Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEMOGRAFİ (Nüfusbilim) İnsan nüfusunun  büyüklük, yapı, gelişim, genel özellikler. * Nüfus: Belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEMOGRAFİ (Nüfusbilim) İnsan nüfusunun  büyüklük, yapı, gelişim, genel özellikler. * Nüfus: Belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu."— Sunum transkripti:

1

2 DEMOGRAFİ (Nüfusbilim) İnsan nüfusunun  büyüklük, yapı, gelişim, genel özellikler. * Nüfus: Belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu kütledir.

3 Nüfusbilimin Alt Disiplinleri * Tarihsel demografi, * Betimsel (tanımlayıcı) demografi, * Ekonomik demografi, * Sağlık demografisi.

4 Sağlık düzeyi  Demografik yapı Örn.: Sağlık göstergeleri  ; - Genç bir nüfus, - Bebek ölümü , - Hızlı nüfus aşınması.

5 Demografik yapı  Sağlık ihtiyaçları Örn.: Yaş dağılımı  Sık görülen hst., Bağışıklama hizmeti.

6 Demografide Veri Kaynakları 1. Nüfus Sayımları: * Kesitsel bilgi verir, * Oran, orantı ve yüzde, * İlk sayım 1927’de. 2. Demografik araştırmalar: * Örneklemeyle yapılır, * Diğer verilere destek olur, * Daha sık uygulanabilir.

7 3. Kayıt sistemleri: * Hızları verir, * Bilginin zamanda akışını sağlar. 4. Projeksiyonlar: * Sentetik veri kaynağıdırlar.

8 Türkiye çapında ilk araştırma  1963 yılında Hıfzısıhha Okulu’nda  Daha sonra 5’er yıl arayla toplam 7 araştırma (Nüfus Etüdleri Enstitüsü)  Son araştırma 1998’de (Sağlık Bakanlığı + Nüfus Etüdleri Enstitüsü)

9 Dünya’da Nüfusun Gelişimi M.Ö. 8000’de 8 milyon  10 bin yıl 1830’larda 1 milyar  100 yıl 1930’larda 2 milyar  30 yıl 1960’larda 3 milyar  15 yıl 1975’lerde 4 milyar  13 yıl 1988’lerde 5.2 milyar  12 yıl 2000’de 6.1 milyar * Günde 244.000 kişi doğmaktadır.

10 Türkiye’de Nüfus Artışı 1927  13.6 milyon 1940  17.8 milyon 1950  20.9 milyon 1960  27.8 milyon 1970  35.6 milyon 1980  44.7 milyon 1990  56.5 milyon 1997  62.8 milyon * Kent nüfusu %65.0, köy nüfusu %35.0. * Dünya sıralamasında 18.

11 Hızlı ve Dengesiz Nüfus Artışının Sonuçları * Konut, eğitim ve sağlık yatırımları  Üretim ve istihdam yatırımları , * İşsizlik , * Göçler . Su, yol, çöp, otopark, sağlık, gürültü, hava kirliliği v.b. sorunlar , 30 yıl önce nüfusun %20’si kentlerde, Günümüzde %65’i kentlerde, * Sağlıksız kentleşme ve gecekondulaşma , * Doğal kaynakların tüketimi .

12 Nüfusun Yapısını Etkileyen Faktörler - Doğumlar, - Ölümler, - Göçler.

13 Nüfusun Kompozisyonuna Ait Faktörler Kompozisyon = Tanımlayıcı özellikler 1- Biyo-sayısal (doğuştan varolan özellikler): - Yaş, - Cins, - Irk v.b. 2- Sosyokültürel (değişebilen özellikler): - Evlilik durumu, - Yaşam koşulları, - Aile yapısı, - Eğitim düzeyi v.b.

14 Demografik Ölçütler 1- Oran, Orantı ve Yüzde * Oran: İki sayının birbirine olan büyüklüğünü gösterir. Örn.: X ve Y sayıları için X’in Y’ye oranı; X/Y olarak gösterilir. * Orantı: Bölenin içinde bölünen de vardır. Bir parçanın ait olduğu bütüne göre büyüklük ilişkisini gösterir. Örn.: X’in Y’ye orantısı; X/X+Y olarak gösterilir. * Yüzde: Oranı sabit bir sayı ile çarparak elde edilir. 2- Hız: Olayların belirli bir zaman aralığındaki oluş sıklıklarını inceler. Bir olayın görülme sıklığı / Risk altındaki kişi sayısı

15 Demografik Çalışmalarda Sıklıkla Kullanılan Oranlar * Bağımlılık Oranı: 15 yaş altı ve 65 yaş üstü nüfus / 15-65 yaş arası nüfus * Cinsiyet Oranı: İncelenen gruptaki erkek sayısı / İncelenen gruptaki kadın sayısı * Nüfus Yoğunluğu: Bir coğrafi bölgedeki kişi sayısı / Aynı coğrafi bölgenin yüzölçümü * Çocuk-Kadın Oranı: 5 yaş altı çocuk sayısı / Üreme çağındaki (15-49) kadın sayısı

16 DOĞURGANLIK  büyüklük Nüfusun  artış } etkiler  kompozisyon

17 Doğurganlık İle İlgili Sık Kullanılan Ölçütler * Çocuk-Kadın Oranı. * Kaba Doğum Hızı: (1 yılda meydana gelen canlı doğum sayısı / Aynı toplumun yıl ortası nüfusu) x 1000 * Genel Doğurganlık Hızı: (1 yılda meydana gelen canlı doğum sayısı / 15-44 yaş kadınların yıl ortası nüfusu) x 1000 * Yaşa Özel Doğurganlık Hızı: (X yaşındaki kadınlardan olan canlı doğum sayısı / X yaşındaki kadınların yıl ortası nüfusu) x 1000

18 Doğurganlığı Etkileyen Faktörler 1. Doğurgan döneme başlamayı etkileyen faktörler: - Menarş yaşı, - İlk evlilik yaşı, - İlk cinsel ilişki yaşı, - Primer sterilite.

19 2. Doğurgan dönemle ilgili faktörler: - Emzirme ve amenore yaşı, - Kontraseptif kullanımı, - Cinsel ilişki sıklığı, - Rahim içi ölçümler. 3. Doğurgan dönem sonu ile ilgili faktöler: - Menapoz yaşı, - Sürekli sterilite.

20 ÖLÜMLER * Morbidite: Bir toplumdaki hastalık ve sakatlıkların düzeyini gösterir. * Mortalite: Bir toplumdaki ölümlerin düzeyini gösterir.

21 Ölümlerde Kullanılan Temel Ölçütler * Kaba Ölüm Hızı: (1 yıl içinde görülen toplam ölüm sayısı / Yıl ortası nüfus) x 1000 * Bebek Ölüm Hızı: (1 yıl içinde ölen bebek (0-365 gün)sayısı / 1 yıldaki canlı doğum sayısı) x 1000 * Neonatal Ölüm Hızı: (0-28 günde ölen bebek sayısı / 1 yıldaki canlı doğum sayısı) x 1000 0-7 gün  erken neonatal 8-28 gün  geç neonatal

22 * Postneonatal Ölüm Hızı: (29-365 günde ölen bebek sayısı / 1 yıldaki canlı doğum sayısı) x 1000 * Perinatal Ölüm Hızı: (1 yılda ölü doğan+0-7 günde ölen / 1 yıldaki canlı+ölü doğum sayısı) x 1000 * Ölü Doğum Hızı: (1 yılda ölü doğan bebek sayısı / 1 yıldaki canlı+ölü doğum sayısı) x 1000

23 * Ana Ölüm Hızı: (1 yıldaki ana ölüm sayısı / 1 yıldaki canlı doğum sayısı) x 1000 * Yaşa Özel Ölüm Hızı: (Belli bir yaş grubundaki ölüm sayısı / O yaş grubundaki nüfus) x 1000 * Nedene Özel Ölüm Hızı: (1 yılda X nedenine bağlı ölüm sayısı / Toplumun nüfusu) x 1000

24 Ölümleri Etkileyen Faktörler 1. Doğumdaki biyo-demografik faktörler: - Cinsiyet, - Annenin yaşı, - Gebelik aralığı, - DDA, prematüre doğum.

25 2. Doğum sonrası etkili olan faktörler: - Emzirme ve süresi, - İçme kullanma suyunun türü. 3. Dolaylı ailesel etkiler: - Anne ve babanın eğitim düzeyi, - Bebeğin doğum yeri (hastane, S.O., ev, v.b.), - İklim koşulları.

26 GÖÇLER Göç; yerleşim yerini genellikle en az 6 aylığına değiştirme amacıyla yapılan fiziksel bir olaydır.

27 Göçler İçin Kullanılan Temel Ölçütler * Genel Göç Hızı: (1 yıldaki içe göç + dışa göç sayısı / Yıl ortası nüfus) x 1000 * İçe Göç Hızı: (1 yıldaki iç göç sayısı / Yıl ortası nüfus) x 1000 * Dışa Göç Hızı: (1 yıldaki dış göç sayısı / Yıl ortası nüfus) x 1000 * Net Göç Hızı: (1 yıldaki içe göç-dışa göç sayısı / Yıl ortası nüfus) x 1000

28 Göçleri Etkileyen Faktörler 1. İtici: - Savaşlar, - Açlık, - Siyasal ya da dini baskılar, - Yüksek enflasyon, - Düşük ücretler. 2. Çekici: - İyi iş, yüksek ücret, - İyi eğitim, - Dinsel özgürlük, - Aileye yakınlık.

29 Sağlık Düzeyi ve Temel Demografik Ölçütler * Bebeklik ve çocukluk çağına ait tüm ölüm hızları: - Bebek ölüm hızı: ‰ 52.6 - Neonatal ölüm hızı: ‰ 29.2 - Postneonatal ölüm hızı: ‰ 23.4 - Çocuk ölüm hızı: ‰ 8 - 5 yaş altı ölüm hızı: ‰ 60.6

30 * Beklenen yaşam süresi: - Erkek  67 yıl - Kadın  71 yıl * Yaşa ve cinse özel ölüm hızları: ? * Anne ölüm hızı  yüzbinde 79 * Perinatal ölüm hızı: ? * Cinsiyet oranları  K / E= 1.1


"DEMOGRAFİ (Nüfusbilim) İnsan nüfusunun  büyüklük, yapı, gelişim, genel özellikler. * Nüfus: Belirli bir bölgede belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları