Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR 7 ARALIK 2009

2 SUNUM ANA HATLARI Giriş Mevcut Uygulama Nedir?
Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları Haksız Ticari Uygulama Nedir? Kapsamı Nedir? Tüketici Kimdir? Haksız Ticari Uygulamalar Nelerdir? Haksız Ticari Uygulamaların Denetimi Yapılması Gerekenler

3 MEVCUT UYGULAMA NEDİR? Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (16. ve 17. maddeleri) Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Reklam Kurulu Yönetmeliği

4 MEVCUT UYGULAMA NEDİR? Türk Ticaret Kanunu (56. ve devamı maddeler) Aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı ve benzeri şekilde iktisadi rekabetin her türlü suiistimali haksız rekabettir. İşletmeden işletmeye olan uygulamaları kapsar. Haksız rekabetin tespiti ve durdurulması konusunda Ticaret Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

5 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI?
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı (23. madde) Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönetmelik

6 HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA NEDİR ?
Haksız Ticari Uygulama; Mesleki özenin gereklerine uymayan, Ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya önemli ölçüde bozma ihtimali olan ticari uygulamalardır.

7 KAPSAMI NEDİR ? Haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemeler sadece işletmeden tüketiciye olan ticari uygulamaları kapsayacaktır. Tüketiciden tüketiciye veya işletmeden işletmeye ticari faaliyetleri kapsamamaktadır. İşletmeden tüketiciye yönelik ticari uygulamalar; Bir mal veya hizmetin tüketicilere tanıtımı, satışı veya tedariki ile doğrudan bağlantılı olarak müteşebbis tarafından gerçekleştirilen eylem, ihmal, davranış biçimi, beyan, reklam ve pazarlama da dahil olmak üzere her türlü ticari iletişimdir.

8 TÜKETİCİ KİMDİR Tüketici: Mal veya hizmet piyasalarında ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişidir. Ortalama tüketici: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararına göre, bilgili, gözlemci, sosyal ve kültürel etkenler ile dil sorunlarını göz önünde bulunduran tüketicidir. Reklam ve tanıtımlarda, reklamın hitap ettiği tüketici kesimindeki ortalama düzeydeki tüketicinin bakış açısı ve değerlendirmesi, referans noktası olarak kabul edilecektir. Tüketici grubunun zihinsel veya fiziksel zaafları, yaşları veya tecrübesizlikleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

9 HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR NELERDİR?
Aldatıcı Ticari Uygulamalar Aldatıcı eylemler Aldatıcı ihmaller Saldırgan Ticari Uygulamalar Saldırgan ticari uygulamalar Taciz, cebir ve nüfuzun kötüye kullanılması Her şartta haksız olduğu kabul edilen ticari uygulamalar (Ekli liste – Kara liste)

10 HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARIN DENETİMİ
İdari denetim Haksız ticari uygulama tehlikesinin var olması halinde bunun önlenmesi, Devam eden haksız ticari uygulamanın ortadan kaldırılması, Etkileri devam eden haksız ticari uygulamanın tespiti İdari yaptırım

11 YAPILMASI GEREKENLER Taslağın yasalaşması için çalışmalar sürdürülmektedir. Yasalaşmasını müteakip uygulama Yönetmeliği çıkarılacaktır.

12 Teşekkürler… FATMA ÇAĞLAR Sanayi ve Ticaret Uzmanı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü


"HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları