Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarihçemiz 1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur öğretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarihçemiz 1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur öğretim."— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

2 Tarihçemiz 1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur öğretim yılında Yüksek Lisans eğitimiyle faaliyete geçen Bölümümüzde Lisans eğitimine öğretim yılında başlanmıştır.

3 MİSYONUMUZ Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev almak üzere, mevcut uluslararası politik ve ekonomik gelişmelerin doğru analizini ülkemiz çıkarlarını ön planda tutarak yapabilecek bireyler yetiştirmek; stratejik araştırmalar ve yayınlar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmak.

4 Mevcut Durumumuz

5 Öğretim Kadromuz Öğretim Elemanı Sayısı: 16 Öğretim Üyesi Sayısı: 5
(1 Prof., 1 Doç., 3 Yrd.Doç.) Öğretim Görevlisi Sayısı: Yabancı Uzman Sayısı: 2 Araştırma Görevlisi Sayısı: 7 Ders Verebilen Öğretim Elemanı Sayısı: 9

6 Akademik Yapımız I- Uluslararası İlişkiler ABD Öngörülen Mevcut
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi yok Uzman (yab.uz) TOPLAM

7 Akademik Yapımız II- Devletler Hukuku ABD Profesör 1 yok Doçent 2 yok
Öngörülen Mevcut Profesör 1 yok Doçent 2 yok Yardımcı Doçent 3 yok Araştırma Görevlisi 5 1 Öğretim Görevlisi 1 yok Uzman 1 yok TOPLAM

8 Akademik Yapımız III- Siyasi Tarih ABD Öngörülen Mevcut Profesör 1 yok
Doçent yok Yardımcı Doçent 3 yok Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Uzman (yab.uz) TOPLAM

9 İdari Personelimiz Bölüm Sekreteri: Meslek Lisesi Mezunu.
Bölüm Hizmetlisi: İmam Hatip Lisesi Orta Kısım

10 Öğrenci Sayımız Lisans programı: Yüksek Lisans programı: 25

11 ÖSS puanları (EA) 2004 Taban Puan Tavan Puan
Giriş puanı: , ,461 Yüzdelik Dilim: , ,50

12 Neredeyiz? 2004 (TABAN PUAN) 1- Boğaziçi Üniv.: 352,757
2- Galatasaray Üniv.: ,990 3- ODTÜ: ,886 4- SBF: ,886 5- Hacettepe Üniv.: ,682 6- Koç Üniv.: ,520 7- Bilkent Üniv.: ,049

13 ÖSS puanları

14 Öğrenci/Öğretim Elemanı
Öğrenci Başına Öğretim Elemanı Sayısı: Lisans: 160/9 = 17,7 Yüksek Lisans: 25/7 = 3,6

15 Ders Yükü Ders Sayısı (açılan): 29 30
LİSANS Güz Bahar Ders Sayısı (açılan): Diğer Bölümlere Verilen Ders: YÜKSEK LİSANS Ders Sayısı: Toplam Ders Sayısı: Ders yükü: (ders saati/öğretim elemanı) ,7 14,0

16 Yayınlar 2004 Ocak/2005 Ocak Yayın sayısı: 22
Öğretim elemanı başına yayın sayısı: 22/9= 2,44 Bildiri sayısı: 7 Öğretim elemanı başına düşen bildiri sayısı:7/9=0,77

17 Yayınlar 2004 Ocak/2005 Ocak Kitap-Kitap Bölümü Ulusal: 5
Uluslararası: - Makaleler Ulusal hakemli makaleler: 6 Uluslararası hakemli makale: 4 (SSCI: 2)

18 Yayınlar 2004 Ocak/2005 Ocak Bildiri Ulusal: 5 Uluslararası: 2
Araştırma projeleri sayısı: 1

19 Öğrencilere Yönelik Etkinlikler
Öğrencilere yönelik etkinlik sayısı: 5 Dönem Başı Tanışma Kokteyli Konferanslar: 4

20 Konferanslar 10/12/2004,“Alman Dış Politikalarının Seçilmiş Ağırlıklı Noktaları: Özellikle AB,Türkiye-Almanya İlişkileri” 06/01/2005, “Libya Suni Nehir Projesi” 11/01/2005, “ 17 Aralık sonrası Türkiye’nin Jeopolitik Seçenekleri” Güneydoğu Anadolu Projesi ATA Grubu

21 Bölüm İçi Düzenlenen Toplantılar
Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı:9

22 H.Ü. Dışındaki Birimler ile Çalışmalar
Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı TÜBA TİKA SAM ASAM TC Merkez Bakası B.M. Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Diğer Üniversiteler Dış Politika Enstitüsü Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

23 Editörlük,Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik
Yurt içi ve Yurt Dışı Hakemli dergi editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik sayısı: Yurtdışı: - Yurtiçi: 12

24 Öğretim Programları Öğrenci sayısı Mezuniyet kredisi Lisans 160 132
Yüksek Lisans

25 Öğretim Programları Lisans
Ders Sayısı Toplam Güz Bahar Bölüm ders: Zorunlu ders :32 Seçmeli ders: 10/27 Ortak Zorunlu: 4

26 Öğretim Programları Lisans
Kredi Toplam Güz Bahar Bölüm içi: Bölüm dışı:

27 Öğretim Programları Yüksek Lisans
Ders sayısı: Güz Bahar Toplam Zorunlu ders Seçmeli ders / /6 Tez Kredi: 24 6 kredi başka ABD’den alınabilir.

28 Öğretim Programları Yüksek Lisans
Ders sayısı Güz Bahar 1.Yıl Toplam Zorunlu ders Seçmeli ders / /6 2.Yıl Zorunlu ders Tez Kredi: 24 6 kredi başka ABD’den alınabilir.

29 Yüksek Lisans Tezleri 2000: 3 2001: 4 2002: 8 2003: 10 2004: 2 2005: 2
2000: 3 2001: 4 2002: 8 2003: 2004: 2 2005: 2 Devam eden:

30 Altyapımız Derslik sayısı: 3 Tepegöz sayısı: 1
D1: 40 kişilik; kullanım: %100 D2: 44 kişilik; kullanım: %100 D15: 56 kişilik; kullanım: %100 Tepegöz sayısı: 1 Video projektör sayısı: 0 Televizyon sayısı: 1 Tarayıcı sayısı: 0

31 Altyapımız (devam) Yazıcı sayısı: 3 Faks sayısı: 1
Internet bağlantılı bilgisayar sayısı: 20 (Bölüm elemanları ve sekreterliğin kullanımında)

32 Öğrenci Anketi Sonuçları Olumlu Yönler
1- Bölümümüzü bilinçli olarak seçtim: % 91 2- Bu bölümde verilen eğitim kariyer hedeflerime uygundur %79 3- Bölümde verilen eğitimden memnunum. %66 4- İngilizce düzeyim dersleri izlemek için yeterlidir. %84 5- İngilizcemi geliştirmek için ek dersler konulmalıdır. %64 6- Danışmanımdan yeterli danışmanlık hizmeti alıyorum. %65 7- Öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında rahatlıkla iletişim kurulabilmektedir. %58 8- Yüksek lisans eğitimi almak istiyorum. %78

33 Öğrenci Anketi Sonuçları Olumlu Yönler
9- Bu bölümde Y.L. eğitimi almak istiyorum. %55 10- Ders yapılan ortamdan (temizlik, rahatlık, görünüm vb.) memnunum. %78 11- Taleplerimiz bölümce dikkate alınmaktadır. %50 12- Verilen derslerin içeriği tatmin edicidir. %63 13- Derslerle ilgili kaynaklar yeterlidir. %64 14- Bu kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmekteyim. %60 15- Sınavlar bilgiyi ölçebilecek yeterliktedir. %55 16- Bu bölümü tanıdıklarıma tavsiye ederim: %69

34 Anket Sonuçları Olumsuz Yönler
1- Öğrencilerin sorunlarına gerekli önem verilmemektedir. %51 2- Bölümün eğitim ortamı (derslik, bilgisayar, vb.) yeterli değildir %62 3- Fakültedeki fiziksel şartlar (kantin, ders dışı alanlar) ihtiyaçlarımıza cevap vermemektedir. %87 4- Taleplerimiz bölümce dikkate alınmamaktadır. %50

35 Güçlü-Zayıf Yanlar Analiz Çalışması

36 Güçlü Yanlarımız Yeni ve kadrosu genç bir bölüm olmanın getirdiği esneklikle yeni fikir ve uygulamalara açık olunması; Farklı fikirlerin ifade edilmesine olanak sağlayan akademik hoşgörü ortamının bulunması;

37 Güçlü Yanlarımız (devam)
Bölümle ilgili kararların katılımcı bir yaklaşımla alınması; Birden fazla dil bilen ve farklı dillerde literatürü takip edebilen bölge uzmanlarının bulunması; Yabancı öğretim elemanlarının mevcudiyeti;

38 Güçlü Yanlarımız (devam)
Dış politika alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, düşünce merkezleri ve yabancı ülke ve kuruluşların Türkiye’deki temsilcilikleri ile yakın bağlantı içinde olunması;

39 Güçlü Yanlarımız (devam)
Optimum sayıda ve nitelikli öğrencinin, öğrenci-öğretim elemanı ilişkileri ve eğitim kalitesi düzeyinde olumlu etki yaratması; (2003 yılında ilk mezunlarımız Fakülte 1. ve 3.sü, 2004 yılında ise ikinci mezunlarımız Fakülte 3.sü olmuştur)

40 Güçlü Yanlarımız (devam)
Öğretim elemanları arasında kişisel ilişkilerin ve iletişimin, akademik alışverişin yüksek düzeyde olması; Tüm bu faktörlerin her alanda motivasyonu artıracağının bilincinde olunması.

41 Zayıf Yanlarımız Öğrencilerin ikinci yabancı dil eksikliği;
Bölümde yeterli sayıda proje ve araştırmanın gerçekleştirilememiş olması; Altyapı yetersizliğinin (derslik ve eğitim malzemesi eksikliği) öğrencilerin ve öğretim üyelerinin performansını düşürmesi;

42 Zayıf Yanlarımız (devam)
Yeni bölüm olmanın getirdiği dezavantajlar olarak: Kurumsallaşmanın yetersizliği; Yeteri kadar tanınmamış olmamız; Kimlik, aidiyet duygusunun henüz pekiştirilememiş olması;

43 Zayıf Yanlarımız (devam)
Mezunlarla iletişimin ve mezunları izlemenin henüz tam olarak sağlanamamış olması; Bölüm arşivinin yetersizliği; Günlük haber arşivlerine (Keesing’s vb.) ulaşım yetersizliği.

44 Fırsatlar Uluslararası ilişkilerin yeni bir ivme kazandığı ve bölgesel dinamiklerin nitelik değiştirdiği bir dönemde Avrupa, Ortadoğu, Kafkasya, Asya, Rusya ve Balkanlar’ın gittikçe önem kazanmasına paralel olarak bu bölgelere yönelik bilgi ve uzman ihtiyacının artması.

45 Fırsatlar (devam) Bölümümüzün oluşturduğu / oluşturacağı öğretim programı ile olayların doğru teşhisine dayalı objektif bir analizi ile uluslararası ilişkiler alanına bir katkıda bulunabilmesi.

46 Tehditler Son yıllarda sayısı gittikçe artan uluslararası ilişkiler bölümlerinin (47 bölüm, 77 tercih) altyapı ve öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle bu bölümlerde eğitim kalitesinin tartışılır hale gelmesinin, mezunlarımızın tercihlerini ve iş olanaklarını olumsuz yönde etkilemesi.

47 Vizyonumuz, Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri
Ne Yapmak İstiyoruz? Vizyonumuz, Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri

48 VİZYONUMUZ Tarihsel bakış açısından hareketle analizler yaparak geleceği yönlendirebilen bireyler yetiştiren, ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de aranan etkin ve saygın bir bölüm olmak.

49 Hedefler ve Performans Göstergeleri
Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri

50 Stratejik Amaçlarımız
1- Eğitim Kalitesini Yükseltmek 2- Öğretim Kadromuzu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek 3- Bölüm dışı Akademik Faaliyetleri Geliştirmek

51 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 1 Lisans ve Yüksek Lisans ders programlarını yenileyerek akademik yılında uygulamaya koymak, bu çerçevede Bölüm dışı seçmeli ders alma olanağını sağlamak. Performans Göstergeleri 1- Bölüm-dışı/bölüm dersleri oranı; 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Mezunların iş bulma olanağı ve tercih edilmeleri; 4- Yayımlanan Yüksek Lisans tez sayısı.

52 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 2 Doktora eğitim programını hazırlayarak öğretim yılında doktora eğitimine başlamak. Performans Göstergeleri 1-Doktora programında ders verecek öğretim üyesi sayısı; 2-Doktora programına başvuran öğrenci sayısı, akademik ortalamaları, LES ve yabancı dil puanları; 3- Yayımlanan doktora tez sayısı.

53 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 3 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını artırarak bilgisayarın ders aracı olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak. Performans Göstergeleri 1- Ders kaynakları içinde internete dayalı kaynakların sayısı; 2-Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Öğrencilerin başarı performansı.

54 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 4 Görsel araçların (projeksiyon vb) kullanımını yerleştirerek dersleri daha çekici ve verimli hale getirmek amacıyla öğretim yılında en az bir taşınabilir bilgisayar ve bir projektör temin etmek Performans Göstergesi öğretim yılında sahip olunan görsel araçların sayısı; 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Öğrencilerin başarı performansı.

55 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 5 İkinci dil eğitimini özendirmek. Performans göstergeleri 1- İkinci yabancı dil dersi alan öğrencilerin sayısı; 2- Mezunların iş bulma olanaklarındaki artış ve tercih edilmeleri; 3- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları.

56 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 6 Öğrenci – öğretim elemanı, öğrenci – öğrenci etkileşiminin ders dışı eğitsel ve kültürel etkinliklerle artırılması. Performans Göstergeleri 1- Düzenlenen etkinlik sayısı; 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Öğrencilerin başarı performansı.

57 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 7 Öğrencilerimize sunduğumuz danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini iyileştirmek. Performans Göstergeleri 1- Danışmanlar içinde öğretim üyelerinin sayısı; 2- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 3- Öğrencilerin başarı performansı.

58 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 8 Mezunlarla ilişkileri sıklaştırmak Performans Göstergeleri 1- İletişime geçtiğimiz mezun sayısı; 2- Mezunlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlik sayısı

59 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 9 Bölümde arşiv ve dokümantasyon oluşturmak. Performans göstergesi Bölümde izlenebilen dokümantasyon sayısı.

60 Stratejik Amaç I Eğitim Kalitesini Yükseltmek
Hedef 10 Yüksek Lisans ve/veya doktora için yurtdışı bursları kazanmış lisans mezunu sayısını yükseltmek. Performans Göstergesi Her yıl yurtdışı bursu kazanan lisans mezunu sayısı.

61 Stratejik Amaç II Öğretim Kadrosunu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek
Hedef 1 Öğretim üyesi bulunmayan iki ABD’na öğretim yılında ikişer öğretim üyesi temin etmek. Performans Göstergeleri 1- Programımızdaki derslerin eksiksiz açılabilmesi; 2- Öğretim üyesi başına düşen ders saati; 3- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçları; 4- Mezunların iş bulma olanağı ve tercih edilmeleri.

62 Stratejik Amaç II Öğretim Kadrosunu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek
Hedef 2 On beş günde bir düzenli bölüm seminerleri gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri 1- Her dönemde düzenlenen seminer sayısı; 2- Bölüm/üniversitemiz dışından katılan konuşmacı sayısı; 3- Seminerler sonucu yayınlanan çalışma sayısı.

63 Stratejik Amaç II Öğretim Kadrosunu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek
Hedef 3 Her yıl en az bir yurtiçi, bir yurt dışı yayın yapmayı özendirmek. Performans Göstergeleri 1- Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısındaki artış. 2- Yurtdışı hakemli dergilerdeki yayın sayısı.

64 Stratejik Amaç II Öğretim Kadrosunu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek
Hedef 4 Öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışı konferans/seminerlere katılımını arttırmak. Performans Göstergeleri 1-Katılınan konferans sayısı; 2-Sunulan bildiri sayısı.

65 Stratejik Amaç II Öğretim Kadrosunu Nitel ve Nicel Olarak Geliştirmek
Hedef 5 Bölüm dışı ve üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini teşvik etmek. Performans göstergeleri Öğretim elemanlarının diğer kuruluşlarla gerçekleştirdikleri etkinlik ve ortak proje sayısı.

66 Stratejik Amaç III Bölüm Dışı Akademik Faaliyetleri Arttırmak
Hedef 1 Yurtiçi Üniversite ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, projelere katılımı sağlamak. Performans Göstergeleri 1-İşbirliği yapılan kurum sayısı; 2-Geliştirilen ortak proje sayısı.

67 Stratejik Amaç III Bölüm Dışı Akademik Faaliyetleri Arttırmak
Hedef 2 Yurtdışı Üniversite ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, projelere katılımı sağlamak Performans Göstergeleri 1- Erasmus, Sokrates vb. programlar çerçevesinde gerçekleştirilen işbirliği sayısı; 2- Bu programlarda yer alan öğretim elemanı sayısı;

68 Bize bu güzel çalışma ortamını......

69 ....sunan Rektörümüze teşekkürlerimizi sunarız

70 Bizi dinlemeye vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz

71 Ders Programları, Öğrenci Memnuniyet Anketi
Ek Tablolar Ders Programları, Öğrenci Memnuniyet Anketi

72 Ders Programları Lisans I.SINIF
I.Yarıyıl Introduction to Political Science Fundamental Concepts of Law Economics I Introduction to Sociology History of Civilizations I Computer Skills I Reading Skills I Türk Dili I II.Yarıyıl Introduction to Political Science II Introduction to Constitutional Law Economics II History of Civilizations II Computer Skills II Research Methods I Reading Skills II Türk Dili II

73 Lisans II.SINIF I.Yarıyıl International Relations I Macro Economics
Western Political Thought I Diplomatic History I Research Methods II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Writing Skills II.Yarıyıl International Relations II Western Political Thought II Introduction to International Law Diplomatic History II Trans. of the Ottoman State Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Oral Skills

74 Lisans III.SINIF I.Yarıyıl II.Yarıyıl Turkish Political Structure
and Politics I Turkish Foreign Policy I International Law I Foreign Policy Analysis Diplomatic Language and Correspondence (E) Turkish Economy (E) International Financial Organizations (E) Environmental Politics (E) Russian History (E) II.Yarıyıl Turkish Political Structure and Politics II Turkish Foreign Policy II International Law II International Organizations Human Rights Protection in IR (E) International Political Economy (E) Ethnicity and Nationalism (E) International Security (E) Management of Natural Resources (E)

75 Lisans IV.SINIF I.Yarıyıl II.Yarıyıl New Perspectives on
Contemporary IR Theory US Foreign Policy (E) Russian Foreign Policy (E) Politics of International Migration (E) Water Politics (E) Middle East Politics (E) Balkan Politics (E) Politics of Caucasus (E) Politics of Mediterranean (E) II.Yarıyıl Current Issues in World Politics European Integration and the EU (E) Conflict Resolution (E) European Community Law (E) World Economic Trends (E) Politics of the Far East Asia (E) Politics of Central Asia (E) Politics of Latin America (E)

76 Ders Programları Yüksek Lisans
I.Yarıyıl Special Issues International Relations Theory International Law Turkish Foreign Policy Nationalism And Ethnicity in Foreign Policy Making Politics of International Migration Water Politics II.Yarıyıl Special Issues Balkan Politics Russia, Caucasus and Central Asia Seminar International Security European Integration and European Union Conflict Resolution Middle East Politics Research Methods

77 Öğrenci Memnuniyeti Anketi
1-Kesinlikle katılıyorum 2-Katılıyorum 3-Kısmen katılıyorum 4-Katılmıyorum 5-Kesinlikle katılmıyorum 1- Uluslararası İlişkiler Bölümü bilinçli tercihimdir (%) (91) 2-Bu bölümde verilen eğitim kariyer hedeflerimle uygundur. (79) 3- Bölümde verilen eğitimden memnunum. (66) 4- İngilizce düzeyim dersleri izlemek için yeterlidir. (84) 5- İngilizcemi geliştirmek için ek dersler konulmalıdır. (64)

78 Öğrenci Memnuniyeti Anketi
1-Kesinlikle katılıyorum 2-Katılıyorum 3-Kısmen katılıyorum 4-Katılmıyorum 5-Kesinlikle katılmıyorum 6- Danışmanımdan yeterli danışmanlık hizmeti alıyorum. (65) 7- Öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında rahatlıkla iletişim kurulabilmektedir. (58) 8- Öğrencilerin sorunlarına gerekli önem verilmektedir. (51) 9- Yüksek lisans eğitimi almak istiyorum. (78) 10- Bu bölümde yüksek lisans eğitimi almak istiyorum. (55)

79 Öğrenci Memnuniyeti Anketi
1-Kesinlikle katılıyorum 2-Katılıyorum 3-Kısmen katılıyorum 4-Katılmıyorum 5-Kesinlikle katılmıyorum 11- Akademisyen olmak istiyorum. (62) 12- Bölümün eğitim ortamı (derslik, bilgisayar, vb.) yeterlidir. (62) 13- Ders yapılan ortamdan (temizlik, rahatlılık, görünüm vb.) memnunum. (78) 14- Fakültedeki fiziksel şartlar (kantin, ders dışı alanlar) ihtiyaçlarımıza cevap vermektedir. (87) 15- Taleplerimiz bölümce dikkate alınmaktadır. (50)

80 Öğrenci Memnuniyeti Anketi
1-Kesinlikle katılıyorum 2-Katılıyorum 3-Kısmen katılıyorum 4-Katılmıyorum 5-Kesinlikle katılmıyorum 16- Verilen derslerin içeriği tatmin edicidir. (63) 17- Derslerle ilgili kaynaklar yeterlidir. (64) 18- Bu kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmekteyim. (60) 19- Sınavlar bilgiyi ölçebilecek yeterliktedir. (55) 20- Bu bölümü tanıdıklarıma tavsiye ederim. (69)


"Tarihçemiz 1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz 1994 yılında Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur öğretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları