Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM Hazırlayan ; Oğuzcan GÖRGÜLÜ Oğuzcan KOCAER Agit ALTINDAĞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM Hazırlayan ; Oğuzcan GÖRGÜLÜ Oğuzcan KOCAER Agit ALTINDAĞ."— Sunum transkripti:

1

2 UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM Hazırlayan ; Oğuzcan GÖRGÜLÜ Oğuzcan KOCAER Agit ALTINDAĞ

3 İçerik  1.İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir?  Radyo Yararları ve Sınırlılıkları  Teyp, Ses Kaseti Yararları ve Sınırlılıkları  Telefon Yararları Sınırlılıkları  Telekonferans Yararları Sınırlılıkları  2. GÖRSEL İŞİTSEL TEKNOLOJİLER Nelerdir?   Televizyon Yararları Sınırlılıkları  Video, Videotelekonferans ve Masaüstü Video

4 Tarihsel Gelişimine Göre Uzaktan Eğitim Teknolojilerİ

5 İŞİTSEL TEKNOLOJİLER  Radyo  Teyp, Ses Kaseti  Telefon  Telekonferans

6 Radyo Nedir?  Radyo, radyoelektrik dalgaların özelliklerinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemidir.  Sadece kulağa hitap eder.  Soyut yaşantılar sağlar.  Tek yönlü iletişim aracıdır.  Büyük kitlelere hitap eder.

7 Radyo Derslerinin Hazırlanması  Düz anlatım  Soru- yanıt  Görüşme  Oyunlaştırma  Veya bütün yöntemlerin karması şeklinde olabilmektedir.

8 Radyo Derslerinin Hazırlanması  Ekip çalışmasını gerektirmektedir.  Hazırlanmasında;  Proje Yöneticisi  Yapımcı-Yönetmen  Öğretim Süreçleri Tasarımcısı  Alan Uzmanı  Senaryo Yazarı  Eğitim Psikologu görevlidir.

9 Eğitim ve Öğretimde Radyonun Kullanım Biçimleri  Radyo eğitim ve öğretim amaçlı olarak üç türlü kullanılır.  1. Radyo yönetmenleri tarafından okullar için gerekli olan eğitim ve öğretim programlarının öğretim ve ders programlarına uygun biçimde hazırlanması.  2. Öğretmenlerce öğrencilerine radyoda yayınlanan eğitim programlarının yayın saatleri verilerek, bu programları etkili bir şekilde kullanma.  3. Öğretmenlerin radyo programlarını kendi başlarına hazırlamaları

10 Radyonun Yararları  Kullanımı kolay ve ucuz bir araçtır.  Radyo programları, eşzamanlı işitilmesini sağlar.  Tutum ve inançları geliştirebilir, değiştirebilir ya da yenileri oluşturulabilir.  İşitsel eğitim araçları ve müzik aletlerinin kullanılması mümkündür.  Programlar kasetlere kaydedilip, istenildiği zaman kullanılabilir.  Yapılan yayınlar defalarca yayınlayabilir. Böylece, tekrar olanağı sağlar.  Bireye kendi hızına göre ilerleme olanağı verir.

11 Radyonun Sınırlılıkları  Radyo programları hazırlamak zordur.  Hedef ve davranışlar tam olarak işlenemez.  Hemen dönüt almak olanaksızdır.  İyi açıklamalar yapılmadığı zamanlarda yanlış anlaşılabilir.  Zaman kısıtlı olduğundan dolayı ders yeterli olmayabilir.  Öğretmen merkezlidir.  Tekrar dinlemek ya da düşünmek için durdurma olanağı yoktur.  Psiko-motor beceriler öğrenilemez.

12 Teyp, Ses Kaseti  Teyp, sesi elektirik sinyalleri haline çevirerek saklayan, gerektiğinde elektirik sinyallerini ses haline geri çeviren bilgi muhafaza kayıt cihazıdır.  Ses kaseti, seslerin kaydedilmesini sağlar ve daha sonra tekrar dinleme olanağı sağlarlar

13 Teyp ve Ses Kaseti Kullanımının Yararları  Öğretmen kaseti önceden dinleyerek öğrencilerin sorabileceği sorulara kendini hazırlar.  Kullanım alanı çok geniştir.  Her yerde, evde, derste, yolda kullanılabilmektedir.  Materyal hazırlaması kolaydır. Her öğretmen tarafından yapılabilir.  Maliyeti azdır.  Tekrar dinlenilerek pekiştirme sağlar.

14 Teyp ve Ses Kaseti Kullanımının Sınırlılıkları  Sadece kulağa hitap ederler.  Sürekli dinlenmesi bıkkınlık yaratır ve öğrencilerin dikkatini dağıtabilir.  Tek taraflı olduğundan dönüt yapılamaz.  Öğretmen bulunmadığında bazı öğrenciler, teybi dinlemez, ilgi göstermez veya dinlediği halde kavrayamaz.  Bu tür öğrenciler teyple bireysel öğrenme yapamazlar.

15 Telefon nedir?  Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme aygıtıdır

16 Telefon Kullanımının Yararları  Öğretmen ve öğrenci arasında ileri düzeyde bireysel etkileşim sağlar.  Ucuz ve verimli bir araçtır.  Birinci kaynaktan bilgi sağlar  Diğer öğretim teknolojilerini ve materyallerini işitsel bir ortam olarak destekleyici bir rol oynar.  Uzaktan eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenci destek hizmeti olarak kullanılabilir.

17 Telefon Kullanımının Sınırlılıkları  Sadece kulağa hitap eden tek yönlü bir araçtır.  Telefonla iletişim sırasında bir takım teknik sorunlar ortaya çıkabilir.  Yüz yüze öğretime göre daha uzun bir hazırlık zamanı gerktirir.  Kaynak ya da alıcıların iletişim esnasında telefon ile görüşme zorlukları (etkili konuşma becerisi, zamanlama, kullanılan ifadeler, zamanı etkili kullanma vb.) sadece ses iletişimine dayalı bu aracın etkisini azaltabilir.  Telefon konferansı uygulamalarında sınıf yönetimi güçleşebilir.

18 Telekonferans nedir?  Telekonferans, coğrafik yönden değişik yerlerde bulunan kişilerin toplantı yapmak için işitsel-görüntülü elektronik araçlar kullanılarak iletişim kurmaları.  Coğrafi olarak birbirinden çok uzak bölgelerde yerleşmiş kişiler ses, görüntü, veri ve çizim vb. unsurları karşılıklı olarak paylaşabilmektedir.  Yaygın olarak akademik araştırma ağlarında kullanılan ve klasik konferans sistemine göre önemli avantajlar sağlar.

19 Telekonferans Kullanımının Yararları  Coğrafi sınırlar ortadan kalkar ve böylece herkese eşit koşullarda eğitim fırsatı ve olanağı sağlar.  Çok sayıda kaynak, çok sayıda alıcıya aynı anda ulaşabilir.  Yaygın olarak akademik araştırma ağlarında kullanılmaktadır.  İnteraktif bir teknoloji olarak yararlanılabilmektedir.  Kullanımı basit ve ucuzdur.  Ses iletiminin yanı sıra hareketsiz görüntülerin iletimi de sağlanabilmektedir.  Video telekonferans sistemi görüntü iletimi de gerçekleştirilebilmektedir.  Televizyonların özellikle haber bültenlerinde yaygın biçimde kullanılan bir sistemdir

20 Telekonferans Kullanımının Sınırlılıkları  Yayının yapıldığı kaynak ya da alıcılardan kaynaklanan teknik sorunlar ortaya çıkabilir.  Ses ve grafik telekonferans ortamları sırasında, sesin iletildiği telefon hattı üzerinden görsel gereçlerin aktarımı, belli bir süre de olsa ses iletiminin kesilmesini gerektirebilir.  Coğrafi sınırların ortadan kalkması yüzünden bölgeler arası saat farkından, kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır.

21 GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNOLOJİLER  Televizyon Yararları Sınırlılıkları  Video, Videotelekonferans ve Masaüstü Video

22 ETKİLEŞİMLİ DİGİTAL TV  Geleneksel TV programlarına Internet benzeri interaktif içerik kazandıran bir yüksek teknoloji ürünüdür.

23 Televizyonun Uzaktan Eğitimdeki Önemi  Uzaktan eğitim sistemlerinden biri olan ITV, 3 temel müfredat programı içerir:,  Tek Ders  Seçmeli Birim  Tam Kurs

24 Televizyon Kullanımının Yararları  İnsanların alışık olduğu yöntemdir.  Duygular, hisler görsel efektlerle birlikte sunulabilir.  Öğrencilere güzel deneyimler kazandırabilir.  Zaman ve mekan kavramı ortadan kısmen kalkar.  Bu yöntemle öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması daha kolaydır.

25 Televizyon Kullanımının Sınırlılıkları  ITV'nin oluşturulması oldukça masraflıdır.  Video üretimi oldukça zaman harcayabilir.  Öğrenciler televizyonlardaki zararlı içeriklerden etkilenebilir.  Konuların tekrar gözden geçirilmek istenilmesi durumunda problemler ortaya çıkabilir.  Profesyonel bir şekilde oluşturulmadığı takdirde ITV programını tamamlamak amatörce bir çaba olabilir.  İletişim tek taraflı olduğundan geri dönüt olanaksızdır.

26 VİDEO, VİDEOKONFERANS ve MASAÜSTÜ VİDEOKONFERANS  Globalleşen dünyada, rekabette avantaj kazanmak için bilgi teknolojilerinden yararlanmak zorunlu hale gelmiştir: Video Konferans sistemleri ile, birbirlerinden çok uzakta bulunan kişiler, karşı karşıya imiş gibi yüzyüze iletişim kurabilir, bu sayede önemli iş görüşmeleri için uzun iş seyahatleri yapma gereksinimi büyük ölçüde ortadan kaldırabilirler.

27 VİDEO, VİDEOKONFERANS ve MASAÜSTÜ VİDEOKONFERANS Kullanımının Yararları  Yüzyüze iletişim sağlar.  Seyahat giderlerinden tasarruf sağlar.  Zamandan tasarruf sağlar.


"UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM Hazırlayan ; Oğuzcan GÖRGÜLÜ Oğuzcan KOCAER Agit ALTINDAĞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları