Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR VE EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR VE EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR VE EĞİTİM

2 Bilgisayar Nedir? Bilgisayar gerek sayısal gerekse alfabetik verileri işleyen elektronik bir aygıttır. Bilgisayar, verileri belirli bir program mantığı içinde okuyarak, onları kendi anlayabileceği bir dile çeviren ve sonuçları kullanıcıya sunan ayrıca verileri saklayabilen ve belleğinde tutabilen elektronik bir araçtır.

3 Bilgisayarlar; Kendilerine verilen verileri alır, verilen komutları izleyerek bu verileri bilgi oluşturacak şekilde işlerler. Çok miktarda ki veriyi kısa sürede işleyebilir ve çok fazla miktarda bilgiyi unutmadan saklayabilirler. Aritmetik ve mantık işlemlerini son derece hızlı yapabilirler. İnsan tarafından yapılan iş ve işlemlerin yapılmasını kolaylaştırırlar ve yaptıkları işlemleri hızlı, güvenli ve hatasız yaparlar

4 DONANIM VE YAZILIM Bilgisayarların kendilerine verilen verileri işleyebilmeleri için iki şeye ihtiyaçları vardır: Donanım ve yazılım Donanım; bilgisayarların tüm fiziksel birimlerine verilen addır. Yazılım; bilgisayarların görevlerini yerine getirilmeleri için onlara verilen tüm bilgiler ve komut listesidir.

5 Bilgisayar Laboratuarları,
Bilgisayarların 1980’li yıllarında başlayarak hızlı gelişme göstermesi sonucunda okullarda üç alanda kullanılmaya başlandı. Bunlar; Bilgisayar Laboratuarları, Medya Merkezleri, Sınıflardır.

6 Günümüzde, kişisel bilgisayarlar dediğimiz PC ler evlere de girmeye başladı. Aileler artık bilgisayarları evlerinde yaygın olarak kullanmaktadır. Bu kullanım şekilleri; oyun, belge saklama, kelime işlem, bireysel öğrenme, hobi kullanımıdır.

7 Bilgisayarlar, eğitimin klasik sistemini ve yapısını değiştirip büyük bir devrim yapmıştır. Günümüzde, bilgisayarlar eğitimin her alanında kullanılmaktadır. Bu alanlar; eğitim araştırmalarında, eğitim-öğretim ortamlarını planlama ve tasarım faaliyetlerinde, okul yönetiminin işlerinde, öğrenci işlerinde, okul bütçelerinin organizasyonunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve bilgisayar laboratuarlarında.

8 Bilgisayarların eğitimde kullanılma yöntemleri
Bilgisayarlar öğrenme ve öğretme ortamlarında kullanılırken bir takım öğrenme ve öğretme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, öğrenmelerin kalıcılığını sağlamada anahtar görevi üstlenmektedir. Öğretmenlerin, bilgisayarları hazırlarken ve öğrenme- öğretme ortamlarında kullanılırken etkililiği sağlaması için eğitim ilkelerini temel alan bir plan bulunmaktadır.

9 Bu plan aşağıdaki gibidir;
Dersin hedef ve davranışları net olarak belirlenmeli Dersin içeriği ortaya çıkarılmalı Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ortaya çıkarılmalı Öğrencilerin düzeyine uygun olmalı Ders içeriği önceden öğrencilere verilmeli En uygun olan öğrenme-öğretme yöntemleri belirlenmeli

10 Bilgisayar ile öğrencilerin öğrenmeye karşı güdülerini artıracak faaliyetler organize edilmeli
Bilgisayar ile öğrencilerin derse katılımını sağlayacak aktiviteler yapılmalı Bilgisayar ile derste anlatılan konuların genel bir özeti yapılmalı En son olarak öğrencilerin kazanamadığı davranışlar belirlenip dönüt faaliyetleri organize edilmeli. Dönüt faaliyetleri tam öğrenme meydana gelene kadar yapılmalıdır.

11 Bilgisayarlar görsel ve işitsel özelliklerinden dolayı öğrenilen bilgilerin uzun zamanlı hafızalara kodlanması kolay olarak sağlar. Eğer öğretmen eğitim-öğretim unsurlarını ihmal ederse bilgisayarların öğrenme üzerindeki etkisi azalır. Fakat, öğretmenler bilgisayarı etkili olarak kullanırsa öğrenmelerde canlılık meydana gelir.

12 ARAÇ UYGULAMALARI Eğitimde kullanılabilecek araç uygulamaları bulunmaktadır. Bu araç uygulamaların temel amacı, öğrencilerin yaratıcılık ve düşünme yeteneklerini geliştirmektir. Bu uygulamalar: 1) Kelime İşlem (Word-Wordperfect ): Bu tür programlar, ödev, makale vb faaliyetlerde yaygın kullanılır.

13 2)Grafik Tasarımı: Öğrenciler, öğrendikleri konularla ilgili grafik programları kullanarak tasarım yapar. 3)Masaüstü Yayıncılık(Dergi, Gazete): Öğrenciler, kendi okullarının yada sınıflarının gazetesini ya da dergisini ortaya çıkarabilir. 4)Masaüstü Sunum (Powerpoint): Öğretmenler, derslerinin sunumunu hazırlamak ve aktarmak için Powerpoint programlarını kullanır. 5)Multimedya Uygulamaları(Hypercard ve Hyperstudio): Öğrenciler yada öğretmenler çeşitli eğitim programları yapabilirler.

14 6)Bilgi İşlem Yöntemi: Öğretmen ya da okul idaresi bilgi işlem yöntemi programları ile öğrencilerin puanlarını yazıp üzerinde çeşitli işlemler yapar. 7)Spreadsheets (Excel ve SPSS): Öğrenci devamını gözlemekte ya da notların hesaplanmasında bu tür programlar kullanılabilir. 8)İletişim (Sanal İleti ve İnternet): Öğrenciler ve öğretmenler kendi aralarında iletişim kurmada bu tür programlar kullanılabilir. 

15 OKULLARDA KULLANMA ŞEKİLLERİ
Ders yazılımları kullanılarak ders konularının öğretilmesinde, Eğitsel yazılımlar kullanılarak problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinde, Bilimsel çalışmalar için yazılımlar hazırlanmasında, Ödev raporlarının sözcük işlemci programlarını kullanarak hazırlanmasında, Günlük, yıllık ders planlarının bilgisayar ortamında hazırlanmasında,

16 Uygulama programlarının kullanılması ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin geliştirilmesinde,
Bilgisayar okur yazarlığının öğretilmesinde, Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılmasında, Rehberlik faaliyetlerinde, İdari yazışmaların ve evrakların hazırlanmasında, Öğrenci kayıtlarının yapılmasında ve saklanmasında, Eğitimle ilgili istatistiki bilgilerin toplanması, korunması ve işlenmesinde vb. durumlarda bilgisayarların kullanımı söz konusu olabilir.

17 GENEL AMAÇLARI Bilgisayar destekli eğitimin (BDE) öğrenciler için hedeflenen genel amaçlarını sıralayacak olursak, Öğrencinin motivasyonunu (öğrenme güdüsünü) artırmak, Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, Grup çalışmalarını desteklemek, Öğretme yöntemlerini geliştirmek, Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneklerini geliştirmek, Mantık yolu ile problemlere çözüm yolu bulmayı desteklemek, Hipotez kurmaya cesaretlendirmek vb. şekilde genel amaçlar ortaya çıkmaktadır.

18 Etkileşimli ve bireysel öğrenme sunması
Bilgisayarlı eğitimin faydaları; Etkileşimli ve bireysel öğrenme sunması Öğrencilere tekrar olanağı sağlaması Sınıf ortamında güç olan öğretim yöntemlerinin kullanılması Bilgisayarın renk, ses, grafik olanaklarından yararlanılabilmesi, Öğrencileri düşünmeye ve araştırmaya yönlendirmesi Bireyde özgüven duygusunu arttırması

19 Bilgisayar Destekli Eğitimin Avantajları

20 Bilgisayar öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlar.
Bilgisayarlar (renkli grafikler, sesler, hareketli cisimler, canlandırma, video gösterileri ve kullanıcıya geri bildirimler vb sayesinde ) öğretime canlılık ve kaliteyi getirir. Bilgisayarlar, hızlı ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda konuları öğrenmelerine olanak sağlar. Bilgisayarların sabırları sonsuzdur ve her öğrenciye istediği kadar tekrar olanağı verir.

21 Bilgisayarlar kullanımı matematik tabanlı derslere olan ilgiyi artırabilir.
Bilgisayarlar esnektir. Öğrenciler ders saatlerini kendi gereksinim ve olanaklarına göre ayarlayabilirler. Öğrenciler herhangi bir konuda yanlış bir iş yaptıklarında hemen mesaj vererek doğruyu bulma yönünde uyarıcı ve yol gösterebilir. Bilgisayar programları kullanıcıya testler uygulayarak, kullanıcının bildiği konuları atlayarak bir sonraki konuya geçmesine olanak sağlar.

22 Bazı bilgisayar programları kullanıcı ile ilgili bir takım bilgileri kaydeder. Böyle bir durumda hem öğrenci kendisi hakkında hem de öğretmen öğrencinin başarı durumu hakkında bilgi edinebilir. Bilgisayarlar, öğretmenlere öğrenci sorunlarıyla daha çok ilgilenebilme ve işlerini daha iyi ve verimli yapabilme olanağı sağlamaktadır. Bilgisayarlar daima kullanıma hazır durumdadır. Yeter ki kullanıcı hazır olsun. Bilgisayarlar ders konularında kavramları ve yetenekleri öğretmeleri yanında öğrencilere bilgisayar okur yazarlığı da öğretir.

23 Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları

24 Öğrencinin bilgisayarın önünde uzun süre kalması, onun sosyal gelişimini ve insanlarla ilişkisini olumsuz olarak etkileyebilir. Her ne kadar bilgisayar grafik, resim, ses ve metinlerle mükemmel şeyler yapabiliyorsa da, bilgisayar ekranının bir seferde gösterebileceği yazılı materyal sınırlıdır. Bir eğitim yazılımını ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun eğer eğitim programı ile uyumlu değilse öğretim açıcından fazla değerli olmayabilir.

25 Eğitimciler BDE konusunda gerekli bilgiye ve deneyime sahip olmayabilir.
Eğitimciler ile teknik elemanlar arasında koordinasyon eksikliği vardır. Kaliteli yazımlar bulmak kolay değildir. BDE uygulaması pahalı bir sistemdir. Sistem için gerekli olan bilgisayar donanımları ve yazılım programları pahalıdır

26 Hazırlayanlar: Gülşah AYDIN Nagihan YILMAZ Mukaddes MANDACIOĞLU Cevriye KAHRAMAN Seçil ÇİFTCİOĞLU Gülhan UNAY Ece ÇANDERELİ Burcu ÖZDEMİR

27 Teşekkürler

28 KAYNAKÇA Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme ( Pegem Yayıncılık- Özcan DEMİREL) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme( Aytekin İŞMAN) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme ( Anı Yayıncılık- Yrd. Doç. Dr. Tuğba Sanpar Şahin )


"BİLGİSAYAR VE EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları