Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ 22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ 22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası."— Sunum transkripti:

1 AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Kocaeli Sanayi Odası

2 Sunumun içeriği 1 Belgelendirme 2 Soru ve Cevaplar

3 Belgelendirme Sorumluluğu
22 Ekim 2012 tarihli Olur Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler İle Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar

4 Kirleten Öder Piyasaya Süren

5 Piyasaya Süren İşletmelerin Geri Kazanım Yükümlülüğü
1 Depozito uygulaması yöntemi 2 Belediye ile sözleşme yapma yöntemi 3 Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma

6 Depozito Uygulaması Tekrar kullanılabilir ve tek yönlü ambalajların, ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle kurulan toplama sistemi

7 Tekrar doldurulan ya da tekrar kullanılan ambalajlar
Tekrar Kullanım Tekrar doldurulan ya da tekrar kullanılan ambalajlar Tek Yönlü Ambalaj Tekrar kullanıma uygun olmayan ambalajlar

8 Depozito Uygulama Planı Hazırlanır
Satışa sunulan ve toplanan ambalajların cins ve miktarı, Toplama sistemi, Lisanslı/GFB li geri dönüşüm veya geri kazanım tesisi ile ilgili bilgiler Sözleşme örneği Plan Sunulur Şubat ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne Sunulur Her yıl yenilenmez. Değişiklikler bildirilir

9 Depozito Sistemi Esasları
Geri Kazanım Dosyası Geri Kazanım Dosyası Hazırlanır. Program üzerinden şubat sonuna kadar sunulur. 5 yıl saklanır Hedeflerden az toplanması durumunda kalan miktar için belgeleme yapılır Depozito Sistemi Esasları

10 Depozito Sisteminde Geri Kazanım Dosyasının Hazırlanması:
1-Özet Tablo Program çıktısı alınarak eklenir 2-Sözleşme Örneği •Depozitolu toplanan ambalajların verildiği GDT veya geri kazanım tesisi -Sözleşme örneği programa yüklenir

11 Depozito Sisteminde Geri Kazanım Dosyasının Hazırlanması:
3-Giriş Belgesi Depozitolu ambalaj atığı alındı belgesi ilave edilir. 4-Çıkış Belgesi •Geri dönüşüme veya geri kazanıma gönderilir. •Belge ilave edilir.

12 Piyasaya Süren işletmenin adı:
Kodu: Adres ve iletişim bilgileri: Tarih:……… NO:………….. DEPOZİTOLU AMBALAJ ATIĞI ALINDI BELGESİ Malzemenin cinsi Tek Yönlü/Tekrar Kullanılabilen Toplam Miktar (kg) Toplama Bölgesi (Bayi, semt, mahalle, cadde v.b) TESLİM EDEN (bayi, Market vs yetkilisi ONAYLAYAN PS Yetkilisi)

13 Depozito Sisteminde Geri Kazanım Dosyasının Hazırlanması:
5-Onay Belgesi Depozito sistemi onay belgesi doldurulur.

14 DEPOZİTO SİSTEMİ ONAY BELGESİ
Bu depozitolu ambalaj atığı Geri Kazanım Dosyası “Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslara” göre hazırlanmış olup, ilgili taraflarca imza altına alınmıştır. Tarih:…/…/ ONAYLAYAN ONAYLAYAN (PS) Geri Dönüşüm veya Geri Kazanım Tesisi

15 Geri Kazanım Yükümlülüğü
2 Belediye İle Sözleşme Yöntemi

16 Piyasaya Süren Tarafından
Toplama Sözleşmesi Yapılması Plana Katılım Piyasa Araştırması Maliyet Tespiti Maliyet Karşılanır Ambalaj Atıklarının tamamı, geri alınır veya aldırılır

17 Eşdeğer Nüfus En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı toplama faaliyetinin yürütülmesi, •Belgelendirme miktarında eşdeğer nüfusa göre planı uygun bulunan belediye sınırları içerisinde toplanan ambalaj atığı miktarı esas alınır

18 Mevcut Atık Durumu 26 milyon ton katı atık yıllık Ambalaj Atığı %20
5 milyon ton Ambalaj atığı

19 Eşdeğer ambalaj atığı miktarının belirlenmesi
Ulaşılan Belediye Nüfusu TUİK Kişi Başı Yıllık Atık TUİK Yıllık Atık Miktarı Ambalaj Oranı % 20 Eşdeğer Miktar Yıllık Atık Miktarı

20 Eşdeğer ambalaj atığı miktarının belirlenmesi
Belediye Nüfus 1.14*365= 416.1 41.610 Piyasaya Süren ton % 20 41.610

21 Belgelendirme Sözleşmesi
Belgeleme Sözleşmesi Belgelendirme Sözleşmesi Belediye •Piyasaya sürenler/YK •Geçici faaliyet belgeli/çevre lisanslı toplama ayırma tesisi Sözleşme İçeriği Cins ve miktarları, Belgelerin içeriği, Dosyaların tasnifi, Dosyalarının aktarılması Takibi, Maliyetlerin karşılanması Belge onayları, Lisanslı işletmelerin bildirimleri, Belgelendirme dosyalarının incelenmesi

22 BELGELEME ESASLARI Hedeflerden fazla toplanan bir sonraki yıla aktarılır 2012 Program üzerinden gönderilir. Şubat sonuna kadar Piyasaya süren tarafından 5 yıl saklanır Talep edilmesi durumunda Bakanlığa gönderilir

23 BELGELEME ESASLARI Piyasaya sürülen malzeme cinsi toplanır
Ait oldukları yıl geçerlidir Hem TAT hemde GDT ise GDT çıkışı esas alınır TAT ın çıkışı esas alınır Toplanan ambalaj atığı GFB/Lisanslı GDT veya ihraç edilmelidir.

24 İstisna Ambalaj Atıklarının Belgelenmesi
Planda Tanımlanır Programa İşlenir Havaalanı Satış Noktası Getirme Merkezi Oluşturulan Mücavir Alan Dışı OSB Yönetimleri Sanayi (Sanayi Sicil Belge Numarası)

25 Metal 2010 da % 10’luk artış uygulanmaz
Belgeleme Esasları Metal 2010 da % 10’luk artış uygulanmaz 2011 belgeleme 2007 yılı yönetmeliği Metal Ambalaj atıklarında 2014 lisans şartı yok 2013 ahşap ambalajlarda belgeleme

26 Depozitolu alındı belgesiyle alınan
BELGELEME MUAFİYET Tıbbi, Tehlikeli ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmelikler alanı Patlayıcı maddeler TAT ın plan kapsamı dışında topladığı Üçbin kilogram ve üçbin kilogramın altında kalan işletmeler Depozitolu alındı belgesiyle alınan

27 Metal Ambalaj Belgelemesi
Metal GDT yapan işletme il müdürlüğüne başvurur İl Müdürlüğü tarafından yerinde incelenir.Metal GDT yaptığı tespit edilir. İl Müdürlüğü sisteme ekler,Kullanıcı kod ve şifre verir işletme tarafından aylık olarak tesise giren ve tesisten çıkan metal ambalaj atıklarına ilişkin bilgiler ambalaj elektronik yazılım programına girilir

28 Kompozit Ambalajlar PE Alüminyum Kağıt
Kompozit ambalajlar için kompozit belgelemesi yapılır. Kompozit ambalajı oluşturan malzemeler ayrı ayrı belgelendirilmez.

29 Belgelendirme Dosyasının Hazırlanması
1- Özet Tablo Program çıktısı alınarak eklenir. 2-Sözleşme Örneği Üçlü sözleşme örneği programa yüklenir

30 Belgelendirme Dosyasının Hazırlanması
3-Giriş Belgesi Ambalaj atığı olmalıdır. Belediyelerde yürütülen kaynağında ayrı toplama çalışmaları için ambalaj atığı alındı belgesi düzenlenir İstisna ambalaj atığı üreticilerinden toplanan ambalaj atıkları için “ambalaj atığı alındı belgesi” veya “fatura” kullanılır.

31 AMBALAJ ATIĞI ALINDI BELGESİ
Belediyenin adı: Adresi ve İletişim Bilgileri Tarih: No: …….. AMBALAJ ATIĞI ALINDI BELGESİ Malzesimenin cin Toplama miktarı kg Toplama Belgesi (Semt, mahalle, cadde vb) ONAYLAYAN Belediye Yetkilisi TOPLAYAN (TAT Yetkilisi

32 Belgelendirme Dosyasının Hazırlanması
4-Çıkış Belgesi Ambalaj atığı cinsi belirtilmelidir. “faturalar” veya “irsaliyeli faturalar” İhraç edilen ambalaj atıkları için “gümrük çıkış beyannameleri”

33 Belgelendirme Dosyasının Hazırlanması
5-Onay Belgesi İlgili taraflarca onaylanmalıdır

34 Belgelendirme Onay Belgesi Bu belgelendirme dosyası “Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi Ve Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslara” göre hazırlanmış olup, ilgili taraflarca imza altına alınmıştır. Tarih:…/…/… ONAYLAYAN ONAYLAYAN ONAYLAYAN Belediye Yetkilisi) (YK/PS) TAT

35 Belediye Tarafından Belgenin Paylaştırılması Durumunda Kaşe Basılmalıdır :
Bu Belgenin; ……… kg ı………………..…..firması veya YK………….. adına ……… kg ı………………..…..firması veya YK …………..adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atığı Belgelendirme Sisteminde Kullanılmıştır

36 Geri Kazanım Yükümlülüğü
3 Yetkilendirilmiş Kuruluşa Üye Yöntemi

37 YK ve PS sözleşme imzalar,
Yükümlülükler devredilir YK tarafından PS bilgileri ve sözleşme tarihleri programa girilir PS nin yükümlülükleri YK tarafından usul ve esaslara göre yerine getirilir. Müteselsilen sorumluluklar devam eder Fazla toplanan ambalaj atığını üyelerine paylaştırır

38 Belediyelerin Belgelendirme Sorumluluğu
Plan kapsamında toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek, onaylamak, Kod numarası ve şifre almak PS veya veya YK sözleşme yapmak Belgeleri PS veya YK ya göndermek

39 Birliğin Belgelendirme Sorumluluğu
Birliğin ambalaj atığı yönetim planı onaylanır. Belediyeler belgelendirme yükümlülüğünü birliğe devreder. Belediye tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar birlik tarafından yerine getirilir.

40 Belgelendirme Sistemi
Onay aktarımve gönderim Kontrol Onay, toplu aktarım ve gönderim TAT BELEDİYE PS veya YK Kontrol, onay, üyelere paylaşım ve aktarım Plan Kapsamında toplar 15 ine kadr sisteme Toplama Sistemi İL MÜDÜĞÜ

41 Belgelendirmelerin Doğruluğu
Bakanlık ve/veya il müdürlüğü; bildirim ve belgelendirmeleri inceler ve çalışmaları denetler Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda ilgili taraflar bildirim ve belgelendirmelerini yeminli mali müşavire inceletir İnceleme raporunu Bakanlığa sunar Bildirim ve belgelendirmelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde bu cezai müeyyide uygulanır

42 TEŞEKKÜR EDERİM Şennur YILDIZ /1127


"AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ 22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları