Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYELERDE MECLİS VE ENCÜMEN İŞ VE İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYELERDE MECLİS VE ENCÜMEN İŞ VE İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BELEDİYELERDE MECLİS VE ENCÜMEN İŞ VE İŞLEMLERİ
Patnos Belediyesi 2014

2 KONULARIMIZ: BELEDİYE NEDİR
BELEDİYENİN ORGANLARI: MECLİS, ENCÜMEN, BAŞKAN, MECLİS VE ENCÜMEN TOPLANTILARI (Meclis Aylık, Encümen Haftalık), MECLİS GÜNDEMİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI, MECLİS VARİDATI (Gündem, Tutanak, Kararlar…), MECLİS KARARLARININ YAZIMI, ENCÜMEN GÜNDEMİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI, ENCÜMEN VARİDATI (Gündem, Özetler-Defter, Kararlar…), ENCÜMEN KARARLARININ YAZIMI.

3 BELEDİYE NEDİR? Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. (5393 sayılı Kanun madde:3)

4 1- BELEDİYENİN ORGANLARI:
1- Belediye Meclisi (Karar) 5393 / md / md. 2- Belediye Encümeni (İcra- Karar?!) 5393 / md / 16. md. 3- Belediye Başkanı (İCRA=Yürütme - Karar) 5393 / md / md. -Belediye Yönetimi başkanlık sistemine benzer

5 2- MECLİS VE ENCÜMEN TOPLANTILARI:
1- Meclis Toplantıları: Her ayın ilk haftası (büyükşehir 2. haftası) - önceden kararlaştırdığı günde (ve saatte) - 5 gün, bütçe ayında 20 gün. (5393/20. maddesi, 5216/13. maddesi)

6 2- MECLİS VE ENCÜMEN TOPLANTILARI:
2- Encümen Toplantıları: Haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. (5393/35. maddesi) 6

7 3- MECLİS GÜNDEMİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI :
Belediye meclisi gündemi başkan tarafından hazırlanır. 3 gün önceden üyelere bildirim ve halka ilan. Mülki amire gündemin bilgi için gönderilmesi. İlk birleşimde gündeme ilave yapılması. (5393 / 21. maddesi) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği / 8. maddesi

8 4- MECLİS VARİDATI: a- Meclis Gündemi ve çağrı yazısı, (EK-1, EK-2)
b- Meclise Katılım (Hazirun) Cetveli, c- Toplantıların Sesli ve Görüntülü Kaydı, d-Görüşme Tutanakları (Zabıtlar), (EK-3) e- Tutanak Özetleri, (EK-4) f- Meclis Karar Özetleri, (EK-5) g- Meclis Kararları.

9 MECLİS KARARLARI: 1- Teklif-Kararlar, (EK-6) 2- Rapor-Kararlar, (EK-7)
3- Komisyona Havale Kararı, 4- Komisyon Toplantısı Katılım ve Görüşme Tutanağı, (EK-8) 5- Komisyon Raporu, (EK-9) 6- Komisyondaki dosyaların re’sen gündeme alınması, 7- Önergeler, Gündeme alma kararı, Soru Önergeleri, 8- Meclise bilgi verilmesi, 9- Karar yazılmayan kararlar. (İç işleyişe ilişkin kararlar) 9

10 5- MECLİS KARARLARININ YAZIMI:
MECLİS KARARINDA BULUNMASI GEREKENLER: Başlık, (en üstte, ortada, büyük harflerle), (EK-10) Karar Tarihi ve Sayısı (Karar No her yıl birden başlar), Konu Özeti, (anlaşılır şekilde gündem, k. özetleri), Karar Metni (Teklif, Koms. Görüşü, karar, ekler), İmzalar,(Meclis Başkanı, Katip Üyeler), Sayfa No, Meclis Kararlarının dosyalanması ve muhafazası.

11 6- ENCÜMEN GÜNDEMİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI:
Encümen Gündemi, Belediye Başkanı tarafından hazırlanır. (EK-11) Encümen Üyeleri de başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye Başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez. Encümen Üyelerinin toplantıya çağırılması: yazı, telefon, , sms… (5393/35. maddesi)

12 7- ENCÜMEN VARİDATI: a- Encümen Gündemi, (Encümen İhale Gündemi),
b- Encümene Katılım (Hazirun) Cetveli, c- Görüşme Tutanakları (Zabıtlar), genelde tutulmuyor, hüküm yok. d- Encümen Karar Özetleri (Encümen Defteri), (EK-12) e-Encümen Kararları, (Encümen İhale Kararları). (EK-13)

13 8- ENCÜMEN KARARLARININ YAZIMI:
ENCÜMEN KARARINDA BULUNMASI GEREKENLER: Başlık, (en üstte, ortada, büyük harflerle), (EK-14). Encümen Kararı-Encümen İhale Kararı ayrı başlık. Karar Tarihi ve Sayısı (Karar No her yıl birden başlar), Konu Özeti, (anlaşılır şekilde gündem-karar özetleri), Karar Metni (Teklif, karar, ekler), Sayfa No, İmzalar, (Toplantıya katılan tüm üyeler imzalar, katılmadı, m. şerhi), Encümen Kararlarının dosyalanması ve muhafazası.

14 İNCELEDİĞİMİZ KONULAR:
1- BELEDİYENİN ORGANLARI: MECLİS, ENCÜMEN, BAŞKAN, 2- MECLİS VE ENCÜMEN TOPLANTILARI (Meclis Aylık, Enc.Haftalık), 3- MECLİS GÜNDEMİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI, 4- MECLİS VARİDATI (Gündem, Tutanak, Kararlar…), 5- MECLİS KARARLARININ YAZIMI, 6- ENCÜMEN GÜNDEMİ VE TOPLANTIYA ÇAĞRI, 7- ENCÜMEN VARİDATI (Gündem, Özetler-Defter, Kararlar…), 8- ENCÜMEN KARARLARININ YAZIMI. 14


"BELEDİYELERDE MECLİS VE ENCÜMEN İŞ VE İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları