Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM Program Yönetimi Proje Yönetimi Yönetişim NELER KONUŞACAĞIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM Program Yönetimi Proje Yönetimi Yönetişim NELER KONUŞACAĞIZ."— Sunum transkripti:

1

2 PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM

3 Program Yönetimi Proje Yönetimi Yönetişim NELER KONUŞACAĞIZ

4 PROJE: Özgün ürün, hizmet veya sonuç yaratmak amacıyla ortaya konulan geçici çaba. PROGRAM: Tek tek yönetilmesinden daha fazla fayda sağlanması amacıyla, kontrol ve koordine edilerek yönetilen birbirleri ile ilgili projeler topluluğu. PORTFÖY: Faaliyetlerin etkin yönetilerek stratejik iş hedeflerine ulaşmak amacıyla, projeler, programlar ve diğer işlerin bir araya getirilmesi. Portföy içerisindeki proje veya programların birbirleri ile bağlantılı ve ilgili olması her zaman gerekmeyebilir. ÖNCE TANIMLAR

5 Misyon Kurumsal Stratejiler ve Hedefler Program Planlama ve Yönetimi Portföy Planlama ve Yönetimi Operasyonlar Proje Yönetimi Kurumsal Kaynaklar Vizyon HEDEF(LER) FAYDA(LAR) BAĞLANTILAR

6 PORTFÖY PROGRAMPROJE PROGRAM PROJE OPERASYON

7 BAĞLANTILAR Portföy Yönetimi İş Stratejileri Program Yönetimi Yönetişim Proje Yönetimi PROJELER DÜNYASI İŞ DÜNYASI

8 Büyük çaplı projeleri ≠ Program = Σ Alt projeler Devlet tarafından desteklenen sosyal programlar ≠ Program Yönetimi Program yönetimi ile, bireysel projelerden beklenen tek tek faydaların bütünleştirilmesi sağlanabilir. Bir Programın içerisindeki tüm projeler ortak bir amaç doğrultusunda ilişkilidir. Projeler farklı amaçlara sahip ve yalnızca ortak finansman, teknoloji, paydaşlar veya kaynaklar a bağlı ise bunları bir Portföy altına toplama daha uygun olur. NEDİR - NE DEĞİLDİR?

9 Portföy; örgütün yürütülen projelerinin, seçildiği zamanki örgüt hedeflerini yansıtan, bir fotoğrafıdır. Portföy; örgütün, amaç, yön ve ilerlemesinin belirlenmesinde kullanılan en güvenilir ölçütlerden biridir. Yatırım kararları buna göre yapılır, kaynaklar buna göre önceliklendirilir ve ayrılır. Örgütün stratejisine uymayan portföy bileşenleri onaylanmaz. NEDİR - NE DEĞİLDİR?

10 PROGRAM – PROJE İLİŞKİLERİ Program Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Süreçleri Proje Başlatma Planlama Uygulama İzleme ve Kontrol İzleme ve Kontrol Kapanış Program Hedefleri Faydalar Yönetim Yaklaşımı Program Hedefleri Faydalar Yönetim Yaklaşımı Proje Riskleri Değişiklik Talebi Anahat Değişiklikleri Sorunlar Proje Riskleri Değişiklik Talebi Anahat Değişiklikleri Sorunlar

11 PROGRAM YÖNETİMİ, stratejik amaç ve yararlarını elde etmek için bir programın merkezi koordinasyon ile yönetimidir. Program hedeflerine ulaşmak için birden fazla projenin uyumlu yürütülmesini ve entegre maliyet, zaman ve çabanın optimize edilmesini sağlar. Program Yönetiminde, bileşenler arasındaki bağlantıların entegre edilmesi, izlenmesi ve kontrolü önemlidir: – Bileşenlerin, işlerin veya süreç sonuçlarının koordinesi – Dahili programlarda birkaç projeyi etkileyen kaynak kısıtları / çatışmalarının çözümü – Birden çok bileşene etki eden risklerin yönetilmesi – Örgütsel / Stratejik yön belirleme – Problemlerin ve kapsam / maliyet / takvim / kalite değişikliklerinin ortak yönetişim ile çözümlenmesi – Program yönetimi süreçlerinin uyarlanması. PROGRM YÖNETİMİ

12 Program Yönetimi; ilintili projeleri, stratejik fayda, koordineli planlama, karmaşık bağlantılar, ve teslimat kalemi entegrasyonu gibi ana faktörleri dikkate alarak yönetmek için gerekli çerçeveyi sağlar. Program Yöneticisi projelerdeki çabayı koordine eder ancak, projeyi doğrudan yönetmez. PROGRAM YÖNETİMİ Program Projeler (Bileşenler) Projeler (Bileşenler) Bilgi Program Projeler (Bileşenler) Projeler (Bileşenler) Bilgi

13 Program ömür döngüsünün ayrı bir süreci olmamakla birlikte yönetişim, tüm süreçlere yayılmıştır. Program Yönetişimi, programın ilerlemesini ve faydaların bileşenlerden koordineli sağlandığını genel olarak izler. Program yönetişimi, risklerin, paydaşların, faydaların, kaynakların ve kalitenin yönetilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, uygun örgüt alt yapısı, politika ve süreçlerin oluşturularak, resmi program gözden geçirme toplantıları ile program çıktılarına destek olur. YÖNETİŞİM

14 Programların genel izleme yaklaşımı, ilerlemelerin önceden belirlenmiş kilometre taşlarında (örn. süreç gözden geçirmeleri) izlenmesidir. Özellikle yeni ürün geliştirme programlarında ortak olan bu yaklaşım, stratejik uygunluğun, yatırım kararlarının, fırsat ve tehditlerin izleme ve kontrolü, fayda değerlendirmesi ve genel olarak programın çıktılarının izlenmesinde kullanılır. YÖNETİŞİM

15 Fizibilite ve Yönetişim Modelinin Belirlenmesi Programın Başlatılması Programın Planlanması Program Faydalarının Sağlanması Programın Kapatılması G1G2G3G4 Program Ömür Döngüsü Program Yönetişimi

16 YÖNETİŞİM ÖRGÜTSEL YÖNETİŞİM STRATEJİK PLANLAMA PROJELERLE YÖNETİM OPERASYONLARIN YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ PROGRAM YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİ SÜREÇLER / ARAÇLAR / METRİKLER

17 TEŞEKKÜR EDERİM B. Fırat DENGİZ bfdengiz@tai.com.tr bfdengiz@gmail.com +90 (312) 811 18 00 x 2197 +90 (532) 377 85 88 Linkedin http://lnkd.in/bJjS5cU


"PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM Program Yönetimi Proje Yönetimi Yönetişim NELER KONUŞACAĞIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları