Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM
Hazırlayan ; Oğuzcan GÖRGÜLÜ Oğuzcan KOCAER Agit ALTINDAĞ

2 İçerik Radyo Yararları ve Sınırlılıkları
1.İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? Radyo Yararları ve Sınırlılıkları Teyp, Ses Kaseti Yararları ve Sınırlılıkları Telefon  Yararları Sınırlılıkları Telekonferans Yararları Sınırlılıkları           2. GÖRSEL İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir? Televizyon Yararları Sınırlılıkları Video, Videotelekonferans ve Masaüstü Video

3 Tarihsel Gelişimine Göre Uzaktan Eğitim Teknolojilerİ

4 İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Radyo Teyp, Ses Kaseti Telefon  Telekonferans

5 Radyo Nedir? Radyo, radyoelektrik dalgaların özelliklerinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemidir. Sadece kulağa hitap eder. Soyut yaşantılar sağlar. Tek yönlü iletişim aracıdır. Büyük kitlelere hitap eder. Radyo, radyoelektrik dalgaların özelliklerinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemidir. Sadece kulağa hitap eder ve  yalnızca kulağı etkilediği için oldukça soyut yaşantılar sağlar. Büyük insan kitlelerini etkileme gücüne sahiptir. Tek yönlü bir iletişim aracıdır.

6 Radyo Derslerinin Hazırlanması
Düz anlatım Soru- yanıt Görüşme Oyunlaştırma Veya bütün yöntemlerin karması şeklinde olabilmektedir. Düz anlatım, bir sunucu tarafından efekt ve ses yardımı olmaksızın verilen derstir. Soru-yanıt biçimindeki ders iki kişinin birbirini tamamlayan konuşmalarıyla yapılır. Düz anlatım biçimindeki derste oldu ğu gibi soru yanıt biçimindeki derste de efekt ve ses kullanılmaz. Görüşme biçimindeki ders genelde uzman ki şi ya da kişilerle görüşülerek ve konuşularak yapılır. Oyunlaştırma biçimindeki derste konular oyunlaştırılarak verilir. Karma derste ise düz anlatım, soru- yanıt, görüşme ve oyunlaştırmanın tümü ya da bir kaçı kullanılır.

7 Radyo Derslerinin Hazırlanması
Ekip çalışmasını gerektirmektedir. Hazırlanmasında; Proje Yöneticisi Yapımcı-Yönetmen Öğretim Süreçleri Tasarımcısı Alan Uzmanı Senaryo Yazarı Eğitim Psikologu görevlidir. Biçimi nasıl olursa olsun bir radyo dersinin hazırlanması bir ekip çalı şmasını gerektirmektedir. Tasarım ekibi olarak adlandırılabilecek ekip tarafından yürütülür. Tasarım ekibinde şu görevliler yer alır: 1. Proje Yöneticisi 2. Yapımcı-Yönetmen 3. Öğretim Süreçleri Tasarımcısı 4.Alan Uzmanı 5. Senaryo Yazarı 6. Eğitim Psikologu

8 Eğitim ve Öğretimde Radyonun Kullanım Biçimleri
Radyo eğitim ve öğretim amaçlı olarak üç türlü kullanılır. 1. Radyo yönetmenleri tarafından okullar için gerekli olan eğitim ve öğretim programlarının öğretim ve ders programlarına uygun biçimde hazırlanması. 2. Öğretmenlerce öğrencilerine radyoda yayınlanan eğitim programlarının yayın saatleri verilerek , bu programları etkili bir şekilde kullanma. 3. Öğretmenlerin radyo programlarını kendi başlarına hazırlamaları Radyonun yaygın eğitim kapsamında (yetişkin eğitimi, halk eğitimi vb.)bazı kullanımları söz konusu olmasına rağmen, milli eğitim sisteminde ve öğretimde etkili olarak kullanılamayan bir iletişim aracıdır.           Radyo eğitim ve öğretim amaçlı olarak üç türlü kullanılır.  Radyo yönetmenleri tarafından okullar için gerekli olan eğitim ve öğretim programlarının öğretim ve ders programlarına uygun biçimde hazırlanması. Öğretmenlerce öğrencilerine radyoda yayınlanan eğitim programlarının yayın saatleri verilerek, bu programları  Öğretmenlerin radyo programlarını kendi başlarına hazırlamaları.

9 Radyonun Yararları Kullanımı kolay ve ucuz bir araçtır.
Radyo programları, eşzamanlı işitilmesini sağlar. Tutum ve inançları geliştirebilir, değiştirebilir ya da yenileri oluşturulabilir. İşitsel eğitim araçları ve müzik aletlerinin kullanılması mümkündür. Programlar kasetlere kaydedilip, istenildiği zaman kullanılabilir. Yapılan yayınlar defalarca yayınlayabilir. Böylece, tekrar olanağı sağlar. Bireye kendi hızına göre ilerleme olanağı verir. Kullanımı kolay ve ucuz bir araçtır. -  Radyo programları, olgu ve olayların büyük insan kitleleri tarafından aynı anda işitilmesini sağlar. -  Canlı ve cansız cisimler, olaylar ve olgular, insanlar ve diğer ülkeler hakkında belirsiz olan tutum ve inançları geliştirebilir, değiştirebilir ya da yenileri oluşturulabilir. -  Programlarda kulağı etkileyen her çeşit eğitim aracının ve müzik aletinin kullanılması mümkündür. -  Programlar kasetlere kaydedilip, istenildiği zaman kullanılabilir. -  Radyo yayını yapan kurum eğitim programlarını defalarca yayınlayabilir. Böylece, herhangi bir programı dinleyememiş olan öğrenci ya da öğretmenlerin tekrar dinlemeleri mümkün olur. -  Bireye kendi hızına göre ilerleme olanağı verir.

10 Radyonun Sınırlılıkları
Radyo programları hazırlamak zordur. Hedef ve davranışlar tam olarak işlenemez. Hemen dönüt almak olanaksızdır. İyi açıklamalar yapılmadığı zamanlarda yanlış anlaşılabilir. Zaman kısıtlı olduğundan dolayı ders yeterli olmayabilir. Öğretmen merkezlidir. Tekrar dinlemek ya da düşünmek için durdurma olanağı yoktur. Psiko-motor beceriler öğrenilemez. Yalnız kulağı etkilediği için, radyo programları hazırlamak zordur. Ayrıca duyma özürlü insanlar için geçersiz bir seçenektir. Öğretim ve ders programlarında belirlenen hedef ve davranışlar, radyo programları ile tam olarak işlenemez. Tek yönlü bir iletişim aracı olduğu için, dinleyicilerden (canlı yayın dışında) programlarla ilgili olarak hemen dönüt almak olanaksızdır. Her alıcı grubunun düzeyine uygun radyo programları hazırlamak, zaman alıcı, masraflı ve özel bir eğitim sonucu kazanılabilecek davranışları ve becerileri gerektirir. Programların önceden dinlenip hazırlık yapılması ve (kasetlere kayıt edilmediği takdirde) tekrarı zordur. İyi açıklamalar yapılmadığı hallerde, öğrencilerin duyulan seslerin kaynakları hakkında çoğu zaman yanlış izlenimler edinmeleri söz konusudur. Zaman kısıtlamaları nedeni ile radyo programlarında işlenen ünite ve konular ile ilgili örnekler yeterince verilemeyebilir. Bir merkezden hazırlanan radyo programlarının yayın saatleri ile, okullardaki ders saatlerinin eş zamanlı olması oldukça zordur. Öğretmenin radyo programları boyunca istediği yerde durup, gerekli açıklamaları yapmasına olanak vermez. Ortam üzerinde öğrenci denetimi söz konusu değildir. Tekrar dinlemek ya da düşünmek için denetim ve durdurma olanağı yoktur. Psiko-motor becerilerin öğrenilmesine ve konuyu derinliğine öğrenmeye uygun değildir.

11 Teyp, Ses Kaseti Teyp, sesi elektirik sinyalleri haline çevirerek saklayan, gerektiğinde elektirik sinyallerini ses haline geri çeviren bilgi muhafaza kayıt cihazıdır. Ses kaseti, seslerin kaydedilmesini sağlar ve daha sonra tekrar dinleme olanağı sağlarlar Teyp : Sesi manyetik işlemlerle önce elektirik sinyalleri haline çevirere saklayan, gerektiği vakit elektirik sinyallerini ses haline geri çeviren bir bilgi muhafaza kayıt cihazıdır. Ses kaseti : içinde mıknatıslı ses kuşağıın sağa ya da sola sarılmasını sağlayan alıcı ve verici eksen ya da makarası olan, ufak boy ses aygıtlarıdır. Sesler kaydedilerek daha sonra tekrar dinleme olanağı sağlarlar.

12 Teyp ve Ses Kaseti Kullanımının Yararları
Öğretmen kaseti önceden dinleyerek öğrencilerin sorabileceği sorulara kendini hazırlar. Kullanım alanı çok geniştir. Her yerde, evde, derste, yolda kullanılabilmektedir. Materyal hazırlaması kolaydır. Her öğretmen tarafından yapılabilir. Maliyeti azdır. Tekrar dinlenilerek pekiştirme sağlar. Öğretmen kaseti önceden dinleyip ayrıntıları öğrenebilir. Böylece öğrencilerin sorabileceği sorulara kendini hazırlar. Teyplerin kullanım alanı çok geniştir. Her derste kullanılabilir. Teypler ve özellikle pille çalışanlar küçük hacimli ve taşınabilir olduklarından her yerde, evde, derste, yolda… kullanılabilmektedir. Bu araç, hem bireysel, hem de küçük veya büyük öğrenci grupları için, yalnız başına veya diğer araçlarla birlikte kullanılabilmektedir. Aracın kullanılması, bakımı, onarımı, ses kaydı, müzik, ses efekti eklenmesi, program üretimi ve çoğaltılması gibi hususlar her öğretmen tarafından yapılabilir. Teypler için geliştirilmiş olan programlar, dil laboratuarı, okul, kütüphane veya uygun bir yerde çok kolay arşivlenebilmektedir. Böylece öğrenci, bağımsız ve bireysel bir öğrenmeyi kendi hızına göre; uygun bir zamanda, mekânda ve biçimde gerçekleştirebilmektedir. Teypler artık her okulun hatta her öğretmen ve öğrencinin satın alabileceği kadar ucuz araçlardır. Kasetleri de ucuz ve her yerde bulunmaktadır. Öğrenci kendi sesini teybe kaydedebilir. Bu sesleri daha sonra dinleyip orijinal ile karşılaştırmak, aydınlatıcı yankı etkisini yapmakta ve öğrenciyi öğrenmeye teşvik etmektedir.

13 Teyp ve Ses Kaseti Kullanımının Sınırlılıkları
Sadece kulağa hitap ederler. Sürekli dinlenmesi bıkkınlık yaratır ve öğrencilerin dikkatini dağıtabilir. Tek taraflı olduğundan dönüt yapılamaz. Öğretmen bulunmadığında bazı öğrenciler, teybi dinlemez, ilgi göstermez veya dinlediği halde kavrayamaz. Bu tür öğrenciler teyple bireysel öğrenme yapamazlar. -Teypler, sadece kulağa hitap etmektedir. Dolayısıyla araç uzun süre kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bıkkınlık yaratmakta, öğrencilerin dikkati dağılmaktadır. -Teyp şeritleri her ne kadar öne veya arkaya alınıp defalarca dinlenilebilmekte ise de, hızları önceden belirlenip öğrenci üzerine empoze edilmektedir. İşte bu da, az da olsa esnekliği sınırlamaktadır. - Öğretmen bulunmadığında bazı öğrenciler, teybi dinlemez, ilgi göstermez veya dinlediği halde kavrayamaz. Bu tür öğrenciler teyple bireysel öğrenme yapamazlar.”

14 Telefon nedir? Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır Telefon, birbirinden uzakta yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır.

15 Telefon Kullanımının Yararları
Öğretmen ve öğrenci arasında ileri düzeyde bireysel etkileşim sağlar.   Ucuz ve verimli bir araçtır. Birinci kaynaktan bilgi sağlar Diğer öğretim teknolojilerini ve materyallerini işitsel bir ortam olarak destekleyici bir rol oynar.  Uzaktan eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenci destek hizmeti olarak kullanılabilir. Öğretmen ve öğrenci arasında ileri düzeyde bireysel etkileşim sağlar.   Ucuz ve verimli bir araçtır. Birinci kaynaktan bilgi sağlar.   Diğer öğretim teknolojilerini ne materyallerini işitsel bir ortam olarak destekleyici bir rol oynar.  Uzaktan eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenci destek hizmeti olarak kullanılabilir.

16 Telefon Kullanımının Sınırlılıkları
Sadece kulağa hitap eden tek yönlü bir araçtır. Telefonla iletişim sırasında bir takım teknik sorunlar ortaya çıkabilir. Yüz yüze öğretime göre daha uzun bir hazırlık zamanı gerktirir. Kaynak ya da alıcıların iletişim esnasında telefon ile görüşme zorlukları (etkili konuşma becerisi, zamanlama, kullanılan ifadeler, zamanı etkili kullanma vb.) sadece ses iletişimine dayalı bu aracın etkisini azaltabilir. Telefon konferansı uygulamalarında sınıf yönetimi güçleşebilir. Sadece kulağa hitap eden tek yönlü bir araçtır. Telefonla iletişim sırasında bir takım teknik sorunlar ortaya çıkabilir. Yüz yüze öğretime göre daha uzun bir hazırlık zamanı gerktirir. Kaynak ya da alıcıların iletişim esnasında telefon ile görüşme zorlukları (etkili konuşma becerisi, zamanlama, kullanılan ifadeler, zamanı etkili kullanma vb.) sadece ses iletişimine dayalı bu aracın etkisini azaltabilir. Telefon konferansı uygulamalarında sınıf yönetimi güçleşebilir.

17 Telekonferans nedir? Telekonferans, coğrafik yönden değişik yerlerde bulunan kişilerin toplantı yapmak için işitsel-görüntülü elektronik araçlar kullanılarak iletişim kurmaları. Coğrafi olarak birbirinden çok uzak bölgelerde yerleşmiş kişiler ses, görüntü, veri ve çizim vb. unsurları karşılıklı olarak paylaşabilmektedir. Yaygın olarak akademik araştırma ağlarında kullanılan ve klasik konferans sistemine göre önemli avantajlar sağlar. Telekonferans, coğrafik yönden değişik yerlerde bulunan kişilerin toplantı yapmak için işitsel-görüntülü elektronik araçlar kullanılarak iletişim kurmaları. Özellikleri ve Uygulama Biçimleri         Telekonferans sisteminde coğrafi olarak birbirinden çok uzak bölgelerde yerleşmiş kişiler ses, görüntü, veri ve çizim vb. unsurları karşılıklı olarak paylaşabilmektedir.         Yaygın olarak akademik araştırma ağlarında kullanılan ve klasik konferans sistemine göre önemli avantajlar sağlayan telekonferans uygulamaları; telefon hatlarının kullanımı yolu ile, geleneksel televizyon yayıncılığı, uydular, kısa dalga, kapalı devre televizyon ve kablo yayıncılığı gibi yollarla gerçekleşebilmektedir. Uydu teknolojisiyle gerçekleştirilen video telekonferans uygulaması en yaygın uygulama biçimidir.

18 Telekonferans Kullanımının Yararları
Coğrafi sınırlar ortadan kalkar ve böylece herkese eşit koşullarda eğitim fırsatı ve olanağı sağlar.    Çok sayıda kaynak, çok sayıda alıcıya aynı anda ulaşabilir.    Yaygın olarak akademik araştırma ağlarında kullanılmaktadır.  İnteraktif bir teknoloji olarak yararlanılabilmektedir.   Kullanımı basit ve ucuzdur.  Ses iletiminin yanı sıra hareketsiz görüntülerin iletimi de sağlanabilmektedir.    Video telekonferans sistemi görüntü iletimi de gerçekleştirilebilmektedir. Televizyonların özellikle haber bültenlerinde yaygın biçimde kullanılan bir sistemdir Coğrafi koşullar açısından birbirinden farklı olan bölgelere aynı anda ulaşılarak coğrafi sınırlar ortadan kalkar ve böylece herkese eşit koşullarda eğitim fırsatı ve olanağı sağlar.   Çok sayıda kaynak, çok sayıda alıcıya anda ulaşabilir.   Yaygın olarak akademik araştırma ağlarında kullanılmakta ve klasik konferans sistemlerine oranla önemli avantajlar sağlamaktadır.  Uzaktan eğitim uygulamalarında etkileşimli (interaktif) bir teknoloji olarak yararlanılabilmektedir.  Ses konferans sistemleri, kullanım açısından oldukça basit ve ucuzdur. Ses ve grafik telekonferansı ile, ses iletiminin yanı sıra hareketsiz görüntülerin (şekil, grafik, çizelge, formül, resim, çizim vb.) iletimi de sağlanabilmektedir.   Video telekonferans sistemi ile iki yönlü ses iletimine ilaveten, tek ya da iki yönlü görüntü iletimi de gerçekleştirilebilmektedir. Televizyonların özellikle haber bültenlerinde yaygın biçimde kullanılan bir sistemdir

19 Telekonferans Kullanımının Sınırlılıkları
Yayının yapıldığı kaynak ya da alıcılardan kaynaklanan teknik sorunlar ortaya çıkabilir.   Ses ve grafik telekonferans ortamları sırasında, sesin iletildiği telefon hattı üzerinden görsel gereçlerin aktarımı, belli bir süre de olsa ses iletiminin kesilmesini gerektirebilir. Coğrafi sınırların ortadan kalkması yüzünden bölgeler arası saat farkından, kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Telekonferans yolu ile bilgi alışverişinde, yayının yapıldığı kaynak ya da alıcılardan kaynaklanan teknik birtakım sorunlar ortaya çıkabilir.   Ses ve grafik telekonferans ortamları sırasında, sesin iletildiği telefon hattı üzerinden görsel gereçlerin aktarımı, belli bir süre de olsa ses iletiminin kesilmesini gerektirebilir., Coğrafi sınırların ortadan kalkması yüzünden bölgeler arası saat farkından, kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır.

20 GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİLER
Televizyon Yararları Sınırlılıkları Video, Videotelekonferans ve Masaüstü Video Televizyon, video, etkileşimli video teyp ve video diski, uydular ve uydu televizyonu, video telekonferans bu gurupta yer alan teknolojilerdir.

21 ETKİLEŞİMLİ DİGİTAL TV
Geleneksel TV programlarına Internet benzeri interaktif içerik kazandıran bir yüksek teknoloji ürünüdür. Geleneksel TV programlarına Internet benzeri interaktif içerik kazandıran bir yüksek teknoloji ürünüdür. TV’nin kullanıcıya sağladığı temel kazanım, izleyicinin izleme eylemini dinamik olarak kontrol etme yeteneğini güçlendirmesi ve geniş eğlence ve bilgilenme programları yelpazesinde seçim yapabilme esnekliğini güçlendirmesidir. Bu yeni teknolojinin sunduğu seçenekler neredeyse sonsuzdur. . İnteraktif içerik, izleyiciye canlı yarışma ve tartışma programlarına katılabilme imkanı sunar. Aynı zamanda son haberler izlenebilir, yol durumu hakkında bilgi alınabilir ve Borsadaki son gelişmeler öğrenilebilir. Ve daha birçok şey yapılabilir.

22 Televizyonun Uzaktan Eğitimdeki Önemi
Uzaktan eğitim sistemlerinden biri olan ITV, 3 temel müfredat programı içerir:, Tek Ders Seçmeli Birim Tam Kurs Uzaktan eğitim sistemlerinden biri olan ITV, 3 temel müfredat programı içerir: Tek Ders: Derse giriş, konunun üzerinden geçme yada özetleme gibi bölümleriyle tek bir başlığı yada konuyu işleyen programdır. Seçmeli Birim: Kurs programında yer alacak konuların içeriğini hazırlayan bir dizi program içerir. Tam Kurs: ITV Programı yazılı materyallerle birlikte bir dönem sürdürülebilir. TV uzaktan eğitim, pasif ve aktif bir şekilde yürütülebilir. Pasif ITV, önceden hazırlanan bir program olup video kaset, yayın, kablo ve uydu ile gerçekleştirilen bir yöntemdir. İnteraktif ITV sisteminde ise izleyiciler gerek eğitmenler ile diyalog kurarak gerekse diğer öğrenci sitelerine girerek aktif rol oynarlar. İki yollu işitsel sistem kullanan ITV ile öğrenciler öğretmenlerini kolaylıkla görebildiği gibi diyalog kurma şansına da sahiptir. Ayrıca öğretmenin derse katılan bütün öğrencileri görme olanağı da vardır. Sistemin yapılandırılması durumunda öğrencilerin birbirini görme olanağı da mümkün olabilir.

23 Televizyon Kullanımının Yararları
İnsanların alışık olduğu yöntemdir. Duygular, hisler görsel efektlerle birlikte sunulabilir. Öğrencilere güzel deneyimler kazandırabilir. Zaman ve mekan kavramı ortadan kısmen kalkar. Bu yöntemle öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması daha kolaydır.  Çoğunlukla insanlar televizyon seyrettiği için bu yönteme aşinadır.  Duygular, hisler görsel efektlerle birlikte sunulabilir. Bu da eğitim için daha avantajlı bir ortam sağlar.  Bu yöntem ile öğrenciyi hiç bilmediği yeni bir çevreye taşıyabilirsiniz. Bu, öğrencilere güzel deneyimler kazandırabilir.  Zaman ve mekan kavramının ortadan kısmen kalktığı bu yöntemle öğrenciye konuyu olduğu anda aktarım fırsatı bulabilirsiniz.  Fikirlerin tanımları, özetleri ve tekrar gözden geçirilmeleri için çok etkili bir yoldur.  Bu yöntemle öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması daha kolaydır. 

24 Televizyon Kullanımının Sınırlılıkları
ITV'nin oluşturulması oldukça masraflıdır. Video üretimi oldukça zaman harcayabilir. Öğrenciler televizyonlardaki zararlı içeriklerden etkilenebilir. Konuların tekrar gözden geçirilmek istenilmesi durumunda problemler ortaya çıkabilir.  Profesyonel bir şekilde oluşturulmadığı takdirde ITV programını tamamlamak amatörce bir çaba olabilir. İletişim tek taraflı olduğundan geri dönüt olanaksızdır. Kaliteli bir yayın gerçekleştiren ITV'nin oluşturulması oldukça masraflıdır.  Video üretimi oldukça zaman harcayabilir ve bu esnada diğer teknolojik araçlara ihtiyaç duyulabilir.  ITV programının etkileşimli bir şekilde uygulamaya konduğu yerlerde özel araç yada ekipmanlara ihtiyaç duyulabilir.  Pasif olarak gerçekleştirilen ITV programında eğitim seviyesi düşer.  Profesyonel bir şekilde oluşturulmadığı takdirde ITV programını tamamlamak amatörce bir çaba olabilir  Birçok ITV dersi geniş bir kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu durumlarda bazı dersler kişilerin özel ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir.  Ders bittikten sonra konuların tekrar gözden geçirilmek istenilmesi durumunda problemler ortaya çıkabilir.  Öğrenciler televizyonlaradaki zararlı içeriklerden etkilenebilir.

25 VİDEO, VİDEOKONFERANS ve MASAÜSTÜ VİDEOKONFERANS
Globalleşen dünyada, rekabette avantaj kazanmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmak zorunlu hale gelmiştir: Video Konferans sistemleri ile, birbirlerinden çok uzakta bulunan kişiler, karşı karşıya imiş gibi yüzyüze iletişim kurabilir, bu sayede önemli iş görüşmeleri için uzun iş seyahatleri yapma gereksinimi büyük ölçüde ortadan kaldırabilirler.

26 VİDEO, VİDEOKONFERANS ve MASAÜSTÜ VİDEOKONFERANS Kullanımının Yararları
Yüzyüze iletişim sağlar. Seyahat giderlerinden tasarruf sağlar. Zamandan tasarruf sağlar.


"UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları