Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı1."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı1

2 • Anket Tarihi: 17.09.2013 - 27.09.2013 • Anket akademik ve idari personel için ayrı soru setleri hazırlanmıştır. • Ankette iletişim, yönetici, birim ve üniversite konularında 56 soru bulunmaktadır. • Akademik birimlerimizde mevcut (27.09.2013) akademik personel sayısı 342 olup, ankete katılan akademik personel sayısı 246’dır. Ankete katılan akademik personel oranı %71.9’dur. • Anket Analizleri Yüzde % olarak sunulmuştur. • Cevap vermeyenlerin % 5 ve üzerindeki veriler değerlendirilmiştir. ANKET BİLGİLERİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı2

3 Sıra No Birimler Akademik Personel Sayısı Ankete Katılan Personel Sayısı Akademik Katılım Oranı 1Tıp Fakültesi742837,8 2Diş Hekimliği Fakültesi676597,0 3Sağlık Bilimleri Fakültesi121191,6 4 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 462758,7 5Su Ürünleri Fakültesi151173,3 6 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 11100,0 7İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi372670,3 8Turizm Fakültesi121191,7 9İslami İlimler Fakültesi44100,0 10Orman Fakültesi44100,0 11Eczacılık Fakültesi1 0,0 12Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi191684,2 13Sağlık Bilimleri Enstitüsü11100,0 14Sosyal Bilimler Enstitüsü2 0,0 15Fen Bilimleri Enstitüsü8675,0 16Yabancı Diller Yüksekokulu292586,2 17Sürekli Eğitim Merkezi4250,0 18Diğer66100,0 Toplam342246 % 71,9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 İLETİŞİM İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı9

10 Soru 1. Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten % 86.9’u memnun, % 5,69’u kararsız, % 2,85’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı10

11 Soru 2. Üniversitenin ihtiyaç duyduğum ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten % 81.8’i memnun, % 10,6’sı kararsız, % 7,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı11

12 Soru 3. Yönetim ile çalışanlar arasındaki uyum ve işbirliğinden % 79,2’si memnun, % 13,8’si kararsız, % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı12

13 Soru 4. İşimle ilgili sorunları yöneticimle paylaşabilmekten % 81,3’ü memnun, % 11,i kararsız, %6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı13

14 Soru 5. Üniversitenin sağladığı iletişim imkânlarından (e-posta, duyurular, panolar vb.) % 69,1’i memnun, % 19,5’i kararsız, % 10,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı14

15 Soru 7. İdari personelin akademik personel ile olan iletişiminden % 72,7’si memnun, % 13,8’i kararsız, % 12,2’ si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı15

16 Soru 8. Akademik personel ile öğrenci iletişiminden % 72,7’si memnun, % 19,9’u kararsız, % 2,4’ ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı16

17 Soru 9. Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden % 90,7’si memnun, % 2’4’ü kararsız, % 0,8’ i memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,1’i cevap vermemiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı17

18 İletişimle ilgili olarak genel ortalama sonuçları: • Memnun olan : % 79,3 • Kararsız olan : % 12,1 • Memnun olmayan: % 6,1 • Cevap vermeyen: % 2,4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı18

19 YÖNETİCİ İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı19

20 Soru 10. Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından % 90,7’si memnun, %5,3’ü kararsız, % 3,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı20

21 Soru 11. Yöneticimin, akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından % 85,4’ü memnun, % 9,8’i kararsız, % 4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı21

22 Soru 12. Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından % 83,3’ü memnun, %12,2’si kararsız, % 3,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı22

23 Soru 13. Yöneticimin akademik personeli motive etmesi ve desteklemesinden % 82,9’u memnun, % 11,8’si kararsız, % 4,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı23

24 Soru 14. Başarılarımın/çalışmalarımın yöneticilerim tarafından takdir edilmesinden % 78’i memnun, % 14,2’si kararsız, % 4,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı24

25 Soru 15. Yöneticimin akademik personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden % 79,6’sı memnun, % 12,6’sı kararsız, % 4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı25

26 Yönetici ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: • Memnun olan : % 83,3 • Kararsız olan : % 11 • Memnun olmayan: % 3,9 • Cevap vermeyen: % 1,8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı26

27 BİRİME YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı27

28 Soru 16. Çalışma ortamımın fiziksel koşullarından % 64,2’si memnun, % 19,1’i kararsız, % 15,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı28

29 Soru 17. İşimle ilgili (birey ve birim bazında) hedeflerden haberdar olmaktan % 79,3’ü memnun, % 13,8’i kararsız, % 4,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı29

30 Soru 18. Yaptığım işle ilgili kararlarda fikrimin alınmasından % 74,4’ü memnun, % 16,7’si kararsız, % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı30

31 Soru 19. Çalıştığım birimden % 92,6’si memnun, % 5,3’ü kararsız, % 1,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı31

32 Soru 20. Bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmekten % 80,9’u memnun, % 12,2’si kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı32

33 Soru 21. Araştırma yapabilmek için gerekli araç gereç ve laboratuvar ve malzemeye ulaşabilmekten % 49,6’sı memnun, % 31,3’ü kararsız, % 17,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı33

34 Soru 22. Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan % 74’ü memnun, % 19,5’i kararsız, % 3,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı34

35 Soru 23. Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden % 77,6’sı memnun, % 13’ü kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı35

36 Soru 24. Birimde öğretim elemanları arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen planlı faaliyetlerde bulunmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler, sosyal faaliyetler). % 80,9’u memnun, % 11,4’ü kararsız, % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı36

37 Soru 25. Birimde akademik kadro sayısından % 54’ü memnun, %22,4’ü kararsız, % 22,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı37

38 Soru 26. Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterliklerinden % 84,2’si memnun, % 9,3’ü kararsız, %2,8’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı38

39 Soru 27. Birimimdeki idari işlerimin (ek ders formu teslimi, evrak alımı ve teslimi, pasaport çıkartma, özlük işleri gibi) sorunsuz yürütülmesinden % 68,3’ü memnun, % 23,2’si kararsız, % 5,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı39

40 Soru 28. Birimde idari personel sayısından %56,5’i memnun, % 20,3’ü kararsız, % 21,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı40

41 Soru 29. Birimdeki idari personelin çalışmalarından % 78’i memnun, % 13’ ü kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı41

42 Soru 30. Araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilmekten % 44,7’si memnun, % 19,9’ u kararsız, % 33,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı42

43 Soru 31. Kurul (Bölüm, ABD Kurulumuz, Fakülte Kurulumuz…) kararlarının şeffaf, hesap vermeye açık olmasından % 74’ü memnun, % 18,7’si kararsız, % 5,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı43

44 Soru 32. Birimimin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana sunduğu olanaklardan % 70,3’ü memnun, % 18,7’si kararsız, % 9,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı44

45 Birim ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: • Memnun olan : % 70,8 • Kararsız olan : % 16,9 • Memnun olmayan: % 10,3 • Cevap vermeyen: % 2,0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı45

46 ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı46

47 Soru 33. Çevre düzenlemesinden % 34,5’i memnun, % 27,6’sı kararsız, % 37,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı47

48 Soru 34. Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden % 53,7’si memnun, % 19,9’u kararsız, % 24’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı48

49 Soru 35. Temizlik hizmetlerinden % 65,5’i memnun, %18,3’ü kararsız, % 14,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı49

50 Soru 36. Bilgi- işlem hizmetlerinden % 63’ü memnun, % 21,1’i kararsız, % 14,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı50

51 Soru 37. Güvenlik hizmetlerinden % 60,9’u memnun, % 22’si kararsız, % 15,8’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı51

52 Soru 38. Yemekhane hizmetlerinden %18,3’ü memnun, % 27’2 si kararsız, % 51,2 memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı52

53 Soru 39. Kütüphane hizmetlerinden % 39’u memnun, % 35,4’ü kararsız, % 22,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı53

54 Soru 40. Dersliklerin yeterliliğinden % 33,4’ü memnun, % 28,9’u kararsız, % 32,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı54

55 Soru 41. Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından % 21,2’si memnun, % 31,3’ü kararsız, % 45,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı55

56 Soru 42. Üniversitemiz web sayfası tasarımından % 60,1’i memnun, %20,3’ü kararsız, % 17,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı56

57 Soru 43. Düzenlenen sosyal faaliyetlerin yeterliliğinden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) % 57,3’ü memnun, % 25,6’sı kararsız, % 15,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı57

58 Soru 44. Ulaşım imkânlarından %20,4’ü memnun, % 16,7’si kararsız, % 62,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı58

59 Soru 45. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden % 83,3’ü memnun, % 14,2’si kararsız, % 1,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı59

60 Soru 46. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından % 74,ü memnun, % 16,7’si kararsız, % 7,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı60

61 Soru 47. Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtiçi eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından % 39,4’ü memnun, % 31,7’si kararsız, % 26,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı61

62 Soru 48. Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtdışı eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından % 39’ u memnun, % 35,8’i kararsız, % 22,’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı62

63 Soru 49. Araştırma projeleri (BAP, AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından % 68,3’ü memnun, % 22,4’ü kararsız, % 6,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı63

64 Soru 50. Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) değerlendirme ölçütlerinden % 60,6’sı memnun, % 27,6’sı kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir 5,7’si cevap vermemiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı64

65 Soru 51. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden % 36,6’sı memnun, % 26’sı kararsız, % 35’i memnun olmadığını ifade etmiştir.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı65

66 Soru 52. Ders yükünün yeterliliğinden % 55,7’si memnun, % 32,9’u kararsız, % 7,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı66

67 Soru 53. Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından % 67,1’i memnun, %19,9’u kararsız, % 10,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı67

68 Soru 54.Üniversitemizin yenilikçi çabalarından % 85’i memnun, % 11,4’ü kararsız, % 2,8’İ memnun olmadığını ifade etmiştir.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı68

69 Soru 55. Üniversitemizin sağladığı çalışma huzuru ortamından % 81,3’ü memnun, % 12,6’sı kararsız, % 4,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı69

70 Soru 56. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan % 91,9’u memnun, % 7,7’si kararsız, % 0,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı70

71 Üniversite ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: • Memnun olan : % 54,6 • Kararsız olan : % 23,1 • Memnun olmayan: % 20,2 • Cevap vermeyen: % 2,2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı71

72 Konular Memnun olan (%) Kararsız olan (%) Memnun olmayan (%) Cevap vermeyen (%) İletişim 79,312,16,12,4 Yönetici 83,3 113,91,8 Birim 70,8 16,910,32 Üniversite 54,6 23,120,22,2 Genel Sonuç % 72% 15,77% 10,12% 2,1 KONULARA GÖRE ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı72

73 Memnunum Sıra NoSorularYüzde % 1Çalıştığım birimden92,7 2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan91,9 3Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden90,7 4Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından90,7 5 Yöneticimin, akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 85,4 6Üniversitemizin yenilikçi çabalarından85,0 7 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterliklerinden 84,1 8Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından83,3 9Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden83,3 10Yöneticimin akademik personeli motive etmesi ve desteklemesinden82,9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı73

74 Memnun Değilim Soru NoSorularYüzde % 1Ulaşım imkânlarından62,2 2Yemekhane hizmetlerinden51,2 3Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından45,1 4Çevre düzenlemesinden37,4 5Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden35,0 6Araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilmekten33,3 7Dersliklerin yeterliliğinden32,9 8 Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtiçi eğitim- araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 26,4 9Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden24,0 10Birimde akademik kadro sayısından22,8 11 Kütüphane hizmetlerinden22,4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı74

75 Kararsızım Soru NoSorularYüzde % 1 Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtdışı eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 35,8 2 Kütüphane hizmetlerinden35,4 3 Ders yükünün yeterliliğinden32,9 4 Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtiçi eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 31,7 5 Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından31,3 6 Araştırma yapabilmek için gerekli araç gereç ve laboratuvar ve malzemeye ulaşabilmekten 31,3 7 Dersliklerin yeterliliğinden28,9 8 Çevre düzenlemesinden27,6 9 Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) değerlendirme ölçütlerinden 27,6 10 Yemekhane hizmetlerinden27,2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı75

76 Cevap Vermeyen Soru NoSorularYüzde % 1Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden 6,1 2 Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) değerlendirme ölçütlerinden 5,7 3Akademik personel ile öğrenci iletişiminden4,9 4Dersliklerin yeterliliğinden4,9 5Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten4,5 6 Ders yükünün yeterliliğinden4,1 7 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterliklerinden 3,7 8 Başarılarımın/çalışmalarımın yöneticilerim tarafından takdir edilmesinden 3,7 9 Yöneticimin akademik personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden 3,7 10Yemekhane hizmetlerinden3,3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı76

77 Teşekkür Ederiz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı77


"AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları