Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YERİNDEN YÖNETİM BAZI KAMU HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE, DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ DIŞINDA OLUŞTURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİDİR.YER BAKIMINDAN YERİNDEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YERİNDEN YÖNETİM BAZI KAMU HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE, DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ DIŞINDA OLUŞTURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİDİR.YER BAKIMINDAN YERİNDEN."— Sunum transkripti:

1 YERİNDEN YÖNETİM BAZI KAMU HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE, DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ DIŞINDA OLUŞTURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİDİR.YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİMLER(MAHALLİ İDARELER), HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİMLER(KAMU KURUMLARI) VE MESLEK KURULUŞLARI ŞEKLİNDE ÜÇ GRUBA AYRILABİLİR. YER BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ BELLİ BİR MAHALLEDEKİ KİŞİLERİN ORTAK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE OLUŞTURULMUL KAMU TÜZEL KİŞİLERİDİR. ANAYASANI 127.MADDESİNDE BUNLAR, İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE VE KÖY OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

2 1)İL ÖZEL İDARESİ İL HALKININ MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE KURULAN VE KARAR ORGANI SEÇMENLER TARAFINDAN SEÇİLEREK OLUŞTURULAN, İDARİ VE MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP KAMU TÜZEL KİŞİSİDİR.İLİN KURULMASINA DAİR KANUNLA KURULUR VE İLİN KALDIRILMASIYLA TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERER. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ GÖREV ALANI İL SINIRLARINI KAPSAR. GÖREVLERİ 1)İL SINIRLARI DÜZEYİNDE 2)BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA 3)İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI 4)DİĞER KANUNLARLA VERİLEN GÖREV VE YETKİLERİ

3 YETKİLERİ 1)FAALİYETTE BULUNMAK 2)RUHSAT VERMEK VE DENETLEMEK 3)DÜZENLEME YETKİSİ 4)EMİRLER VERMEK 5)KANUNLARDA BELİRTİLEN CEZALARI VERMEK aa)5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU bb)2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYETİ KANUNUNA GÖRE CEZA YETKİSİ cc)İMAR MEVZUATI dd)KABAHATLER KANUNU 6)TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL ALIM, ATIM, KİRA VE TAKAS YETKİSİ

4 7)BORÇLANMA VE BARIŞ KABULÜ 8)ALACAKLARIN ANLAŞMA İLE TASFİYESİNE KARAR VERMEK 9)VERGİLERİN TAHSİLİ İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI -İL GENEL MECLİSİ -İL ENCÜMENİ -VALİ İL GENEL MECLİSİ OLUŞUMU İL ÖZEL İDARESİNİN KARAR ORGANIDIR VE İLGİLİ KANUNDA GÖSTERİLEN ESAS VE USULLERE GÖRE İLDEKİ SEÇMENLER TARAFINDAN SEÇİLMİŞ ÜYELERDEN OLUŞUR.

5 SEÇİLME YETERLİLİĞİ:MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP OLANLAR SEÇİLEBİLİRLER. MECLİS ÜYELİĞİNDE BOŞALMA:İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ 5 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPAR.MECLİS ÜYELİĞİNDE HERHANGİ BİR SEBEPLE BOŞALMA OLDUĞUNDA, KALAN SÜREYİ TAMAMLAMAK ÜZERE YERİNE YEDEK ÜYE ÇAĞRILIR. MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ: -MECLİS KARARI İLE SONA ERME -YARGI KARARI İLE SONA ERME MECLİSİN FESHİ:AŞAĞIDAKİ SEBEPLERDEN BİRİ ÜZERİNE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ BİLDİRİSİ ÜZERİNE DANIŞTAY KARARI İLE FESH EDİLİR.

6 -İL GENEL MECLİSİNİN KENDİSİNE KANUNLA VERİLEN GÖREVLERİ SÜRESİ İÇİNDE YAPMAYI İHMAL EDER VE BU DURUM İL ÖZEL İDARESİNE AİT İŞLERİ AKSATIRSA. -İL ÖZEL İDARESİNE VERİLEN GÖREVLERLE İLGİSİ OLMAYAN SİYASİ KONULARDA KARAR ALIRSA. BOŞALAN MECLİSİN GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ YENİ MECLİS SEÇİMİ YAPILINCAYA KADAR GÖREV, ENCÜMENİN MEMUR ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR. İLK TOPLANTI VE BAŞKANLIK DİVANI İL GENEL MECLİSİ, SEÇİM SONUÇLARINI İZLEYEN BEŞİNCİ GÜN KENDİLİĞİNDEN TOPLANIR.

7 BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİMİ:MECLİS İLK TOPLANTIDA, ÜYELERİ ARASINDAN VE GİZLİ OYLA MECLİS BAŞKANINI, MECLİS BİRİNCİ VE İKİNCİ BAŞKAN VEKİLLERİNİ VE KATİP ÜYELER(İKİSİ YEDEK OLMAK ÜZERE DÖRT KATİP ÜYE) İLK İKİ YIL İÇİN GÖREV YAPMAK ÜZERE SEÇER. MECLİS TOPLANTILARI -OLAĞAN TOPLANTI -OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI -GÜNDEMİN BAŞKAN TARAFINDAN BELİRLENMESİ -TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ -VALİYE GÖNDERME ZORUNLULUĞU -VALİNİN VETO YETKİSİ

8 MECLİSİN BİLGE EDİNME VE DENETİM YOLLARI a)SORU b)GENEL GÖRÜŞME c)FAALİYET RAPORUNU DEĞERLENDİRME İL ENCÜMENİ İL ÖZEL İDARESİNİN İKİNCİ DERECE KARAR ORGANIDIR. OLUŞUMU BİR BAŞKAN VE ON ÜYEDEN OLUŞUR. VALİ(ENCÜMENİN BAŞKANI) SEÇİLMİŞ ÜYELER(5 ÜYE) ATANMIŞ ÜYELER(5 ÜYE)

9 YÜRÜTME ORGANI:VALİ İL ÖZEL İDARESİNİN BAŞI VE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TEMSİLCİSİDİR. KOMİSYONLAR 1)İHTİSAS KOMİSYONLARI 2)DENETİM KOMİSYONLARI İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI GENEL SEKRETERLİK, MALİ İŞLER, SAĞLIK, TARIM, İMAR, İNSAN KAYNAKLARI VE HUKUKİ İŞLER BİRİMLERİNDEN OLUŞUR. DENETİM İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ VE DIŞ DENETİM YAPILIR. DENETİM, İŞ VE İŞLEMLERİN HUKUKA UYGUNLUK, MALİ VE PERFORMANS DENETİMİNİ KAPSAR.

10 BÜTÇE:İLİN STRATEJİK PLANINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN BÜTÇE, İL ÖZEL İDARESİNİN MALİ YIL VE İZLEYEN İKİ YIL İÇİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİNİ GÖSTERİR, GELİRLERİN TOPLANMASINA VE HARCAMALRIN YAPILMASINA İZİZN VERİR.BÜTÇE YILI DEVLET MALİ YILI İLE AYNIDIR.BÜTÇE DIŞI HARCAMA YAPILAMAZ.VALİ TARAFINDAN HAZIRLANAN BÜTÇE TASARISI EYLÜL AYI BAŞINA İL ENCÜMENİNE SUNULUR. -KESİN HESAP -BORÇLANMA

11 DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER -YURT DIŞI İKİŞKİLERİ -DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER BELEDİYE İDARESİ BELDE SAKİNLERİNİN MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE KURULAN VE KARAR ORGANI SEÇMENLER TARAFINDAN SEÇİLEREK OLUŞTURULAN, İDARİ VE MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP KAMU TÜZEL KİŞİSİDİR. BELEDİYELERIN KURULACAĞI YERLER 1)OLAĞAN KURULUŞ 2)MÜŞTEREK KARARNAME İLE KURULUŞ

12 BELEDİYENİN GÖREVLERİ GENEL GÖREV İLKESİ 1)SAĞLIK, TEMİZLİK VE ÇEVRE SAĞLIĞI 2)SOSYAL YARDIM 3)İMAR VE KENTSEL ALT YAPI 4)EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPORLA İLGİLİ GÖREVLER 5)TARIM VE HAYVANCILIK 6)EKONOMİ VE TİCARET 7)BELDENİN DÜZENİ VE ESTETİĞİ İLE İLGİLİ GÖREVLER 8)ULAŞTIRMA 9)MUHTELİF GÖREVLER

13 BELEDİYENİN YETKİLERİ BELEDİYELERİN YETKİ ALANI, ESAS İTİBARİYLE BELEDİYE SINIRLARIDIR.ANCAK BELEDİYE MECLİSİ KARARI İLE MÜCAVİR ALANLARA DA HİZMET GÖTÜREBİLİR. BELEDİYENİN ORGANLARI -BELEDİYE MECLİSİ -BELEDİYE ENCÜMENİ -BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİNİN OLUŞUMU BELEDİYENİN KARAR ORGANIDIR VE İLGİLİ KANUNDA GÖSTERİLEN USUL VE ESASLARA GÖRE SEÇİLMİŞ ÜYELERDEN OLUŞUR.

14 TOPLANTI VE ÇALIŞMA USULÜ İLK TOPLANTI:BELEDİYE MECLİSİ, SEÇİM SONUÇLARININ İLANINI TAKİP EDEN BEŞİNCİ GÜN BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKANLIĞINDA KENDİLİĞİNDEN TOPLANIR.TOPLANTI YETER SAYISI ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUDUR.BELEDİYE MECLİSİNİN BAŞKANI, BELEDİYE BAŞKANIDIR. BELEDİYE MECLİSİ BU İLK TOPLANTIDA, KENDİ ÜYELERİ ARASINDAN ŞU SEÇİMLERİ YAPAR: -BAŞKANLIK DİVANI -BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYELERİ -İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ MECLİS TOPLANTISI:BELEDİYE MECLİSİ, KENDİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEK BİR AYLIK TATİL HARİÇ HER AYIN İLK HAFTASI, MECLİS TARAFINDAN

15 ÖNCEDEN BELİRLENEN GÜNDE, MUTAT TOPLANTI YERİNDE OLAĞAN OLARAK TOPLANIR.EKİM AYI TOPLANTISI DÖNEM BAŞI TOPLANTISIDIR. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:BELEDİYE MECLİSİ, ÜYE TAM SAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞUYLA TOPLANIR VE KATILANLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUYLA KARAR VERİR.BELEDİYE BAŞKANI ÜYE TAM SAYISINA DAHİLDİR.ANCAK, KARAR YETER SAYISI, ÜYE TAM SAYISININ DÖRTTE BİRİNDEN AZ OLAMAZ. OYLAMA GİZLİ, İŞARETLE VEYA AD OKUNARAK YAPILIR.OY VERME KABUL, RET VEYA ÇEKİMSER ŞEKLİNDE OLUR.

16 MECLİS KARARININ KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ KESİNLEŞME:NORMAL KESİNLEŞME, BELEDİYE BAŞKANINCA YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İSTENİLMEYEN BELEDİYE MECLİS KARARLARI KESİNLEŞİR. BELEDİYE BAŞKANI MECLİSİN ISRARI İLE KESİNLEŞEN KARARLAR ALEYHİNE ON GÜN İÇİNDE İDARİ YARGIYA BAŞVURABİLİR. MECLİSİN FESHİ:BELEDİYE MECLİSİ AŞAĞIDAKİ HALLERDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ BİLDİRİSİ ÜZERİNE DANIŞTAY KARARI İLE FESHEDİLİR. (aa)KENDİSİNE KANUNLA VERİLEN GÖREVLERİ SÜRESİ İÇİNDE YAPMAYI İHMAL EDER VE BU

17 DURUM BELEDİYEYE AİT İŞLERİ SEKTEYE VEYA GECİKMEYE UĞRATIRSA, (bb)BELEDİYEYE VERİLEN GÖREVLERLE İLGİSİ OLMAYAN SİYASİ KONULARDA KARAR ALIRSA. MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI -SORU -GENEL GÖRÜŞME -FAALİYET RAPORU DEĞERLENDİRME -GENSORU BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE ENCÜMENİNİN OLUŞUMU (aa)İL BELEDİYELERİNDE VE NÜFUSU ’İN ÜZERİNDEKİ BELEDİYELERDE (7 KİŞİ)

18 -ENCÜMEN BAŞKANI-BELEDİYE BAŞKANI(1) -SEÇİLMİŞ ÜYELER -ATANMIŞ ÜYELER (bb)DİĞER BELEDİYELERDE(5 KİŞİ) BELEDİYE ENCÜMEN TOPLANTISI BELEDİYE ENCÜMENİ, HAFTADA BİRDEN AZ OLMAMAK ÜZERE ÖNCEDEN BELİRLENEN GÜN VE SAATTE TOPLANIR.BELEDİYE BAŞKANI ACİL DURUMLARDA ENCÜMENİ TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR.

19 BELEDİYE ENCÜMENİN GÖREVLERİ a)STRATEJİK PLAN VE YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI İLE BÜTÇE VE KESİN HESABI İNCELEYİP BELEDİYE MECLİSİNE GÖRÜŞ BİLDİRMEK. b)YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINAN İŞLERLE İLGİLİ KAMULAŞTIRMA KARARLARINI ALMAK VE UYGULAMAK. c)KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN CEZALARI VERMEK. d)TAŞINMAZ MAL SATIMINA, TRAMPASINA VE TAHSİSİNE İLİŞKİN MECLİS KARARLARINI UYGULAMAK; SÜRESİ ÜÇ YILI GEÇMEMEK ÜZERE KİRALANMASINA KARAR VERMEK. e)UMUMA AÇIK YERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİNİ BELİRLEMEK. f)DİĞER KANUNLARDA VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK.

20 BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİMİ SEÇİMLE GÖREVE GELİRLER VE SÜRELERİ 5 YILDIR. BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ -BELEDİYE TEŞKİLATINI SEVK VE İDARE ETMEK, BELEDİYENİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAK. -BELEDİYEYİ STRATEJİK PLANA UYGUN OLARAK YÖNETMEK. -MECLİSE VE ENCÜMENE BAŞKANLIK ETMEK. -BELEDİYENİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARINI İDARE ETMEK. -BELEDİYENİN GELİR VE ALACAKLARINI TAKİP VE TAHSİL ETMEK.

21 -YETKİLİ ORGANLARIN KARARINI ALMAK ŞARTIYLA SÖZLEŞME YAPMAK
-YETKİLİ ORGANLARIN KARARINI ALMAK ŞARTIYLA SÖZLEŞME YAPMAK. -MECLİS VE ENCÜMEN KARARLARINI UYGULAMAK. -BÜTÇEYİ UYGULAMAK, BÜTÇEDE MECLİS VE ENCÜMENİN YETKİSİ DIŞINDAKİ AKTARMALARA ONAY VERMEK. -BELEDİYE PERSONELİNİ ATAMAK. -BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE İŞLETMELERİNİ DENETLEMEK. -ŞARTSIZ BAĞIŞLARI KABUL ETMEK. -BELDE HALKININ HUZUR, ESENLİK, SAĞLIK VE MUTLULUĞU İÇİN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMAK. -BÜTÇEDE YOKSUL VE MUHTAÇLAR İÇİN AYRILAN ÖDENEĞİ KULLANMAK, ENGELLİLERE İLİŞKİN HİZMETLERİ YÜRÜTMEK.

22 -TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ İÇİN AYRILAN ÖDENEĞİ KULLANMAK
-TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ İÇİN AYRILAN ÖDENEĞİ KULLANMAK. -KANUNLARLA BELEDİYEYE VERİLEN VE MECLİS VE ENCÜMEN KARARI GEREKTİRMEYEN GÖREVLERİ YAPMAK. BELEDİYE BAŞKANLIĞININ SONA ERMESİ (aa)KENDİLİĞİNDEN SONA ERME (bb)İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ BAŞVURUSU ÜZERİNE DANIŞTAY KARARIYLA SONA ERME -SEÇİLME YETERLİĞİNİ KAYBETMESİ -GÖREVİNİ SÜRDÜRMESİNE ENGEL BİR RAHATSIZLIK DURUMUNUN YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞU RAPORUYLA BELGELENMESİ. -MECLİSİN FESHİNE NEDEN OLAN EYLEMLERE KATILMA

23 -MECLİS TARAFINDAN FAALİYET RAPORUNUN YETERSİZ BULUNMASI
-MECLİS TARAFINDAN FAALİYET RAPORUNUN YETERSİZ BULUNMASI. -MECLİSTE GENSORUNUN KABUL EDİLMESİ. KOMİSYONLAR -İHTİSAS KOMİSYONLARI -ZORUNLU KOMİSYONLAR -DENETİM KOMİSYONU BELEDİYE TEŞKİLATI -BELEDİYE ZABITASI -İTFAİYE -ACİL DURUM PLANLAMASI BELEDİYENİN DENETİMİ BELEDİYELERDE İÇ VE DIŞ DENETİM YAPILIR.

24 BÜTÇE, KESİNHESAP VE BORÇLANMA BÜTÇENİN HAZIRLANIŞI VE KABULÜ KESİNHESAP BORÇLANMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İL MÜLKİ SINIRI OLAN VE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA KOORDİNASYONU SAĞLAYAN; İDARİ VE MALİ ÖZERKLİĞE SAHİP OLARAK KANUNLARLA VERİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI YERİNE GETİREN, YETKİLERİ KULLANAN; KARAR ORGANI SEÇMENLER TARAFINDAN SEÇİLEREK OLUŞTURULAN KAMU TÜZEL KİŞİSİDİR.30 İLDE İL ÖZEL İDARELERİ KALDIRILMIŞ OLUP, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SINIRLARI

25 TÜM İLİN SINIRLARI HALİNE GETİRİLMİŞTİR
TÜM İLİN SINIRLARI HALİNE GETİRİLMİŞTİR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KURULUŞU -İL OLMA ŞARTI -NÜFUS ŞARTI:TOPLAM NÜFUSUN ’DEN FAZLA OLMASI GEREKİR. -KANUNLA KURULMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREVLERİ -BAYINDIRLIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ -SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM GÖREVLERİ -ULAŞIM GÖREVLERİ -EĞİTİM VE KÜLTÜR GÖREVLERİ -EKONOMİK GÖREVLER -ESENLİK GÖREVLERİ

26 İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YAĞTIĞI GÖREVLER DIŞINDA KALAN GÖREVLERİ YAPMAK VE YETKİLERİ KULLANMAK. -KATI ATIKLARI TOPLAMAK VE AKTARMA İSTASYONUNA TAŞIMAK. -UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİ RUHSATLANDIRMAK VE DENETLEMEK. -DEFİN İLE İLGİLİ HİZMETLERİ YÜRÜTMEK. -AFET RİSKİ TAŞIYAN VEYA CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURAN BİNALARI TAHLİYE ETMEK VE YIKMAK.

27 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KOORDİNASYON GÖREVLERİ -ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ -ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ VE BÜYÜKŞLEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MECLİSİN OLUŞUMU 1)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI(MECLİS BAŞKANI) 2)İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI(DOĞAL ÜYELER) 3)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN

28 HER İLÇE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN (SEÇİLİŞ SIRALARINA GÖRE) BEŞTE BİRİ MECLİS TOPLANTISI HER AYIN İKİNCİ HAFTASI ÖNCEDEN MECLİS TARAFINDAN BELİRLENEN GÜNDE MUTAT TOPLANTI YERİNDE TOPLANIR. MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ -OLAĞAN KESİNLEŞME -BAŞKANIN GERİ GÖNDERMESİ VE KESİNLEŞME BELEDİYE BAŞKANININ DAVA YETKİSİ:BAŞKAN, MECLİSİN ISRARI İLE KESİNLEŞEN KARARLAR ALEYHİNE, GENEL DAVA AÇMA SÜRESİ OLAN 60 GÜN İÇİNDE, İDARİ YARGIYA BAŞVURABİLİR.

29 YÜRÜRLÜĞE GİRME(MÜLKİ AMİRE GÖNDERME ZORUNLULUĞU) ALT BELEDİYE MECLİS KARARLARININ KESİNLEŞMESİ -OLAĞAN KARARLAR -İMARA İLİŞKİN KARARLAR -BÜTÇEYE İLİŞKİN KARARLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ -BAŞKAN-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI -SEÇİLMİŞ ÜYELER -ATANMIŞ ÜYELER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYENİN BAŞI VE TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TEMSİLCİSİDİR.

30 SEÇİMİ:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ SEÇMENLER TARAFINDAN DOĞRUDAN SEÇİLİR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE TEŞKİLATI GENEL SEKRETERLİK, DAİRER BAŞKANLIKLARI VE MÜDÜRLÜKLER KÖY İDARESİ NÜFUS BAKIMINDAN TANIM:NÜFUSU İKİ BİNDEN AŞAĞI YURTLARA KÖY DENİR. FİZİKİ YAPI BAKIMINDAN TANIM:CAMİ, MEKTEP, OTLAK, YAYLAK, BALTALIK GİBİ ORTAK MALLARI BULUNAN VE TOPLU VEYA DAĞINIK EVLERDE OTURAN İNSANLAR BAĞ VE BAHÇELERİYLE BİRLİKTE BİR KÖY TEŞKİL EDERLER.

31 TÜZEL KİŞİLİĞİ ESAS ALAN TANIM:KÖY BİR YERDEN BİR YERE GÖTÜRÜLEBİLEN VEYA GÖTÜRÜLEMEYEN MALLARA SAHİP OLAN VE İŞ BU KANUN İLE KENDİSİNE VERİLEN İŞLERİ YAPAN BAŞLI BAŞINA BİR VARLIKTIR.BUNA ŞAHSI MANEVİ DENİR. KURULUŞ:KÖYLER TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENDİLİĞİNDEN OLUŞMUŞLARDIR. NÜFUSU 150’DEN AZ OLAN YERLEŞİM YERLERİNE KÖY DENMEZ VE BUNLARA KÖY KANUNU UYGULANAMAZ. NÜFUSU 2000 İLE 5000 ARASINDA OLAN YERLERE KÖY KANUNUNA GÖRE KASABA DENİR.ANCAK HUKUKUMUZDA KASABA DİYE BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİ BULUNMAMAKTADIR.YANİ KASABA DENMESİNİN HUKUKİ BİR NETİCESİ YOKTUR.

32 BUNLAR KÖY OLMAYA DEVAM EDERLER
BUNLAR KÖY OLMAYA DEVAM EDERLER. KÖY İDARESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ GÖREVLER -ZORUNLU GÖREVLER -İHTİYARİ(İSTEĞE BAĞLI) GÖREVLER KÖY İDARESİNİN ORGANLARI KÖY DERNEĞİ İHTİYAR MECLİSİ MUHTAR KÖY İHTİYAR MECLİSİ 1)OLUŞUMU:DOĞAL VE SEÇİLMİŞ ÜYELERDEN OLUŞUR.KÖYDEKİ ÖĞRETMEN VE İMAM DOĞAL ÜYEDİR.KÖYDEKİ SEÇİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP KİŞİLER ARASINDAN KÖY DERNEĞİ TARAFINDAN

33 SEÇİLMİŞ ÜYELER SEÇİLİR
SEÇİLMİŞ ÜYELER SEÇİLİR. 2)ÇALIŞMA USULÜ:HAFTADA EN AZ BİR DEFA TOPLANIR. 3)GÖREVLERİ -VESAYET DENETİMİ MUHTAR KÖY DERNEĞİ TARAFINDAN SEÇİLİR.MUHTARIN GÖREVLERİ KÖY KANUNU TARAFINDAN DEVLET İŞLERİ VE KÖY İŞLERİ OLARAK İKİYE AYRILMIŞTIR. KÖY PERSONELİ KÖYDE İMAM VE ÖĞRETMENİN DIŞINDA KÖY KORUCUSU VE KÖY KATİBİ BULUNUR. KÖY BÜTÇESİ -İMECE -SALMA

34 MAHALLE İDARESİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE, İHTİYAÇ VE ÖNCELİKLERİ BENZER ÖZELLİK GÖSTEREN VE SAKİNLERİ ARASINDA KOMŞULUK İLİŞKİSİ BULUNAN İDARİ BİRİM MAHALLEYİ İFADE EDER.MAHALLENİN TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR.ORGANLARI MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİDİR. GÖREVLERİ:MUHTAR, MAHALLE SAKİNLERİNİN GÖNÜLLÜ KATILIMIYLAN ORTAK İHTİYAÇLARI BELİRLEMEK, MAHALLENİN YAŞAM KALİTESİNİ BELİRLEMEK, BELEDİYE VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLERİNİ YÜRÜTMEK, MAHALLE İLE İLGİLİ KONULARDA GÖRÜŞ BİLDİRMEK, DİĞER KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK VE KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

35 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ BİRDEN FAZLA MAHALLİ İDARENİN, YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ OLDUKLARI HİZMETLERDEN BAZILARINI BİRLİKTE GÖRMEK ÜZERE KENDİ ARALARINDA KURDUKLARI KAMU TÜZEL KİŞİSİDİR. HİZMET BAKIMINDAN YERİNDNE YÖNETİM İDARELERİ(KAMU KURUMLARI) ÖZEL BİLGİ VE UZMANLIK GEREKTİREN BAZI KAMU HİZMETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE, -DEVLET VE MAHALLİ İDARELER DIŞINDA- OLUŞTURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE HİZMET BAKIMINDAN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI DENİR.KAMU KURUMLARI DA DENMEKTEDİR.

36 ORTAK ÖZELLİKLERİ 1)KANUNLA KURULMA -İDARİ İŞLEMLE KURULMA -KALDIRILMA 2)KAMU KURUMLARI, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE SAHİPTİR. 3)KAMU KURUMLARI ÖZERKLİĞE SAHİPTİR. -İDARİ ÖZERKLİK -PERSONEL ÖZERKLİĞİ -MALİ ÖZERKLİK 4)KAMU KURUMLARI İDARİ VESAYET DENETİMİNE SAHİPTİR.

37 ÇEŞİTLERİ 1)İDARİ KAMU KURUMLARI -VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(BAŞBAKANLIK) -ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI) 2)İKTİSADİ KAMU KURUMLARI -İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ -KAMU İKTİSADİ KURULUŞU -MÜESSESELER -BAĞLI ORTAKLIKLAR -KAMU İŞTİRAKLERİ 3)SOSYAL KAMU KURUMLARI 4)BİLİMSEL-TEKNİK-KÜLTÜREL KAMU KURUMLARI 5)DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KAMU KURUMLARI

38 ORTAK ÖZELLİKLERİ a)BAĞIMSIZLIK b)FAALİYET KONULARI c)DEVLET ADINA ÇALIŞMA d)İCRAİ KARAR ALMA YETKİSİ e)YARGISAL DENETİM f)TÜZEL KİŞİLİK g)DÜZENLEME VE DENETLEME KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI BELLİ BİR MESLEĞE MENSUP OLANLARIN MÜŞTEREK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, MESLEKİ FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK, MESLEĞİN GENEL MENFAATLERE UYGUN OLARAK GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK, MESLEK

39 MENSUPLARININ BİRBİRİ İLE VE HALK İLE OLAN İLİŞKİLERİNDE DÜRÜSTLÜĞÜ VE GÜVENİ HAKİM KILMAK ÜZERE MESLEK DİSİPLİNİ VE AHLAKINI KORUMAK MAKSADI İLE KANUNLA KURULAN VE ORGANLARI KENDİ ÜYELERİ TARAFINDAN KANUNDA GÖSTERİLEN USULLERE GÖRE YARGI GÖZETİMİ ALTINDA, GİZLİ OYLA SEÇİLEN KAMU TÜZEL KİŞİLERİDİR.

40 İDARENİN GÖREVLERİ(KAMU HİZMETİ-KOLLUK)
TOPLUMUN ORTAK, GENEL VE SÜREKLİ BİR İHTİYACININ, KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE VEYA ONLARIN SIKI DENETİM VE GÖZETİMİ ALTINDA ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE KARŞILANMASI KAMU HİZMETDİR. KAMU HİZMETİNE HAKİM OLAN İLKELER 1)DEVAMLILIK 2)DEĞİŞEBİLİRLİK VE UYARLANMA 3)YARARLANMADA EŞİTLİK VE TARAFSIZLIK 4)KAMU HİZMETLERİNİN BEDAVALIĞI

41 KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLÜŞ BİÇİMLERİ 1)KAMU HİZMETİNİN İDARE TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ:EMANET USULÜ 2)KAMU HİZMETİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE YÜRÜTÜLMESİ USULLERİ a)MÜŞTEREK EMANET USULÜ b)İLTİZAM USULÜ c)RUHSAT(İZİN) USULÜ d)İMTİYAZ USULÜ KOLLUK FAALİYETİ 1)GÜVENLİK KAVRAMI a)DEVLETİN KENDİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:MİLLİ SAVUNMA VE MİLLİ GÜVENLİK

42 b)KİŞİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:KAMU DÜZENİ 2)KOLLUK KAVRAMI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ VE BU FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİREN TEŞKİLAT GÖREVLİLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. KAMU DÜZENİ KAVRAMI VE UNSURLARI KAVRAMI:ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE KİŞİLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI DEMEKTİR. UNSURLARI: 1)GÜVENLİK(ASAYİŞ) 2)ESENLİK(KAMU HUZURU) 3)GENEL SAĞLIK

43 4)GENEL AHLAK KOLLUK TEŞKİLATI 1)İDARİ KOLLUK-ADLİ KOLLUK AYRIMI ADLİ KOLLUK FAALİYETLERİ CEZA HUKUKU HÜKÜMLERİNE TABİ OLUP, ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR ADLİ YARGIDA GÖRÜLÜR.İDARİ KOLLUK FAALİYETLERİ, İDARE HUKUKU KURALLARINA TABİ OLUP, ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARA DA İDARİ YARGIDA BAKILIR. 2)GENEL İDARİ KOLLUK-ÖZEL İDARİ KOLLUK AYRIMI VE ÖZEL GÜVENLİK ZABITA TEŞKİLATI:UMUMİ VE HUSUSİ OLARAK İKİYE AYRILIR.

44 UMUMİ ZABITA:POLİS VE JANDARMA HUSUSİ ZABITA:ZABITA KUVVETLERİ GENEL İDARİ KOLLUK GENEL OLARAK KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI İÇİN DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA, HER TÜRLÜ FAALİYETİ YÜRÜTME KONUSUNDA YETKİLİ KILINAN KOLLUKTUR.ÜLKEMİZDE GENEL İDARİ KOLLUĞU POLİS VE JANDARMA OLUŞTURMAKTADIR. ÖZEL İDARİ KOLLUK GENEL OLARAK KAMU DÜZENİNİN UNSURLARINDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK VEYA KAMU DÜZENİNİN UNSURLARININ DIŞINDA, FARKLI BİR ALAN VE KONUDA DÜZENİ SAĞLAMAK ÜZERE OLUŞTURULMUŞ KOLLUĞA ÖZEL KOLLUK DENİR.

45 ÖZEL GÜVENLİK GENEL İDARİ KOLLUĞA YARDIMCI VE TAMAMLAYICI NİTELİKTE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ KANUNLA ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI KURULMASI VE HİZMETİN SUNULMASI VALİLİKÇE VERİLECEK İZNE TABİDİR. GÖREV ALANI 1)KAMUYA AYRILAN YERLER 2)KAMUYA AÇIK YERLER 3)ÖZEL İŞYERLERİ 4)BİREYLERİN TOPLU BULUNDUĞU YERLER 5)KONUTLAR KOLLUK GÖREVLİLERİ 1)KOLLUK MAKAMLARI 2)KOLLUK AMİRLERİ

46 3)KOLLUK PERSONELİ KOLLUK TASARRUFLARI -DÜZENLEYİCİ KOLLUK İŞLEMLERİ -BİREYSEL KOLLUK İŞLEMLERİ -KOLLUK EYLEMLERİ KOLLUK USULLERİ 1)SERBESTLİK USULÜ 2)BİLDİRİM USULÜ 3)İZİN USULÜ KOLLUK YETKİLERİNİN SINIRLARI 1)KANUNLA DÜZENLEME 2)YER VE ZAMANA GÖRE SINIRLAMALAR 3)YERİNDELİK ALANINDA TAKDİR YETKİSİ

47 4)ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE UYGUNLUK KOLLUK YETKİLERİNİN YARIŞMASI 1)NORMLAR HİYERARŞİSİNE UYGUN DAVRANMA İLKESİ 2)MÜNHASIR YETKİSİ İLKESİ


"YERİNDEN YÖNETİM BAZI KAMU HİZMETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE, DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİ DIŞINDA OLUŞTURULMUŞ KAMU TÜZEL KİŞİLİKLERİDİR.YER BAKIMINDAN YERİNDEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları