler) İlk Ortak Piyasa Düzeni : Hububat OPD (1967) Her OPD, çerçeve bir Konsey tüzüğüne (« Ana tüzük ») dayanır. Ana tüzük, uygulama tüzükleri (« ayrıntılı tüzükler ») ile tamamlanır; –Çoğunlukla Komisyon tüzükleri Tüzükler, tüm üye ülkelerde eş zamanlı olarak uygulanırlar.

5 Tarihçe ve sürükleyiciler (1) 1243/2007 no.lu tüzük yürürlüğe girmeden önce, her bir bağımsız Ortak Piyasa Düzeni kendi Ana Tüzüğüne sahipti. –Örneğin, Hububat için 1784/2003 no.lu tüzük –Not : Zamanla, Çoğu Ortak Piyasa Düzenleri köklü değişikliklere (« Reformlar ») uğramışlardır. >> Ana Tüzükler yeniden biçimlendirilmiş, yürürlükten kaldırılmış ve « isim » değiştirmişlerdir –Örneğin, hububat için; 120/67 (1967) no.lu tüzük >>> 2727/75 no.lu tüzük >>> 1784/2003 no.lu tüzük …

6 Tarihçe ve sürükleyiciler (2) 2005, dönüm noktası : Lizbon Anlaşmasına Fransızların « Hayır’ı » (29 /5/2005) Hollanda : Yukarıdakinin aynısı oldu (1/6/2005) AB Komisyonu aşağıdakileri amaçlayan bir kampanya yürütür (Ekim 2005) : –AB-vatandaşlarının güvenini geri kazanmak –AB-Tüzüklerinin yürütülmesine ilişkin idari yükü kolaylaştırmak Örneğin, ithalat / ihracat lisanslarına tabi ürünlerin sayısının azaltılması –Ortak Tarım Politikasının (OTP) sadeleştirilmesi

7 Tarihçe ve sürükleyiciler (3) Ancak o zaman, AB-Komisyonu oldukça liberal yönlüydü ( ) : –>>> OTP’yi sadeleştirmek aynı zamanda piyasa enstrümanlarının zayıflatılması yönünde bir güdü anlamına da geliyordu

8 Komisyonun Yaklaşımı (1) Tüm eski ve gereksiz hükümlerin kaldırılması Yatay yaklaşım : Yeni tüzüğün (1234/2007 no.lu) çeşitli Ortak Piyasa Düzenlerinden gelen tüm « özdeş » mekanizmalarla aynı bölüme konulması –Örneğin : Müdahale, dış ticaret … –Gerek duyulduğunda, ilgili mekanizmanın adının uyumlulaştırılması Mekanizmaları « aynı seviyeye düşürmek » için zemin hazırlanması –Adı geçen mekanizma için ilgili sektörlerin en düşük mevcut seviyeli sektör ile bir hizaya getirilmesi Örneğin; –Süt için « referans miktarlar » şeker sektörü modelinde « kotalar » olmaktadır. (o zaman, şeker kotalarının aşamalı olarak azaltılmasına karar verilmişti) –2009 yılındaki hububat müdahalesi için ihaleler yoluyla satın alma uygulamasının başlaması (et ve süt müdahalesi modellerinde olduğu üzere)

9 Komisyonun Yaklaşımı (2) Bazı durumlarda, Üye ülkeler (Konsey ve yönetim komitesi) ve Komisyon arasındaki güç dengesinin değiştirilmesi (Madde 195, 1234/2007 no.lu tüzük) …. Not : 1234/2007 no.lu tüzük bir Konsey tüzüğüdür ancak Konsey tüzüğü için olan taslaklar daima Komisyon tarafından hazırlanırlar.

10 Sonuç 21 farklı OPD birleştirilerek « Tek OPD Tüzüğü » olarak düzenlendi (1234/2007 no.lu tüzük) 78 Konsey tüzüğü yürürlükten kaldırıldı (21 Ana Tüzük + çeşitli Konsey uygulama tüzükleri) 920 Madde >>> 204 madde –Not : « Bu da cabası » Daha da basitleştirme / D ahiyane bir fikir : hatırlanması kolay Tüzük « Adı »

11 1234/2007 no.lu Tüzük’ün Yapısı. Ana Kısımlar Kısım I : Tanımlar Kısım II : İç Piyasa –Müdahale ve özel depolama –Kotalar (şeker, süt) –İşleme yardımı Kısım III : Dış ticaret Kısım IV : Rekabet kuralları Kısım VII, Fasıl I –Tüm sektörel Yönetim Komiteleri tek bir Yönetim Komitesi ile değiştirildi (Bkz. Bir sonraki slayt) Ekler

12 Sonsöz Komisyon büyük bir görevi başardı Gerçek bir sadeleştirme : –Bir bakışta tüm sektörler, –Mevzuat kullanılmayan hükümlerden temizlendi Ancak.. Piyasa dalgalanması artarken piyasa enstrümanları zayıflamaktadır ! Komisyonun piyasa tecrübesi zayıflamaktadır (< Tek Yönetim Komitesi)


"Konsey Tüzüğünün Sunumu (EC) n° 1234/2007 Michel Ferret FranceAgriMer Paris OĞUZ REVİZE TAMAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları