Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve Teknolojileri Hazırlayan Gözde BÜLBÜL - Tuğba TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve Teknolojileri Hazırlayan Gözde BÜLBÜL - Tuğba TURAN."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve Teknolojileri Hazırlayan Gözde BÜLBÜL - Tuğba TURAN

2 İçerik BİLİŞİM ORTAMLARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR Mobil Bilgisayar Teknolojileri El Bilgisayarları Tablet PC Note-book Ultra-book CD, VCD ve DVD USB Bilgisayar Ağları Yerel ve Ulusal Ağlar BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM (BDÖ) Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları ve Sınırlılıkları Bilgisayar Destekli Öğretim Programları (Yazılımları) Özel Öğretici Programlar Alıştırma ve Tekrar Programlar Benzeşim (Simülasyon) Programlar Eğitici Oyun Programlar Problem Çözme Programlar INTERNET İnternetin Eğitimdeki Kullanımı İnternet Temelli Konferanslar Eğitimde İnternet Kullanımının Yararları ve Sınırlılıkları ÇOKLU ORTAM (MULTİMEDİA) VE ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) ÇOKLU ORTAM HİPER ORTAM (HYPERMEDİA) VE HİPER METİN (HYPERTEKS) VERİ TABANLARI (DATA BASE) Veri Tabanlarının Yararları ve Sınırlılıkları UZMAN SİSTEMLER BİLİŞİM ORTAM VE TEKNOLOJİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI WEB’E DAYALI UZAKTAN EĞİTİM E-ÖĞRENME E-Öğrenmenin Gerçekleşme Biçimleri E-Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları

3 1. Bilişim Ortamları Uzaktan eğitimin çeşitli teknolojileri (PC, 3G telefon, sanal ortamlar, fiber optik kablolar, veri tabanları) kullanarak kişinin zaman ve mekân açısından ayrı öğretim etkinliklerine katılabildiği platformdur.

4 2. Bilişim Teknolojileri Yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen addır.

5 3. Bilgisayar İçerisine girdiğimiz, oluşturduğumuz bilgileri daha sonra tekrar çağırdığımızda geri verebilen makinedir.

6 3.1. Mobil Bilgisayar Teknolojileri Bu teknolojileri eğitimin daha nitelikli olabilmesi için kullanılan teknolojilerdir. Bu teknolojilerin taşınabilir olması eğitimin zaman ve mekân fakının engel oluşturmamasını etkiler.

7 Mobil Bilgisayar Teknolojiler i El Bilgisayarla rı Tablet PCNote-bookUltra-book CD, VCD ve DVD USB 3.1. Mobil Bilgisayar Teknolojileri

8 En az iki ya da daha fazla bilgisayarın birbirleri ile veri akışı sağlayabildikleri sisteme bilgisayar ağı (network) denir. 3.2. Bilgisayar Ağları

9 Yerel ve Ulusal Ağlar LAN (Local Area Network: Yerel Çalışma Ağı) WAN (Wide Area Network: Geniş Çalışma Ağı) 3.2.1. Yerel ve Ulusal Ağlar

10 4. Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) Öğretim sürecinde bilgisayar; sistemi tamamlayıcı, sistemi güçlendirici rol oynamalıdır. Bilgisayar destekli öğretimde öğretmen konuyu işlerken sahip olduğu donanım ve yazılım olanaklarını öğreteceği konunun ve öğrencilerin özelliklerine ve belirlediği öğretim amaçlarına göre bilgisayarı değişik yer, zaman ve şekillerde kullanabilir.

11 Bilgisayar Destekli Öğretimin Yararları • Öğrenci açısından; Yaratıcılığını, sosyal iletişimde bulunma yeteneğini, kendi hızında öğrenmesini, kendine güvenini, problem çözme yeteneğini, zamanı kullanma yeteneğini, çözüm bulabilme yeteneğini, matematik ve dil yeteneğini, paylaşım duygusunu, konuyu tekrar edebilmesini geliştirir. • Öğretmen açısından; Öğretmenin işini kolaylaştırır, farklı seviyelerdeki öğrencilere ayrı ayrı zaman ayırabilme olanağı sağlar, kanaat için ek alternatif sağlar, dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur. • Okul açısından; Eğitimde fırsat eşitliği sağlar, okul başarı düzeyini arttırır, okullar arası iletişimde rol oynar, sınıf ortamında yapılamayacak deney ve uygulamalar benzeşimler sayesinde okul ortamına girebilir. 4.1. Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) Yararları ve Sınırlılıkları

12 Bilgisayar Destekli Öğretimin Sınırlılıkları • Öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi • Özel donanım ve beceri gerektirmesi • Eğitim programını desteklememesi • Öğretimsel niteliğin zayıf olması 4.1. Bilgisayar Destekli Öğretimin (BDÖ) Yararları ve Sınırlılıkları

13 Bilgisayar Destekli Öğretim Programları Özel Öğretici Programlar Alıştırma ve Tekrar Programlar Benzeşim (Simülasyon) Programlar Eğitici Oyun Programlar Problem Çözme Programlar 4.2. Bilgisayar Destekli Öğretim Programları (Yazılımları)

14 • World Wide Web (www): Çeşitli resim, hikâye ve web sayfaları bulunur. Bunlardan bilgiler elde edilir. • E-Mail (e-posta): E-mail ile insanlar birbirleri ile ucuz ve hızlı bir biçimde iletişim kurabilirler. • Haber Grupları: Bu gruplara katılıp hem merak ettiğiniz konularda bilgi edinebilirsiniz. • Dosya Transferi: Bu sistemde sayesinde elinizde bulunan dokümanları başkaları ile paylaşabilirsiniz. 5. İnternet

15 5.1. İnternetin Eğitimdeki Kullanımı • İnternet Destekli Eğitim (İDE) : Çeşitli öğretim materyalleri öğrencilerin kullanımına sunulur. Böylece öğrenciler zaman kaybetmeden her türlü bilgiye ulaşırlar. • İnternet Temelli Eğitim (İTE) : Eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilir. Böylece öğrenciler eğitim öğretim için aynı mekân ve zamanda bulunmak zorunda kalmazlar.

16 5.2. İnternet Temelli Konferanslar İnternet ortamında çeşitli programlar kullanarak sesli ve görüntülü iletişim sağlanabilir. Hem öğretmen hem de öğrenci zamandan tasarruf elde etmiş olurlar. Bu eğitim yöntemin zorluğu ise görüntü ve ses iletiminin iyi bir şekilde gerçekleşebilmesi için yüksek düzeyde bant genişliğine ve yüksek düzeyde bilgisayar sistemine ihtiyaç vardır.

17 5.3. Eğitimde İnternet Kullanımının Yararları ve Sınırlılıkları Eğitimde İnternet Kullanımının Yararları • Zaman ve mekân sınırlaması gerektirmez. • Yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrenciye kendi öğrenme hızında öğrenme olanağı sağlar. • Eğitim programı öğrenenin bireysel farklılıklarına göre düzenlenir. • Her tür bilgiye ve güncel eğitim materyallerine ulaşmayı sağlar. • Tekrar yapma fırsatı verir, dönüt fırsatı sunar. • Animasyon, 3B görüntü vb. açısından zengindir. • Deneysel ve benzetim programı ile öğrenmeyi sağlar. • Uzaktan eğitimin gelişmesine katkı sağlar.

18 Eğitimde İnternet Kullanımının Sınırlılıkları • En önemli sınırlılığı teknik alt yapı gerektirmesidir. • Eş zamanlı eğitimlerde zaman ve mekân kısıtlaması olduğu düşünüldüğünde yüz yüze iletişim açısından sınırlılığı vardır. • İnternet tabanlı öğrenme her tür öğrenme etkinliği ve her hedef düzeyi için uygun değildir. • Yeni öğrenme sürecinde bir uyum sorunu yaşanabilir. • Sürekli bir alt yapı ve rehber desteği sağlamak zordur. • Öğrenenlerin bilgisayar teknolojilerini kullanabilmeleri ayrı bir eğitim gerektirir. 5.3. Eğitimde İnternet Kullanımının Yararları ve Sınırlılıkları

19 6. Çoklu Ortam(Multimedia) ve Etkileşimli(İnteraktif) Çoklu Ortam Çoklu Ortam: Metin, fotoğraf, video, ses ve canlandırma gibi farklı medyaların bilgisayar tarafından işlenmesi ve gösterilmesidir. Bir uygulamanın çoklu ortam kategorisinde yer alabilmesi için bu medyalardan en az ikisi birlikte kullanılmalıdır.

20 Etkileşimli Çoklu Ortam: Bu uygulamada ise kullanıcı “pasif izleyici” değil “aktif katılımcı” dır. Bağlantıları kullanarak aradığı bilgiye ulaşma, veri girerek veya dokunmatik ekran yoluyla yönlendirme veya video konferans gibi uygulamalarda canlı katılım gibi değişik düzeylerde etkileşim şansına sahiptir. 6. Çoklu Ortam(Multimedia) ve Etkileşimli(İnteraktif) Çoklu Ortam

21 Hiper Ortam: Metin, grafik, gerçek hareketli görüntü, canlandırma ya da ses biçimindeki farklı bilgi birimleri ile bu birimler arasında kullanıcının kolaylıkla hareket edebilmesine elverişli bağlantı olanaklarını içeren bilgisayar yazımlarıdır. 7. Hiper Ortam(Hypermedia) ve Hiper Metin(Hyperteks)

22 Hiper Metin: Yalnızca yazı ve çizelge, şekil, hareketsiz resim ve kroki gibi yazınsal bilgi birimleri ile bu birimler arasında kullanıcının istediği ilişkileri kurabilmesine elverişli bilgisayar yazılımlarıdır. 7. Hiper Ortam(Hypermedia) ve Hiper Metin(Hyperteks)

23 Veri tabanı, bir sorunu çözmek için bir araya getirilmiş birbirleri ile ilişkili verilerin topluluğudur. 8. Veritabanları (Database)

24 Veri Tabanlarının Yararları • Kaynaklara gelişmiş bir şekilde erişilmesi ve erişilen kaynakların işlenmesi, izlenmesi ve saklanması olanaklarıdır. • Geniş bir içerik sunar. • Uzaktaki veri tabanlarına ulaşılması verilerin gerektiği gibi kullanılmasını sağlar. 8.1. Veritabanlarının Yararları ve Sınırlılıkları

25 Veri Tabanlarının Sınırlılıkları • Doğrudan öğretmez. • Belli öğrenme hedefleri ile kimi zaman doğrudan ilişkili değildir. • Öğrencinin verilere ulaşması ve güdülmesine ve veri tabanlarını kullanma yeteneğine bağlıdır. • Var olan teknoloji ile ilişkilendirilmezse fazladan maliyet yaratır. 8.1. Veritabanlarının Yararları ve Sınırlılıkları

26 Uzmanların bilgilerini içeren yazılımlardır. Uzman sistemler bilgisayara dayalıdır ve öğretmez. Bunlar, öğrenme konusunda önemli etkileri bulunan bir tür yapay zekâdır. 9. Uzman Sistemler

27 Bilgisayara Dayalı Bilgi Sistemi: Bilgi teknolojisi uzaktan öğretim sisteminde verimliliği arttırır. Bunun en önemli nedeni bilgisayar teknolojisi ile ders materyallerinin daha önceki yapılandan daha hızlı ve ucuz üretilebilmesidir. 10. Bilişim Ortam ve Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları

28 Bilgisayar Teknolojisi: Dünyadaki çağdaş uzaktan eğitim uygulamalarında bilgisayar aktif bir rol oynamaktadır. Geniş uygulama alanları; yönetim, öğrenci, masaüstü ve elektronik yayıncılık, materyallerin elektronik dağılımı, iletişim ve bilgisayara dayalı öğrenmelerdir. 10. Bilişim Ortam ve Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları

29 Tele iletişim Teknolojisi: Telefon ile gerçekleştirilen eş zamanlı iletişim biçiminde, bireyler ya da gruplar arasında çok ortamlı etkileşim gerçek zamanlı bir iletişim için telefon ya da işitsel konferans yolu ile işitsel iletişim artmaktadır. 10. Bilişim Ortam ve Teknolojilerinin Uzaktan Eğitimdeki Uygulamaları

30 Bu modelde, yüz yüze verilen her dersin birde WEB’e dayalı elektronik ortamda sunulan uzaktan eğitim aracılığıyla yüz yüze eğitim öğrencilerine yönelik şekil bulunur. Burada asıl amaç; • Öğrenci kayıtlarına, kütüphaneye ve öğrenci servislerine erişim arttırılmış ve kolaylaştırılmıştır. • İletişim zamanlaması geliştirilmiştir. • Bilgi kaynaklarına erişimi artmıştır. 11. Web’e Dayalı Uzaktan Eğitim

31 Elektronik öğrenme ya da teknoloji tabanlı öğrenme olarak tanımlanır. E-öğrenme; bilgisayar tabanlı öğrenme, web tabanlı öğrenme, sanal sınıflar ve sayısal teknolojilerin iş birliğini de kapsayan uygulama sürecidir. 12. E-Öğrenme

32 • Kişilerin bilgisayar başında kendi kendilerine eğitim almaları, • Senkron iletişim; aynı anda bir grup öğrenci ile ders öğretmeninin, canlı olarak bilgisayar ortamında sanal sınıfta buluşmalarıdır. • Asenkron iletişim; öğrenenin kendi istediği zamanda CD- ROM kullanması ve ya sunucu taraftaki sisteme girmesidir. 12.1. E-Öğrenmenin Gerçekleşme Biçimleri

33 E-Öğrenmenin Yararları • Her zaman her yerde eğitim olanağı yaratır. • Daha hızlı ve etkin öğrenmeyi gerçekleştirir. • Öğrenen odaklı eğitimdir. • Daha az yönetsel iş yükü ile daha fazla kişiye ulaşma olanağı sağlar. • Maliyet avantajı sağlar. • Başarı ve gelişim hem kurumsal hem bireysel olarak daha kolay izlenir. • Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engelleri ortadan kaldırılır. • Yaşam boyu eğitim sağlar. 12.2. E-Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları

34 E-Öğrenmenin Sınırlılıkları • Kişilerin çalışma konusunda öz disiplini olmadığında başarılı sonuçlara ulaşmak güçtür. • Kişiler asosyalleşir. • Kimi durumlarda teknik yön belirleyici öğedir. • İçerik yaratılması çok maliyetli ve zaman alıcıdır. • İlgili sektörün büyük kitlelere ulaşmak için gerekli alt yapısı olması gerekir. • Bireylerin ilgileri yüksek olabilir ancak kişisel gelir düzeylerinin de yeterli olması gerekir. • Geleneksel öğrenme alışkanlıklarını değiştirmesi zaman alır. 12.2. E-Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları

35 KAYNAKÇA • Uşun, S.(2006).Uzaktan eğitim(1.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. • İşman, A.(2011).Uzaktan eğitim(4.Baskı).Ankara: PEGEM. • Şimşek, A.(2009).Öğretim tasarımı(1.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. • PEGEM AKADEMİ KomisyonuU(2013).Öğretim ilke ve yöntemleri(3.Baskı).Ankara: PEGEM www.genelbilge.com • www.wikipedia.com


"UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitimde Bilişim Ortamları ve Teknolojileri Hazırlayan Gözde BÜLBÜL - Tuğba TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları