Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Önerilen Yaklaşım ve Yöntem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Önerilen Yaklaşım ve Yöntem."— Sunum transkripti:

1 Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Önerilen Yaklaşım ve Yöntem

2 Biyolojik Çeşitliliğin Öğeleri Tür Çeşitliliği Ekosistem Çeşitliliği Ekolojik ve Evrimsel Süreçler Hedef türler Orman Dereboyu Yüksek dağ Biyolojik çeşitliliğin bileşenleri Doğal yaşlı ormanlar Kalıntı türler Relikt ekosistemler

3 Entegrasyon Yaklaşımı Amenajman Çalışmaları Çıktılar İşletme Müd. Hedef Tür Listeleri 2. Hedef tür envanterleri için yöntemlerin belirlenmesi 1. Hedef Tür Envanteri Proje Çalışmaları 1. Hedef türlerin belirlenmesi Hedef Tür Öncelikli Alanları Proje Çıktıları Hedef Tür Envanter Yöntemleri ve Ormancılık Uygulamaları Proje Safhası (Tüm Türkiye) Amenajman Safhası (İşletme Müd.) 2. Tür Dağılımı Modellemesi Öncelikli Alanlarda Türe Özel Planlama 3. Hedef türlere yönelik ormancılık uygulamalarının belirlenmesi

4 Biyolojik Çeşitliliğin Entegre Edildiği Amenajman Planlaması Çalışmaları 3.Tür ve envanter rehberi kullanılarak uzmanlarca envanter çalışmalarının yapılması 4.Envanter sonuçlarının modellenerek hedef tür dağılımlarının belirlenmesi 5.Hedef türlere ait öncelikli alanların belirlenmesi 6.Hedef türlerin gereksinimlerine göre bu alanlardaki planların yapılması 1. İşletme Müdürlüklerindeki hedef türlerin belirlenmesi 2. Hedef tür envanter ve ormancılık yöntemleri rehberinin hazırlanması

5 Hedef Tür Belirleme Gruplar ve Kriterler 1. Ülke genelinde –IUCN tehdit kategorisi, –Endemiklik, –Ekonomik önem, –Bayrak tür, –Anahtar tür, –Envanter kolaylığı, –Ormana bağımlılık 2. Bölge özelinde –Bölgesel endemiklik, –Bölgesel trendi, –Olağandışı yayılış Kapsanan Tür Grupları Büyük ve küçük memeliler Kuşlar Sürüngenler ve çiftyaşarlar Kelebekler Bitkiler Orman türlerinden hedef türlerin seçiminde kullanılan bazı kriterler

6 Hedef Tür Belirleme Tür Dağılımlarından İşl. Müd. Listelerine Vaşak Yaban Keçisi Dağılım İşletme Müd.

7 Hedef Tür Belirleme Puanlama ve Hedef Tür Seçimi Ülke genelinde puanlama Bölge özelinde puanlama

8 İşetme Müdürlükleri ve Hedef Türleri Örnek: Adana-Pos İşletme Müdürlüğü Hedef Türler: 12 Değerlendirilen türler: 226

9 Hedef Tür Bilgileri Örnek: Adana-Pos İşletme Müdürlüğü Centaurea aladaghensis Habitatı: Otsu örtünün yoğun olduğu (>%70) düşük kapalılıktaki (%10<) ardıcın da eşlik edebildiği kızılçam ormanları. Çiçeklenme Periyodu: Nisan-Mayıs Vejetasyon ve orman haritalarından tanıma uyan alanların tespit edilmesi ve uygun zamanlarda bu alanlarda envanterinin planlanması.

10 Hedef Tür Bilgileri Örnek: Adana-Pos İşletme Müdürlüğü Hipparchia mersina Habitatı: Çam ormanlarındaki güneşli, otlu açıklıklar. Konukçu Bitkiler: Poaceae Uçuş Zamanı: Nisan-Haziran; 500m. rakımın yukarısında bir ay daha geç

11 Hedef Tür Bilgileri Örnek: Adana-Pos İşletme Müdürlüğü Eirenis levantinus Habitatı: Meşe ağaçlık ve çalılıkları, açık kayalıklar, bağ ve bahçeler (0 - 1800m)

12 Hedef Tür Bilgileri Örnek: Adana-Pos İşletme Müdürlüğü Dryomys laniger Habitatı: Sedir ve göknarın baskın olduğu (ardıcın da eşlik edebildiği) orman örtüsüyle kaplı taşlık ve kayalık dağ kesimleri (1600 – 3500m)

13 Hedef Tür Bilgileri Örnek: Adana-Pos İşletme Müdürlüğü Capra aegagrus Habitatı: Taşlık ve kayalık sarp yamaçların yoğun bulunduğu, otsu ve çalı vejetasyonun hakim olduğu alanlar; orman sınırları ile orta ve düşük kapalılıktaki ormanlık alanlar.

14 Hedef Tür Envanterleri 1.Rehber kitaplardaki tür habitat tercihi bilgileri ve alan haritaları kullanılarak envanter yapılacak örnekleme alanların belirlenmesi 2.Rehber kitapta verilen envanter yöntemlerine göre örnekleme tipi/sıklığı/vs. belirlenmesi 3.Saha çalışması ile envanter verilerinin toplanması ve rehber kitaptaki formata uygun olarak kaydedilmesi 4.Envanter verilerinin modelleme uzmanına verilmesi

15 Modelleme Aşaması Rupicapra rupicapra için tür yayılış modellemesi (Kaçkar projesinden) Tür yayılışı Habitat uygunluğu Tür kayıtları Envanter çalışması sonucu Habitat tercihi bilgilerinin modellenmesi Tür dağılımının belirlenmesi

16 Amenajman Uygulama Önerileri Hedef türlerin öncelikli alanlarında: – habitat tercihleri, – mevsimsel ihtiyaçları, – özel gereksinimlerine göre rehber kitapta verilen ormancılık uygulamalarının seçilmesi: – belirli mevsimlerde işletme yapmamak, – eta miktarını azaltmak, – parçalılık yaratmamak, parçalılığı azaltmak, – yaş veya çağ sınıfına göre işletme tercihini yapmak, – tek veya çok yaşlı işletme tercihini yapmak, – temiz veya ‘kirli’ işletmeyi seçmek, ve plana aktarılması gerçekleştiriliyor. Hangi uygulama önerileri amenajman planında yer almalı? Hangi uygulama önerileri silvikültür planında yer almalı?

17 BÇ Entegre Edilmiş Amenajman Çalışmaları Özet Hedef Tür Bilgileri Hedef tür listeleri Tür habitat tercihleri ve gereksinimleri Uzmanlar – Envanter Teorik Çalışmalar Alana ve türlere göre envanter yöntemine karar verilmesi Örnekleme şekli/sıklığı Arazi çalışması tarihleri Pratik Çalışmalar Envanterlerin yapılması Envanter formlarının doldurulması Uzman – Modelleme Habitat haritalarının oluşturulması Envanter verileri ile modellemenin yapılması Hedef tür dağılımları- nın belirlenmesi Öncelikli alanlar Hedef Tür Envanteri Yöntemleri Alan habitat haritaları Tür grubu envanter yöntemleri Envanter formları Proje Çalışmaları Saha Çalışmaları Plan Çalışmaları Amenajman Ekibi Hedef tür öncelikli alanlarındaki amenajman uygulamalarının belirlenmesi

18 Değerlendirme Genetik çeşitlilik ve ekolojik süreçlerin yeterince temsil edilmemesi, Envanter sonuçlarının plan kararlarına dönüştürülmesi süreci, Modelleme ve analiz süreçlerinin kim tarafından nasıl yapılacağının belirsizliği, Ucuz ve pratik bir model tasarlanmış olması, Türler üzerinden somut bir süreç tasralanmış olması, Ekoljik süreçlerin dahil edilebilmesinin olanaklılığı,


"Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Önerilen Yaklaşım ve Yöntem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları