Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası) Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası) Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası)"— Sunum transkripti:

1 Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası) Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası)

2 Chapter 8Slide 2 Tartışma Konuları Tam Rekabet Piyasaları Kâr Maksimizasyonu Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu Kısa Dönemde Çıktı Seçimi

3 Chapter 8Slide 3 Tartışma Konuları Rekabetçi Firmaların Kısa Dönem Arz Eğrisi Kısa Dönem Piyasa Arzı Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Endüstrilerin Uzun Dönem Arz Eğrisi

4 Chapter 8Slide 4 Tam Rekabet Piyasaları Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri 1)Fiyat alıcı 2)Ürün homojenliği 3)Serbest giriş ve çıkış

5 Chapter 8Slide 5 Tam Rekabet Piyasaları Fiyat Alıcılık Bireysel sabit, toplam pazar çıkışının çok küçük bir parçasını satmaktadır ki, bu yüzden pazar fiyatını etkileyemez. Bireysel tüketici, sanayinin çok küçük bir parçasını, pazar fiyatında herhangi bir etkide bulunabilmesi için satın alır.

6 Chapter 8Slide 6 Tam Rekabet Piyasaları Ürün Homojenliği Bütün firmaların ürünleri mükemmel ikamelerdir. Örnekler  Ziraat ürünleri, yağ, gümüş, demir, kereste

7 Chapter 8Slide 7 Tam Rekabet Piyasaları Serbest Giriş ve Çıkış Alıcılar kolaylıkla bir tedariği diğeriyle değiştirebilirler. Tedarikler kolaylıkla pazara giriş veya çıkış yapabilirler.

8 Chapter 8Slide 8 Tam Rekabet Piyasaları Tartışma Soruları Giriş ve çıkış için bazı engeller nelerdir? Bütün pazarlar rekabetçi midir? Bir Pazar ne zaman yüksek derecede rekabetçidir?

9 Chapter 8Slide 9 Kâr Maksimizasyonu Firmalar kârı nasıl maksimize eder? Diğer amaçlar  Gelir maksimizasyonu  Kâr hissesi maksimizasyonu  Kısa dönem kâr maksimizasyonu

10 Chapter 8Slide 10 Firma Dengesinin Koşulu I: II: MR=MC

11 Chapter 8Slide 11 Kâr Maksimizasyonu Firmalar kârı nasıl maksimize eder? Uzun dönemli kâr maksimizasyonu geçerlidir Başka firmaların fiyatı etkilemeleri düşünülmez. Firma satış miktarını artırarak gelir artışı sağlayabilir

12 Chapter 8Slide 12 Firma dengesi için; Bir fonksiyonun türevi o fonksiyonun eğimine eşittir. Firmanın MR=MC koşulunu sağladığı noktada firma karını maksimize etmekteydi. Bu noktada aynı zamanda MC’nin eğimi MR’nin eğiminden büyük olmalıdır

13 Chapter 8Slide 13 Toplam Gelir Doğrusu 0 Maliyet, Gelir q TR= p.q Toplam Gelir TR Eğrisinin Eğimi MR verir α = MR = ∆TR/ ∆q α ∆TR ∆q

14 Chapter 8Slide 14 0 Cost, Revenue, Profit $ (per year) q TOPLAM MALİYET EĞRİSİ TC(q) Toplam Maliyet TC(q) Eğrisinin Eğimi = MC Why is cost positive when q is zero?

15 Chapter 8Slide 15 Marjinal gelir bir ünite fazla çıktı üretmekten sağlanan ilave gelirdir. Marjinal maliyet bir ünite fazla çıktı üretmekten doğan ilave maliyettir. Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

16 Chapter 8Slide 16 TR(q) ve TC(q)’nun karşılaştırılması Çıktı düzeyleri: 0- q 0 :  TC(q)> TR(q) Negatif kâr  TFC + TVC > TR(q)  MR > MC Daha yüksek çıktıda daha yüksek kâr olduğunu gösterir. 0 Maliyet, Gelir, Kâr ($ sene başına) q TR(q) TC(q) A B q0q0 q*q* Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

17 Chapter 8Slide 17 TR(q) ve TC(q)’nun karşılaştırılması Soru: Çıktı sıfır iken kâr neden negatiftir? Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu R(q) 0 Maliyet, Gelir, Kâr $ (sene başına) Çıktı (sene başına düşen Ünite) C(q) A B q0q0 q*q*

18 Chapter 8Slide 18 TR(q) ve TC(q)’nun karşılaştırılması Çıktı düzeyleri: q 0 - q *  TR(q)> TC(q)  MR > MC Daha fazla satış daha yüksek kâr olacağını gösterir. Kâr artıyor TR(q) 0 Maliyet, Gelir, Kâr $ (sene başına) Çıktı (sene başına düşen Ünite) TC(q) A B q0q0 q*q* Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

19 Chapter 8Slide 19 TR(q) ve TC(q)’nun karşılaştırılması Çıktı düzeyi: q *  TR(q)>TC(q) (Maksimum)  MR = MC  Kâr maksimize edilmiştir R(q) 0 Maliyet, Gelir, Kâr $ (sene başına) Çıktı (sene başına düşen Ünite) C(q) A B q0q0 q*q* Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

20 Chapter 8Slide 20 Soru Üretim q* dan daha fazla veya az iken kâr neden azalır? TR(q) 0 Maliyet, gelir, kâr $ (sene başına) Çıktı (sene başına düşen Ünite) TC(q) A B q0q0 q*q* Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

21 Chapter 8Slide 21 TR(q) ve TC(q)’nun karşılaştırılması q *’ ‘nun ötesinde çıktı düzeyleri:  TR(q)> TC(q)  MC > MR  Kâr azalıyor Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu TR(q) 0 Maliyet, gelir, kâr $ (sene başına) Çıktı (sene başına düşen Ünite) TC(q) A B q0q0 q*q*

22 Chapter 8Slide 22 Bu yüzden şöyle söyleyebiliriz: MC = MR iken kar maksimize olmuş olur. Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu TR(q) 0 Maliyet, gelir, kâr $ (sene başına) Çıktı (sene başına düşen ünite) TC(q) A B q0q0 q*q*

23 Chapter 8Slide 23 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

24 Chapter 8Slide 24 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu Kârın maksimum olduğu durum MR – MC = 0 böylece MR(q) = MC(q)

25 Chapter 8Slide 25 Rekabetçi firma Fiyat veri alır Piyasa çıktısı (Q) ve firma çıktısı (q) Piyasa talebi (D) firma talebi (d) TR(q) düz bir çizgidir Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

26 Chapter 8Slide 26 Rekabetçi Bir Firma Tarafından Yönlendirilen Talep ve Marjinal Gelir Çıktı (bushels) Fiyat $ per bushel Fiyat $ per bushel Çıktı (millions of bushels) d$4 100200100 FirmaEndüstri D $4

27 Chapter 8Slide 27 Rekabetçi Firma Rekabetçi Firmanın Talebi  Üreticinin çıktı düzeyi ne olursa olsun, üretici başlı başına tüm üniteleri $4 ‘dan satar  Üretici fiyatı yükseltmeye çalışırsa, satışlar sıfır olur. Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

28 Chapter 8Slide 28 Rekabetçi Firma Rekabetçi Firmanın Talebi  Üretici fiyatı düşürmeye çalışırsa, satışı arttıramaz  P = D = MR = AR Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

29 Chapter 8Slide 29 Rekabetçi Firma Kâr Maksimizasyonu  MC(q) = MR = P Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu

30 Chapter 8Slide 30 Kısa Dönemde Çıktı Seçimi Çıktı ve kârlılığı belirlemek için talep ile beraber üretim ve maliyet analizlerini birleştireceğiz.

31 Chapter 8Slide 31 q0q0 Zarar q q < q * Zarar q 2 > q * q1q1 q2q2 Pozitif Kâr Yapan Bir Rekabetçi Firma 10 20 30 40 Fiyat ($ ünite başına) 01234567891011 50 60 MC AVC ATC AR=MR=P Çıktı q*q* q * : MR = MC ve P > ATC durumunda D A B C q 1 : MR > MC ve q 2 : MC > MR ve q 0 : MC = MR ama MC düşüyor

32 Chapter 8Slide 32 Bu üretici zararla üretime devam etmeli mi? Zarara Uğrayan Bir Rekabetçi Firma Fiyat ($ ünite başına) Çıktı AVC ATC MC q*q* P = MR B F C A E D q * : MR = MC Ve P < ATC Zarar = P- AC) x q * or ABCD

33 Chapter 8Slide 33 Kısa Dönemde Çıktı Seçme Üretim Kararının Özeti MC = MR durumunda kâr maksimize olur P > ATC ise firma kâr yapıyor AVC < P < ATC ise firma zararla üretime devam etmeli P < AVC < ATC ise firma piyasadan çekilmeli.

34 Chapter 8Slide 34 Bir Alüminyum Eritme Fabrikasının Kısa Dönem Çıktısı Çıktı (gün başına ton) Maliyet (parça başına dolar) 3006009000 1100 1200 1300 1400 1140 P1P1 P2P2 Gözlemler P=$1140 & $1300 arasında: q = 600 P > $1300: q = 900 P < $1140: q = 0 Soru P < $1140 durumunda firma Çalışmaya devam etmeli mi?

35 Chapter 8 OO (a) Piyasa P£ P1P1 Q (millions) S D1D1 (b) Firma D 1 = MR 1 MC P2P2 D 2 = MR 2 D2D2 P3P3 D 3 = MR 3 D3D3 q Kısa Dönem Arz Eğrisinin Elde Edilişi a b c = S AC AVC q3q3 q2q2 q 1

36 Chapter 8Slide 36 Rekabetçi Bir Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi Fiyat ($ ünite başına) Çıktı MC AVC ATC P = AVC P < AVC durumunda ne olur? P2P2 q2q2 P1P1 q1q1 Firma, çıktı düzeyini üretimin Değişken maliyetini karşılayacak Kadar uzun zamanda MR=MC Olduğu noktada belirler.

37 Chapter 8Slide 37 Fiyat ($ ünite başına) MC Çıktı AVC ATC P = AVC P1P1 P2P2 q1q1 q2q2 S = MC, AVC’nin üzerinde Rekabetçi Bir Firmanın Kısa Dönem Arz Eğrisi İşin durdurulduğu nokta

38 Chapter 8Slide 38 MC 2 q2q2 Girdi maliyeti artar ve MC, MC 2 ‘ye Yükselir. q, q 2 ’ye düşer MC 1 q1q1 Bir Firmanın Girdi Fiyatındaki Değişime Karşılığı Fiyat ($ ünite başına) Çıktı $5 Üretim düşüşünden kaynaklanan maliyet tasarrufu

39 Chapter 8Slide 39 Kısa Dönemde Petrol Ürünlerinin Üretimi Maliyet ($ varil başına) Çıktı (varil / gün) 8,0009,00010,00011,000 23 24 25 26 27 SMC P = $23 P = $24-$25 Ne kadar üretilmelidir? Ham petrolden karışık petrol Üretiminin marjinal maliyeti, çıktının Birkaç düzeyinde rafineri bir süreç Ünitesinden bir diğerine Tam değişerek artar.

40 Chapter 8Slide 40 Kısa dönem piyasa arz eğrisi endüstrinin her olası fiyatı için kısa dönemde üreteceği çıktının miktarını gösterir. Kolaylık için, üç firmayla rekabet piyasasını göz önünde bulunduralım: Kısa Dönemde Petrol Ürünlerinin Üretimi

41 Chapter 8Slide 41 MC 3 Kısa Dönemde Endüstri Arzı $ ünite başına 024810571521 MC 1 S Kısa dönem endüstri arz Eğrisi, firmaların arz Eğrilerinin yatay Toplamlarıdır. Miktar MC 2 P1P1 P3P3 P2P2 Soru: Artan çıktı Girdi maliyetini yükseltirse Piyasa arzı bundan Nasıl etkilenir?

42 Chapter 8Slide 42 Kısa Dönem Piyasa Arz Eğrisi Piyasa arzının esnekliği

43 Chapter 8Slide 43 D P*P*P*P* Q*Q*Q*Q* ÜreticiFazlası Piyasa üretici fazlası P* ve 0’dan Q *’ ’ya S Arasındaki farktır. Piyasa İçin Üretici Fazlası Fiyat ($ Her bir ünite çıktı için) ÇıktıS

44 Chapter 8Slide 44 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Uzun dönemde bir firma, fabrikanın tamamını içeren bütün girdileri değiştirebilir. Giriş ve çıkışı serbest farzederiz.

45 Chapter 8Slide 45 q1q1 A B C D Kısa dönemde firma Sabit girdiyle karşı karşıyadır. P = $40 > ATC. Kâr = ABCD. Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Fiyat ($ Her bir ünite çıktı için) Çıktı P = MR $40 SAC SMC Uzun dönemde, fabrika büyüklüğü Artacak ve q 3 ’e yükselecek. Uzun Dönem kârı, EFGD > kısa dönem kârı ABCD. q3q3 q2q2 G F $30 LAC E LMC

46 Chapter 8Slide 46 q1q1 A B C D Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Fiyat ($ Her bir ünite çıktı için) Çıktı P = MR $40 SAC SMC Soru: Üretici, artan çıktının fiyatı $30’a düştükten sonra Kâr yapıyor mu? q3q3 q2q2 G F $30 LAC E LMC

47 Chapter 8Slide 47 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Giriş ve Çıkış Uzun döneme karşılık kısa dönem kârları çıktı ve kârlara göre artar. Kârlar diğer üreticileri çeker. Daha fazla üretici, piyasa fiyatını azaltan endüstri arzını arttırır. Uzun Dönem Rekabetçi Dengesi

48 Chapter 8Slide 48 S1S1 Uzun Dönem Rekabetçi Dengesi Çıktı $ her bir ünite çıktı için $40 LAC LMC D S2S2 P1P1 Q1Q1 q2q2 FirmaEndüstri $30 Q2Q2 P2P2 Kâr firmaları çeker Kâr = 0 olana kadar arz artar

49 Chapter 8Slide 49 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Uzun Dönem Rekabetçi Dengesi 1) MC = MR 2)P = LAC  Giriş veya çıkış için itici sebep yoktur.  Kâr = 0 3) Denge Piyasa Fiyatı

50 Chapter 8Slide 50 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Sorular 1)P < LAC ve firmalar aynı maliyetlere sahip olduğunda piyasa düzeltmesini (ayarlamasını) açıklayınız. 2)Firmalar farklı maliyetlere sahip olduğunda piyasa düzeltmesini açıklayınız. 3) Toprağın fırsat maliyeti nedir?

51 Chapter 8Slide 51 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Ekonomik Rant Ekonomik rant firmaların girdi için istedikleri fiyatla, daha az olan, onu kazanmak için minimum gerekli miktar arasındaki farktır.

52 Chapter 8Slide 52 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Örnek A ve B firmaları İkisi de kendi bölgelerinin sahibi A nakliye maliyetini B’ye kıyasla $10,000 düşürecek şekilde nehirde yer alır. A’nın nehir yerleşimine talep, A’nın yerinin fiyatını $10,000 kadar yükseltir.

53 Chapter 8Slide 53 Uzun Dönemde Çıktı Seçimi Örnek Ekonomik rant = $10,000  $10,000 - toprak için sıfır maliyet Ekonomik rant arttığında A’nın kârı = 0

54 Chapter 8Slide 54 Firmalar, uzun dönem denge fiyatında sıfır kâr yaparlar Bilet Fiyatı Satılan biletler (milyon) LAC $7 1.0 Bir beysbol takımı Orta büyüklükte bir şehirde Marjinal ve ortalama Maliyete eşit yeterli Sayıda bilet satıyor. (kâr = 0). LMC

55 Chapter 8Slide 55 1.3 $10 Economic Rant Bilet fiyatı $7 LAC Aynı maliyetle bir takım daha Büyük bir şehirde biletlerini $10 a satıyor. Firmalar, uzun dönem denge fiyatında sıfır kâr yaparlar Satılan bilet sayısı (milyon) LMC

56 Chapter 8Slide 56 Eşi olmayan bir yer gibi sabit bir girdiyle; üretimin maliyeti (LAC = 7) ve fiyat ($10) arasındaki fark, değer veya girdi(yer)nin fırsat maliyetidir ve girdiden elde edilen ekonomik rantı gösterir. Firmalar, uzun dönem denge fiyatında sıfır kâr yaparlar

57 Chapter 8Slide 57 Eğer girdilerin fırsat maliyeti göz önüne alınmazsa uzun dönemde kâr “var” olarak gözükebilir. Firmalar, uzun dönem denge fiyatında sıfır kâr yaparlar

58 Chapter 8Slide 58 Uzun dönem arz eğrisinin şekli Endüstride çıktının etkilediği, firmaların girdiler için ödemek zorunda oldukları fiyatların değişen miktarına göre değişir. Endüstrilerin Uzun Dönem Arz Eğrisi

59 Chapter 8Slide 59 Endüstrilerin Uzun Dönem Arz Eğrisi Uzun dönem arzını belirlemek için, şunları varsayarız: Bütün firmalar mevcut üretim teknolojisine erişebilir/kullanabilir Verim, buluşla değil, daha fazla girdiyle artar.

60 Chapter 8Slide 60 Endüstrilerin Uzun Dönem Arz Eğrisi Uzun dönem arzını belirlemek için: Girdiler için piyasanın, endüstrinin genişleme veya küçülmesi ile değişmediği varsayılır.

61 Chapter 8Slide 61 A P1P1 AC P1P1 MC q1q1 D1D1 S1S1 Q1Q1 C D2D2 P2P2 P2P2 q2q2 B S2S2 Q2Q2 Ekonomik kârlar yeni firmaları etkilerler. Arz S 2 ‘ye doğru artar ve piyasa uzun Dönem dengesine döner. Değişmez Maliyetli Bir Endüstride Uzun Dönem Arzı Çıktı $ Her bir ünite çıktı için SLSL Q 1,, Q 2 ‘ye yükselir. Uzun dönem arzı = S L = LRAC. Çıktıdaki değişmenin, girdi maliyeti üzerinde bir etkisi yoktur.

62 Chapter 8Slide 62 Değişmez maliyetli bir endüstride, uzun dönem arzı, üretimin minimum ortalama maliyetine eşit fiyatta yatay bir çizgidir. Değişmez Maliyetli Bir Endüstride Uzun Dönem Arzı

63 Chapter 8Slide 63 Artan Maliyetli Bir Endüstride Uzun Dönem Arzı Çıktı $ Her bir ünite çıktı için S1S1 D1D1 P1P1 LAC 1 P1P1 SMC 1 q1q1 Q1Q1 A SLSLSLSL P3P3 SMC 2 Girdi fiyatlarındaki artışa uygun olarak, uzun dönem dengesi daha yüksek bir fiyatta yer alır. LAC 2 B S2S2 P3P3 Q3Q3 q2q2 P2P2 P2P2 D1D1 Q2Q2

64 Chapter 8Slide 64 Artan maliyetli bir endüstride, uzun dönem arz eğrisi artan eğimdedir. Artan Maliyetli Bir Endüstride Uzun Dönem Arzı

65 Chapter 8Slide 65 Endüstrinin Uzun Dönem Arz Eğrisi Sorular 1) Azalan maliyetin nasıl mümkün olduğunu açıklayınız. 2)Azalan maliyet endüstrisini tanımlayınız. 3)Azalan maliyet endüstrisinde S L ‘nin eğimi nasıldır?

66 Chapter 8Slide 66 S2S2 B SLSL P3P3 Q3Q3 SMC 2 P3P3 LAC 2 Azalan Maliyetli Endüstride Uzun Dönem Arzı Çıktı $ Her bir ünite çıktı için P1P1 P1P1 SMC 1 A D1D1 S1S1 Q1Q1 q1q1 LAC 1 Q2Q2 q2q2 P2P2 P2P2 D2D2 Girdi fiyatlarındaki azalışa uygun olarak, uzun dönem dengesi daha düşük bir fiyatta yer alır.

67 Chapter 8Slide 67 Azalan maliyetli bir endüstride, uzun dönem arz eğrisi azalan eğimlidir. Azalan Maliyetli Endüstride Uzun Dönem Arzı

68 Chapter 8Slide 68 Verginin etkileri Bir önceki bölümde firmaların bir girdinin vergilerini nasıl karşıladığını öğrendik. Şimdi, firmanın çıktı için vergiyi nasıl karşıladığını göz önünde bulunduracağız. Endüstrinin Uzun Dönem Arz Eğrisi

69 Chapter 8Slide 69 Uzun Dönem Arz Esnekliği 1)Değişmez maliyet endüstrisi  Uzun dönem arzı yatay  Fiyattaki ufak bir artış, çıktıda aşırı büyük bir artışa neden olur. Endüstrinin Uzun Dönem Arz Eğrisi

70 Chapter 8Slide 70 Uzun Dönem Arz Esnekliği 1)Değişmez Maliyet Endüstrisi  Uzun dönem arz esnekliği sonsuzdur.  Girdiler kolayca bulunabilir, kullanılabilir. Endüstrinin Uzun Dönem Arz Eğrisi

71 Chapter 8Slide 71 Uzun Dönem Arz Esnekliği 2)Artan Maliyet Endüstrisi  Uzun dönem arzı artan eğimde ve esneklik pozitif.  Esneklik, girdi maliyetindeki artış oranına bağlıdır.  Uzun dönem esnekliği, genellikle kısa dönem esnekliğinden daha büyüktür. Endüstrinin Uzun Dönem Arz Eğrisi

72 Chapter 8Slide 72 ÖRNEKLER

73 Chapter 8Slide 73 Firma Dengesinin Koşulu I: II: MR=MC

74 Chapter 8Slide 74 FONKSİYONLAR Toplam Kar Toplam Gelir: Ortalama Gelir: Marjinal Gelir:

75 Chapter 8Slide 75 1. Kar fonksiyonunun türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde toplam karın maksimum veya minimum olduğu durum elde edilir 2. İkinci türevin sıfırdan küçük olması karın maksimum olduğunu gösterir. Denklem Firma Dengesinin Koşulu

76 Chapter 8Slide 76 Firma Dengesinin Koşulu I: Geri

77 Chapter 8Slide 77 Firma Dengesinin Koşulu II: Geri İLERİ

78 Chapter 8Slide 78 Firma Dengesinin Koşulu Marjinal Gelirin Türevi Marjinal Maliyetin Türevi Marjinal Gelirin Türevi Marjinal Maliyetin Türevi

79 Chapter 8Slide 79 ÖRNEK Verilenler Talep Fonksiyonu= qd=12-(3/5)P Arz Fonksiyonu= qs=3/5P Toplam maliyet fonksiyonu= TC=1/2q 3 -4q 2 +16q

80 Chapter 8Slide 80 Piyasa Fiyatının Bulunması: Talep = Arz Q d = Q s 12-(3/5)P = (3/5)P 12 = (3/5)P+(3/5)P 12 = (6/5)P P = 10 TL

81 Chapter 8Slide 81 TOPLAM GELİR’İN BULUNMASI TR = P.q TR= 10. q TR = 10q KAR FONKSİYONU:  = TR - TC  = 10q-[(1/2)q 3 -4q 2 +16q]  = 10q-(1/2)q 3 +4q 2 -16q  = -(1/2)q 3 +4q 2 -6q

82 Chapter 8Slide 82 I  = -(1/2)q 3 +4q 2 -6q = -(1/2)q 3 +4q 2 -6q -(3/2)q 2 +8q-6 -3/2q 2 +8q-6 = 0

83 Chapter 8Slide 83 Firma Dengesinin Bulunması

84 Chapter 8Slide 84 II: YOL MC=MR Yöntemi TR = 10q MR=10 TC=1/2q 3 -4q 2 +16q MC=3/2q 2 -8q+16 MR=MC 10=3/2q 2 -8q 2 +16 3/2q 2 -8q+16-10=0 3/2q 2 -8q+6=0

85 Chapter 8 O £ (b) Firma Q O (a) Endüstri P Q S D PePe AR=MR QeQe AVCAVC Kontrol Et AC MC DD P1P1 P0P0


"Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası) Firma Teorisi (Tam Rekabet Piyasası)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları