Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müfredat Organizasyonu Basamakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müfredat Organizasyonu Basamakları"— Sunum transkripti:

1 Müfredat Organizasyonu Basamakları
Dr.Berna Musal DEÜTF Tıp Eğitimi AD.

2 Altı basamaklı program geliştirme yaklaşımı-Kern

3 DEÜTF Müfredat özellikleri
Öğrenci merkezli Yeterliğe dayalı Probleme ve olguya dayalı Topluma yönelik Blok, evre, alanlar Genel yetkinlikler

4 Blok dizilimi Tıp bilimlerine giriş Üreme, ürogenital, endokrin
Bilgi yönetimi araştırma GİS, metabolizma, beslenme Solunum Dolaşım Sinir bilimleri Lokomotor sistem ve deri Kan, infeksiyon, immunoloji Multisistem (şok, sepsis, metastatik kanser, otoimmun hastalık, politravma) Yaşam döngüsü Klinik bilimlere giriş: Tanısal tıp, akılcı ilaç kullanımı, infeksiyon kontrolu, kanıta dayalı tıp

5 Eğitim Programı Planlama-Outcome-based yaklaşım
Mezundan ne beklendiği net bir şekilde tanımlanır. Eğitim programı, öğrencinin eğitimin sonunda göstereceği performans-yetkinlikler göz önüne alınarak planlanır. Yalnızca biyolojik öğeler değil, iletişim becerileri, koruyucu hekimlik, sağlığın geliştirilmesi, etik uygulamalar, ekip çalışması gibi öğelerin dikkate alınmasını kolaylaştırır. Öncelikle misyon-genel yetkinlikler tanımlanır. SÜRECE DE ÖNEM VERMEK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

6 Planlamada eğitim çıktılarının önemini vurgulayan bir eğitim programı modeli
Destek Ne öğrenmeli Kapsam Nasıl öğrenmeli Yöntemler ve stratejiler Eğitimin Çıktıları Öğrenci Değerlendirme Eğitim Ortamı Harden RM, Crosby JR, Davis MH. AMEE Guide No.14. Outcome-based education. Medical Teacher 1999: 21; 7-14.

7 Çıktıların başlangıç noktası olduğu backward tasarım (outcome-based)
Değerlendirme İstenen çıktılar İçerik Eğitim yöntemleri Değerlendirme (öğrenci) Pridaaux D. Curriculum design. BMJ 2003, 326;

8 Avantajları Eğitim programı ile pratik uygulamalar arasında bağlantı sağlanır. İhmal edilen alanlar kapsanır. Nasıl bir hekim yetiştirilmek istendiği sorgulanır, tartışılır. Eğitim programını planlama için sağlam bir çerçeve oluşturur. Hedefe uygun eğitim ve değerlendirme yöntemi seçimini kolaylaştırır. Eğitim stratejileri seçiminde esneklik sağlar. Kişilerin ve grupların planlama sürecine katılımını kolaylaştırır. Öğrenciler eğitimin sonunda hangi yetkinliklere ulaşabileceklerini bilirler. Yetkinliklerin tanımlanması spesifik hedeflerin tanımlanmasını kolaylaştırır.

9 Dundee: outcome-yetkinlik listeleri
Bir mezundan beklenen yetkinlikler Öykü alma, fizik bakı Hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla iletişim Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi Pratik işlemler Hastanın incelenmesi Hastanın yönetimi Yetkinlikler sırasındaki yaklaşım Hekimlik pratiğinde temel ve klinik bilimler bilgilerini uygulayabilme Kritik düşünme, problem çözme, karar verme, klinik sorgulama Uygun etik yaklaşım, yasal sorumlulukları bilme Profesyonalizmle ilgili yetkinlikler Sağlık sisteminde hekimin rolü ….

10 Sheffield: Klinik problemler
Manchester: Index olgular (hastalıklar, semptomlar, problemler, durumlar)

11 DEÜTF Müfredat Organizasyonu Basamakları
Mezunların sık karşılaşacakları/önemli/ yaşamı tehdit eden hastalık (astım, diyabet, kalp yetmezliği), durum/problem (kafa travması, şok, zehirlenme) ve semptom (halsizlik, solukluk, kilo kaybı) tanımlanması- 8 Ekim 2009 ÇEP, uluslar arası örneklerle karşılaştırılması-8 Ekim 2009 Listeler ve yetkinlik düzeyleri ile ilgili Anabilim Dalları ve pratisyen hekimlerin görüşünün alınması-9-16 Ekim 2009 Listeler ve yetkinlik düzeylerinin son şekline getirilmesi Ekim 2009 Listelerin paylaşıma açılması (FC, web)- 23 Ekim 2009 Listeler ve yetkinlik düzeylerinin en son şekline getirilerek sunulması- 27 Ekim 2009

12 DEÜTF Müfredat Organizasyonu Basamakları…
Hedef tanımlama ve düzey belirleme konulu bilgilendirme- 12 Kasım 2009 Blok hedeflerinin ve düzeylerinin belirlenmesi- 12 Kasım 2009 Önceki müfredat hedefleriyle karşılaştırma- 12 Kasım 2009 Hedef düzeylerinin tanımlanması ve evrelere dağılımının yapılması- 13 Kasım 2009

13 DEÜTF Müfredat Organizasyonu Basamakları
Hedef düzeyleri ve evrelere dağılımı ile ilgili Anabilim Dalı görüşlerinin alınması Kasım 2009 Hedefler ve evrelere dağılımın son şekle getirilmesi ve sunulması- 25 Kasım 2009 Blok çalışma gruplarının hedefleri temalara dağıtması ve eğitim yöntemlerini belirlemesi Aralık 2009

14 Blok adı: Solunum Dolaşım Hastalıklar-Semptomlar-Durum/problemler:
8 EKİM ÜRETİMİ Blok adı: Solunum Dolaşım Hastalıklar-Semptomlar-Durum/problemler: ………………………………. Myokard enfarktüsü Kalp yetmezliği Astım KOAH Tüberküloz Listeler oluşturulduktan sonra sistem-konulara göre gruplanması ve listelerin çalışma grupları tarafından elektronik ortama dönüştürülerek en geç 9 Ekim sabah 10.00’a kadar adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

15 Beklenen yetkinlik düzeyleri
Anabilim Dalları ve Pratisyen Hekimlere Gönderilen Formlar Anabilim Dalı: Blok adı: Üreme-Genital-Endokrin Hastalık/Durum/Semptom Gerekli değil Beklenen yetkinlik düzeyleri B T TTY AG KH B. (Bilgi): İlgili hastalık/durum/semptomlara ilişkin haberdarlık düzeyinde temel ve klinik bilgi sahibi olma, gereğinde sevk etme. Bu düzeyde tanı, olgu yönetimi ve tedavi yetkinliği beklenmemektedir. T. (Tanı): Fizik bakı yaparak, temel veya ek incelemeler isteyerek ve yorumlayarak öntanı/tanı koyma, tedavi hakkında bilgi sahibi olma ve gerekiyorsa ön girişimleri yaparak sevk etme. İleri inceleme yoluyla konulan tanılar bunun dışındadır TTY. (Tanı, tedavi, yönetim): Hastalık/durum/semptomlarda tanı koyma, en uygun tedaviyi uygulama, hasta yönetimi ve izlemi. AG. (Acil girişim): Acil durumlarda hastaya gerekli ve uygun ön girişimleri yapma ve sevk etme. KH. (Koruyucu hekimlik): Hastalık/konu/durum ve korunma önlemleri hakkında bilgi sahibi olma.

16 Hastalık/durum/semptomlarla ilgili yetkinlik düzeyleri
B. (Bilgi): İlgili hastalık/durum/semptomlara ilişkin haberdarlık düzeyinde temel ve klinik bilgi sahibi olma, gereğinde sevk etme. Bu düzeyde tanı, olgu yönetimi ve tedavi yetkinliği beklenmemektedir. T. (Tanı): Fizik bakı yaparak, temel veya ek incelemeler isteyerek ve yorumlayarak öntanı/tanı koyma, tedavi hakkında bilgi sahibi olma ve gerekiyorsa ön girişimleri yaparak sevk etme. İleri inceleme yoluyla konulan tanılar bunun dışındadır TTY. (Tanı, tedavi, yönetim): Hastalık/durum/semptomlarda tanı koyma, en uygun tedaviyi uygulama, hasta yönetimi ve izlemi. AG. (Acil girişim): Acil durumlarda hastaya gerekli ve uygun ön girişimleri yapma ve sevk etme. KH. (Koruyucu hekimlik): Hastalık/konu/durum ve korunma önlemleri hakkında bilgi sahibi olma.

17 Teşekkürler


"Müfredat Organizasyonu Basamakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları