Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÜ’de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÜ’de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 İÜ’de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları
Prof Dr Feyza Darendeliler

2 İTF’ de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları

3 Amaç İTF’deki Eğitim Sürecinin ulusal ve uluslar arası temeller çerçevesinde ele alınması ve güncel yaklaşımlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi

4 Eğitimde değişim Geleneksel Güncel Öğretmen Öğrenci
Konu Probleme dayalı Bağımsız disiplinler Entegre Müfredata dayalı Topluma dayalı Sabit Müfredat Seçmeli dersler Usta-Çırak Sistematik

5 HEDEFLER Mevcut durumun değerlendirilmesi
Anket sonuçları, geribildirimler Eğitim müfredatının hedeflerinin belirlenmesi Mezunların yeterlilik ve yetkinlik alanlarının tanımlanması

6 HEDEFLER Eğitim içeriğinin belirlenen hedeflere uygun olarak düzenlenmesi Eğitim yöntemlerinin zenginleştirilmesi Değerlendirme: Nesnel Güvenilir Uygun

7 İTF’de eğitim yapılanması
Genişletilmiş TÜAK Güher Saruhan Direskeneli, Rukiye Eker Ömeroğlu, SPS( Rüstem Nurten, Ümmühan İşoğlu , Tevfik Ecder, Taner Gören, Haluk Eraksoy, Feyza Erkan), Murat Aksoy, Oktar Asoğlu , Mehmet Demirhan, Melih Aktan, Zeynep Solakoğlu, Feyza Darendeliler toplantılar: İTF dekanlığında yapılmakta

8 İTF’de eğitim yapılanması
Genişletilmiş TÜAK Güher Saruhan Direskeneli, Rukiye Eker Ömeroğlu, SPS( Rüstem Nurten, Ümmühan İşoğlu , Tevfik Ecder, Taner Gören, Haluk Eraksoy, Feyza Erkan), Murat Aksoy, Oktar Asoğlu , Mehmet Demirhan, Melih Aktan, Zeynep Solakoğlu, Feyza Darendeliler ÖKK ile belirli aralarla toplantı ve paylaşma (ayda bir) Dönem Sorumluları ile yapılan toplantılar ABD başkanları ile toplantılar Geniş tabanlı çalışma

9 İÜ Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
İTF Misyon, Vizyon ve Temel Değerler İTF Müfredatın Eğitim hedefleri (sınıf temelinde)

10 İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterlik ve Yetkinlikleri
I. Bilgi: Temel bilimler, klinik bilimler ve davranış bilimlerini ve birbirleri ile ilişkilerini içeren üst düzeyde, güncel ve kapsamlı bilgi ile donanımlı olmak  II. Mesleki Beceriler:   Koruyucu hekimlik: Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak  Klinik beceriler: Uygun tanı ve tedavi yaklaşımı yapabilmek için en iyi düzeyde muayene, girişim vb becerilerle donanımlı olmak  İletişim becerileri: Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile empati kurarak etkili iletişim sağlayabilmek  Bilgiye ulaşabilmek  Zihinsel beceriler: Bilgiyi analiz edebilmek ve sentez yapabilmek

11 İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterlik ve Yetkinlikleri
. Tutum, davranış ve mesleki özellikler  Etik ilkelere duyarlılık Ekip anlayışı içinde çalışabilmek, ekibi yönlendirecek bilgi ve beceri ile donanımlı olmak Toplumun sağlık sorunlarını tanımak ve çözüm arayabilmek Sürekli eğitim ilkesini benimsemiş olmak Koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve uygulamak Araştırmacı, kuşkucu ve sorgulayıcı bir yaklaşım sahibi olmak Pozitif bilimsel düşünce ve kanıta dayalı tıp yaklaşımını benimsemek Kriz yönetimi yapabilmek Türkçe’yi doğru kullanma konusunda duyarlı olmalı Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere duyarlılıkları olmak Yeni gelişmeleri izleyecek çok iyi düzeyde ve konuşacak kadar iyi düzeyde İngilizce bilmek Tıbbi kayıt tutma konusunda duyarlı olmak ve kayıt tutmak Ülkenin sağlık politikalarını bilmek/izlemek Çevre bilinci taşımak

12 İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim Müfredatının Temel ilkeleri:
Öncelikli sağlık sorunları zemininde planlanan Toplum odaklı Öğrenci merkezli Farklı öğretim yöntemleri ile zenginleştirilmiş Seçmeli derslerle zenginleştirilmiş Mesleki uygulamaları sistematik olarak veren Bağımsız çalışmaya önem veren Bilgi beceri ve tutumu nesnel yöntemlerle ölçen ve değerlendiren Geri bildirimlerle sürekli değerlendirilen Bilgisayar ve teknoloji destekli eğitim

13 • • • • • • Eğitim süreci Toplum gereksinimi ÇEP Değerlendirme
Özel gereksinim Nasıl nesnel ve uygun ölçelim? İTF misyon ve vizyona göre belirlenen Uygulama (müfredat) Amaç ve hedef Bilgi, beceri, tutum Neyi hangi dönemde öğretelim ? Yöntem Nasıl öğretelim ? Eğitim süreci

14 İÇERİĞİN PLANLANMASI Nedir Entegrasyon ?

15 DERSLER (DİSİPLİNLER/ABD’LARI)
DİSİPLİNLERE DAYALI EĞİTİM YILLAR DERSLER (DİSİPLİNLER/ABD’LARI) 1 A B C D 2 E F G H 3 I İ J K 4 L M N O 5 Ö P R S 6 Ş T U Ü

16 DERSLER (ORGAN SİSTEMLERİ)
YATAY ENTEGRASYON YILLAR DERSLER (ORGAN SİSTEMLERİ) 1 ABCD 2 EFGH 3 IİJK 4 LMNO 5 ÖPRS 6 ŞTUÜ

17 DERSLER (OLGULAR, SÜREÇLER)
YATAY VE DİKEY ENTEGRASYON YILLAR DERSLER (OLGULAR, SÜREÇLER) 1 ABCD 2 EFGH 3 IİJK 4 LMNO 5 ÖPRS 6 ŞTUÜ

18 Derinliğine entegrasyon Sağlık sosyolojisi Sağlık ekonomisi Tıp Tarihi
Tıp Hukuku Tıp Bilişimi Davranışsal Tıp Koruyucu Tıp Deontoloji Epidemiyoloji Dikey entegrasyon Klinik Tıp Temel Tıp Yatay entegrasyon

19 1. İzolasyon / Fragmantasyon / Anarşi
Disiplin tabanlı eğitim Her disiplin kendi programına karar verir.

20 2. Farkındalık Her dersin içeriği, amaç/hedefleri farklı Ancak eğiticiler diğer derslerin içerik ile amaç/hedefleri hakkında bilgi sahibi

21 3. Harmonizasyon / Bağlantılık / Danışmanlık
Farklı disipliner birbirlerine danışırlar Programlarını ayrı ayrı gözden geçirebilirler ancak öğrencilerin ilişkilendirilmelerine yönelik değil.

22 4. Yuvalandırma (Nesting/İnfüzyon)
Müfredat içindeki bir konu, başka bir konunun zenginleştirilmesi amacıyla kullanılır. Yine her disiplin kendi programını yapar.

23 5. Zamanda Eşgüdüm / Paralel Eğitim
Farklı disipliner birbirleriyle ilişkili konuları aynı zaman dilimi içinde verirler. Entegrasyona geçişin ilk basamağıdır. Anatomi-Kalp Histoloji-Kalp Fizyoloji-Kalp Anatomi-Kalp Histoloji-Böbrek Fizyoloji-Karaciğer

24 6. Paylaşım-Ortaklaşa Eğitim
İki farklı disiplin, müfredat içeriğinde çakışan konuları birleştirerek planlarlar. Yalnızca iki disiplin arasında kalırsa tam entegrasyon basamağı olmaz; yaygınlaşırsa olur. PEDİATRİ HALK SAĞL.

25 Disiplinlere Dayalı eğitim + Entegre Kurs
Ör: Anatomi-Histoloji-Fizyoloji: Mide Entegre Kurs (Senaryo/Problem) 7. İlişkilendirme (Korrelasyon / Demokratik Program / Birlikte Program)

26 8. Bütünleştirici Programlar
Entegre oturumlar daha ağırlıklıdır, ana programın tümü entegre değildir.

27 9. Multidisipliner (Ağ Oluşturma/Katılımcı)
Çeşitli disipliner konunun değişik yönlerini işler. Disiplinlerin kimlikleri korunmuş ancak özellikleri büyük oranda azalmıştır. Anat Histo Olgu Fizyo Biyok

28 10. Disiplinlerarası (Monolitik)
Konuya odaklanma belirgin Disiplinlerin bakış açısıyla yaklaşım çok azalmış Belirtke tablosunda disiplinlere atıf olmaz

29 11. Transdisipliner (Füzyon, İmmersiyon)
Müfredat bireysel disiplinlerin üzerinde Entegrasyon için seçilmiş bir konu/tema yok Konu gerçek yaşamdan alınmış olgular

30 Dolaşım / kardiyovasküler Sindirim Sinir – duyu
ÇALIŞMA GRUPLARI Kan-lenfoid Lokomotor Solunum Dolaşım / kardiyovasküler Sindirim Sinir – duyu Davranış bilimi ve ruh sağlığı Endokrin ve metabolizma Ürogenital (nefro, kadın ve erkek genital) Hayatın evreleri-üreme, doğum (obstetri) büyüme, gelişme, beslenme, yaşlanma, ölüm

31 Tıbba Giriş ( istatistik, tıbbi etik) Anatomi ve tıbbi görüntüleme
SEMPTOMLAR VE SÜREÇLER Tıbba Giriş ( istatistik, tıbbi etik) Anatomi ve tıbbi görüntüleme İlk yardım Dokulardan moleküllere (Hücre iletişimi-Etkileşim ve Düzenleme) (Interaction and regulation) Denge-Dengesizlik (Homeostaz-Metabolizma) Sağlık hizmetleri örgütlenmesi ve toplum içinde çalışma Algılama-bilinç-emosyon Büyüme ve ayrımlaşma Saldırı ve savunma Doğma ve büyüme ve yaşlanma (“Yaşlanma” ayrı bir modül de olabilir)

32 Görünüm ve hastalıkların dış belirtileri Ağrı
SEMPTOMLAR VE SÜREÇLER Görünüm ve hastalıkların dış belirtileri Ağrı Ateş, enfeksiyon ve inflamasyon Soluk darlığı ve göğüs ağrısı Karın yakınmaları Yorgunluk ve ağırlık kaybı Hareket sistemi yakınmaları Endokrin ve üreme bozuklukları Solukluk Nörolojik ve Psikiyatrik Bozukluklar Kazalar-Sakatlıklar-Özürlüler Aciller

33 Kan-lenfoid / Dolaşım / Solunum / Boşaltım (üriner)
Sinir-duyu / Hareket / Davranış Sindirim / Metabolizma ve beslenme / Endokrin 1 Hayatın Evreleri / Genital / Endokrin 2

34 Bilgilenme, bilgiyi kullanma Etik ve hukuk Halk sağlığı
DİKEY KORİDORLAR Beceri eğitimi Bilgilenme, bilgiyi kullanma Etik ve hukuk Halk sağlığı 1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 5. sınıf 6. sınıf

35 SARMAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI
Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrarlanması yapılır. Her konunun kendi içindeki konuları arasında da bir ardışıklık söz konusu

36

37

38 ÇEKİRDEK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI
SEÇENEK A SEÇENEK B ORTAK ÇEKİRDEK SEÇENEK C SEÇENEK D

39 İLK 3 YIL MÜFREDAT YAPISI
1.sınıf Normal yapı ve işlev Anormal yapı ve işlev Topluma dayalı uygulama 2.sınıf 3.sınıf Normal yapı

40 İçerik Planlama Çalışmaları
Kurs: Müfredat ve içerik planlama kursu Proje sunumu: alt yapı, anketler, mezunlar değerlendirmesi, yeni öğrenim yöntemleri için alt yapı ve eğitim Değerlendirme: kurslar, alt yapı vb Bağıl Değerlendirme sisteminin kaldırılması GENİŞ TABANLI ÇALIŞMA

41 İstanbul Tıp Fakültesi’nin VİZYONU’u yakalamak
*Gelecek beş yıl içerisinde; tüm paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, araştırmacılar ve hizmet alanları), memnuniyetlerini yükseltmek *Gelecek on yıl içerisinde; - Türkçe öğrenim verilen fakülteler arasında tercih sıralamasında birinci sırada yer almak, - Öğretim üyesi başına Türkiye genelinde uluslararası yayın üretmede birinci sırada yer almak, - Kolay ulaşılan, 24 saat hizmet sunabilen ve tercih edilen bir merkez olmak.

42 TEŞEKKÜRLER

43 İÜ Misyon, Vizyon, Temel değerler
İstanbul Üniversitesi’nin Misyonu  Doğu ile batı’yı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi, ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.  İstanbul Üniversitesi’nin Vizyonu  İstanbul Üniversitesi Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olacaktır.  İstanbul Üniversitesi’nin Temel değerleri  Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek 2. Katılımcılık 3. Çevre ve insana saygı 4. Etik değerlere mutlak uyum

44 İTF Misyon, Vizyon, Temel değerler
a) İstanbul Tıp Fakültesinin MİSYONU  “İyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren, nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmak.”  b) İstanbul Tıp Fakültesi’nde Temel Değerler ve İlkeler:  *Etik Kurallara uygunluk, *Güvenirlilik ve kalite, *Bilimsellik, *Yaratıcılık ve üretkenlik, *Evrensellik, *Çağdaşlık, *İnsan haklarına ve çevreye saygı, *Katılımcılık


"İÜ’de Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları