Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çok Elektronlu Atomlar Anahatlar: Spin Pauli Dışarlama İlkesi Aufbau (Katyapı) İlkesi Hund Kuralı Elektron dizilişleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çok Elektronlu Atomlar Anahatlar: Spin Pauli Dışarlama İlkesi Aufbau (Katyapı) İlkesi Hund Kuralı Elektron dizilişleri."— Sunum transkripti:

1 Çok Elektronlu Atomlar Anahatlar: Spin Pauli Dışarlama İlkesi Aufbau (Katyapı) İlkesi Hund Kuralı Elektron dizilişleri

2 Elektronların doğasında açısal momentum mevcuttur. Stern-Gerlach deneyi, bir kuantum sayısına daha ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Stern-Gerlach deneyi, bir kuantum sayısına daha ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Stern-Gerlach deneyi Spin Kuantum Sayısı

3 Spin Kuantum Sayısı ms : ±1/2 Tek elektron manyetik alana konulduğunda iki farklı şekilde yönelirler. Dış manyetik alana paralel ise m s = + ½ zıt ise m s = - ½

4 Pauli Dışarlama İlkesi Bir atomda, aynı dört kuantum sayısına sahip birden fazla elektron bulunamaz. Bir orbitalde en çok iki elektron bulunabilir. Bu elektronların spinleri birbirine zıttır. 1s n l m l m s 1 0 0 +1/2 1 0 0 - 1/2

5 Aufbau (katyapı) İlkesi Çok elektronlu atomlarda, Schrodinger Eşitliğinin tam bir çözümü mümkün değildir. Elektronlar, hidrojen-benzeri orbitallere en düşük enerjili orbitallerden başlayarak yerleşir ve çok elektronlu atomları oluştururlar. Orbitallerin enerji sırası amprik Madelung Kuralları ile belirlenir. 1. n + l değeri arttıkça, orbitallerin enerjileri artar. 2. n + l değeri aynı ise, n sayısı küçük olan orbitalin enerjisi düşüktür. 1s < 2s < 2p < 3s <3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p n + l 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

6 Orbital Doldurma Sırası l değeri

7 Aufbau İlkesi Örnek: Hidrojen (Z = 1) 1s2s2p Örnek: Helyum (Z = 2) 1s2s2p 1s 1 1s 2 Paramanyetik : manyetik alanda çekilir Diyamanyetik : manyetik alanda itilir V : 1 V : 0

8 Lityum (Z = 3) 1s2s2p 1s2s2p Berilyum (Z = 4) Bor (Z = 5) 1s2s2p 1s 2 2s 1 1s 2 2s 2 1s 2 2s 2 2p 1 V : 1 V : 2 V : 3

9 Karbon (Z = 6) 1s2s2p 1s2s2p Azot (Z = 7) Hund Kuralı: Altkabukdaki eşenerjili orbitallere, elektronlar maksimum paralel spin verecek şekilde yerleşir 1s 2 2s 2 2p 2 1s 2 2s 2 2p 3 V : 4 V : 5 Yarıdolu

10 Oksijen (Z = 8) 1s2s2p 1s2s2p Flor (Z = 9) 1s 2 2s 2 2p 4 1s 2 2s 2 2p 5 1s2s2p Neon (Z = 10) 1s 2 2s 2 2p 6 Tam dolu V : 6 V : 7 V : 8

11 Sodyum (Z = 11) 3s 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3s3p Argon (Z = 18) [Ne] 3s 2 3p 6 Ne [Ne]3s 1 Ne

12  Dördüncü periyotta, önce 4s sonra 3d orbitali dolar.  3d çekirdeğe daha yakındır  Fakat, 4s daha girgindir bu nedenle, enerjisi daha düşüktür

13 Çok Elektronlu Sistemde Orbital Enerjileri Elektronlar arasındaki çekme ve itme kuvvetlerinden dolayı kabukların, alt-kabukların ve orbitallerin relatif enerjilerinde farklılıklar vardır.

14 Z=19 ve Z= 20: Z= 19, Potasyum: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 = [Ar]4s 1 Z= 20, Kalsiyum: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 = [Ar]4s 2 Z=21 - Z=30 arası d orbitalleri dolar: Z= 21, Skandiyum: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 = [Ar] 4s 2 3d 1 Z= 30, Çinko: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 = [Ar] 4s 2 3d 10 Z = 24, Krom: [Ar] 4s 1 3d 5 İstisna Yarı dolu kararlılığı V : 3 V : 6 V : 2

15 ÖRNEK: Mo ( Z : 42) ve Cu ( Z : 29) metallerinin elektron dizilişini yazınız. Nedenini açıklayınız. Manyetizmaları nedir? Z = 42, Molibden: [Kr] 5s 1 4d 5 Z = 29, Bakır : [Ar] 4s 1 3d 10 Yarı dolu kararlılığı Tam dolu kararlılığı Her ikisi de paramanyetik, eşleşmemiş elektrona sahipler V : 6 V : 1 V : Valence (değerlik) elektronları

16 modern periyodik çizelge.

17 Lantanyum ([Xe]6s 2 5d 1 ) dan sonra, 4f ler dolmaya başlar.

18 Aktinyum ([Rn]7s 2 6d 1 ) dan sonra, 5f ler dolmaya başlar.

19 Grup numaralar, toplam değerlik elektron sayısını verir.

20

21 Soygaz Atom Konfigürasyonu Bu elektron dizilişleri n+l kuralına uymaz

22 Anyon Elektron Dizilişi N 7 elektron 1s 2 2s 2 2p 3 N 2– 9 elektron Anyonlarda, elektronların yerleşmesi nötral atomlarla benzer. 1s 2 2s 2 2p 5 Se ( Z: 34 ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 4 Se 2– 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6

23 Katyon Elektron Dizilişi Co 27 e – 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 7 Co 2+ 25 e – Elektronlar en büyük n değerine sahip orbitalden ayrılır. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 Co 3+ 24 e – Elektronlar en büyük n ve en büyük l değerine sahip orbitallerden ayrılır. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6

24 ÖRNEK: Aşağıdakilerin elektron dizilişi nasıldır? Fe 3+ O 2- Cu + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 1s 2 2s 2 2p 6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 Sn 2+ Sn 4+ [Kr] 5s 2 4d 10 5p 2 [Kr] 4p 10 Sn [Kr] 5s 2 4d 10


"Çok Elektronlu Atomlar Anahatlar: Spin Pauli Dışarlama İlkesi Aufbau (Katyapı) İlkesi Hund Kuralı Elektron dizilişleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları