Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski Dr. H. Gül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski Dr. H. Gül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski Dr. H. Gül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 VTE epidemiyolojisi –Genel popülasyonda –Değişik ülkelerden veriler Yeni epidemiyoloji çalışmaları – (VITEA, IMPROVE, ENDORSE) Medikal riskler –Cinsiyet ve yaş –Medikal risk faktörleri ve ağırlıkları

3 VTE çok faktörün etkili olduğu bir hastalıktır. TROMBOZ Multifaktöryel bir olay Hipertansiyon Diyabet Sigara Yaş Gebelik Kanser Antifosfolipidler Genetik trombofilik hastalıklar HIT Akut infeksiyonlar Hiperlipidemi Diğer

4 DVT ve PE tek bir hastalıktır ! Semptomlu DVT’ye genellikle semptomsuz PE ile birliktedir. Semptomlu PE’ye genellikle semptomsuz DVT ile birliktedir.

5 Masif embolilerin çoğu otopside tanınır ! 1964-1977 –Coon 1 : % 84 –Goldhaber 2 : % 70 Ortalama: % 77 ‘PE hastanede yatmakta olan hastalarda en sık rastlanan önlenebilir ölüm nedenidir.’ ‘PE beklenmeyen bir ölüm nedenidir.’ 1 Coon WW.Arch Surg. 1976;111:398-402 2 Goldhaber SZ.etal Am J Med.1982;73:822-6

6 VTE Epidemiyolojisi Semptomatik PE’de mortalite –¼ olguda ilk belirti ÖLÜM 1 –Yaşlı hastalarda erken dönemde ölüm olasılığı semptomlu PE de izole DVT’ye oranla 18 kat fazla 2 –Yaşlı hastalarda ölüm riski daha yüksektir. 1 Heit JA J Thromb Thorombolysis. 2006:21:23-9 2 Heit JA.et al.Arch Intern Med. 1999:159:445-53

7 Hastanede yatan hastalarda Fatal PE Ölüm: (1991-2000) n=16 104 PE: n=265 (erişkinlerin %5.2) Dahilye ha. n=212 (%80.8) Akut med.ha. n=110 (%51.4) R Alikhan.et al J Clin Pathol. 2004;57:1254-7 Otopsi: n=6833 (% 42.4) Akut infeksiyon n=26 (%24)

8 Sandler DA, et al. J R Soc Med. 1989;82:203-5. PE medikal hastaları, cerrahi hastalara göre 3 kat daha fazla öldürüyor. VTE: Mortalite

9 VTE tekrarlayan ve uzun dönem komplikasyonları olan bir hastalıktır. Hastaların % 30’unda VTE: –10 yıl içinde tekrarlar. –20 içinde venöz staz sendromu oluşur Heit JA J Thromb Thorombolysis. 2006:21:23-9

10 VTE ne sıklıkta görülen bir hastalıktır? Genel popülasyonda Hastanede yatmakta olan hastalarda (cerrahide, dahiliyede, yoğun bakımda…..) Ayaktan tedavi olanlarda Özel gruplarda: –Oral kontraseptif yada HRT alanlar –Gebelik ve lohusalık –Kanser hastaları –Trombofili (genetik ve edinsel)

11 Genel popülasyonda VTE epidemiyolojisi Değişik ülkelerde Yaş ve cins Son çalışmalar (VITEA, IMPROVE, ENDORSE) Özel gruplarda Risk faktörleri ve risklerin önemi

12 Genel popülasyonda VTE epidemiyolojisi Değişik ülkelerde Yaş ve cins Son çalışmalar (VITEA, IMPROVE, ENDORSE) Özel gruplarda Risk faktörleri ve risklerin önemi

13 ABD’de yıllık VTE insidansı Ölüm Pulmoner Hipertansiyon Pulmoner Emboli Post-trombotik sendrom Semptomatik DVT Asemptomatik DVT 60 000 1 30 000 2 600 000 1 800 000 3,4 2 milyon 1 1. Hirsh J. Circulation,1996 2 Pengo V. NEJM, 2004 3 Brandjes DP. Lancet 1997 4 KahnSR. J Gen Intern Med 2000

14 ABD’de yıllık VTE insidansı Beyaz ırkta yıllık insidansı 250 000 –Siyah ırkta insidans eşit yada biraz daha yüksek –Asya kökenlilerde ve kızılderililerde daha düşük Batı ülkelerinde anne ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri.

15 İngiltere’de VTE epidemiyolojisi Her yıl hastanelerde yatmakta olan > 25 000 kişi VTE nedeniyle ölmekte. Hatane ölümlerinin %10 nedeni PE Meme kanseri, AIDS ve trafik kazaları nedenli ölümlerden fazla. www.parliament.ukwww.parliament.uk (2005)

16 Fransa’da VTE epidemiyolojisi EPI-GETBO Çalışması: Brest bölgesi Yıllık insidans: 1.83/1,000 Oger E Thromb Haemost. 2000

17 Fransa’da VTE epidemiyolojisi DVTPE ± (DVT) EPI-GETBO Çalışması: 674 VTE olgusunun özellikleri Oger E Thromb Haemost. 2000 Yaş (yıl) 66 ±1777 ± 15 % kadın % 57% 61 Kliniklere göre Evde % 68%52 Dahiliye kliniklerinde % 8%34 Cerrahi kliniklerinde % 11% 5 Bakım evleri % 11% 7 Diğerleri % 2% 2 Geçirilmiş VTE % 27% 23 Oger E Thromb Haemost. 2000

18 Genel popülasyonda VTE epidemiyolojisi Değişik ülkelerde Yaş ve cins Son çalışmalar (VITEA, IMPROVE, ENDORSE) Özel gruplarda Risk faktörleri ve risklerin önemi

19 Yıllık insidans / 100 000 0 600 1200 0-14 Yaş ve cinse göre yıllık VTE insidansı Arch Intern Med, 1998;158:585-93 1000 800 400 200 15-19 20-2430-3440-4450-5460-6470-7480-84 25-2935-3945-4955-5965-6975-79>85 yaş erkek kadın

20 1 / 10 000 EPI-GETBO Çalışması Hastane dışı tedavi ve takip edilen hastalarda VTE insidansı Toplam: Erkeklerded 1.52 /1 000 / yıl Kadınlarda 2.03 / 1 000 / yıl Oger E Thromb Haemost. 2000; 83: 657-60.

21 Yıllık VTE insidansı her 1 000 Cinsiyet ve Yaş Oger E Thromb Haemost. 2000; 83: 657-60. yıl

22 İleri yaşta VTE: prospektif kayıt çalışması(RIETE) sonuçları > 80 yaş 2 890 hasta (toplam 13 011 hasta içinden ) Yaş≤ 80 yaş ≥ 80 yaş (n=10 121) (n=2 890) Fatal PE (%) 1.1 3.7 Fatal kanama (%) 0.4 0.8 Majör kanama (%) 212 (2.1) 99 (3.4) Lopez-Jimetez. Haematologica. 2006; 91: 1046-51.

23 Genel popülasyonda VTE epidemiyolojisi Değişik ülkelerde Yaş ve cins Son çalışmalar (VITEA, IMPROVE, ENDORSE) Özel gruplarda Risk faktörleri ve risklerin önemi

24 VITAE Çalışması ( VTE Impact Assessment Group in Europe) 25 Avrupa ülkesininde her yıl → DVT+ PE : 1.5 milyon →VTE nedeniyle ölüm:543.000 →DVT kayıtlı:684.000 A T Cohen, et al, 2007 (baskıda) 25 Avrupa ülkesinde VTE insidansını araştıran ilk büyük çalışma

25 VITAE Çalışması ( VTE Impact Assessment Group in Europe) Fransa sonuçları →Toplam nüfus: 60.424.000 →VTE nedeniyle ölüm: 71.196 →Ölümle sonuçlanmayan VTE: 140.000 →Maliyet (milyon Euro): 452 (316-621) A T Cohen, et al, 2006 (baskıda)

26 VITAE Çalışması ( VTE Impact Assessment Group in Europe) Sonuç: →EU ülkelerinde VTE önemli bir halk sağlığı sorunudur. →Uygun VTE profilaksisi ile bu hastaların ve ölümlerin çoğu önlenebilirdi. A T Cohen, et al, 2007 (baskıda)

27 ENDORSE Çalışması ( Çok uluslu, çok merkezli, prospektif, kesitsel, gözleme dayalı) Amaç: →Hastanelerin cerrahi ve dahiliye birimlerinde yatmakta olan VTE riski taşıyan hastaları belirlemek. →VTE riski taşıyanlarda güncel kılavuzlar doğrultusunda koruyucu tedavi alanların oranını saptamak. ICTH Kongresi, 6-12 Temmuz 2007

28 35 ENDORSE Countries

29 CezayirCezayir Avustralya/YZAvustralya/YZ BangladeşBangladeş BrezilyaBrezilya BulgaristanBulgaristan KolombiyaKolombiya Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti MısırMısır YunanistanYunanistan Körfez ÜlkeleriKörfez Ülkeleri Suudi ArabistanSuudi Arabistan SlovakyaSlovakya İsviçreİsviçre TaylandTayland TunusTunus TürkiyeTürkiye VenezuelaVenezuela MacaristanMacaristan HindistanHindistan İrlandaİrlanda İsrailİsrail MeksikaMeksika PakistanPakistan PolonyaPolonya PortekizPortekiz RomanyaRomanya RusyaRusya 35 ENDORSE Countries

30 ENDORSE: Global veri analizi 35 ülke 165.831 yatak (tüm hastaneler) 99.664 uygun yatak sayısı 84.637 uygun hasta sayısı 77.738 uygun servislerdeki uygun hasta sayısı 54.812 VTE risk analizine alınan hasta

31 Çalışma hastaları - TÜRKİYE 7 il, 11 hastane 5161 yatak 3119 uygun yatak sayısı 2363 uygun servislerdeki hasta sayısı 2066 uygun servislerdeki uygun hasta sayısı 1809 çalışmaya alınan hasta 1503 VTE risk analizine alınan hasta sayısı

32 Türkiye (11 merkez) Istanbul (4) Kocaeli Gaziantep Izmir (2) Samsun Kayseri Antakya-Hatay

33 ENDORSE: Selected centers Eşrefpaşa Hospital (Izmir) Erciyes University, Oncology Hospital Gaziantep University Hospital Göztepe Education Hospital Vezirköprü State Hospital (Samsun) Anadolu Çınar Hastan.(Ist) Kocaeli University Hospital Şişli Etfal Hospital (Ist) Süreyyapaşa Hospital (İst) Dr. Suat Seren Hospital (Izmir) Hatay (Private) Hospital

34 ENDORSE: Study population - TURKEY

35 SIRIUS Çalışması: Medikal hastalarda risk faktörleri ? Samama, Arch Inter Med. 2000; 160:3415-3420. * bağımsız riskler Gebelik 11.41(1.40-93.29) Genel durum bozulması 5.75(2.20-15.01) İmmobilizasyon (kırık...) 5.61(2.30-13.67) Uzun yolculuk (>5-6st) 2.35(1.45-3.80) İnfeksiyonlar* 1.95(1.31-2.92) Kötüleştirici Faktörler DVT/PE öyküsü* 15.6(6.77-35.89) Venöz yetersizlik 4.45(3.10-6.38) Kronik kalp yetersizliği 2.93(1.55-5.56) Obezite ( BMI> 30 kg/m 2 ) 2.49(1.88-3.87) > 3 gebelik Uzun süre ayakta durma ( > 6 saat / gün) İntrensek Faktörler Riskler OD CI

36 IMPROVE Çalışması: International Medical Prevention Registry on Venous Thromboembolism J Thromb Haemost 2003;(suppl) Kardiyak ( n=254) Pulmoner ( n=348) Nörolojik ( n=208) Kanser ( n=104) 50 %19 45 %13 46 %22 24 %23 Profilaksi alan hastalar(%) Primer başvuru kategorisi Akut medikal hastaların % 70’ine hiç profilaksi yapılmıyor !

37 Goldhaber SZ, et al. Chest. 2000;118:1680-4. VTE: Servislere dağılımı

38 MAJÖR MEDİKAL RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

39 Majör VTE risk faktörleri Yaş İmmobilizyon Kanser Gebelik/postpartum Oral kontraseptifler Hormon RT Antifosfolipid sendr. Myeloporoliferatif sendr. Hiperhomosisteinemi Faktör düzey artışı Faktör VII Fibrinojen Faktör XI Faktör IX Franco RT, Hum Genet. 2001;109:369-84. AT eksikliği ProteinC eksikliği ProteinC eksikliği F V Leiden Protrombin gen mut. Fibrinojen eksikliği Plasminojen eksikliği GenetikEdinselEdinsel /Genetik

40 Klinik duruma göre VTE Risk sınırı Risk FaktörleriRisk* Yeni operasyon3-21.7 Cerrahi dışı hastaneye yatış /immobilizasyon5.7-11.1 Konjestif kalp yetersizliği1.4-9.6 Venöz yetersizlik0.9-4.2 Kanser ve kemoterapi6.5 Miyokard infarktüsü 5.9 İnme2.0-3.0 Kanser2.4-5.6 Venöz kateter5.6-6.0 Samama MM,et al. Heamatologica,2003;88 *Risk, odd ratio, relatif risk, ralatif hazard, ve hazard ratio’yu kapsar Multivaryan analizi yapılmayan KOAH, inflamatuar kolon hastalığı, uzun yolculuk, nefrotik s. değerlendirilmemiştir.

41 Hastaya göre VTE Risk sınırı Risk FaktörleriRisk* Yaş1.8-14.8 Hiperhomosisteninemi7.1 Antipsikotikler 7.1 Obezite 1.0-4.5 Oral kontraseptif1.7-4.7 Geçirilmiş VTE 5.9 Sekonder antifosfolipid s.4.3 Samama MM,et al. Heamatologica,2003;88 *Risk, odd ratio, relatif risk, ralatif hazard, ve hazard ratio’yu kapsar

42 Hastaya göre VTE Risk sınırı Risk FaktörleriRisk* Sigara 1.0-3.3 Hormon replasman tedavisi2.1-2.7 Siyah ırk 1.4 Erkek cinsiyet0.6-1.4 Ailesel VTE öyküsü3.3-3.4 Samama MM,et al. Heamatologica,2003;88 *Risk, odd ratio, relatif risk, ralatif hazard, ve hazard ratio’yu kapsar

43 Risk faktörlerinin kombinasyonu Genetik ve edinsel risklerin beraberliği Risk faktörlerinin beraberliğinin katlı etkisi Matematiksel model yok.

44 Medikal hastalarda risk düzeyi nasıl belirlenir?

45 Medikal hastada bireysel toplam risk düzeyi nasıl belirlenir? Lutz L, et al. Med Welt, 2002 Medikal hastada bireysel toplam risk düzeyi nasıl belirlenir? Lutz L, et al. Med Welt, 2002 Hiç risk yok dehidratasyon > 60 yaş Trombofili polisitemi gebelik VTE öyküsü variközis nefrotik send. Aktif kanser ailesel VTE miyoloproliferatif s. veya obezite kateg.1 den >2 risk Kateg. 1 den > 3r Kateg. 2 den >2r Predispozan (temel riskler) risk kategorileri 0 123 Felçe neden olan iskemik inme KOAH-akut solunum yetmezliği + ventilasyon Miyokard İnfarktüsü Kalp yetersizliği KOAH-akut solunum yetmezliği, ventilasyon yok Sepsis İnfeksiyon/akut inflamatuar hast:yatağa bağımlı İnfeksiyon/akut inflamatuar hast:yatağa bağımlı değil Venöz kataterli hasta Hiçbir risk yok Maruz kalınan riskler(akut risk) 3 2 1 0 0 1 2 3 0123 Risk yüksek Risk düşük x

46 Risk düzeyini belirlemek İnme Konjestif kalp yetersizliği Akut solunum yetersizliği İnfeksiyon Akut miyokard infarktüsü Hareketsizlik Kanser Kemoterapi VTE öyküsü İleri yaş > 65 Obezite Pıhtılaşma bozuklukları En az 1En az 2 En az 1+1 minör Majör RisklerMinör RisklerEk Riskler Nicolaides AN et al. International Consensus Statement. Int Angiol 2006; 25: 101-61.


"Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski Dr. H. Gül ÖNGEN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları