Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası. 1 Belgelendirme 2 Soru ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası. 1 Belgelendirme 2 Soru ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası

2 1 Belgelendirme 2 Soru ve Cevaplar

3 22 Ekim 2012 tarihli Olur Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler İle Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar

4 Kirleten Öder Piyasaya Süren

5 1 Depozito uygulaması yöntemi 2 Belediye ile sözleşme yapma yöntemi 3 Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma

6 Depozito Uygulaması Tekrar kullanılabilir ve tek yönlü ambalajların, ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle kurulan toplama sistemi

7 Tekrar Kullanım Tekrar doldurulan ya da tekrar kullanılan ambalajlar Tek Yönlü Ambalaj Tekrar kullanıma uygun olmayan ambalajlar

8 Depozito Uygulama Planı Hazırlanır Satışa sunulan ve toplanan ambalajların cins ve miktarı, Toplama sistemi, Lisanslı/GFB li geri dönüşüm veya geri kazanım tesisi ile ilgili bilgiler Sözleşme örneği Plan Sunulur Şubat ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne Sunulur Her yıl yenilenmez. Değişiklikler bildirilir

9 Geri Kazanım Dosyası Geri Kazanım Dosyası Hazırlanır. Program üzerinden şubat sonuna kadar sunulur. 5 yıl saklanır Hedeflerden az toplanması durumunda kalan miktar için belgeleme yapılır Depozito Sistemi Esasları

10 1-Özet Tablo Program çıktısı alınarak eklenir 2-Sözleşme Örneği Depozitolu toplanan ambalajların verildiği GDT veya geri kazanım tesisi -Sözleşme örneği programa yüklenir

11 3-Giriş Belgesi Depozitolu ambalaj atığı alındı belgesi ilave edilir. 4-Çıkış Belgesi Geri dönüşüme veya geri kazanıma gönderilir. Belge ilave edilir.

12 Malzemenin cinsiTek Yönlü/Tekrar Kullanılabilen Toplam Miktar (kg) Toplama Bölgesi (Bayi, semt, mahalle, cadde v.b) TESLİM EDEN (bayi, Market vs yetkilisi ONAYLAYAN PS Yetkilisi) Piyasaya Süren işletmenin adı: Kodu: Adres ve iletişim bilgileri: Tarih:……… NO:………….. DEPOZİTOLU AMBALAJ ATIĞI ALINDI BELGESİ

13 5-Onay Belgesi Depozito sistemi onay belgesi doldurulur.

14 DEPOZİTO SİSTEMİ ONAY BELGESİ Bu depozitolu ambalaj atığı Geri Kazanım Dosyası “Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslara” göre hazırlanmış olup, ilgili taraflarca imza altına alınmıştır. Tarih:…/…/ ONAYLAYAN ONAYLAYAN (PS) Geri Dönüşüm veya Geri Kazanım Tesisi

15 2 Belediye İle Sözleşme Yöntemi

16 Toplama Sözleşmesi Yapılması Plana Katılım Piyasa Araştırması Maliyet Tespiti Maliyet Karşılanır Ambalaj Atıklarının tamamı, geri alınır veya aldırılır

17 Eşdeğer Nüfus En az piyasaya sürdüğü ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı toplama faaliyetinin yürütülmesi, Belgelendirme miktarında eşdeğer nüfusa göre planı uygun bulunan belediye sınırları içerisinde toplanan ambalaj atığı miktarı esas alınır

18 26 milyon ton katı atık yıllık Ambalaj Atığı %20 5 milyon ton Ambalaj atığı

19 Ulaşılan Belediye Nüfusu TUİK Kişi Başı Yıllık Atık TUİK Yıllık Atık Miktarı Ambalaj Oranı % 20 Yıllık Atık Miktarı Eşdeğer Miktar

20 Belediye 100 000 Nüfus 1.14*365= 416.1 41.610 % 20 41.610 Piyasaya Süren 8.322 ton

21 Belgelendirme Sözleşmesi Belediye Piyasaya sürenler/YK Geçici faaliyet belgeli/çevre lisanslı toplama ayırma tesisi Sözleşme İçeriği Cins ve miktarları, Belgelerin içeriği, Dosyaların tasnifi, Dosyalarının aktarılması Takibi, Maliyetlerin karşılanması Belge onayları, Lisanslı işletmelerin bildirimleri, Belgelendirme dosyalarının incelenmesi

22 Hedeflerden fazla toplanan bir sonraki yıla aktarılır 2012 Program üzerinden gönderilir. Şubat sonuna kadar Piyasaya süren tarafından 5 yıl saklanır Talep edilmesi durumunda Bakanlığa gönderilir

23 Piyasaya sürülen malzeme cinsi toplanır Ait oldukları yıl geçerlidir Hem TAT hemde GDT ise GDT çıkışı esas alınır TAT ın çıkışı esas alınır Toplanan ambalaj atığı GFB/Lisanslı GDT veya ihraç edilmelidir.

24 Planda Tanımlanır Programa İşlenir Havaalan ı Satış Noktası Getirme Merkezi Oluşturulan Mücavir Alan Dışı OSB Yönetimleri Sanayi (Sanayi Sicil Belge Numarası )

25 Metal 2010 da % 10’luk artış uygulanmaz 2011 belgeleme 2007 yılı yönetmeliği Metal Ambalaj atıklarında 2014 lisans şartı yok 2013 ahşap ambalajlarda belgeleme Belgeleme Esasları

26 BELGELEME MUAFİYET Tıbbi, Tehlikeli ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmelikler alanı Patlayıcı maddeler TAT ın plan kapsamı dışında topladığı Üçbin kilogram ve üçbin kilogramın altında kalan işletmeler Depozitolu alındı belgesiyle alınan

27 Metal GDT yapan işletme il müdürlüğüne başvurur İl Müdürlüğü tarafından yerinde incelenir.Metal GDT yaptığı tespit edilir. İl Müdürlüğü sisteme ekler,Kullanıcı kod ve şifre verir işletme tarafından aylık olarak tesise giren ve tesisten çıkan metal ambalaj atıklarına ilişkin bilgiler ambalaj elektronik yazılım programına girilir

28 PE Alüminyum Kağıt Kompozit ambalajlar için kompozit belgelemesi yapılır. Kompozit ambalajı oluşturan malzemeler ayrı ayrı belgelendirilmez.

29 1- Özet Tablo Program çıktısı alınarak eklenir. 2-Sözleşme Örneği Üçlü sözleşme örneği programa yüklenir

30 3-Giriş Belgesi Ambalaj atığı olmalıdır. Belediyelerde yürütülen kaynağında ayrı toplama çalışmaları için ambalaj atığı alındı belgesi düzenlenir İstisna ambalaj atığı üreticilerinden toplanan ambalaj atıkları için “ambalaj atığı alındı belgesi” veya “fatura” kullanılır.

31 Malzesimenin cinToplama miktarı kgToplama Belgesi (Semt, mahalle, cadde vb) Belediyenin adı: Adresi ve İletişim Bilgileri Tarih: No: …….. AMBALAJ ATIĞI ALINDI BELGESİ TOPLAYAN (TAT Yetkilisi ONAYLAYAN Belediye Yetkilisi

32 4-Çıkış Belgesi Ambalaj atığı cinsi belirtilmelidir. “faturalar” veya “irsaliyeli faturalar” İhraç edilen ambalaj atıkları için “gümrük çıkış beyannameleri”

33 5-Onay Belgesi İlgili taraflarca onaylanmalıdır

34 Belgelendirme Onay Belgesi Bu belgelendirme dosyası “Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi Ve Belgeler ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslara” göre hazırlanmış olup, ilgili taraflarca imza altına alınmıştır. Tarih:…/…/… ONAYLAYAN ONAYLAYAN ONAYLAYAN Belediye Yetkilisi) (YK/PS) TAT

35 Belediye Tarafından Belgenin Paylaştırılması Durumunda Kaşe Basılmalıdır : Bu Belgenin; ……… kg ı………………..…..firması veya YK………….. adına ……… kg ı………………..…..firması veya YK …………..adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Atığı Belgelendirme Sisteminde Kullanılmıştır

36 3 Yetkilendirilmiş Kuruluşa Üye Yöntemi

37 YK ve PS sözleşme imzalar, Yükümlülükler devredilir YK tarafından PS bilgileri ve sözleşme tarihleri programa girilir PS nin yükümlülükleri YK tarafından usul ve esaslara göre yerine getirilir. Müteselsilen sorumluluklar devam eder Fazla toplanan ambalaj atığını üyelerine paylaştırır

38 Plan kapsamında toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek, onaylamak, Kod numarası ve şifre almak PS veya veya YK sözleşme yapmak Belgeleri PS veya YK ya göndermek

39 Birliğin ambalaj atığı yönetim planı onaylanır. Belediyeler belgelendirme yükümlülüğünü birliğe devreder. Belediye tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar birlik tarafından yerine getirilir.

40 BELEDİYE PS veya YK İL MÜDÜĞÜ Plan Kapsamında toplar 15 ine kadr sisteme Toplama Sistemi Onay aktarımve gönderim Kontrol Onay, toplu aktarım ve gönderim Kontrol, onay, üyelere paylaşım ve aktarım TAT

41 Bakanlık ve/veya il müdürlüğü; bildirim ve belgelendirmeleri inceler ve çalışmaları denetler Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda ilgili taraflar bildirim ve belgelendirmelerini yeminli mali müşavire inceletir İnceleme raporunu Bakanlığa sunar Bildirim ve belgelendirmelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde bu cezai müeyyide uygulanır

42


"22.01.2013 Kocaeli Sanayi Odası. 1 Belgelendirme 2 Soru ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları