Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Belgelendirme Usul ve Esasları Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Belgelendirme Usul ve Esasları Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Belgelendirme Usul ve Esasları Eğitimi
Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Orman Bakanlığı 12-14 Ocak 2010

2 Sunumun İçeriği Neden Belgelendirme Belgeleme esasları
Belgeleme dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler Belgeleme Örnekleri Cezai müeyyide Veri Kayıt Sistemi

3 Kaynakta Ayrı Toplama Son kullanıcı Piyasaya süren
Ambalaj atığı üreticileri (konutlar, satış noktaları, sanayi tesisleri, okullar) Maliyetli Kaynakta Ayrı Toplama Piyasaya süren Toplama ayırma ve eğitim maliyet karşılanır Sözleşme imzalanır Lisans/geçici çalışma izni almış TAT tesislerine getirilir

4 Belgelendirme Nedir? Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren işletmeler (marka sahipleri), piyasaya sürdükleri ambalajları yönetmelikte belirlenen hedefler doğrultusunda geri toplamak, geri kazanmak ve bu işlemleri Bakanlığa Belgelemekle yükümlüdürler.

5 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Belge Gönderir Belge Gönderir Belge Gönderir Piyasaya Süren İşletme Piyasaya Süren İşletme Yetkilendirilmiş Kuruluş Sözleşme Gönderir Belge Sözleşme Ambalaj Üreticisi Belge Gönderir Sözleşme Belge Gönderir Belge Gönderir Lisanslı İşletmeler Sözleşme

6 Belgelendirme Esasları -1
Sadece lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri belgelendirme yapabilmektedirler. Geri Dönüşüm Tesisleri belgelendirme yapamazlar. Toplama ayırma tesislerinin lisanslı oldukları dönemler geçerlidir. Belgelendirmelerde, toplama ayırma tesislerinin çıkış rakamları esas alınmaktadır. Ambalaj atıklarının geri kazanılması faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerlidir.2009 yılına ait belgelendirme yapılması durumunda; tarihleri arasındaki belgeler geçerlidir.

7 Belgelendirme Esasları -2
Piyasaya süren işletmenin önceki yıllarda yapmadığı belgelendirmeler cezalı olarak toplanması gerektiğinden önceki yılların belgeleri gönderilmemelidir Toplama çalışmalarında A firmasının B markalı ambalajının toplanması söz konusu değil önemli olan aynı cins ambalajın toplanmasıdır. Lisanlı işletme başka illerdeki piyasaya sürenin belgelemesi yapabilir. İl sınırlaması olmamalıdır. Belgelendirme dosyasındaki evraklar okunaklı olmalıdır. Kg yerine adet yazılmamalıdır. Farklı firmalar için tek bir belgeleme dosyası hazırlanmamalıdır. Her firmanınki ayrı olmalı kendisiyle ilgili belgeler yer almalıdır. Belgelendirmeler takip eden yılın şubat ayının sonuna kadar PS tarafından gönderilmelidir.

8 Belgelendirme Dosyalarında Neler Bulunmalıdır.
Özet tablo Sözleşme Örneği Giriş Belgesi Çıkış Belgesi NoT:Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. evraklar konulmamalıdır.

9 1-ÖZET TABLO GİRİŞ VE ÇIKIŞ İÇİN
Piyasaya süren işletmenin adı : Piyasaya süren firma kodu : Belgelendirme Yılı : Belgelenen ambalaj cins ve miktarı : Belgelemeyi yapan lisanslı firma : TESİSE GİREN MALZEMELER Belge Tarihi Belge No Malzemenin Cinsi Kimden Alındığı Miktar (Kg) 4524 PE ASA Ltd. Şti. 5.650 4615 KAĞIT/KARTON OF Line Ltd. Şti. 2.600 4678 CAM Forsa Ltd. Şti 48.000 TOPLAM (Her Malzeme türü için olacak) Kime Verildiği 45214 HAYAL Ltd. Şti. 6.500 45624 HAS Ltd. Şti. 3.800 45648 KARA Ltd. Şti. 56.000

10 II-Sözleşme Örneği Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda, piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşların, belediye ve lisanslı toplama ayırma tesisleri arasında imzalanmalıdır. Sözleşmenin idari, teknik, hukuki ve mali şartları ilgili taraflarca belirlenmelidir.

11 III-Giriş Belgeleri Faturalar Gider Pusulası
Kaynakta Ayrı Toplama Alındı Makbuzları (Belediye tarafından onaylı) Kantar Fişleri

12 Kaynakta Ayrı Toplama Makbuzu
Belgelemede kullanılabilmesi için kaynakta ayrı toplanan ambalajların Belediye tarafından onaylanması gerekmektedir. Lisanslı İşletmenin Adı, Tarih…/…/2010 Adresi ve İletişim Bilgileri No:000001 AMBALAJ ATIĞI ALINDI MAKBUZU Malzemenin Cinsi Toplama Miktarı(kg) TESLİM EDEN TESLİM ALAN (Belediye Yetkilisi)

13 Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinsleri
Ambalaj atığı Karışık Ambalaj Plastik Ambalaj Kağıt Ambalaj PE Ambalaj PET şişe Cam Şişe Teneke kutu vb.

14 Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri
Çöp *Takoz Tel, kablo,saç *Naylon Kırpıntı *Üretim Artığı Gazete,dergi *Hurda 1. Hamur *Çöplükten toplama Çapak, Granül *A4 kağıdı Cam Kırığı

15 IV-ÇIKIŞ BELGELERİ Fatura Sevk İrsaliyesi
İhraç edildiyse gümrük çıkış beyannameleri

16 ÇIKIŞ BELGELERİ Ambalaj atığı geri dönüşümüyle ilgili döngünün tamamlanması gerekmektedir. 2009 yılı için geri dönüşüm faal,yetinde bulunan bir işletmeye verilmesi durumunda belgelendirmeler kabul edilmektedir. Lisansız GDT ler için faaliyetini belirten resmi belgeler dosyaya eklenmelidir. Belgelendirmelerin kabul edilebilmesi için tarihinden itibaren toplama ayırma tesislerinden çıkan ambalaj atıkları lisanslı geri dönüşüm tesisine verilmesi gerekmektedir.

17 TAT Tesislerinde Çıkış Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinsleri
Çıkış belgelerinde mutlaka malzemenin cinsi yazılmalıdır. PE,PET, PVC, kağıt-karton, alüminyum, çelik, cam ambalaj atığı vb. gibi ifadeler yer almalıdır. Ambalaj cinsi olarak plastik naylon, metal, ambalaj gibi genel ifadeler olmamalıdır. Fatura ve irsaliyeler arasında ifade birliği olmalı, Faturada ambalaj cinsi olarak teneke, irsaliyede de alüminyum yazmamalı veya faturada kağıt ambalaj irsaliyede kırpıntı yazmamalıdır.

18 Belgelemede kullanılan evrakların üzerinde ıslak kaşe yer almalıdır.
Bu Belgenin ……..… kg ı ……………………..firması adına Çevre ve Orman Bakanlığı Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır

19 Belgelendirme Örnekleri I
Alüminyum TAT Kompozit Ambalaj PE Kağıt Kompozit malzeme cinslerine göre de belgelendirilmemelidir.

20 Belgelendirme Örnekleri II
PE Alüminyum Kağıt Belgelemede aynı tür kompozit ambalaj toplanılması gerekmektedir

21 Cezai Müeyyide Şubat ayından sonra gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. Piyasaya süren işletmeye 6933 YTL para cezası uygulanmaktadır. Belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde lisanslı işletmenin lisansı iptal edilmektedir. Ayrıca, lisanslı işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunun 20 inci maddesine göre 6933 YTL para cezası ve 26 ıncı maddesine göre de altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Çevre Kanununun 12.maddesinde öngörülen bildirim ve belgeleme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.

22 Neden On-line Belgelendirme?
Belgelendirme sisteminin düzenlenmesi, Mükerrer belgelendirmelerin önüne geçilmesi, Kaynak israfının önlenmesi , Belgelendirmelerin takibinin yapılması, amacıyla ;Veri kayıt sisteminde düzenlemelerde bulunulmuştur.

23 Veri Kayıt Sistemi 2009 yılı belgelendirme dosyaları PS tarafından il müdürlüğüne göndermektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşta il müdürlüğüne göndermektedir. 2010 yılından itibaren belgelendirme sadece online olarak programdan gönderilecektir. PS işletme tarafından programda yer alan belgelendirme özet tablosunun bir çıktısını alarak il müdürlüğümüze gönderilecektir. PS işletme toplama ayırma ayırma tesisinden belgelendirme dosyasının bir örneğini isteyebilir.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Belgeleme Miktarı Yönetmelikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esas olarak yer almaktadır. Piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşların, belediye ve lisanslı toplama ayırma tesisleri arasında sözleşme imzalanmaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetlerinin karşılanması gerekmektedir.

40

41

42 Telefon : Faks :


"Belgelendirme Usul ve Esasları Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları