Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama Alanının Belirlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama Raporu (Ek-1) ve Ekleri BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama Alanının Belirlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama Raporu (Ek-1) ve Ekleri BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama Alanının Belirlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama Raporu (Ek-1) ve Ekleri BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Onay Hayır GENEL MÜDÜRLÜK Evet Onay Hayır Evet Yıllık İş Programının Düzenlenmesi Sayfa 2 Yönetmelik. 5.Md Yönerge 11.Md. Yönetmelik. 6.Md Yönerge 12.Md. Yönetmelik. 6.Md Yönerge 12.Md. 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı İdari Sınırlarda Meydana Gelen Değişiklikler Esas Alınarak Uygulama Sınırı Genel Sınır Olması ve Bu Sınırın Parsel Sınırlarından Geçmesi Durumu Dikkate Alınarak Uygulama Raporu Teknik Raporu Uygulama Alanı Sınır Krokisi Pafta-Zemin-Ölçü Analizi (Kısmi ise) Parsel Listesi

2 2 Sayfa 1 Uygulamanın Başlatılması Görevlendirmelerin Yapılması Kontrol Elemanları Kadastro Komisyonu Kadastro Teknisyeni Uygulama Alanı İlanının Yapılması Yönetmelik. 7.Md Yönerge 14.Md. Uygulama Alanı Yazışmaları Belirtmelerin Yapılması KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Uygulamaya Tabi Taşınmaz Listesi TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Kütüğüne Belirtmelerin Yapılması Fen Klasörüne Belirtmelerin Yapılması Sayfa 3 Yönetmelik. 7.Md Yönerge 15.Md. Fen Dairesi Başkanlığı22-a Uygulaması Bilgilendirme Toplantısı

3 3 Sayfa 2 Bilgi ve Belgelerin Toplanması Tapu Kayıtlarının Güncellenmesi Tapu Kayıt Örneklerinin PC Ortamında Güncellenmesi Tapu Kayıt Örnekleri Kontrol Tutanak Görevli Personel Yönetmelik. 8.Md Yönerge 16.Md. Pafta ve Fen Klasörlerinin Güncellenmesi Yönerge 17.Md. Kontrol Teknik Bilgilerin PC Ortamındaki Güncellenmesi Mahkemelerden Dava Listelerinin İstenmesi Hukuk Mahkemeleri Kadastro Mahkemesi Sayfa 4 Yönetmelik. 9.Md Yönerge 18.Md. 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı

4 4 Sayfa 3 Teknik Belgelerin Temini Bilirkişi Seçimi ve Yemini Yönetmelik. 11.Md Yönerge 20.Md. Ada/Mevkii İlanlarının Yapılması Ada/Mevkii İlanı Yönetmelik. 13.Md Yönerge 22.Md. GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ Kamu Kurum ve Kuruluşları Sayfa 5 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı Yönetmelik. 10.Md Yönerge 19.Md. Ada Bölüm Krokisinin Yapılması ve Ada Numaralarının Verilmesi Yönetmelik. 14.Md Yönerge 25.Md. Kadastro Müdürlüğünce İş Programının Yapılması

5 5 Sayfa 4 Jeodezik Çalışmalar Nirengi Çalışmaları Poligon Çalışmaları Yönerge 23.Md. Bilgi, Belge ve Paftaların Elektronik Ortamına Atılması a)Kadastro Paftalarının Raster Görüntüleri, b)Kadastro Ölçü Değerlerinden Elde Edilen Sayısal Veriler, c)Fotogrametrik Harita, d)Halihazır Harita, e)Ortofoto, f)Diğer Amaçlı Haritalar, g)Jeodezik Noktalara Ait Veriler, v.b. Sayfa 6 Arazi Çalışmaları Sınırlandırma Çalışmaları Yönetmelik. 15-16.Md Yönerge 27-28-29.Md. 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı

6 6 Sayfa 7 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı ÇİZGİ RENGİ SINIR ADISINIR TANIMI ZEMİN ÖLÇÜSÜ TEKNİK BELGELERE GÖRE DEĞERLENDİR / OLUŞTUR DENGELEME PLANI İLE OLUŞTUR SİYAHSABİT Zeminde mevcut olup kadastro, tapulama, değişiklik belgeleri veya bilirkişi beyanlarına göre değişmediği belirlenen çekişmesiz sınırdır. YapılacakDeğerlendir KAHVE RENGİ BELİRSİZ Dengeleme plânına göre oluşturulan sınırdır. Oluştur KIRMIZI ÇEKİŞ MELİ Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan sınırdır. (Teknik belgelerine veya dengeleme planına göre) Yapılacak ( Taraf Gösterimleri İle Birlikte ) Değerlendir / Oluştur Oluştur MAVİ DEĞİŞE BİLİR Sabit olmayan ve genişletilmeye elverişli nitelikteki sınırdır. ( Yüzölçümüne Veya Teknik Belgelerine Göre) Yapılacak Değerlendir / Oluştur TURUNCUGEÇERLİ Paftası ile teknik belgelerinde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır. Oluştur YEŞİL GEÇERLİ SAYILA BİLECEK Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır. YapılacakDeğerlendir SARI DEPREM SONRASI OLUŞAN Depremin taşınmazların geometrik şekil ve konumlarında meydana getirdiği değişiklik sebebiyle zeminde oluşan ve taşınmazların deprem öncesi ilgilileri tarafından çekişmesiz kullanılan, bilirkişi beyanları ve teknik belgeleri yardımı ile belirlenen sınırdır. Yapılacak Değerlendir / Oluştur

7 7 Sayfa 6 Sınırlandırma Krokilerinin Düzenlemesi Parsel Numaralarının Verilmesi Yönetmelik. 14.Md Yönerge 25.Md. Yol, Ark, Dere ve Benzeri Yerler Yönetmelik. 15.Md Yönerge 28.Md. Yapı ve Tesisler Yönetmelik. 19.Md Yönerge 31.Md. Ölçü Krokilerinin Düzenlemesi Yönetmelik. 20.Md Yönerge 32.Md. Zeminde Mevcut Tüm (Tescilli-Tescilsiz) Yapı ve Tesislerin Ölçülmesi Değerlendirme Yönetmelik. 20-21.Md Yönerge 33-34.Md. Sayfa 8 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı Tesis Kadastrosu Öncesinde Mevcut mu? Evet Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Hayır Muvafakat Var mı? Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster EvetHayırSınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Kesik Çizgilerle Göster Tescil EdilmişTescil Edilmemiş Sınırlandırma, Ölçü Krokisi ile Paftasında Göster Sadece Ölçü Krokisinde Göster

8 8 Sayfa 7 Sabit – Geçerli Sayılabilecek- Deprem Sonucu Oluşan Sınırların Esas Alınması Yönetmelik. 20.Md Yönerge 33.Md. Geçerli Sınırların Hatasız Pafta ve Teknik Belgelerine Göre Oluşturulması Çekişmeli Sınırların Teknik Belgeleri veya Dengeleme Planına Göre Oluşturulması Belirsiz Sınırların Dengeleme Planına Göre Oluşturulması Değişebilir Sınırların Sabit- Geçerli veya Dengeleme Planı ile Oluşan Sınırlara Göre Oluşturulması Yönetmelik. 20-21.Md Yönerge 33-34.Md. Geçici Çizimi Sayfa 9 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı Sınırların Belirlenmesi

9 9 Sayfa 8 Aplikasyon ve Zemin İşaretlerinin Konması Parsel Köşelerinin Aplikasyonu ve Zemin İşaretlerinin Konması Değerlendirme Sonucu Oluşturulan; Geçerli, Belirsiz, Çekişmeli ve Değişebilir Sınırlara ait Röleve Ölçülerinin Yapılması Ölçü Krokilerinin Bütünlenmesi Yeni Paftaların Çizimi Yönetmelik. 22.Md Yönerge 35.Md. Yüzölçümü Hesapları Yönetmelik. 23.Md Yönerge 36.Md. Yönetmelik. 24.Md Yönerge 37.Md. Değişim ve Karşılaştırma Cetvelleri (Ek-7) Sayfa 10 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı

10 10 Sayfa 9 Ada Raporlarının Düzenlenmesi Ada ve Parsel Değişim Tablolarının Düzenlenmesi (Ek-8, 9) Yönetmelik. 25.Md Yönerge 38.Md. Uygulama Tutanağının Düzenlenmesi Yönetmelik. 27.Md Yönerge 40.Md. İş Bitim Tutanağı Düzenleninceye Kadar Yapılacak İtirazların İncelenmesi Kadastro Komisyonu Yönetmelik. 29.Md Yönerge 42.Md. Kontrol Genel Kontrol Çizelgesi Kontrol Sonuç Raporu Sayfa 11 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı Bilgilendirme İlanı 11.09.2007 tarih ve 3688 sayılı Talimat

11 11 Sayfa 10 İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi Yönetmelik. 32.Md Yönerge 44.Md. Askı İlan Cetvellerinin Düzenlenmesi Yönetmelik. 34.Md Yönerge 45.Md. Askı İlanı Süresince Yapılacak İtiraz EvetKadastro Mahkemesi Hayır Kesinleştirme İşlemleri Kesinleştirilmiş Parsellere Ait Liste (Ek-15) Davalı Parsellere Ait Liste (Ek-16) Yönetmelik. 35.Md Yönerge 46.Md. Yönetmelik. 36.Md Yönerge 47.Md. Eski Paftaların Geçersiz Sayılması Yönetmelik. 37-38.Md Yönerge 48-49.Md. Sayfa 12 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı

12 12 Sayfa 11 Fen Kasörlerinin Düzenlenmesi Yönetmelik. 37.Md Yönerge 48.Md. Tapuya Devir İşlemleri Kadastro Arşiv İşlemleri Pafta ve Teknik Belge (Asıllar) Tutanak ve Ekleri, Parsel Listeleri, Yeni Kütükler Yönetmelik. 39-40.Md Yönerge 50-51.Md. KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Tapu Bilgi Sistemi Kadastro Bilgi Sistemi 22-a UygulamasıFen Dairesi Başkanlığı


"1 KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 22-a Uygulaması Uygulama Alanının Belirlenmesi Kontrol Müh. Kontrol Mem. Kadastro Tek. Uygulama Raporu (Ek-1) ve Ekleri BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları