Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkemizde Ambalaj Atığı Yönetimi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Orman Bakanlığı Eskişehir 04 Mart 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkemizde Ambalaj Atığı Yönetimi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Orman Bakanlığı Eskişehir 04 Mart 2010."— Sunum transkripti:

1 Ülkemizde Ambalaj Atığı Yönetimi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Orman Bakanlığı Eskişehir 04 Mart 2010

2 Sunumun İçeriği •Ambalaj Atık Yönetimi ile İlgili Mevzuat •Ambalaj Atığı Yaşam Döngüsü •Yönetmelikteki Sorumluluk Paylaşımı Ambalaj Üreticileri, Piyasaya Sürenler, Satış Noktaları, Yetkilendirilmiş Kuruluş, Belediyeler, Ambalaj Atığı Üreticileri) •Lisans Uygulaması •Ambalaj Atığı Yönetim Sistemi

3 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24 Haziran 2007 tarih ve 25534 Sayılı Resmi Gazete’de 24 Haziran 2007 tarih ve 25534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 Yönetmeliğin Kapsamı •Yönetmelik evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen •Plastik,metal,cam,kağıt-karton •kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır. Tehlikeli, tıbbi,tehlikeli kimyasal maddelerle kontamine olmuş ambalajlar Yönetmelik kapsamı dışındadır.

5 Ambalaj Atığı Yaşam Döngüsü Ayırma Tesisi Biriktirme Toplama-Taşıma Geri Dönüşüm Tesisi Ambalaj Üreticisi Satış Noktası Piyasaya Süren/ Marka Sahibi İthalatçı Son kullanıcı

6 •Ambalaj malzemesi ve ambalajın kendisini üretenler ile ambalajın doğrudan üretildiği ürünü piyasaya sürenlere tedarik edenleri veya bu ürünleri ithal edenleri, I -Ambalaj Üreticileri

7 Ambalaj Üreticisinin Yükümlülükleri Tekrar kullanıma, geri dönüşüme, geri kazanıma uygun üretmek Az atık üretecek ambalaj üretmek Eğitim yapmak Internet erişim şifresi ile kod numarası almak Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu doldurmak Ambalajlar Ambalajlı olarak satışa sunuluyorsa (koli, shring, Çuval) Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu doldurmak Ek-4 bildirimini şubat ayının sonuna kadar il müdürlüğüne göndermek

8 Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu kutsan1974

9 II -Piyasaya Süren İşletmeler •(Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı) Olarak tanımlanmaktadır.

10 Piyasaya süren işletmelerin Yükümlülükleri En az atık üretecek ve geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmak Tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmek Eğitim yapmak Internet erişim şifresi ile kod numarası almak Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu doldurmak Ek-5 bildirimini şubat ayının sonuna kadar il müdürlüğüne göndermek

11

12 Piyasaya süren işletmelerin Belgelendirme Yükümlülükleri Geri kazanım hedeflerini sağlamak lisanslı işletmeler, belediyeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yapmak Kaynakta ayrı toplamayla ilgili harcamaları karşılamakla 2009 yılı için Belgelendirme dosyalarını şubat ayının sonuna kadar il müdürlüğüne göndermek 2010 yılı için Belgelendirme dosyası PS de kalacak İl müdürlüğüne gönderilmeyecek On-line belgelendirme yapılacaktır.

13

14 Malzemeye g ö re yıllık geri kazanım hedefleri (%) YıllarCamPlastikMetalKağıt/Karton 200532 3020 200633353330 200735 200835 200936 201037 201138 201240 201342 201444 201548 201652 201754 201856 201958 202060

15 EKONOMİK İŞLETMELER •Yönetmelikte tanımlanan ekonomik işletmeler; •Ambalaj üreticileri •Piyasaya sürenler

16 Bakanlık veri kayıt programına kaydedilen ekonomik işletme sayısı 2005-Ocak 2010

17 Ambalajların İşaretlenmesi •Ambalajlar; ambalaj üreticileri ve piyasaya süren işletmeler tarafından ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenmektedir. •Bu işaretleme gönüllülük esasına dayanmaktadır. 4567 PAP 20

18 III-Yetkilendirilmiş Kuruluşlar •Piyasaya sürenler, geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek için bir araya gelerek kar amacı taşımayan tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabilirler, •Bu kuruluşa Bakanlık tarafından yetki verilmektedir. (ÇEVKO) •Piyasaya sürenler yükümlülüklerini bu Yetkilendirilmiş kuruluşa devredebilirler. •Satış noktaları da yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşa üye olabilirler.(Madde-18)

19 IV-Satış Noktaları Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerleri, Olarak tanımlanmaktadır.

20 Satış noktalarının Yükümlülükleri • Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasını sağlamak ve tüketicileri bilgilendirmek üzere ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmak •Ambalaj atıklarını, belediyenin ambalaj atığı toplama planı doğrultusunda sözleşme imzaladığı lisanslı toplama ayırma tesisine vermekle

21 Satış Noktalarının Yükümlülükleri •Bakanlıktan kod numarası almamış işletmeleri tespit ederek Bakanlığa bildirmekle, •Kod numarasını almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla, •Plastik poşet kullanımını en aza indirecek gerekli tedbirleri almakla, •Yükümlülükleri doğrultusunda yapılan çalışmaları her yıl şubat ayının sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine göndermekle Yükümlüdürler. 4705

22 V-Ambalaj Atığı Üreticileri Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış noktaları ve benzeri gerçek veya tüzel kişiler Olarak tanımlanmaktadır.

23 Ambalaj Atığı Üreticilerinin Yükümlülükleri Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ambalaj atıkları yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa sunmuş olan belediyelerde; Plan kapsamında yer alan tüm ambalaj atığı üreticilerinin, oluşturdukları ambalaj atıklarını; belediyenin sistemine uygun olarak biriktirmeleri ve belediye ile anlaşarak ayrı toplama faaliyetini gerçekleştiren lisanslı/geçici çalışma izinli toplama ayırma tesislerine vermeleri gerekmektedir. ( Plan kapsamında yer alan tüm ambalaj atığı üreticilerinin, oluşturdukları ambalaj atıklarını; belediyenin sistemine uygun olarak biriktirmeleri ve belediye ile anlaşarak ayrı toplama faaliyetini gerçekleştiren lisanslı/geçici çalışma izinli toplama ayırma tesislerine vermeleri gerekmektedir. (Madde 5/d)

24 VI-Belediyelerin Yükümlülükleri •Belediye Kanun ve yönetmeliklerine göre atıkların toplanmasından belediyeler sorumlu olduğundan ambalaj atıklarının toplanması da belediyelerin sorumluluğuna verilmiştir. •Belediyeler bu sorumluluğu kendileri tesis kurarak yapabildiği gibi hizmet alımı yoluna giderekte gerçekleştirebilirler. •Kendileri yapması durumunda tesisleri için lisans almaları gerekmekte veya Lisans/geçici çalışma izni almış işletmelerle sözleşme imzalamalıdırlar.

25 •Belediyeler; yürütecekleri ayrı toplama çalışmaları için lisanslı işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve piyasaya süren işletmelerle birlikte, ambalaj atık yönetim planını hazırlamakla yükümlüdürler. •31 Ağustos 2009 tarihli Bakanlık Makam Olur’u ile belirlenen Ambalaj Atıkları Yönetim Planı (AAYP) Formatı’ na göre hazırlanmalıdır. VII-Belediye Ambalaj Atığı Yönetim Planı

26 Onaylanan Ambalaj atığı Yönetim Planları 2003-Mart 2010)

27 27 Ambalaj Atığı Yönetim Planı Onaylanan Belediyelerin Dağılımı (Ocak 2010) 2 60 1 1 9 6 9 6 6 1 3 21 1 1 1 1 3 1 2 4 2 10 2 2 1 2 13 16 36 3 1 1 1

28 Onaylı planların toplam nüfus içindeki oranı

29 F-Lisans Uygulaması •Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüştürülmesi amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler tesisleri için lisans almak zorundalar.(Yönetmelik 32 nci madde) Ambalaj atıklarının lisanslı işletmelere verilmesi esastır ve ambalaj atıklarının bunların dışındaki işletmeler tarafından toplanması yasaktır.

30 30 1 17 24 5 3 2 3 41 191 9 2 2 8 11 2 1 18 125 28 9 5 1 2 9 2 2 1 10 1 3 1 2 21 3 6 Toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerinin illere göre dağılımı (Ocak 2010) 7 7 5 1 1

31 31 Lisanslı/Geçici Çalışma İzinli Tesis Sayıları (2003- Mart 2010)

32 Ambalaj Atığı Üreticileri EK-5 EK-4 EK-8 AAYP Gelişme Raporu Toplama-Ayırma Tesisi Malzeme Yetki Lisans Belgeleme Sözleşme Raporlama Satış Noktası Geri Dönüşüm Tesisi Yetkilendirilmiş Kuruluş (ÇEVKO) Belediye Piyasaya Süren İşletme Ambalaj Üreticisi Bakanlık G-AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

33 Tablo–1: 2007 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları Atık Kodu Ambalaj Cinsi Üretilen Ambalaj Miktarı (t) Piyasaya Sürülen Ambalaj Miktarı (t) Geri Kazanım Oranları (%) Geri Kazanılması Gereken Miktar (t) Geri Kazanılan Miktar (t) Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%) 15 01 02PLASTİK867.221351.35435115.310139.70340 15 01 04METAL152.562133.8223546.05475.32356 15 01 01 KAĞ./KART ON 1.496.089558.91835183.7181.825.692327 15 01 07CAM343.010352.55035121.98788.97425 15 01 05KOMPOZİT63.77949.8763516.8227.16814 TOPLAM2.922.6611.446.520483.8912.136.86092 2007 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları

34 Telefon:0.312. 207 50 00 Faks:0.312. 207 64 46 Faks:0.312. 207 64 46 www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/


"Ülkemizde Ambalaj Atığı Yönetimi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Orman Bakanlığı Eskişehir 04 Mart 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları