Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI
Eğitimde Kalite Çalışmaları Dosyası Belma T. AKŞİT ve Yasemin KİLİT AKLAR 21 Mayıs 2010

2 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
SUNUM PLANI Eğitimde Kalite çalışmaları dosyasında bulunması gereken dokümanlar ÖRNEK DOSYA: ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (EM) Bölüm Hakkında Genel Bilgi Bölüm Misyonu ve Vizyonu Program Hedefleri Program Hedefleri ve Gerçekleme Yöntemleri Tablosu Program Çıktıları Program Çıktıları-Program Hedefleri İlişkisi ve Ölçme Yöntemleri Tablosu Program Çıktıları Ders Matrisi Bölüm Öğretim Elemanları 4 Yıllık Bölüm Programı Ders Tanımları Ders İzlenceleri 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

3 EM Bölümü Hakkında Genel Bilgi
Elektronik mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim yılında kurulmuş ve bu akademik yılda ilk öğrencilerini almıştır. Henüz genç bir bölüm olmasına rağmen elektronik mühendisliği eğitimi, çağdaş mühendislik felsefesi ve birikimi hedeflerine emin adımlarla ve hızla yaklaşmaktadır. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

4 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
Türkiye’de mühendislik eğitiminin düzeyi, uluslararası platformda yer almış çok sayıda mezununun kalitesi ve görev aldıkları kritik pozisyonlarla kanıtlanmıştır. İlk mezunlarını akademik yılının sonunda veren Elektronik Mühendisliği bölümü de, yetiştirdiği mühendislerin iş hayatındaki konumlarıyla övünülecek bir konum almaya başlamıştır. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

5 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
Bölümümüz, ürettikleri teknolojilerle başarılarını kanıtlamış kişi ve firmalardan aldığı görüş ve desteklerle, ayrıca her birisi güçlü piyasa ve araştırma/geliştirme geçmişine sahip öğretim üyeleriyle müfredatını ve altyapısını sürekli canlı tutmakta, günümüzden geleceğe piyasa ve akademik çalışmalar için en uygun bilgi ve laboratuarlarla donanmaya gayret etmektedir. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

6 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
Bölüm Misyonu Bir kurum veya kuruluşun varoluş nedeni, bir kurum veya kuruluştan beklenen görevdir. Misyon tanımı, NE? NE İÇİN? NASIL? KİME? sorularının cevabını içermelidir. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

7 Misyon Kavramı? Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak (TDK Sözlüğü). ÖRNEK: MİSYONERLİK

8 Misyon ifadesi neden önemlidir?
Hizmet alanlarımızı gösterir. Ne yapmamız gerektiğini belirler. Programımızın değişmez karakterini tanımlar.

9 Misyon Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir,
Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar, Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir, Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir, Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır. 9

10 Misyon Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanlar ve
Hizmet veya ürün tanımından oluşur. 10 10

11 Misyon için cevaplanması gereken sorular:
NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

12 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
EM Bölümü’nün Misyonu Elektronik mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, bireysel ya da grup çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunan, toplumların sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, evrensel değerlere duyarlı, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve bu alanlarda, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak. 12 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

13 EMB için “misyon” İfadesi doğru ve yeterli mi?
NE? Elektronik mühendisliği alanında öğretim, araştırma ve yayın NEDEN? Toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak için KİME? Toplum ve bilim dünyasına NASIL? Araştırma, eğitim ve yayın

14 Vizyon? Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü.
Gösterim, geniş görüş, ileri görüş. Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK).

15 VİZYON 3 Temel Soru: İdeal geleceğimiz nedir?
Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak isteniyor? Otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor? 15

16 GÜÇLÜ BİR VİZYON: İdealisttir: Yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.
Özgündür: Aidiyeti belirtir. Ayırt edicidir: Diğer kurumlardan farklı olmalıdır. Çekicidir: Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker.

17 İYİ İFADE EDİLMİŞ BİR VİZYON:
Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham vericidir. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar.

18 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
EM Bölümü’nün Vizyonu Elektronik Mühendisliği alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Elektronik Mühendisliği bölümleri arasında saygın bir yer almaktır. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

19 Vizyon Kontrol Listesi
Kısa ve öz olmalı.  Basit olmalı. Ana mesajları içermeli.   Toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmalı.  Sorunun özünü anlamalı. Vizyon oluşturan birimin kendisini aşan bir amaç vermeli.  Heyecanlandırıcı ve cesaret verici olmalı. Stratejik karar ölçütlerini belirlemeli.  Zamandan bağımsız olmalı? 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

20 Program Hedefleri nasıl olmalı?
Spesifik olmalı.  Ölçülebilir olmalı.  Ulaşılabilir olmalı.  Gerçekçi olmalı.  Zaman çerçevesi olmalı.  Açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalı Sonuca odaklı olmalı. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

21 EMB için Program Hedefleri
1. Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında uygulayabilen, 2. Elektronik Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini tanımlayabilen, 3. Alanında ve ilgili disiplinlerde çözümler üretebilen, 4. Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve aygıtlarını etkin şekilde kullanabilen, 5. Disiplinlerarası konularda çalışma yapabilen, 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

22 EMB için Program Hedefleri
6. Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, 7. Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, 8. Etik değerlere bağlı, 9. Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmek. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

23 Program Hedefleri ve Gerçekleme (?) Yöntemleri Tablosu
Yöntemler/Araçlar? Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında uygulayabilen mühendisler yetiştirmek. Zorunlu Matematik ve Fizik dersleri Seçmeli Alan Dersleri Elektronik Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini tanımlayabilen mühendisler yetiştirmek. Zorunlu ve seçmeli Elektronik Mühendisliği dersleri Ödev ve proje çalışmaları Seminerler 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

24 PROGRAM ÇIKTILARININ (PÇ) HAZIRLANMASI
Bölümün/Programın amaçlarına ulaşabilmek için programdan beklenen “program çıktıları”nın belirlenmesi gerekmektedir. Bölüm/program mezunlarının ne tür yeterliklere (qualifications) sahip olması gerektiği, “mezun neleri bilir, ne tür becerileri kazanır, neleri yapabilir, vb.” soruları yanıtlanarak belirlenecektir. Program Çıktıları (PÇ1) Uluslararası İlişkiler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek (PÇ2) Uluslararası İlişkiler alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, (PÇ3) Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek, (PÇ4) Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. (PÇ5) Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek (PÇ6) Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, (PÇ7) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, (PÇ8) Uluslararası İlişkilerde yapılar, aktörler ve rol oynayan çeşitli etkenler arasındaki ilişkileri kapsayan kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek, uluslararası sistemin temel dinamiklerindeki süreklilikler ve değişiklikleri tespit edebilmek (PÇ9) Uluslararası İlişkiler temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak (PÇ10) Uluslararası İlişkilerin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek (PÇ11) Bir yabancı dili kullanarak uluslar arası ilişkilerle ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) (PÇ12) İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek (PÇ13) Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA 24

25 Mezunumuzun neyi bilmesini ve neyi yapabilmesini istiyoruz?
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Özelleştirme (Kendi programlarına göre) Güncelleme (Kendi programlarına göre) Değerlendirme (Kendi programlarına göre) Bölümler, YÖK tarafından belirlenen “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi”ni ve “Alana Özgü Yeterlilikleri” dikkate alarak kendi program yeterliklerini belirlerler. Ulusal yeterlikler genel olarak yazılmıştır. Pek çok madde “alanında” gibi genel ifadelerle başlamaktadır. Programınıza ilişkin özelleştirme yapılmalıdır. Güncellenen programın ulusal yeterlikler haricinde içermesi gereken yeterlik ve sektörel yeterlik olup olmadığını değerlendiriniz.Yeni bir tablo yaparak, bu tabloda gerekli özelleştirmeleri yapınız. Örneğin; “alanında” kelimesi yerine “Makine Mühendisliğinde” gibi özelleştirmeleri yapınız. Eklenmesi gereken başka yeterlik varsa, bunlara da yeni numara vererek ekleyiniz. Eklenecek maddelerin özel uygulamalara ilişkin değil de, genel kavramsal olarak farklı konularda olması gerektiğine dikkat ediniz.Programın sağlaması gereken özel sektörel yeterlikler varsa, planlayacağınız bu yeterliklere de yeni numaralar verip ekleyerek, güncelleme yaptığınız programın yeterlikler tablosunu tamamlayınız.PÇ/Yeterlik sayısının genel olarak arasında kalmasına özen gösteriniz. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA 25

26 PROGRAM YETERLİKLERİNİN/ÇIKTILARININ OLUŞTURULMASI
Bölüm Misyonu Paydaş Görüşleri Eğitim Amaçları Program Çıktıları Avrupa Yeterlilikler Çevresi Ulusal Yeterlilikler Çevresi Alana Özgü Yeterlilikler Öğrenme Çıktıları 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA 26

27 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
EMB Program Çıktıları Elektronik mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi. 2. Elektronik devrelerin ve sistemlerin üretim ve denenmesinde karşılaşılabilecek sorunları tanımlama, uygun çözümleme ve modelleme yöntemlerini kullanarak çözme becerisi. Çalışma Dosyaları, BTA/YKA 21 Mayıs 2010

28 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
EMB Program Çıktıları (devam) 3.İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek elektronik devreleri ve sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilme becerisi. 4. Elektronik mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanabilme becerisi. 5. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6. Takım çalışmasında ve disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin görev alabilme becerisi. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

29 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
EMB Program Çıktıları (devam) 7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi. 8. Teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu öğrenme bilinci. 9. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma. 10. İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık. 11. Mühendislik uygulamalarının ulusal ve evrensel düzeydeki, hukuksal, toplumsal ve çevresel etkilerini kavrayabilme. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

30 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
Program Çıktıları-Program Hedefleri İlişkisi ve Ölçme Yöntemleri Tablosu Program Çıktıları İlgili Program Hedefleri Ölçme Yöntemi Elektronik mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi 1, 3 • Matematik ve Fizik dersleri sınıf ortalamaları • Alan seçmeli ders ortalamaları • Öğrenci ders değerlendirmeleri • Öğrenci anketleri • Mezun anketleri • İlgili ders öğretim elemanı değerlendirmeleri 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

31 Program Çıktıları Ders Matrisi
DERSLER PROGRAM ÇIKTILARI Kodu Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ELK 201 Devre Teorisi XX X ELK 203 Bilgisayar Destekli Tasarım 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

32 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
Ders Tanımları ELK 201 Devre Teorisi Devre teorisinin temel yasa ve kurallarının gözden geçirilmesi. Sistematik devre çözümleme yöntemlerine ilişkin temel tanımlamalar. Düğüm gerilimi ve göz akımı yöntemleri ile devre çözümleme. Thevenin ve Norton Teoremleri. İki uçlu devrelerin Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerinin elde edilmesi. Maksimum güç aktarımı. Toplamsallık (superposition) ilkesinin doğrusal devre çözümlemesinde uygulanması. Dualite kavramı, bir devrenin dualinin elde edilmesi. İki kapılı devrelerin terminal eşitlikleri, iki kapılı devre parametrelerinin elde edilmesi, devre parametreleri arasındaki ilişkiler, iki kapılı devrelerde karşılıklılık (reciprocity) ve simetri, iki kapılı devrelerin eşdeğer devreleri, sonlandırılmış iki kapılı devreler, iki kapılı devre bağlantıları. RL, RC ve RLC devrelerin zaman alanında çözümlenmesi. Kredi: 4 Ön koşul: ELK 102 Temel Elektrik 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA 32

33 Teorik: … s/hafta Uygulamalı: … s/hafta Dersin dili
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ………….. FAKÜLTESİ …………………. LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı Dersin adı... Dersin Kodu... AKTS Kredisi 1. yarıyıl – 2. yarıyıl Lisans Zorunlu/ Seçmeli … s/hafta Teorik: … s/hafta Uygulamalı: … s/hafta Dersin dili Öğretim elemanı ve iletişim bilgileri: Görüşme Saatleri: (Varsa) Dersin web sayfasının adresi:

34 Dersin Genel Amacı Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler Genel Yeterlilikler Öğretim Yöntem ve Teknikleri Değerlendirme Yöntemi Önkoşul Ders Kitabı Yardımcı Okumalar

35 Dersin İçeriği Ara sınav(lar) ve final sınavı için belirlenen günler de belirtilecektir
Haftalar Tartışılacak/İşlenecek Konular 1. Hafta 2. Hafta ….. 14. Hafta

36 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkıpayı Devam Laboratuar Uygulama Alan Çalışması Derse Özgü Staj (Varsa) Ödev

37 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkıpayı Sunum Projeler Seminer Ara sınavlar Final Toplam YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

38 DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No Program Yeterlikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi* 1 2 3 4 5 …. 11 *1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek ya da tamamen/kısmen şeklinde de belirtilebilir.

39 AKTS (İŞ YÜKÜ TABLOSU) Etkinlikler Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) Laboratuar Uygulama Derse Özgü Staj Varsa Alan Çalışması Sunum/Seminer Hazırlama Sınıf dışı ders çalışma süresi (Ön çalışma/pekiştirme) Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı

40 TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI
SÜRE (Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= saat) 6. DÜZEY (LİSANS) 4 240 6.000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 2 90 – 120 2.250 – 2.700 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4 180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA 40

41 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
ÖĞRENME ÇIKTISI Öğrenenin öğrenme süresi sonunda ne bilmesi, anlaması ve/veya sergileyebilmesinin beklendiğini belirten ifadedir. 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

42 ÖĞRENME ÇIKTILARI belirli ve ölçülebilir başarılardır.
öğretenin gayesinden çok öğrenenin başarıları ile ilgilidir. zaman zaman hedef ile karıştırılmaktadır. Hedef, öğretmek ile ilgili olup öğretenin gayesini belirtir. Oysa ÖÇ öğrenme ile ilgilidir. farklı kategorilere ayrılabilir: disiplinlere bağlı, derse özel çıktılar ve ona özel bilgi ve yetenekler genel çıktılardır (yani iletişim, problem çözme, bilgi teknolojileri ve grupla çalışma becerileri gibi)

43 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
ÖĞRENME ÇIKTISI Şeffaf yükseköğretim sistemi ve yeterlilikler için temel yapı taşlarını sunmaktadır. Öğrenme Çıktıları üç farklı seviyede kullanılabilir: her bir yüksek öğretim kurumu için yerel düzeyde (derslerde ünite/modül, çalışma programları ve deneyimler) ulusal düzeyde (yetkinlik yapıları ve kalite güvence yönetimleri) uluslararası düzeyde (tanıma ve şeffaflık amacı ile). 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

44 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA
BİRİNCİ AŞAMADA ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ NE OLACAK? 1 1. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 3 Alan yeterli-likleri 4 Program yeterlilikleri / öğrenme çıktıları ile ders çıktıları- nın ilişkisi 2. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 2 Programın amacı Program yeterli-likleri/ çıktıları 3. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 D1 X D2 D3 4. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları Ulusal yeterli-likler 5. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 6. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 21 Mayıs 2010 Çalışma Dosyaları, BTA/YKA

45 ÇALIŞMA SIRASI FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL/ENSTİTÜ/BÖLÜM
Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi 3. Fen Edebiyat Fakültesi (İlk ziyaret: Mayıs) 4. Eğitim Fakültesi (İlk ziyaret: Mayıs) 5. Güzel Sanatlar Fakültesi (İlk ziyaret: Mayıs)? 6. Hemşirelik Yüksekokulu (İlk ziyaret: Mayıs)? İletişim Fakültesi (İlk ziyaret: 31 Mayıs-1 Haziran) İktisadi ve İdari Bilimler F. (İlk ziyaret: 5-4 Haziran) Hukuk Fakültesi (İlk ziyaret: 7-8 Haziran) 10. Mimarlık Fakültesi (İlk ziyaret: 8-9 Haziran) 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü (İlk ziyaret: Haziran) 12. Fen Bilimleri Enstitüsü (İlk ziyaret: Haziran) 13. Meslek Yüksekokulu (İlk ziyaret: Haziran) 14. Türk Dili ve Ed. Bölümü (İlk ziyaret: Haziran) 15. Bilişim Bölümü (İlk ziyaret: 18 Haziran) 16. Yabancı Diller Bölümü (İlk ziyaret: Haziran) 17. Atatürk İlkeleri ve İB (İlk ziyaret: Haziran)


"T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları