Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR Dr. Erol AKGÜL ÇÜTF Radyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR Dr. Erol AKGÜL ÇÜTF Radyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR Dr. Erol AKGÜL ÇÜTF Radyoloji AD

2 Biliyer Sistem Görüntülemesi  Noninvaziv  US  BT  Konvansiyonel MR  İnvaziv (direkt görüntüleme)  IV kolanjiografi  ERCP  PTK

3 MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ (MRKP)  Noninvaziv → ERCP ve PTK’ya alternatif  Özel sekanslar (Ağır T2): Durağan sıvı parlak, diğer yapılar suprese  Hızlı görüntüleme: Hareket artefaktı ↓  Fonksiyonel MRKP

4 MRKP Avantajları  Noninvaziv  Genellikle sedasyon gerekmez  İyotlu kontrast madde yok  Görüntüleme süresi çok hızlı → kalite ↑  İyonizan radyasyon yok  Operatöre ERCP’den daha az bağımlı

5 MRKP Dezavantajları  Her merkezde ve yüksek kalitede değil  Terapötik PTK ve ERCP’ye ek maliyet  Çevredeki sıvılar görüntüyü engelleyebilir  Ferromanyetik implantlarda kontrendike  Anevrizma klipsi  Pacemaker  İmplantlara bağlı artefakt  Metal stent  Klips  Bazı hastalarda klostrofobi  Standart bir protokol yok

6 Endikasyon  ERCP veya PTK ile terapötik işlem yapılması veya doku örneklemesi yapılması düşünülmüyorsa  ERCP teknik olarak başarılı değilse  ERCP’nin güvenli olmadığı veya başarılı olacağı düşünülmüyorsa  Pediatrik  Eşlik eden major komorbiditeler  Bilioenterik anastomoz

7 Teknik  Ağır T2 A puls sekanslar temelini oluşturur:  Sıvı parlak  Diğer yapılar suprese (MR Hidrografi: MR Ürografi, MR Myelografi)  İlk defa Walner et al. tarafından 1991’deT2 A Gradient Echo sekansı kulanılarak tanımlanmış  SSFP: Steady state of free precession gradient recall (GRE) sequence

8 Gradient Echo Sekansı dezavantajları  Manyetik duyarlılık fazla  Hareket artefaktı  SNR düşük  Uzun süreli nefes tutma ihtiyacı  Spasyal rezolüsyon düşük  Nondilate safra ve pankreatik kanalda uygun değil  Yağ dokusundan yüksek sinyal

9 Spin Echo tabanlı sekanslar (Fast veya Turbo spin echo)  Gradient Echo sekanslarının yerini almıştır

10 Spin Echo tabanlı sekanslar (Fast veya Turbo spin echo)  2D / 3D konvansiyonel RARE (Rapid acquisition with relaxation enhancement) sekansları  Single shot RARE tekniği (Laubenberger et al, 1995)   HASTE (half-Fourier acquisition single-shot turbo spin-echo)   SSFSE (single-shot fast spin-echo)

11 FSE tekniklerinin avantajları  SNR ve CNR daha yüksek → Spatial resolution ↑ ve daha ince kesitler  Manyetik duyarlılık ↓ (cerrahi klips ve gaz etkileri daha az)  Süresi daha kısa → hareket artefaktı ↓  FSE ve TSE yağa duyarlı → Yağ baskılama ile kombinasyona uygun  Gradient moment nulling ve solunum tetikleme ile kaliteli görüntü

12  GE Signa Excite 1.5 T  Fast Recovery FSE Accelerated  Thick slap projeksiyon görüntüler  Aksial ve koronal alınan görüntülerle 3D MIP ve Volume rendering rekonstruksiyon  NEX: 1  1.8 mm/0.9 sp  FOV: 16-40 cm  Matrix: 384 x 224  TE: 300-1000 / Ef  TR: 2400-5000  Solunum tetiklemeli  Coil: Body Teknik (ÇÜTF Radyoloji)

13 Teknik  Açlık  Peristaltizm ↓  Mide sıvı ↓  Parlaklık ↓  Duodenumda sıvı tercih edilir

14 Teknik  Single-shot thick slab görüntülerin anatomik detayı MIP’den daha iyi (Yamashita et al. 1997)  Multislice teknikle üretilen görüntüler taşın gösterilmesinde ve daha küçük lezyonlarda daha sensitif

15 MRKP Meta analiz Sensitivite(%)Spesifite(%) Obstrüksiyon varlığı9798 Obstrüksiyon düzeyi9898 Taş9297 Malignite8895 Anomali86100 Sklerozan kolanjit85-8892-97 Kronik pankreatit>94

16 KLİNİK UYGULAMALAR

17 Anatomi  Hemen tüm olgularda ekstrahepatik duktuslar ve KC 1/3 dış kısmına kadar safra yolları gösterilebilir  Duktuslarda dilatasyonu gösterme: Sensitivite ve spesifite %100’e yakın  Genişleme PTK veya ERCP’deki kadar olmayabilir  Varyasyonları ortaya koymada diğerlerine daha üstün

18 Normal MRCP

19 Varyasyon

20 Litiazis  Sensitivite ve spesifitesi: %75-100  Thickslab ve 3D rekonstrüksiyonda safra parlaklığı nedeniyle gözden kaçabilir  Küçük taşlar için 2 mm’lik multislice kesitler  Gazla karışabilir

21 Koledok taşı

22 Safra kesesi taşı

23 Striktür ve dilatasyon  Half Fourier MRKP (Laing and Gibson, Australasian Radiology, 1999)  Dilatasyonu göstermede sensitivite %100  Stenozu tanımlamada ve düzeyini göstermede %86-100

24 Postkolesistektomi

25 Koledok ligasyonu

26

27 Hepatikojejunostomi stenozu

28 Periampüller tm

29 Klatskin tm

30

31 Sklerozan Kolanjit  Multipl striktürler  Spasyal rezolüsyon direkt kolanjiograma göre düşük

32 Pankreatik duktus  Literatürdeki tecrübeler MR Kolanjiografi’ye göre kısıtlı  Normal genişlikte safra yollarında MRKP’de görülmüyorsa normal

33 Pankreatik kist hidatik

34 Periampüller tm

35 Kronik pankreatit  Duktal dilatasyon  Striktür  Taş  Müköz tıkaç  Psödokist

36 Fonksiyonel MRK (fMRK)  Mangafodipir trisodyum (Teslascan)  5-10 dk sonra  3D GRE  Gerektiğinde 24 saate kadar 2 saatte bir görüntüler alınır

37 Kronik kolesistit

38 Taş

39 Pankreas başı ca

40 Kaynaklar   Romagnuolo et al. Ann Intern Med 2003;139(7):547-57   Qayyum et al. Appl Radiol 2003;32(March):20-7   Taourel et al. Radiology 1996;199(2):521-7   Motohara et al. Radiol Clin North Am 2003;41(1):89-96   Fulcher et al. Radiology 2000;215(1):71-80   Fayad et al. Radiol Clin North Am 2003;41(1):97-114  Laing and Gibson, Australasian Radiology, 1999: 43: 284-293.  Fayad et al.  Fayad et al. Journal of Magnetic Resonance Imaging 2003; 18:449–460.   Pavone et al. Eur Radiol 1998; 8: 901-910.   Mortele et Ros. AJR 2001; 177:389-384.

41


"MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR Dr. Erol AKGÜL ÇÜTF Radyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları