Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ. İLGİLİ MEVZUAT AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ. İLGİLİ MEVZUAT AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035."— Sunum transkripti:

1 ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ

2 İLGİLİ MEVZUAT AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035

3 YÖNETMELİK KAPSAMINDA SORUMLULAR  AMBALAJ ÜRETİCİLERİ  TEDARİKÇİLER  PİYASAYA SÜRENLER  YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR  SATIŞ NOKTALARI

4 ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ AMBALAJ ÜRET İ C İ LER İ •Kullanıcı kodu ve ş ifre almak•Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu doldurmak •Doldurulan formu ş ubat ayı sonuna kadar il müdürlü ğ üne göndermek •Satı ş ta ambalaj kullanıldı ğ ında Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formunu doldurmak ve göndermek

5 ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ TEDAR İ KÇ İ LER Ambalaj üreticisi olmayıp, piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler Piyasaya sürenler adına fason üretim yapanlar zorundadır •Kullanıcı kodu ve ş ifre almak •Ek-6 Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu Doldurmak ve ş ubat ayı sonuna kadar il müdürlü ğ üne göndermek

6 ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ P İ YASAYA SÜRENLER •Kullanıcı kodu ve ş ifre almak •Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formunu doldurmak ve Ş ubat ayı sonuna kadar İ l Müdürlü ğ üne göndermek •Doldurulan formu ş ubat ayı sonuna kadar il müdürlü ğ üne göndermek •EK-5 PSMF’nu elektronik yazılım programına kayıt oldu ğ u yıldan ba ş layarak bildirimde bulunmadı ğ ı yılları da doldurmak •Geri kazanım hedeflerini sa ğ lamak, belgelemek ve belgeleme dosyasını göndermek

7 ATIK CİNSİNE GÖRE YILLIK GERİ KAZANIM HEDEFİ Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%) YıllarCamPlastikMetalKâğıt/KartonAhşap 200532 3020- 200633353330- 200735 - 200835 - 200936 - 201037 - 201138 - 201240 - 201342 5 201444 5 201548 5 201652 7 201754 9 201856 11 201958 13 202060 15

8  Yetkilendirilmi ş kurulu ş a üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmi ş kurulu ş ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalı ş maların belgelendirilmesi amacıyla belediyeler ve geçici faaliyet belgeli/çevre lisanslı toplama ayırma tesisleri ile sözle ş me imzalamak zorundadırlar.  Belgelenecek miktar her yıl yönetmelikte belirlenen oranlar esas alınarak gerçekle ş tirilir. Yurt içinde piyasaya sürdü ğ ü ambalajların toplamı 3000 kg ve altındakiler belgeleme yükümlülü ğ ünden muaftır ATIK CİNSİNE GÖRE YILLIK GERİ KAZANIM HEDEFİ

9 ATIK AMBALAJ SİSTEMİ http://atikambalaj.cevre.gov.tr

10 TE Ş EKKÜRLER…. Derya TUNCER Çevre ve Yönetim Sistemleri Direktörü


"ATIK AMBALAJ BİLDİRİMİ. İLGİLİ MEVZUAT AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları