Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR
Dr. Erol AKGÜL ÇÜTF Radyoloji AD

2 Biliyer Sistem Görüntülemesi
Noninvaziv US BT Konvansiyonel MR İnvaziv (direkt görüntüleme) IV kolanjiografi ERCP PTK

3 MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ (MRKP)
Noninvaziv → ERCP ve PTK’ya alternatif Özel sekanslar (Ağır T2): Durağan sıvı parlak, diğer yapılar suprese Hızlı görüntüleme: Hareket artefaktı ↓ Fonksiyonel MRKP

4 MRKP Avantajları Noninvaziv Genellikle sedasyon gerekmez
İyotlu kontrast madde yok Görüntüleme süresi çok hızlı → kalite ↑ İyonizan radyasyon yok Operatöre ERCP’den daha az bağımlı

5 MRKP Dezavantajları Her merkezde ve yüksek kalitede değil
Terapötik PTK ve ERCP’ye ek maliyet Çevredeki sıvılar görüntüyü engelleyebilir Ferromanyetik implantlarda kontrendike Anevrizma klipsi Pacemaker İmplantlara bağlı artefakt Metal stent Klips Bazı hastalarda klostrofobi Standart bir protokol yok

6 Endikasyon ERCP veya PTK ile terapötik işlem yapılması veya doku örneklemesi yapılması düşünülmüyorsa ERCP teknik olarak başarılı değilse ERCP’nin güvenli olmadığı veya başarılı olacağı düşünülmüyorsa Pediatrik Eşlik eden major komorbiditeler Bilioenterik anastomoz

7 Teknik Ağır T2 A puls sekanslar temelini oluşturur:
Sıvı parlak Diğer yapılar suprese (MR Hidrografi: MR Ürografi, MR Myelografi) İlk defa Walner et al. tarafından 1991’deT2 A Gradient Echo sekansı kulanılarak tanımlanmış SSFP: Steady state of free precession gradient recall (GRE) sequence

8 Gradient Echo Sekansı dezavantajları
Manyetik duyarlılık fazla Hareket artefaktı SNR düşük Uzun süreli nefes tutma ihtiyacı Spasyal rezolüsyon düşük Nondilate safra ve pankreatik kanalda uygun değil Yağ dokusundan yüksek sinyal

9 Spin Echo tabanlı sekanslar (Fast veya Turbo spin echo)
Gradient Echo sekanslarının yerini almıştır

10 Spin Echo tabanlı sekanslar (Fast veya Turbo spin echo)
2D / 3D konvansiyonel RARE (Rapid acquisition with relaxation enhancement) sekansları Single shot RARE tekniği (Laubenberger et al, 1995) HASTE (half-Fourier acquisition single-shot turbo spin-echo) SSFSE (single-shot fast spin-echo)

11 FSE tekniklerinin avantajları
SNR ve CNR daha yüksek → Spatial resolution ↑ ve daha ince kesitler Manyetik duyarlılık ↓ (cerrahi klips ve gaz etkileri daha az) Süresi daha kısa → hareket artefaktı ↓ FSE ve TSE yağa duyarlı → Yağ baskılama ile kombinasyona uygun Gradient moment nulling ve solunum tetikleme ile kaliteli görüntü

12 Teknik (ÇÜTF Radyoloji)
GE Signa Excite 1.5 T Fast Recovery FSE Accelerated Thick slap projeksiyon görüntüler Aksial ve koronal alınan görüntülerle 3D MIP ve Volume rendering rekonstruksiyon NEX: 1 1.8 mm/0.9 sp FOV: cm Matrix: 384 x 224 TE: / Ef TR: Solunum tetiklemeli Coil: Body

13 Teknik Açlık Duodenumda sıvı tercih edilir Peristaltizm ↓ Mide sıvı ↓
Parlaklık ↓ Duodenumda sıvı tercih edilir

14 Teknik Single-shot thick slab görüntülerin anatomik detayı MIP’den daha iyi (Yamashita et al. 1997) Multislice teknikle üretilen görüntüler taşın gösterilmesinde ve daha küçük lezyonlarda daha sensitif

15 MRKP Meta analiz Sensitivite (%) Spesifite Obstrüksiyon varlığı 97 98
Obstrüksiyon düzeyi Taş 92 Malignite 88 95 Anomali 86 100 Sklerozan kolanjit 85-88 92-97 Kronik pankreatit >94

16 KLİNİK UYGULAMALAR

17 Anatomi Hemen tüm olgularda ekstrahepatik duktuslar ve KC 1/3 dış kısmına kadar safra yolları gösterilebilir Duktuslarda dilatasyonu gösterme: Sensitivite ve spesifite %100’e yakın Genişleme PTK veya ERCP’deki kadar olmayabilir Varyasyonları ortaya koymada diğerlerine daha üstün

18 Normal MRCP

19 Varyasyon

20 Litiazis Sensitivite ve spesifitesi: %75-100
Thickslab ve 3D rekonstrüksiyonda safra parlaklığı nedeniyle gözden kaçabilir Küçük taşlar için 2 mm’lik multislice kesitler Gazla karışabilir

21 Koledok taşı

22 Safra kesesi taşı

23 Striktür ve dilatasyon
Half Fourier MRKP (Laing and Gibson, Australasian Radiology, 1999) Dilatasyonu göstermede sensitivite %100 Stenozu tanımlamada ve düzeyini göstermede %86-100

24 Postkolesistektomi

25 Koledok ligasyonu

26 Koledok ligasyonu

27 Hepatikojejunostomi stenozu

28 Periampüller tm

29 Klatskin tm

30 Klatskin tm

31 Sklerozan Kolanjit Multipl striktürler
Spasyal rezolüsyon direkt kolanjiograma göre düşük

32 Pankreatik duktus Literatürdeki tecrübeler MR Kolanjiografi’ye göre kısıtlı Normal genişlikte safra yollarında MRKP’de görülmüyorsa normal

33 Pankreatik kist hidatik

34 Periampüller tm

35 Kronik pankreatit Duktal dilatasyon Striktür Taş Müköz tıkaç Psödokist

36 Fonksiyonel MRK (fMRK)
Mangafodipir trisodyum (Teslascan) 5-10 dk sonra 3D GRE Gerektiğinde 24 saate kadar 2 saatte bir görüntüler alınır

37 Kronik kolesistit

38 Taş

39 Pankreas başı ca

40 Kaynaklar Romagnuolo et al. Ann Intern Med 2003;139(7):547-57
Qayyum et al. Appl Radiol 2003;32(March):20-7 Taourel et al. Radiology 1996;199(2):521-7 Motohara et al. Radiol Clin North Am 2003;41(1):89-96 Fulcher et al. Radiology 2000;215(1):71-80 Fayad et al. Radiol Clin North Am 2003;41(1):97-114 Laing and Gibson, Australasian Radiology, 1999: 43: Fayad et al. Journal of Magnetic Resonance Imaging 2003; 18:449–460. Pavone et al. Eur Radiol 1998; 8: Mortele et Ros. AJR 2001; 177:

41


"MR KOLANJİOPANKREOTOGRAFİ TEKNİK VE UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları