Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Çerçeve programlarında oluşan konsorsiyumlara katılım sağlanmıştır. Başlamış ve/veya tamamlanmış olan AB projelerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Çerçeve programlarında oluşan konsorsiyumlara katılım sağlanmıştır. Başlamış ve/veya tamamlanmış olan AB projelerine."— Sunum transkripti:

1 2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Çerçeve programlarında oluşan konsorsiyumlara katılım sağlanmıştır. Başlamış ve/veya tamamlanmış olan AB projelerine ait daha fazla bilgi için ekteki web adreslerinden yararlanabilirsiniz. 1.APSN - http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=7521605http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=7521605 2.SPOTTRACK - http://www.spottrack.eu/http://www.spottrack.eu/ 3.AUTORECON - http://www.autorecon.eu/http://www.autorecon.eu/ 4.X-ACT - http://www.xact-project.eu/http://www.xact-project.eu/ Başlamak üzere olan veya yeni başvurularla ilgili tanıtım posterlerine devam eden sayfalarda ulaşabilirsiniz. 1.AEROCEPTOR 2.E-IMPROVE 3.I-DESİRE7 4.ROBOPARTNER AB Çerçeve Programlarına Katılım /Tofaş

2 Geleceğin Montaj Fabrikalarına Yönelik Akıllı, Esnek, Güvenli ve Birebir İnsan-Robot Etkileşimli Sistemler Tasarımı (Robo-Partner) Güncelleme: 18/12/2012 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  TOFAŞ, proje sonucunda ortaya çıkacak tüm patent başvurularında diğer partnerlerle birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. Faaliyetler ve Yöntem Proje Sonrası Faaliyetler / Yeni Projeler Başlatma  Gövde atölyesinde pilot uygulama ve geri bildirimlerden sonra, uygulamanın yayılım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Proje Künyesi Proje YürütücüsüÖnder K. TOKÇALAR İlgili TOFAŞ Ar-Ge FonksiyonuÜretim Teknolojileri Geliştirme Müdürlüğü Proje Başlama ve Bitiş Tarihi Planlanan : 01.11.2013 – 31.10.2016 (36 ay) Ar-Ge Destek FonuAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) Proje Ortakları  Avrupa’nın üretim merkezi olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, robotların montaj operasyonlarında daha fazla yer almasıın sağlanması, ses, görüntü ve kuvvet algılama sensörleri güdümlü kolay robot programlama yöntemlerinin geliştirilmesi, robot/insa iş yükü planlama ve optimizasyon iş modelleri oluşturulması, bu amaçlara uygun pilot uygulamalar gerçekleştirilmesidir. Amaç Çıktılar Kazanımlar  Ergonomik iyileşme  Montaj operasyonlarının robotizasyon düzeyinin artırılması  Manuel operasyonlarda ergonomik iyileşme İş Bölümü TOFAŞ  Proje Koordinatörü (Projenin kabulü durumunda FP7-NMP alanında Türkiye’de ilk kez)  Eştasarım faaliyetlerinde rol alma  Prototip atölyesinde devreye alma ve deneme üretimleri  Üç boyutlu iş güvenliği otomasyon algılama sistemleri yazılımında rol alma  Tanıtım/Yayılım faaliyetleri Diğer Ortaklar  Tasarımda liderlik  Prototiplerin üretilmesi  Matematiksel model ve algoritmaların geliştirilmesi  TOFAŞ atölyesinde kurulum  Güvenlik çitinin kullanılmayacağı robot-insan etkileşimli hücre için iş güvenliği ekipmanları  Güvenli insan-robot birebir çalışması  Basit robot programlama yöntemleri (ses, sürükleme, kamera destekli …)  İnsan/robot planlama işyükü optimizasyon yazılımı  İnternet üzerinden üretim yönetim ve izleme yazılımı 8 ülkeden 15 partner

3 Re 7 ye Yönelik Yenilikçi Üretim Sistemleri Tasarım (i-Desire7) Güncelleme: 18/12/2012 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  TOFAŞ, proje sonucunda ortaya çıkacak tüm patent başvurularında diğer partnerlerle birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. Faaliyetler ve Yöntem Proje Sonrası Faaliyetler / Yeni Projeler Başlatma  Gövde atölyesinde pilot uygulama ve geri bildirimlerden sonra, uygulamanın yayılım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Proje Künyesi Proje YürütücüsüÖnder K. TOKÇALAR İlgili TOFAŞ Ar-Ge FonksiyonuÜretim Teknolojileri Geliştirme Müdürlüğü Proje Başlama ve Bitiş Tarihi Planlanan : 01.11.2013 – 31.10.2016 (36 ay) Ar-Ge Destek FonuAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) Proje Ortakları  Avrupa’nın üretim merkezi olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, yaşam boyu maliyet ve Re7 etkinliklerini dikkate alan ekipman tasarım mühendislik alt yapısının geliştirilmesi, kestirimci bakıma yönelik akıllı sensör, veri ağ yapısı, üretim yönetim/izleme ve karar destek sistemleri tasarlanması, yenilikçi bakım/onarım iş modelleri oluşturulması, bu amaçlara uygun pilot uygulamalar gerçekleştirilmesidir. Amaç Çıktılar Kazanımlar  Belirlenen ekipmanlarda kullanım ömründe 200% iyileşme  Onarım ve yenileme maliyetlerinde 20% kazanım  Mevcut üretim sistemlerinin kapasite kullanımının 30% artırılması  Yedek parça stok düzeylerinin 50% azalması  Onarım sürelerinin 20% azaltılması  Arızai duruşların 20% iyileştirilmesi İş Bölümü TOFAŞ  Eştasarım faaliyetlerinde rol alma  Prototip atölyesinde devreye alma ve deneme üretimleri  Kestirimci bakım uygulamalarında yazılım arayüzü geliştirme  Tanıtım/Yayılım faaliyetleri Diğer Ortaklar  Tasarımda liderlik  Prototiplerin üretilmesi  Matematiksel model ve algoritmaların geliştirilmesi  TOFAŞ atölyesinde kurulum  Kestirimci bakıma yönelik matematik modeller  Kestirimci bakıma yönelik akıllı sensörler  Kestirimci bakıma yönelik üretim yönetim/izleme yazılımları  Yenilikçi bakım uygulamalarına yönelik yapay gerçeklik ekipmanları  İnternet üzerinden bakıma yönelik ağ ve iş güvenliğine iş modelleri  Hızlı modelleme, prototipleme ve yerinde yedek parça üretim sistemleri Re 7 kavramı  repair, (onarım)  reuse, (farklı amaçlı kullanım)  refit, (bakım)  renovation, (ekipman yenileme)  re-manufacturing, (bakım amaçlı yeniden üretim)  re-assembly (yenilikçi montaj) ve  upgrade (ekipman revizyon) etkinliklerini içerir Gözlük içinde ekran ve yapay gerçeklik (augmented reality) destekli internet üzerinden bakım Yerinde yedek parça üretimi Yaşam boyu maliyet ve kestirimci bakım temelli ekipman tasarımı 10 ülkeden 19 partner

4 Kara ve Deniz Araçlarının Durdurulması için İnsansız Hava Taşıtı Tabanlı Yenilikçi Araçlar(Aeroceptor) Güncelleme: 18/12/2012 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  TOFAŞ, proje sonucunda ortaya çıkacak tüm patent başvurularında diğer partnerlerle birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. Faaliyetler ve Yöntem Proje Sonrası Faaliyetler / Yeni Projeler Başlatma  İnsansız araç teknolojileri konusunda yeni çalışmalar başlatmak  İnsansız araç teknolojileri farkındalığının arttırılarak, yeni tasarımlarda devreye alınması Proje Künyesi Proje Yürütücüsüİsmail DURGUN İlgili TOFAŞ Ar-Ge FonksiyonuPrototip ve Testler Müdürlüğü Proje Başlama ve Bitiş Tarihi Planlanan : 01.01.2013 – 31.12.2015 (36 ay) Ar-Ge Destek FonuAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) Proje Ortakları  Yasa dışı örgütler/kişiler, organize suçların işlenmesinde her seferinde farklı araçlar geliştirmektedir. Örnek olarak yüksek hızlı bir aracın, bir ülkeden diğer bir ülkeye yasadışı ticaret için kullanılması. Bu projede deniz ve kara ulaşımında yer alan taşıtların yenilikçi araçlar kullanılarak güvenlik güçlerinin işbirliği yapmak istemeyen taşıtların yavaşlatılması veya durdurulması için insansız hava aracı desteği ile gerçekleştirmektir. Aynı zamanda taşıt üreticilerinin bu konuda farkındalığının arttırılması planlanmaktadır. Amaç Çıktılar Kazanımlar  Kişilerin insansız araç teknolojileri konusundaki şüphelerini ve endişelerini azaltmak  Muhtemel güvenlik beklentileri konusunda araç üreticilerinin farkındalığının arttırılması ve gelecek tasarımların insansız araç teknolojilerine uygun tasarımların gerçekleştirilmesi İş Bölümü TOFAŞ  Yörünge çalışmaları (araçtan fırlatılan ağ, boya vs. gidişatının analizi )  Kara taşıtı için elektronik kontrol ünitesi müdahalesi ve etkileşimlerinin analiz ve test edilmesi  Kara taşıtı lastik patlatma cihazının tasarımı ve test edilmesi  Boya işaretleme hasar analizi Diğer Ortaklar  İnsansız hava taşıtı yüklerin belirlenmesi, işbirlikçi olmayan taşıt kapsamının belirlenmesi  Araçların yavaşlatılması ve durulmasına yönelik yeni araçların geliştirilmesi  EMC testleri  Prototip üretimi ve denemeleri  Deniz ve kara taşıtlarının yavaşlatılması veya durdurulması amacı ile geliştirilen yeni yöntemler  Yenilikçi yöntemlerin uygulamasının yapıldığı ve demonstrasyon üzerinde test edildiği bir insansız hava aracı 7 ülkeden 16 partner

5 IMPROVE (Integration and Management of Performance and Road Efficiency of Electric Vehicle Electronics) Güncelleme: 18/12/2012 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  TOFAŞ, proje sonucunda ortaya çıkacak tüm patent başvurularında diğer partnerlerle birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. Demo araç hakları TOFAŞ’a ait olacaktır. Faaliyetler ve Yöntem Proje Sonrası Faaliyetler / Yeni Projeler Başlatma Proje Künyesi Proje YürütücüsüUtku KARAKAYA İlgili TOFAŞ Ar-Ge FonksiyonuEE Tasarım Proje Başlama ve Bitiş Tarihi Planlanan : 01.10.2013 – 31.10.2016 (36 ay) Ar-Ge Destek FonuAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7) Proje Ortakları  Elektrikli ticari filo araçları için enerji yönetiminin geliştirilmesi, araç üstü ve araç dışı bilgileri (şebeke, bilgi bulut) kullanarak aynı batarya kapasitesi ile menzilin arttırılması amaçlanmıştır. Amaç Çıktılar Kazanımlar  Elektrikli araçlar için inovatif enerji yönetimi  Elektrikli araç komponentleri arasında entegre haberleşme sistemleri  Bulut ağları entegrasyonu İş Bölümü TOFAŞ  Elektrik-Elektronik Entegrasyon ve Algoritma Geliştirme iş paketi liderliği  Tork kontrol yazılımı geliştirme  Araç ağı tasarımı  Prototip araç imalatı  Kontrol yazılımları modülleri entegrasyonu Diğer Ortaklar  Elektrik motoru geliştirme  Adaptif kontrol yazılımları  Sistemlerin matematiksel ve sanal modellenmesi  Isıtma/soğutma sistemleri geliştirme  Arttırılmış menzil  %20  Şebeke ile haberleşme  e-brake ile enerji verimliliğinin arttılması  Mıknatıssız elektrik motoru uygulaması  Bulut bilgisi ile menzil optmizasyonu  Sürücü karakretistikleri ile menzil optimizasyonu ve adatatif enerji yönetim sistemi 8 ülkeden 9 partner


"2004 yılından bu yana Avrupa Birliği Çerçeve programlarında oluşan konsorsiyumlara katılım sağlanmıştır. Başlamış ve/veya tamamlanmış olan AB projelerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları