Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ
AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ANKET BİLGİLERİ Anket Tarihi: Anket akademik ve idari personel için ayrı soru setleri hazırlanmıştır. Ankette iletişim, yönetici, birim ve üniversite konularında 56 soru bulunmaktadır. Akademik birimlerimizde mevcut ( ) akademik personel sayısı 342 olup, ankete katılan akademik personel sayısı 246’dır. Ankete katılan akademik personel oranı %71.9’dur. Anket Analizleri Yüzde % olarak sunulmuştur. Cevap vermeyenlerin % 5 ve üzerindeki veriler değerlendirilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Akademik Personel Sayısı Ankete Katılan Personel Sayısı
Sıra No Birimler Akademik Personel Sayısı Ankete Katılan Personel Sayısı Akademik Katılım Oranı 1 Tıp Fakültesi 74 28 37,8 2 Diş Hekimliği Fakültesi 67 65 97,0 3 Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 11 91,6 4 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 46 27 58,7 5 Su Ürünleri Fakültesi 15 73,3 6 Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 100,0 7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 37 26 70,3 8 Turizm Fakültesi 91,7 9 İslami İlimler Fakültesi 10 Orman Fakültesi Eczacılık Fakültesi 0,0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 19 16 84,2 13 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 75,0 Yabancı Diller Yüksekokulu 29 25 86,2 17 Sürekli Eğitim Merkezi 50,0 18 Diğer  Toplam 342 246 % 71,9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 İLETİŞİM İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

10 Soru 1. Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten
% 86.9’u memnun, % 5,69’u kararsız, % 2,85’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 Soru 2. Üniversitenin ihtiyaç duyduğum ilgili birimleri ile rahatlıkla iletişim kurabilmekten
% 81.8’i memnun, % 10,6’sı kararsız, % 7,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

12 Soru 3. Yönetim ile çalışanlar arasındaki uyum ve işbirliğinden
% 79,2’si memnun, % 13,8’si kararsız, % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 Soru 4. İşimle ilgili sorunları yöneticimle paylaşabilmekten
% 81,3’ü memnun, % 11,i kararsız, %6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14 Soru 5. Üniversitenin sağladığı iletişim imkânlarından (e-posta, duyurular, panolar vb.)
% 69,1’i memnun, % 19,5’i kararsız, % 10,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 Soru 7. İdari personelin akademik personel ile olan iletişiminden
% 72,7’si memnun, % 13,8’i kararsız, % 12,2’ si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

16 Soru 8. Akademik personel ile öğrenci iletişiminden
% 72,7’si memnun, % 19,9’u kararsız, % 2,4’ ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

17 Soru 9. Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden
% 90,7’si memnun, % 2’4’ü kararsız, % 0,8’ i memnun olmadığını ifade etmiştir. % 6,1’i cevap vermemiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İletişimle ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 79,3 Kararsız olan : % 12,1 Memnun olmayan : % 6,1 Cevap vermeyen : % 2,4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

19 YÖNETİCİ İLE İLGİLİ ANKET SORULARININ ANALİZİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20 Soru 10. Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından
% 90,7’si memnun, %5,3’ü kararsız, % 3,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

21 Soru 11. Yöneticimin, akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından
% 85,4’ü memnun, % 9,8’i kararsız, % 4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22 Soru 12. Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından
% 83,3’ü memnun, %12,2’si kararsız, % 3,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 Soru 13. Yöneticimin akademik personeli motive etmesi ve desteklemesinden
% 82,9’u memnun, % 11,8’si kararsız, % 4,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24 Soru 14. Başarılarımın/çalışmalarımın yöneticilerim tarafından takdir edilmesinden
% 78’i memnun, % 14,2’si kararsız, % 4,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 Soru 15. Yöneticimin akademik personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden % 79,6’sı memnun, % 12,6’sı kararsız, % 4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yönetici ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 83,3 Kararsız olan : % 11 Memnun olmayan : % 3,9 Cevap vermeyen : % 1,8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27 ANKET SORULARININ ANALİZİ
BİRİME YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

28 Soru 16. Çalışma ortamımın fiziksel koşullarından
% 64,2’si memnun, % 19,1’i kararsız, % 15,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 Soru 17. İşimle ilgili (birey ve birim bazında) hedeflerden haberdar olmaktan
% 79,3’ü memnun, % 13,8’i kararsız, % 4,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30 Soru 18. Yaptığım işle ilgili kararlarda fikrimin alınmasından
% 74,4’ü memnun, % 16,7’si kararsız, % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31 Soru 19. Çalıştığım birimden
% 92,6’si memnun, % 5,3’ü kararsız, % 1,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

32 Soru 20. Bulunduğum pozisyonda kendimi geliştirebilmekten
% 80,9’u memnun, % 12,2’si kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

33 Soru 21. Araştırma yapabilmek için gerekli araç gereç ve laboratuvar ve malzemeye ulaşabilmekten
% 49,6’sı memnun, % 31,3’ü kararsız, % 17,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

34 Soru 22. Birimimin, yasal mevzuattaki değişiklikleri takip ve uyumundan
% 74’ü memnun, % 19,5’i kararsız, % 3,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

35 Soru 23. Birimimin teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilmesinden
% 77,6’sı memnun, % 13’ü kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

36 % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 24. Birimde öğretim elemanları arasında dayanışmayı arttırmak amacıyla düzenlenen planlı faaliyetlerde bulunmasından (Örneğin kutlamalar, yemekler, sosyal faaliyetler). % 80,9’u memnun, % 11,4’ü kararsız, % 6,5’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

37 Soru 25. Birimde akademik kadro sayısından
% 54’ü memnun, %22,4’ü kararsız, % 22,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

38 %2,8’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 26. Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterliklerinden % 84,2’si memnun, % 9,3’ü kararsız, %2,8’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

39 % 5,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 27. Birimimdeki idari işlerimin (ek ders formu teslimi, evrak alımı ve teslimi, pasaport çıkartma, özlük işleri gibi) sorunsuz yürütülmesinden % 68,3’ü memnun, % 23,2’si kararsız, % 5,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

40 Soru 28. Birimde idari personel sayısından
%56,5’i memnun, % 20,3’ü kararsız, % 21,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

41 Soru 29. Birimdeki idari personelin çalışmalarından
% 78’i memnun, % 13’ ü kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

42 Soru 30. Araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilmekten
% 44,7’si memnun, % 19,9’ u kararsız, % 33,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

43 % 5,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 31. Kurul (Bölüm, ABD Kurulumuz, Fakülte Kurulumuz…) kararlarının şeffaf, hesap vermeye açık olmasından % 74’ü memnun, % 18,7’si kararsız, % 5,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

44 % 9,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 32. Birimimin kariyer planlarımı gerçekleştirmemde bana sunduğu olanaklardan % 70,3’ü memnun, % 18,7’si kararsız, % 9,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

45 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Birim ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 70,8 Kararsız olan : % 16,9 Memnun olmayan : % 10,3 Cevap vermeyen : % 2,0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

46 ANKET SORULARININ ANALİZİ
ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ANKET SORULARININ ANALİZİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

47 Soru 33. Çevre düzenlemesinden
% 34,5’i memnun, % 27,6’sı kararsız, % 37,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

48 Soru 34. Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden
% 53,7’si memnun, % 19,9’u kararsız, % 24’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

49 Soru 35. Temizlik hizmetlerinden
% 65,5’i memnun, %18,3’ü kararsız, % 14,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

50 Soru 36. Bilgi- işlem hizmetlerinden
% 63’ü memnun, % 21,1’i kararsız, % 14,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

51 Soru 37. Güvenlik hizmetlerinden
% 60,9’u memnun, % 22’si kararsız, % 15,8’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

52 Soru 38. Yemekhane hizmetlerinden
%18,3’ü memnun, % 27’2 si kararsız, % 51,2 memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

53 Soru 39. Kütüphane hizmetlerinden
% 39’u memnun, % 35,4’ü kararsız, % 22,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

54 Soru 40. Dersliklerin yeterliliğinden
% 33,4’ü memnun, % 28,9’u kararsız, % 32,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

55 Soru 41. Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından
% 21,2’si memnun, % 31,3’ü kararsız, % 45,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

56 Soru 42. Üniversitemiz web sayfası tasarımından
% 60,1’i memnun, %20,3’ü kararsız, % 17,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

57 % 15,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 43. Düzenlenen sosyal faaliyetlerin yeterliliğinden (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) % 57,3’ü memnun, % 25,6’sı kararsız, % 15,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

58 Soru 44. Ulaşım imkânlarından
%20,4’ü memnun, % 16,7’si kararsız, % 62,2’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

59 % 1,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 45. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden % 83,3’ü memnun, % 14,2’si kararsız, % 1,6’sı memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

60 % 7,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 46. Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinin personele duyurulmasından % 74,ü memnun, % 16,7’si kararsız, % 7,7’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

61 % 26,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 47. Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtiçi eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından % 39,4’ü memnun, % 31,7’si kararsız, % 26,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

62 % 22,’si memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 48. Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtdışı eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından % 39’ u memnun, % 35,8’i kararsız, % 22,’si memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

63 % 6,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 49. Araştırma projeleri (BAP, AB, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) yazımı ve başvuru prosedürü konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasından % 68,3’ü memnun, % 22,4’ü kararsız, % 6,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

64 % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir 5,7’si cevap vermemiştir.
Soru 50. Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) değerlendirme ölçütlerinden % 60,6’sı memnun, % 27,6’sı kararsız, % 6,1’i memnun olmadığını ifade etmiştir 5,7’si cevap vermemiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

65 % 35’i memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 51. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden % 36,6’sı memnun, % 26’sı kararsız, % 35’i memnun olmadığını ifade etmiştir. . Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

66 Soru 52. Ders yükünün yeterliliğinden
% 55,7’si memnun, % 32,9’u kararsız, % 7,3’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. . Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

67 % 10,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir.
Soru 53. Fırsat ve imkânların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulmasından % 67,1’i memnun, %19,9’u kararsız, % 10,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. . Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

68 Soru 54.Üniversitemizin yenilikçi çabalarından
% 85’i memnun, % 11,4’ü kararsız, % 2,8’İ memnun olmadığını ifade etmiştir. . Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

69 Soru 55. Üniversitemizin sağladığı çalışma huzuru ortamından
% 81,3’ü memnun, % 12,6’sı kararsız, % 4,9’u memnun olmadığını ifade etmiştir. . Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

70 Soru 56. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan
% 91,9’u memnun, % 7,7’si kararsız, % 0,4’ü memnun olmadığını ifade etmiştir. . Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

71 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversite ile ilgili olarak genel ortalama sonuçları: Memnun olan : % 54,6 Kararsız olan : % 23,1 Memnun olmayan : % 20,2 Cevap vermeyen : % 2,2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

72 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KONULARA GÖRE ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Konular Memnun olan (%) Kararsız olan (%) Memnun olmayan (%) Cevap vermeyen (%) İletişim 79,3 12,1 6,1 2,4 Yönetici 83,3 11 3,9 1,8 Birim 70,8 16,9 10,3 2 Üniversite 54,6 23,1 20,2 2,2 Genel Sonuç % 72 % 15,77 % 10,12 % 2,1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

73 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Memnunum Sıra No Sorular Yüzde % 1 Çalıştığım birimden 92,7 2 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi mensubu olmaktan 91,9 3 Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden 90,7 4 Yöneticimin, davranış ve yaklaşımlarıyla örnek olmasından 5 Yöneticimin, akademik personel tarafından iletilen şikâyetleri dikkate almasından 85,4 6 Üniversitemizin yenilikçi çabalarından 85,0 7 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterliklerinden 84,1 8 Yöneticilerimin önerilerimi dikkate almasından 83,3 9 Üniversitemizin temel değerleri, misyon, vizyon, politika ve stratejilerinden 10 Yöneticimin akademik personeli motive etmesi ve desteklemesinden 82,9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

74 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Memnun Değilim Soru No Sorular Yüzde % 1 Ulaşım imkânlarından 62,2 2 Yemekhane hizmetlerinden 51,2 3 Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından 45,1 4 Çevre düzenlemesinden 37,4 5 Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliğinden 35,0 6 Araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilmekten 33,3 7 Dersliklerin yeterliliğinden 32,9 8 Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtiçi eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 26,4 9 Yapım-bakım-onarım hizmetlerinden 24,0 10 Birimde akademik kadro sayısından 22,8 11 Kütüphane hizmetlerinden 22,4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

75 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kararsızım Soru No Sorular Yüzde % 1 Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtdışı eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 35,8 2 Kütüphane hizmetlerinden 35,4 3 Ders yükünün yeterliliğinden 32,9 4 Üniversitemizin, akademik kariyer gelişimimi sağlamak amacıyla yurtiçi eğitim-araştırma, bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için maddi kolaylıklar sağlamasından 31,7 5 Üniversitemizin sunduğu sosyal alanlarından 31,3 6 Araştırma yapabilmek için gerekli araç gereç ve laboratuvar ve malzemeye ulaşabilmekten 7 Dersliklerin yeterliliğinden 28,9 8 Çevre düzenlemesinden 27,6 9 Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) değerlendirme ölçütlerinden 10 Yemekhane hizmetlerinden 27,2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

76 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Cevap Vermeyen Soru No Sorular Yüzde % 1 Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden 6,1 2 Üniversitemiz BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) değerlendirme ölçütlerinden 5,7 3 Akademik personel ile öğrenci iletişiminden 4,9 4 Dersliklerin yeterliliğinden 5 Yöneticilerime kolaylıkla ulaşabilmekten 4,5 6 Ders yükünün yeterliliğinden 4,1 7 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterliklerinden 3,7 8 Başarılarımın/çalışmalarımın yöneticilerim tarafından takdir edilmesinden 9 Yöneticimin akademik personeli, kurum içindeki gelişmeler ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmesinden 10 Yemekhane hizmetlerinden 3,3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

77 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Teşekkür Ederiz. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


"MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları