Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM HUSEYIN İLHAN ESOGÜ TIP FAKÜLTESI Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM HUSEYIN İLHAN ESOGÜ TIP FAKÜLTESI Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 1."— Sunum transkripti:

1 TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM HUSEYIN İLHAN ESOGÜ TIP FAKÜLTESI Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 1

2 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 2 Amaç … dünya’da ve Türkiye’de tıp eğitiminin kat ettiği yol hakkında bilgi vermek. … 25-29 Mart 2013

3 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 3 Hedefler Tıp eğitiminin, çağın gereksinimlerine koşut olarak değişim yaşadığının kavranması, Tıp eğitiminde; değişikliklerin yapılmasını zorlayan faktörlerin kavranması hedeflenen değişikliklerin kavranması 25-29 Mart 2013

4 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 4 Hekimliğin gelişim süreci hekimlik ve sağlık bilimlerindeki gelişmeler din bilim sosyoloji felsefe Hekimlik uygulamaları insanlığın var oluşu kadar eski… 25-29 Mart 2013

5 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 5 Tıp Eğitimi Tıp eğitimi; hekimlik tarihi kadar eski bireysel,bire bir usta-çırak ilişkisi 25-29 Mart 2013

6 İlk çağ İlk tıp okulları Yunanistan ve Anadolu’da kurulmuştur. Cundişapur hastanesi ve tıp okulu (İran) Salerno Tıp Okulu, İtalya, 1096 Padua Tıp Okulu Leiden Tıp Okulu, Hollanda, 1575 Pennsylvania Tıp Okulu, ABD’de ilk tıp okulu, 1750 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 6 25-29 Mart 2013

7 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 7 Fransız Devrimi(1789) Hastanelerde eğitim Hastalar üzerinde eğitim Cerrahinin tıp eğitimi kapsamına girmesi 25-29 Mart 2013

8 Anadolu’da tıp eğitimi Darulşifa / Darultıp Tıphane-i Amire, Cerrahane II. Mahmut zamanında, 14 Mart 1827 eğitim-öğretim dili Fransızca  1866 yılında Osmanlıca Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane (1847) İstanbul Tıp Fakültesi, 1909 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 8 25-29 Mart 2013

9 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 9 Tıp eğitimi 19. yy ‘da; bir hekim yanında yaptıklarını gözleyerek, onun kütüphanesinden yararalanarak hastalarını muayene ederek alınırdı. Bu uzun süreç içinde hekim adayı becerisini arttırmak için birlikte çalıştığı hekimden olabildiğince yararlanmaya çalışırdı. Tıp eğitimi “usta-çırak” ilişkisi şeklindeydi. 25-29 Mart 2013

10 12. Eğitim Becerileri Kursu, Eskişehir 10 Flexner raporu,1910 Önce  temel fen bilimleri Sonra  temel tıp bilimleri Son olarak  klinik bilimler Disiplinler birbirinden ayrı Her disiplin kendi konularını öğretir. Konular birbiriyle bağlantılı değildir. Bilgi öğrenci tarafından bütünleştirilecek. 25-29 Mart 2013

11 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 11 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013

12 Öğrenci Merkezli Eğitim Başarılmalıdır. Öğrenciler sınıfta ders dinleyen ve verilen bilgiyi ezberleyen kişiler olmak yerine araştıran,soru soran, tartışan karar veren konumda olmalıdırlar. Müfredattaki konular yanında bağımsız öğrenmeyi de öğrenmeleri beklenmektedir. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 12

13 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 13 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013

14 Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi kullanılmalı Kuramsal bilgilerin hazır olarak verilmesi yerine iyi hazırlanmış klinik problemlerin çözülmesi yoluyla öğrencilerin eğitim sürecinde daha aktif rol oynamaları ve bu yolla analiz-sentez yeteneklerini geliştirmeleri sağlanabilmektedir. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 14

15 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 15 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013

16 Bütüncül (entegre) Tıp Eğitimi Kullanılmalı Tıp eğitimi bir bütün olarak ele alınmalı, bu bütünü oluşturan bilgi ve becerilerin yatay ve dikey planda birbirleriyle uyumlu parçalara ayrılması sağlanmalıdır. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 16

17 Günümüzde tıp eğitimi; aynı sınıfta tüm derslerin birlikte planlanması, sınıflar arasındaki eşgüdüm, öğretim üyelerinin birlikte çalışmaları, displinler arasındaki ve temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki keskin sınırların kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 17

18 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 18 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013

19 Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Eğitim programları ulusal sağlık sorunlarını yansıtacak biçimde düzenlemelidir. Eğitim programlarının yürütüldüğü alanlar genişletilmeli, yalnız hastaneler değil, toplumun tüm sağlık kaynakları eğitime katılmalıdır. Büyük ölçüde 3. basamak (üniversite) hastanelerine dayalı geleneksel tıp eğitiminde kimi becerilerin kazandırılması mümkün olmamaktadır. Eğitimin; toplumda, birinci basamak sağlık kurumlarında ve ikinci basamak hastanelerde de verilmesi gereklidir. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 19

20 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 20 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013

21 Seçmeli Ders ve Uygulamaları ilgi alanlarının farklı olması nedeniyle, öğrencilerin ilgi alanlarında daha fazla derinleşmelerine ve bireysel yeteneklerini geliştirmelerine imkan verilmelidir. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 21

22 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 22 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tıp eğitiminin ana bileşenleri, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013

23 Tıbbi Beceri Eğitimi usta-çırak eğitimi standart değil klinik becerilerin ne şekilde, nasıl, ne zaman öğretilecek tıp öğrencilerinin hekimlik mesleğini erken dönemde benimsemeleri, gerçek hastalarla karşılaşmadan önce tıbbi işlemlerde belirli bir yeterliliğe ulaşmaları ve bu işlemleri standart bir biçimde uygulayabilmeleri için eğitimin ilk yıllarından itibaren mesleksel beceri dersleri yapılmalıdır. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 23

24 Çok yaygın olan “pasif” eğitimin yerine, kişisel yönlendirme, bağımsız çalışma ve küçük gruplar oluşturma gibi “aktif” öğrenim yollarına ağırlık verilmelidir. Bilim eğitimi ve pratik eğitimin el ele yürütülmesine çalışılmalıdır. Klinik ve toplum içinde “problem çözme “ bir öğretim yöntemi olarak benimsenmelidir. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 24

25 Program ve sınavlar yalnızca bilginin saklanmasını ve anımsanmasını değil, mesleki beceri ve sosyal değerleri de geliştirecek biçimde hazırlanmalıdır. Öğretim görevlileri yalnızca belli bir konuda uzman olarak değil, eğiticiler olarak yetiştirilmelidir. Günümüzde Tıp Eğitimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 25

26 Tıp eğitimi; PDÖ ile desteklenmiş, Öğrenci merkezli, Aktif eğitim yönteminin kullanıldığı, Bütüncül (entegre) sistem içersinde yürütülmeli 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 26 Günümüzde Tıp Eğitimi

27 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 27 SPICES modeli, Dr. Harden, Dandee Univ., Çağdaş tIp eğİtİmİnİn ana bİleşenlerİ, 1986 S tudent centred Öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitim P roblem based Ezbere dayalı eğitim yerine, probleme dayalı eğitim I ntegrated Disiplin temelli eğitim yerine, bütüncül, entegre eğitim C ommunity based Hastaneye dayalı eğitim yerine, topluma dayalı eğitim E lectives Tüm eğitim programının zorunlu derslerden oluşması yerine, bazılarının seçmeli olması S tandardised Usta-çırak ilişkisine ve tesadüfe dayalı klinik beceri eğitimi yerine, standart bir klinik beceri eğitimi 25-29 Mart 2013


"TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM HUSEYIN İLHAN ESOGÜ TIP FAKÜLTESI Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 25-29 Mart 2013 12. EĞITIM BECERILERI KURSU, ESKIŞEHIR 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları